Dyskusja:Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Wyniki i dyskusja/Weryfikacja zdolności do wejścia w stan lizogenii φOS10

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.