Angielski/Strona bierna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stronę bierną w języku angielskim tworzymy poprzez dodanie do operatora to be (w odmienionej dla każdego czasu formie) trzeciej formy czasownika (Past Participle). W czasach Continuous po operatorze to be dodajemy being wyrażający dłuższy czas trwania czynności. W czasie Present Perfect Simple dodajemy formę been. W czasie Future Simple dodajemy formę be. Strona bierna nie występuje dla czasów Present i Past Perfect Continuous.
Przeczenie otrzymujemy, dodając do operatora not. Uwaga! Słowa not używamy przed to, np. słynne To be or not to be.
Wygląda to następująco:

Czas Forma czasownika "to be" Past Participle Przykład
Present Simple is/are (+ not) past participle Many people are questioned by the police.
Present Continuous is/are (+ not) + being Johns isn't (is + not) being questioned by the police.
Past Simple was/were (+ not) She was questioned by the police.
Past Continuous was/were (+ not) + being They were being questioned by the police.
Present Perfect Simple have/has + been I haven't (have + not) been questioned by the police.
Future Simple will (+ not) + be Sam will be questioned by the police.
Bezokolicznik need + to be
must + be
You need to be questioned by the police.
They must be questioned by the police.
Czasownik z końcówką "ing" being I hate being questioned by the police.

Pytania tworzymy poprzez inwersję (zamianę w kolejności podmiotu i orzeczenia), np.: Are many people questioned by the police?

By, of, with
• W stronie biernej możemy powiedzieć, kto lub co wykonywał(o) czynność, używając spójnika by.
np.: The car was used by my mother.
• Gdy chcemy powiedzieć o materiale albo substancji, z jakiej coś jest wykonane, używamy spójnika of.
np.: This trousers are made of jeans.
• Gdy mówimy o składnikach lub narzędziach użytych do czegoś, używamy with.
np.: This bread is made with added sunflower seeds.
The artist carved the sculpture with a penknife.

Użycie
• Kiedy obiekt czynności jest ważniejszy niż jej wykonawca
np.: All the e-mails have been deleted.
• Kiedy wykonawca czynności (podmiot) jest oczywisty, znany wszystkim
np.: The president was elected for a second term. (Wszyscy wiemy, że prezydenta wybierają obywatele głosujący.)
• Kiedy nie wiemy, kto dokładnie wykonał daną czynność
np.: Jenny was mugged twice last year.
• Jeśli wyrażamy się bardziej formalnie (np.: w listach, gazetach, reportażach, itp.)
np.: Three people were arrested yesterday.
• Kiedy wykonawca chce się "ukryć" często stosowane w polityce
np.: This money are lost (zamiast: we lost this money).
• Kiedy wyrażamy zakaz, który dotyczy każdego (prawo)
np.: Parking here is forbidden.