Śpiewnik/Gęsi za wodą

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Muzyka[edytuj]


\version "2.20.0"

\header{
title = ""
poet = ""
composer = ""
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
{
\clef treble
\key d \minor
\time 3/8
\tempo 4 = 110

% tu prawa ręka
  
  a''4 a''8 | a''4 a''8 | 
  a''16[ a''] a''8[ a''] | a''8[ a'' a''] |
% zwrotka
  \tuplet 3/2 {d''16[ e'' f'']} a''8 a'' | e''8 g''4 |
  a''8.[ g''16 f'' e''] | d''8 a''4 |

  \tuplet 3/2 {d''16[ e'' f'']} a''8 a'' | e''8 g''4 |
  a''8.[ g''16 f'' e''] | d''8[ d''] r |
% refren
  d''16[ e'' f'' e'' d''8] | cis''16[ d'' e'' cis'' a'8] |
  a''16[ bes'' a'' g'' f'' e''] | d''[ e'' f'' g'' a''8] |

  d''16[ e'' f'' e'' d''8] | cis''16[ d'' e'' cis'' a'8] |
  a''16[ bes'' a'' g'' f'' e''] | d''[ f'' e'' cis'' d''8] |
% przygrywka
  a''4 a''8 | a''4 a''8 | 
  a''16[ a''] a''8[ a''] | a''8[ a'' a''] |
% zwrotka
 \tuplet 3/2 {d''16[ e'' f'']} a''8 a'' | a''16[ a''] bes''8[ a''] |
 a''16[ bes''] a''8[ e''] | g''16[ f''] e''8[ d''] |

 \tuplet 3/2 {d''16[ e'' f'']} a''8 a'' | a''16[ a''] d'''8[ a''] |
 a''16[ bes'' a'' g'' f'' e''] | d''8[ d'''] r |
% refren
  d''16[ e'' f'' e'' d''8] | cis''16[ d'' d'' cis'' a'8] |
  a''16[ bes'' a'' g'' f'' e''] | d''16[ e'' f'' g'' a''8] |

  d''16[ e'' f'' e'' d''8] | cis''16[ d'' e'' cis'' a'8] | 
  a''16[ bes'' a'' g'' f'' e''] | d''[ f'' e'' cis'' d''8] |
% przygrywka
  a''4 a''8 | a''4 a''8 | 
  a''16[ a''] a''8[ a''] | a''8[ a'' a''] |
% zwrotka
  \tuplet 3/2 {d''16[ e'' f'']} a''8 a'' | gis''8[ a''8. f''16] |
  g''16[ f''] e''8[ e''] | c''8[ dis''8. e''16] |

  d''16[ e''] f''8[ f''] | e''8[ f''8. e''16] |
  g''16[ f''] e''8[ e''] | a'8[ cis''8. d''16] |
% refren
  d''16[ e'' f'' e'' d''8] | cis''16[ d'' e'' cis'' a'8] |
  a''16[ bes'' a'' g'' f'' e''] | d''16[ e'' f'' g'' a''8] |

  d''16[ e'' f'' e'' d''8] | cis''16[ d'' e'' cis'' a'8] |
  a''16[ bes'' a'' g'' f'' e''] | d''8 d''' r |
}
\new Staff = "LH"
{
\clef bass
\key d \minor
\time 3/8


% tu lewa ręka
  a,4 a,8 | a,4 a,8 |
  a,16[ a,] a,8[ a,] | a,8[ a, a,] |
% zwrotka
  d,8[ <d f a> <d f a>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] |
  a,[ <cis e g> <cis e g>] | d,[ <d f a> <d f a>] |

  d,8[ <d f a> <d f a>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] |
  a,[ <cis e g> <cis e g>] | d,[ <d f a>] r |
% refren
  d,8[ <d f a> <d f a>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] |
  a,[ <cis e g> <cis e g>] | d,[ <d f a> <d f a>] |  

  d,8[ <d f a> <d f a>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] |
  a,[ <cis e g> <cis e g>] | <d f a>[ <cis e g> <d f a>] 
% przygrywka
  a,4 a,8 | a,4 a,8 |
  a,16[ a,] a,8[ a,] | a,8[ a, a,] |
% zwrotka
  d,8[ <d f a> <d f a>] | d,8[ <d f a> <cis e a>] |
  a,[ <cis e g> <cis e g>] | d,[ <d f a> <d f a>] |

  d,8[ <d f a> <d f a>] | | d,[ <d f a> <d f a>] |
  a,[ <cis e g> <cis e g>] | d,[ a] r | 
% refren
  d,8[ <d f a> <d f a>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] | 
  a,[ <cis e g> <cis e g>] |d,8[ <d f a> <d f a>] |

  d,8[ <d f a> <d f a>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] |
  a,[ <cis e g> <cis e g>] | <d f a>[ <cis e g> <d f a>] |
% przygrywka
  a,4 a,8 | a,4 a,8 |
  a,16[ a,] a,8[ a,] | a,8[ a, a,] |
% zwrotka
  d,8[ <d f a> <d f a>] | d,8[ <d f a> <d f a>] |
  a,[ <cis e g> <cis e g>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] |

  d,8[ <d f a> <d f a>] | g,8[ <d g b> <d g b>] |
  a,[ <cis e g> <cis e g>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] |  
% refren
  d,8[ <d f a> <d f a>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] | 
  a,[ <cis e g> <cis e g>] |d,8[ <d f a> <d f a>] |

  d,8[ <d f a> <d f a>] | a,[ <cis e g> <cis e g>] | 
  a,[ <cis e g> <cis e g>] |d,8[ <d f a>] r |

}
>>

\midi{}
\layout{}

}


Źródło: Gęsi za wodą : kujawiak. Władysław Kaczyński (red.). Campana, [ca 1935].

Tekst[edytuj]

Zobacz w: Śpiewnik strzelecki Szkoły Junaka, Warszawa 1933, s. 314.

Zobacz też[edytuj]