C++/Algorytmy w STL/Operacje modyfikujące

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

copy()[edytuj]

copy( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_kopia )
Działanie
kopiuje ciąg (początek, koniec) do drugiego ciągu
Przykład
tworzy ciąg 10 liczb, po czym kopiuje je do drugiego (pustego) ciągu
int main()
{
  vector<int> ciag;
  for (int i = 0; i < 10; i++) 
   ciag.push_back(i);
 
  vector<int> kopia(10);
 
  copy( ciag.begin(), ciag.end(), kopia.begin() );
}

copy_backward()[edytuj]

copy_backward( iterator początek, iterator koniec, iterator koniec_kopia )
Działanie
kopiuje ciąg (początek, koniec) do drugiego ciągu, tak aby kończyły się razem z jego końcem
Przykład
tworzy ciąg 10 liczb, po czym kopiuje je do drugiego ciągu o długości 13 (elementy będą przesunięte, aby wyrównać do końca)
int main()
{
  vector<int> ciag;
  for( int i = 0; i < 10; i++ )
   ciag.push_back(i);
 
  vector<int> kopia(13);
 
  copy_backward( ciag.begin(), ciag.end(), kopia.end() );

  for( int i = 0; i < kopia.size(); i++)
   cout << kopia[i] << " ";
}

Wynikiem będzie 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

fill()[edytuj]

fill( iterator początek, iterator koniec, wartość )
Działanie
zastępuje elementy ciągu podaną wartością.

fill_n()[edytuj]

fill_n( iterator początek, n, wartość )
Działanie
zastępuje n pierwszych elementów ciągu podaną wartością.

generate()[edytuj]

generate( iterator początek, iterator koniec, funkcja )
Działanie
zastępuje elementy ciągu wartościami będącymi wynikiem funkcji.

generate_n()[edytuj]

generate_n( iterator początek, n, funkcja )
Działanie
zastępuje n elementów ciągu wartościami będącymi wynikiem funkcji

transform()[edytuj]

transform( iterator początek, iterator koniec, iterator nowy_początek, funkcja )
transform( iterator początek, iterator koniec, iterator początek_drugiego, iterator nowy_początek, funkcja_dwuargumentowa )
Działanie
wykonuje podaną funkcję dla argumentów ze zbioru (początek, koniec) i zapisuje wyniki do zbioru zaczynającego się w nowy_początek. Druga wersja wykonuje funkcję dla pary argumentów, korzystając z drugiego zbioru (wskazywanego przez początek_drugiego).
Przykład
program wykonuje funkcję sqrt dla każdego z 5 elementów ciągu, zapisując wyniki w nowym ciągu. Niezbędne było określenie którego przeładowania funkcji sqrt uzywamy.
int main()
{
  double tablica[5] = {2, 3, 9, 16, 25};
  vector<double> v(tablica, tablica+5);
  vector<double> wyniki(5);

  transform(v.begin(), v.end(), wyniki.begin(), (double (*) (double)) sqrt );
  for( int i=0; i<5; i++ )
   cout << wyniki[i] << '\n';
}

remove()[edytuj]

Działanie
usuwa elementy o podanej wartości, np. spacje.

remove_if()[edytuj]

Działanie
usuwa elementy spełniające warunek

remove_copy()[edytuj]

Działanie
kopiuje ciąg, usuwając elementy o podanej wartości

remove_copy_if()[edytuj]

Działanie
kopiuje ciąg, usuwając elementy spełniające warunek

replace()[edytuj]

Działanie
zastępuje elementy o danej wartości inną wartością

replace_if()[edytuj]

Działanie
zastępuje elementy spełniające warunek

replace_copy()[edytuj]

Działanie
kopiuje ciąg, zastępując elementy o danej wartości inną wartością

replace_copy_if()[edytuj]

Działanie
kopiuje ciąg, zastępując elementy spełniające warunek