Angielski/Koordynacja/Powtórzenie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Archive Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony.

Podstawowe zwroty

Takimi najważniejszymi zwrotami, które byśmy stosowali na co dzień są:

 • Hello – Cześć
 • Good morning – Dzień dobry (do godziny 12:00)
 • Good afternoon – Dzień dobry (od godziny 12:00, do godziny 18:00)
 • Good evening – Dobry wieczór
 • Good bye – Do widzenia
 • Welcome – Witam
 • I'm – (Ja) jestem
 • My name is... – Nazywam się...
 • Thank you – Dziękuje
 • Please – Proszę
 • Excuse me – Przepraszam (gdy chcemy na siebie zwrócić uwagę)
 • I'm sorry – Przepraszam (gdy przyznajemy się do jakiegoś błędu)

Zaimki osobowe i dzierżawcze

Zaimki osobowe:

 • I – ja (zawsze piszemy wielką literą)
 • you – ty
 • he – on
 • she – ona
 • it – ono
 • we – my
 • you – wy
 • they – oni

Zaimki dzierżawcze:

 • my – mój/moja/moje
 • your – twój/twoja/twoje
 • his – jego (jeśli chodzi o człowieka)
 • her – jej
 • its – jego (jeśli chodzi o zwierzę)
 • our – nasze
 • your – wasze
 • their – ich

To be

Odmiana czasownika to be (być)

UWAGA! W drugiej kolumnie tabel formy oznajmującej i przeczącej podano skróty wyrażeń z pierwszej kolumny. Są one często stosowane w języku mówionym oraz nieformalnym języku pisanym.

Forma oznajmująca

I am... I'm... Ja jestem...
You are... You're... Ty jesteś...

She is...
He is...
It is...

She's...
He's...
It's...

Ona jest...
On jest...
Ono jest...

We are... We're... My jesteśmy...
You are... You're... Wy jesteście...
They are... They're... Oni (One) są...

Forma pytająca

Am I...? Czy ja jestem...?
Are you...? Czy ty jesteś...?

Is she...?
Is he...?
Is it...?

Czy ona jest...?
Czy on jest...?
Czy ono jest...?

Are we...? Czy my jesteśmy...?
Are you...? Czy wy jesteście...?
Are they...? Czy oni (one) są...?

Forma przecząca

I am not... I'm not... Ja nie jestem...
You are not... You aren't... /You're not... Ty nie jesteś...

She is not...
He is not...
It is not...

She isn't.../She's not...
He isn't.../He's not...
It isn't.../It's not...

Ona nie jest...
On nie jest...
Ono nie jest...

We are not... We aren't.../We're not... My nie jesteśmy...
You are not... You aren't.../You're not... Wy nie jesteście...
They are not... They aren't.../They're not... Oni (One) nie są...

Have

Czasownik have, czyli mieć.

Forma oznajmująca

I have I've Ja mam
You have You've Ty masz
He has On ma
She has Ona ma
It has Ono ma
We have We've My mamy
You have You've Wy macie
They have They've Oni (One) mają

Forma pytająca

Have I got?/Do I have? Czy ja mam?
Have you got?/Do you have? Czy ty masz?
Has he got?/Does he have? Czy on ma?
Has she got?/Does she have? Czy ona ma?
Has it got?/Does it have? Czy ono ma?
Have we got?/Do we have? Czy my mamy?
Have you got?/Do you have? Czy wy macie?
Have they got?/Do they have? Czy oni (one) mają?

Forma przecząca

I have not got... I've not got.../I haven't got... Ja nie mam
You have not got... You haven't got.../You've not got... Ty nie masz
He has not got He hasn't got/He's not got On nie ma
She has not got She hasn't got/She's not got Ona nie ma
It has not got It hasn't got/It's not got Ono nie ma
We have not got We haven't got/We've not got My nie mamy
You have not got You haven't got/You've not got Wy nie macie
They have not got They haven't got/They've not got Oni (One) nie mają

Numbers

 • 1 one
 • 2 two
 • 3 three
 • 4 four
 • 5 five
 • 6 six
 • 7 seven
 • 8 eight
 • 9 nine
 • 10 ten
 • 11 eleven
 • 12 twelve
 • 13 thirteen
 • 14 fourteen
 • 15 fifteen
 • 16 sixteen
 • 17 seventeen
 • 18 eighteen
 • 19 nineteen
 • 20 twenty
 • 21 twenty-one
 • 22 twenty-two
 • 23 twenty-three
 • 30 thirty
 • 40 forty
 • 50 fifty
 • 60 sixty
 • 70 seventy
 • 80 eighty
 • 90 ninety
 • 100 a hundred
 • 1000 a thousand

Present Simple

1. Twierdzące.

 Podmiot + orzeczenie + dopełnienie
  I     eat      breakfast every morning
  You    eat      meat only on Sundays
 She/He/It  eats,     chocolate once(1x) a year/ at Christmas
  We     drink     alcohol only on special occasions    
  You    drink     wine very rarely
  They   never drink   any alcohol

Uwaga! Zauważ, że w 3. osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasownika s.

2. Przeczące.

Podmiot  +  forma do przeczeń  +  czasownik  +  dopełnienie
  I     don't          eat       meat
  You    don't          eat       meat
 She/He/It  doesn't         eat       meat
  We    don't          eat       meat   
  You    don't          eat       meat 
  They   don't          eat       meat

Uwaga! W 3. os.l.p zamiast don’t mamy doesn’t. Dlatego czasownik nie ma już końcówki s. Została ona przeniesiona.

don’t = do not

doesn’t = does not

Długich form używamy jedynie w oficjalnych pismach.

3. Pytania.

Do/Does  +  podmiot  +  czynność  +  dopełnienie
Do      I       work      here?
Do      you      work      here?
Does     he      work      here?
Does     she      work      here?
Does     it      work      here?
Do      we      work      here?
Do      you      work      here?
Do      they     work      here?

Uwaga! W 3. os. l.p mamy does zamiast do. Dlatego sam czasownik zostaje bez s

Family

 • aunt – ciotka
 • brother – brat
 • daddy – tata
 • father – ojciec
 • granddaughter – wnuczka
 • grandfather – dziadek
 • grandmother – babcia
 • grandson – wnuk
 • husband – mąż
 • mother – matka
 • mummy – mama
 • sister – siostra
 • son – syn
 • uncle – wujek
 • wife – żona