Łacina/Najsłynniejsze cytaty

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dies diem docet - dzień uczy dzień

In vino veritas - w winie prawda

Carpe diem - chwytaj dzień

Repetitio est mater studiorum - powtarzanie jest matką nauk

Absens carens - nieobecny sam sobie szkodzi

Vae victis! - Biada zwyciężonym! - słowa władcy Galów, Brennusa

Veni, vidi, vici - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem - Juliusz Cezar

Qualis artifex pereo! - Jakiż artysta ginie! - ostatnie słowa Nerona

Eventus stultorum magister - rezultat nauczycielem głupich (mądry Polak po szkodzie)

Varium et mutabile semper femina - kobieta zmienną jest

Historia vitae magistra est - historia nauczycielką życia

Duobus litigantibus tertius gaudet - gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta

Pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą

In vino veritas in aqua sanitas - W winie prawda w wodzie zdrowie

Vanitas vanitatum et omnia vanitas - marność nad marnościami i wszystko marność

Alea iacta est - kości zostały rzucone

Ora et labora - Módl się i pracuj

Non scholae sed vitae discimus - Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się

Dura lex sed lex - Twarde prawo, ale prawo

Imperare sibi maximum imperium est - rozkazywać sobie jest najwyższą władzą

Dum spiro spero - Póki żyje póty nadzieja

Mali amici malus fructus ferunt - Żli przyjaciele przynoszą złe owoce

Amicus certus in re incerta cernitur - Prawdziwego przyjaciela poznasz w biedzie

Cogito ergo sum - Myślę więc jestem - Kartezjusz

Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką

Scio me nihil scire - Wiem że nic nie wiem - Sokrates

Per aspera ad astra - Przez trudy do gwiazd

O tempora! O mores! - O czasy! O obyczaje! - Cyceron

De gustibus non est disputandum - Gust nie podlega dyskusji

Fame est peius quam dolor - Głód jest gorszy od bólu

Memento mori - Pamiętaj o śmierci

Habemus papam - Mamy papieża

Et tu Brute, contra me - I ty Brutusie, przeciwko mnie - Cezar do zamachowcy, przyjaciela