GTK+/Kalkulator 0.0.1 - gui.cpp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
#include "gui.hpp"
#include <string.h>
#include <gdk/gdkkeysyms.h>

//#define DEBUG
//#define INFO


GUIKalkulator::GUIKalkulator()
{
 #ifdef INFO 
 __debug("GUIKalkulator konstruktor",false);
 #endif
 combocount = 0;
}

GUIKalkulator::~GUIKalkulator()
{
 #ifdef INFO 
 __debug("GUIKalkulator destruktor",false);
 #endif
}

void GUIKalkulator::init(int argc, char** argv)
{
 #ifdef INFO 
 __debug("GUIKalkulator init()",false);
 #endif
 gtk_init(&argc, &argv);
}

void GUIKalkulator::build()
{
 #ifdef INFO 
 __debug("GUIKalkulator bulid()",false);
 #endif
 mainwindow = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
 
 g_signal_connect(G_OBJECT(mainwindow),"delete_event",G_CALLBACK(delete_event),this);
 g_signal_connect(G_OBJECT(mainwindow),"destroy",G_CALLBACK(destroy),this);
 gtk_widget_set_events (mainwindow, GDK_KEY_PRESS_MASK);
 g_signal_connect (G_OBJECT (mainwindow),"key_press_event",G_CALLBACK(mainwindow_key_press_event),this);
 
 gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(mainwindow),"Kalkulator");
 gtk_window_set_resizable(GTK_WINDOW(mainwindow),FALSE);
 
 // tabela
 /*
    0/0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
    1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
    2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
    3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
    4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
    5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Add
  */
 table = gtk_table_new(5,6,TRUE);
 gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(table),5);
 //gtk_container_add(GTK_CONTAINER(mainwindow),table);

 // entry
 entry = gtk_entry_new();
 gtk_entry_set_alignment(GTK_ENTRY(entry),1);
 GdkColor entry_color; // kolor
 gdk_color_parse("#eaf8d9",&entry_color);
 gtk_widget_modify_base(entry,GTK_STATE_NORMAL,&entry_color);
 // 0,6 - szerokość od 0 do 6
 // 0,1 - wysokość od 0 do 1
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),entry,0,6,0,1);
 gtk_widget_set_size_request(entry,-1,30);
 //czcionka
 pangofont = pango_font_description_new();
 pango_font_description_set_size(pangofont,17 * PANGO_SCALE );
 pango_font_description_set_weight(pangofont,PANGO_WEIGHT_BOLD);
 gtk_widget_modify_font(entry,pangofont);
 pango_font_description_free(pangofont);
 //bez zaznaczania
 gtk_editable_set_editable(GTK_EDITABLE(entry),false);
 
 // przyciski 1
 // 0,1 - szerokość od 0 do 1
 // 1,2 - wysokość od 1 do 2
 button1 = gtk_button_new_with_label("1");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button1),"clicked",G_CALLBACK(btn_1_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button1,0,1,1,2);
 
 // przyciski 2
 button2 = gtk_button_new_with_label("2");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button2),"clicked",G_CALLBACK(btn_2_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button2,1,2,1,2);
 
 // przyciski 3
 button3 = gtk_button_new_with_label("3");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button3),"clicked",G_CALLBACK(btn_3_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button3,2,3,1,2);
 
 // drugi wiersz
 // przyciski 4
 button4 = gtk_button_new_with_label("4");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button4),"clicked",G_CALLBACK(btn_4_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button4,0,1,2,3);
 
 // przyciski 5
 button5 = gtk_button_new_with_label("5");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button5),"clicked",G_CALLBACK(btn_5_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button5,1,2,2,3);
 
 // przyciski 6
 button6 = gtk_button_new_with_label("6");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button6),"clicked",G_CALLBACK(btn_6_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button6,2,3,2,3);
 
 // trzeci wiersz
 // przyciski 7
 button7 = gtk_button_new_with_label("7");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button7),"clicked",G_CALLBACK(btn_7_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button7,0,1,3,4);
 
 // przyciski 8
 button8 = gtk_button_new_with_label("8");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button8),"clicked",G_CALLBACK(btn_8_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button8,1,2,3,4);
 
 // przyciski 9
 button9 = gtk_button_new_with_label("9");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button9),"clicked",G_CALLBACK(btn_9_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button9,2,3,3,4);
 
 // przyciski 0
 button0 = gtk_button_new_with_label("0");
 g_signal_connect(G_OBJECT(button0),"clicked",G_CALLBACK(btn_0_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button0,3,4,3,4);
 
 // przyciski <-
 buttonback = gtk_button_new_with_label("<-");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttonback),"clicked",G_CALLBACK(btn_back_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonback,3,4,2,3);
 
 // przyciski AC
 buttonclear = gtk_button_new_with_label("AC");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttonclear),"clicked",G_CALLBACK(btn_clear_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonclear,3,4,1,2);
 
 // przyciski +
 buttonadd = gtk_button_new_with_label("+");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttonadd),"clicked",G_CALLBACK(btn_add_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonadd,4,5,1,2);
 
 // przyciski -
 buttonsub = gtk_button_new_with_label("-");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttonsub),"clicked",G_CALLBACK(btn_sub_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonsub,4,5,2,3);
 
 // przyciski *
 buttonmulti = gtk_button_new_with_label("*");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttonmulti),"clicked",G_CALLBACK(btn_multi_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonmulti,4,5,3,4);
 
 // przyciski /
 buttondiv = gtk_button_new_with_label("/");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttondiv),"clicked",G_CALLBACK(btn_div_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttondiv,5,6,1,2);
  
 // przyciski =
 buttonresult = gtk_button_new_with_label("=");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttonresult),"clicked",G_CALLBACK(btn_result_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonresult,5,6,3,4);

 // przyciski ,
 buttoncomma = gtk_button_new_with_label(",");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttoncomma),"clicked",G_CALLBACK(btn_comma_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttoncomma,5,6,2,3);
 
 // przyciski -/+
 buttonsigned = gtk_button_new_with_label("-/+");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttonsigned),"clicked",G_CALLBACK(btn_signed_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonsigned,0,1,4,5);
 
 // przyciski M+
 buttonaddmem = gtk_button_new_with_label("M+");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttonaddmem),"clicked",G_CALLBACK(btn_addmem_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonaddmem,1,2,4,5);
 
 // lista z zapamietanymi liczbami
 comboreadmem = gtk_combo_box_new_text();
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),comboreadmem,2,5,4,5);
 gtk_combo_box_append_text(GTK_COMBO_BOX(comboreadmem),"Czytaj z pamięci");
 combocount++;
 gtk_combo_box_set_active(GTK_COMBO_BOX(comboreadmem),0);
 g_signal_connect(G_OBJECT(comboreadmem),"changed",G_CALLBACK(btn_readmem_clicked),this);
 gtk_widget_set_sensitive(comboreadmem,FALSE);
 atk_object_set_name(
    gtk_widget_get_accessible(comboreadmem),
    "Zapamietane liczby"); 
 atk_object_set_description(
    gtk_widget_get_accessible(comboreadmem),
    "Ustaw poziom efektu kontrast"); 
 
 // przyciski MC
 buttonclearmem = gtk_button_new_with_label("MC");
 g_signal_connect(G_OBJECT(buttonclearmem),"clicked",G_CALLBACK(btn_clearmem_clicked),this);
 gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonclearmem,5,6,4,5);
 gtk_widget_set_sensitive(buttonclearmem,FALSE);
 
 /*
    GtkMenuBar
      GtkMenuItem
        GtkMenu
          GtkImageMenuItem
          GtkMenuItem
      GtkMenuItem
        GtkMenu
          GtkMenuItem
          GtkMenuItem
      GtkMenuItem
        GtkMenu
          GtkMenuItem
 */
 menubar = gtk_menu_bar_new();

 menu_kalkulator = gtk_menu_new();
 menuitem_close = gtk_menu_item_new_with_label("Zamknij");
 gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu_kalkulator),menuitem_close);
 g_signal_connect(G_OBJECT(menuitem_close),"activate",G_CALLBACK(menu_item_close),this);

 menu_help = gtk_menu_new();
 menuitem_help = gtk_menu_item_new_with_label("Pomoc");
 gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu_help),menuitem_help);
 g_signal_connect(G_OBJECT(menuitem_help),"activate",G_CALLBACK(menu_item_help),this);
 
 menuitem_bar_kalkulator = gtk_menu_item_new_with_label("Kalkulator");
 gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(menuitem_bar_kalkulator),menu_kalkulator);
 gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menubar),menuitem_bar_kalkulator);

 menuitem_bar_about = gtk_menu_item_new_with_label("O programie");
 gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(menuitem_bar_about),menu_help);
 gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menubar),menuitem_bar_about);
 
 vbox_menu = gtk_vbox_new(FALSE,0);
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox_menu),menubar,FALSE,TRUE,0);
 
 
 vbox = gtk_vbox_new(FALSE,0);
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox),vbox_menu,FALSE,FALSE,0);
 gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox),table,FALSE,FALSE,0);
 
 gtk_container_add(GTK_CONTAINER(mainwindow),vbox);
}

void GUIKalkulator::run()
{
 #ifdef INFO 
 __debug("GUIKalkulator run()",false);
 #endif
 gtk_widget_show_all(mainwindow);
 gtk_main();
}

gboolean GUIKalkulator::delete_event(GtkWidget *widget, GdkEvent *event, gpointer data)
{
 //GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 #ifdef INFO 
 //gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator delete_event()",false);
 static_cast<GUIKalkulator*>(data)->__debug("GUIKalkulator delete_event()",false);
 #endif
 return FALSE;
}

void GUIKalkulator::destroy(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 #ifdef INFO 
 static_cast<GUIKalkulator*>(data)->__debug("GUIKalkulator destroy(gtk_main_quit)",false);
 #endif
 gtk_main_quit();
}

void GUIKalkulator::_numeric_btn_clicked_event(btn_id button, GUIKalkulator* gui_kalkulator)
{
 const char *number = _btn_id_to_char(button);
 
 #ifdef INFO 
 __debug("GUIKalkulator _numeric_btn_clicked_event()",false);
 g_print("clicked: %s\n",number);
 #endif
 
 int len(0);
 gint8 test(0); 
 // 1 - poprzednio wciśnięto '=' na wyświetlaczu jest wynik, można na nim wynkonać nowe działania,
 //   ale wybrano nową cyfre, co sugeruje przerwanie dotychczasowego działania i
 //   rezpoczęcie nowego - wszystko jest zerowane podobnie jak podczas 'AC'
 // 2 - na wyswietlaczu jest wynik, np. po wywołaniu jednego z przycisków działań ('+'),
 //   wybrano nową cyfrę, więc definiujemy value2 - wyświetlacz jest czyszczony
 // 3 - na wyświetlaczu jest wynik, przed kolejnymi działaniami zostaje modyfikowany
 //   przez dodanie części ułamkowej, czyli wciśnięto przycisk ','
 // 4 - zaczynamy wprowadzań drugą wartość po przycisku działania
 
 if (get_is_result() && get_prev_button() == Button_result)
 {
  test = 1;
  #ifdef DEBUG 
  g_print("\ntest 1 ;)\n");
  #endif
 }
 else if (get_is_result() && 
      (get_prev_button() == Button_add  ||
      get_prev_button() == Button_sub  ||
      get_prev_button() == Button_multi ||
      get_prev_button() == Button_div)  )
 {
  test = 2;
  #ifdef DEBUG 
  g_print("\ntest 2 ;)\n");
  #endif
 } 
 else if (get_is_result() == false && 
      get_button_cache_comma() == Button_comma && 
      get_button_cache_result() == Button_result)
 {
  test = 3;
  #ifdef DEBUG 
  g_print("\ntest 3 ;)\n");
  #endif
 }
 else if (get_prev_button() == Button_add ||
      get_prev_button() == Button_sub ||
      get_prev_button() == Button_multi ||
      get_prev_button() == Button_div )
 {
  test = 4;
  #ifdef DEBUG 
  g_print("\ntest 4 ;)\n");
  #endif
 }
 
 switch (test)
 {
  case 1:
   if (get_is_value1())
    del_value1();
   if (get_is_value2())
    del_value2();
   
   set_operation(NoSelectOprt);
   set_prev_operation(NoSelectOprt);
   set_is_result(FALSE);
   set_prev_button(NoSelectBtn);
  
   gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry),"");
   len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
   gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
   
   break;
  
  case 2:
   gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry),"");
   set_is_result(FALSE);
   
   len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
   gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
   
   break;
  
  case 3:
   len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
   gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
   
   set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(entry)));
   
   break;
  
  case 4:
   gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry),"");
   
   len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
   gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
   set_is_result(FALSE);
  
   break;
  
  default:
   len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
   gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
 }
 
 set_prev_button(button);
 #ifdef DEBUG
 __debug("GUIKalkulator _numeric_btn_clicked_event()",true);
 #endif
}

void GUIKalkulator::_calculate_btn_clicked_event(operation_id operation)
{
 #ifdef INFO 
 __debug("GUIKalkulator _calculate_btn_clicked_event()",false);
 g_print("clicked: %s\n",_operation_id_to_char(operation));
 #endif
 
 gint8 test = 0,
    prev_operation_tmp = FALSE;
 gchar *text_entry = GTK_ENTRY(entry)->text;
 
 // +,-,*,/
 set_operation(operation);

 // test
 if (get_is_value1() == FALSE && 
   get_is_value2() == FALSE &&
   strlen(text_entry) > 0)
 {
  // nalezy ustawić value1
  test = 1;
  #ifdef DEBUG
  g_print("\ntest 1\n");
  #endif
 }
 else if (get_is_value1() == TRUE && 
      get_is_value2() == FALSE &&
      strlen(text_entry) > 0 &&
      get_prev_button() != Button_add &&
      get_prev_button() != Button_sub &&
      get_prev_button() != Button_multi &&
      get_prev_button() != Button_div &&
      get_prev_button() != Button_result &&
      get_prev_button() != Button_back && // po <- * zle!
      (get_button_cache_comma()!= Button_comma || get_button_cache_result() != Button_result) && // ,
      ((get_prev_button() == Button_signed && get_button_cache_result() != Button_result) ||   // -/+
      get_prev_button() != Button_signed)
     )
 { 
  test = 2;
  #ifdef DEBUG
  g_print("\ntest 2\n");
  #endif
 }
 else if (get_button_cache_result() == Button_result && 
      get_prev_button() == Button_back) 
 {
  set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(entry)));
 }

 switch (test)
 {
  case 1:
   set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(entry)));
   gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry),"");
   break;

  case 2:
   set_value2(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(entry)));
   #ifdef DEBUG
   g_print("\nval1: %s",get_value1());
   g_print("\nval2: %s",get_value2());
   #endif
   // gdy po wielokrotnych operacji następuje zmiana
   // wynik obliczyć według poprzednio wybranej operacji
   // np. 5 + 5 (10)- 5 = 15
   if (get_operation() != get_prev_operation())
    prev_operation_tmp = TRUE;

   calculate(prev_operation_tmp);
   del_value2();
   /*
    * kalkulator->value1 (wynik)
    * kalkulator->value2 (puste)
    */
   set_is_result(true);
   gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry), get_value1());
   set_button_cache_result(Button_result);
   break;
 }

 set_prev_button(_operation_id_to_btn_id(operation));
 
 set_button_cache_comma(NoSelectBtn);
 set_button_cache_result(NoSelectBtn);
 
 // zabezpiecza nas przed tym: 
 // np. 1 + 5 * daje w wyniku 5 ponieważ wykonał rodzaj operacji 
 // domyślny dla obecnie (statnlio) wciśniętego przycisku, czyli *
 set_prev_operation(get_operation());
 
 #ifdef DEBUG
 __debug("GUIKalkulator _calculate_btn_clicked_event()",true);
 #endif
}

void GUIKalkulator::btn_1_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_1, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_2_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_2, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_3_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_3, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_4_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_4, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_5_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_5, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_6_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_6, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_7_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_7, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_8_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_8, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_9_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_9, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_0_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_0, NULL);
}

void GUIKalkulator::btn_comma_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 int len(0);
 
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: ,",false);
 #endif
 bool cachecomma = false;
 
 if (gui_kalkulator->get_button_cache_comma()!= Button_comma)
 {
  if (strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text) != 0)
  {
   len = strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text);
   gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(gui_kalkulator->entry),",",1,&len);
   
   // synchronizacja wyniku (value1) ze zmianami na wyświetlaczu 
   if (gui_kalkulator->get_is_result() && 
     gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_result)
   {
    gui_kalkulator->set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
    gui_kalkulator->set_is_result(FALSE); // to już nie jest wynik, to nowa wartość! ale potrzebne aby poszło do value2
   }
   cachecomma = true;
  }
  else
  {
   gui_kalkulator->dialog = gtk_message_dialog_new(GTK_WINDOW(gui_kalkulator->mainwindow),
                  GTK_DIALOG_MODAL,GTK_MESSAGE_WARNING,GTK_BUTTONS_OK,
                  "Przecinek nie może być wprowadzony jako pierwszy!\nPowinien wystepować po liczbie.");
   gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));
   gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
  }
 }
 else
 {
  gui_kalkulator->dialog = gtk_message_dialog_new(GTK_WINDOW(gui_kalkulator->mainwindow),
                  GTK_DIALOG_MODAL,GTK_MESSAGE_WARNING,GTK_BUTTONS_OK,
                  "Wprowadzona liczba zawiera już przecinek!\nNie można wprowadzić przecinka drugi raz.");
  gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));
  gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
 }
 
 if (cachecomma)
  gui_kalkulator->set_button_cache_comma(Button_comma);
 
 gui_kalkulator->set_prev_button(Button_comma);
 #ifdef DEBUG
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator btn_comma_clicked()",true);
 #endif
}

void GUIKalkulator::btn_back_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 GString *tmp=NULL;
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: <-",false);
 #endif
 tmp = g_string_new(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
 tmp = g_string_truncate(tmp,tmp->len-1);
 gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry), g_string_free(tmp,FALSE));
 
 // synchronizacja wyniku (value1) ze zmianami na wyświetlaczu 
 if (gui_kalkulator->get_is_result())
 {
  gui_kalkulator->set_is_result(FALSE); // to już nie jest wynik, to nowa wartość!
 }
 
 gui_kalkulator->set_prev_button(Button_back);
}

void GUIKalkulator::btn_clear_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: C",false);
 #endif
 if (gui_kalkulator->get_is_value1())
  gui_kalkulator->del_value1(); 
 if (gui_kalkulator->get_is_value2())
  gui_kalkulator->del_value2(); 
 
 gui_kalkulator->set_operation(NoSelectOprt);
 gui_kalkulator->set_prev_operation(NoSelectOprt);
 gui_kalkulator->set_is_result(FALSE);
 gui_kalkulator->set_prev_button(NoSelectBtn);
 gui_kalkulator->set_button_cache_comma(NoSelectBtn);
 gui_kalkulator->set_button_cache_result(NoSelectBtn);
 
 gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry),"");

 gui_kalkulator->set_prev_button(Button_clear);
 
 #ifdef DEBUG
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: C",true);
 #endif
}

void GUIKalkulator::btn_add_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 static_cast<GUIKalkulator*>(data)->_calculate_btn_clicked_event(Add);
}

void GUIKalkulator::btn_sub_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 static_cast<GUIKalkulator*>(data)->_calculate_btn_clicked_event(Sub);
}

void GUIKalkulator::btn_multi_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 static_cast<GUIKalkulator*>(data)->_calculate_btn_clicked_event(Multi);
}

void GUIKalkulator::btn_div_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 static_cast<GUIKalkulator*>(data)->_calculate_btn_clicked_event(Div);
}

void GUIKalkulator::btn_result_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 gchar *text_entry = GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text;
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: =",false);
 #endif

 if (gui_kalkulator->get_is_value1() == TRUE && 
   gui_kalkulator->get_is_value2() == FALSE &&
   strlen (text_entry) > 0 &&
   gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_add &&
   gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_sub &&
   gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_multi &&
   gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_div &&
   gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_result &&
   gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_comma )
 {
  gui_kalkulator->set_value2(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
  
  gui_kalkulator->calculate(FALSE);
  gui_kalkulator->del_value2();
  /*
   * kalkulator->value1 (wynik)
   * kalkulator->value2 (puste)
   */
  
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry), gui_kalkulator->get_value1());
  gui_kalkulator->set_button_cache_result(Button_result);
 }
 
 gui_kalkulator->set_prev_button(Button_result);
 
 gui_kalkulator->set_button_cache_comma(NoSelectBtn);
 
 #ifdef DEBUG
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: =",true); 
 #endif
}

void GUIKalkulator::btn_signed_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 int *pos = new int(0);
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: -/+",false);
 #endif
 
 char *sig = gtk_editable_get_chars(GTK_EDITABLE(gui_kalkulator->entry),0,1);
 
 if (strcmp(sig,"-")) // 0 == equal
  gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(gui_kalkulator->entry),"-",1,pos);
 else
  gtk_editable_delete_text(GTK_EDITABLE(gui_kalkulator->entry),0,1);
 
 // synchronizacja wyniku (value1) ze zmianami na wyświetlaczu 
 //if (gui_kalkulator->get_is_result()) // checkit!
 {
  gui_kalkulator->set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
 }

 g_free(sig);
 gui_kalkulator->set_prev_button(Button_signed);
 #ifdef DEBUG
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: -/+",true); 
 #endif
}

void GUIKalkulator::btn_addmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: M+",false);
 #endif
 
 if (strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text) == 0)
 {
  gui_kalkulator->dialog = gtk_message_dialog_new(GTK_WINDOW(gui_kalkulator->mainwindow),
                  GTK_DIALOG_MODAL,GTK_MESSAGE_WARNING,GTK_BUTTONS_OK,
                  "Brak wartości do wprowadzenia!\nWyświetlacz jest pusty.");
  gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));
  gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
 }
 else
 {
  gui_kalkulator->add_to_memory(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
  gtk_combo_box_append_text(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
  gui_kalkulator->combocount++;
  gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->buttonclearmem,TRUE);
  gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->comboreadmem,TRUE);
 }
  
 gui_kalkulator->set_prev_button(Button_addmem);
 #ifdef DEBUG
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: M+",true); 
 
 if (gui_kalkulator->memory_count() == gui_kalkulator->combocount-1) // -pierwsza pozycja nie bedąca liczbą
 {
  cout << "\nIlość elementów listy zgadza się z ilością elementów w combobox" << endl
     << "combocount: " << gui_kalkulator->combocount << endl
     << "memory_count(): " << gui_kalkulator->memory_count() << endl;
 }
 else
  cout << "\nIlość elementów listy NIE zgadza się z ilością elementów w combobox" << endl;
 
 #endif
}

void GUIKalkulator::btn_readmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: readmem",false);
 #endif
 gchar *select;
 select = gtk_combo_box_get_active_text(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem));
 if (select[0] != 'C' && select[1] != 'z' && select[2] != 'y')
 {
  if ((strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text) == 0) ||
    (strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text) != 0 &&
    (gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_add ||
    gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_sub ||
    gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_multi ||
    gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_div)))
  {
   gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry),select);
   g_free(select);
   // umożliwia wybranie drugi raz tej samej liczby
   gtk_combo_box_set_active(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),0);
   gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->comboreadmem,TRUE);
  }
  else
  {
   gui_kalkulator->dialog = gtk_message_dialog_new(GTK_WINDOW(gui_kalkulator->mainwindow),
                  GTK_DIALOG_MODAL,GTK_MESSAGE_WARNING,GTK_BUTTONS_OK,
   "Wprowadzono już liczbę!\nJeżeli nie jest to kolejna liczba następująca po działaniu (+,-,*,/) wyświetlacz musi być pusty.");
   gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));
   gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
   // umożliwia wybranie drugi raz tej samej liczby
   gtk_combo_box_set_active(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),0);
   gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->comboreadmem,TRUE);
  }
 }
 
 gui_kalkulator->set_prev_button(Button_readmem);
 #ifdef DEBUG
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: -/+",true); 
 #endif
}

void GUIKalkulator::btn_clearmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: MC",false);
 #endif
 
 gui_kalkulator->memory_free();
 // combocoun liczone od 1
 // index w funkcji od 0
 // dlatego pozwalamy sobie na natychmiastowe zmniejszenie --combocount
 gtk_combo_box_set_active(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),0); 
 // zapobiega naruszeniu pamięci
 while(gui_kalkulator->combocount>1)
  gtk_combo_box_remove_text(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),--gui_kalkulator->combocount);
 
 gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->buttonclearmem,FALSE);
 gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->comboreadmem,FALSE);
 
 gui_kalkulator->set_prev_button(Button_clearmem);
 #ifdef DEBUG
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: MC",true); 
 #endif
}

void GUIKalkulator::menu_item_close(GtkMenuItem *menuitem, gpointer data)
{
 //GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 #ifdef INFO 
 //gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator: MENU->close",false);
 static_cast<GUIKalkulator*>(data)->__debug("GUIKalkulator: MENU->close",false);
 #endif
 gtk_main_quit();
}

void GUIKalkulator::menu_item_help(GtkMenuItem *menuitem, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator: MENU->about",false);
 #endif
 
 static const gchar *authors = "Grzegorz Kuczyński <gk180984@interia.pl>";
 static const gchar comments[] = "Jest to program demonstracyjny, \nnapisany w celach edukacyjnych GTK+.\n\nPo prostu dla zabawy :)";
 static const gchar copyright[] = "Copyright \xc2\xa9 2009 Grzegorz Kuczyńśki\n";
 
 gui_kalkulator->dialog = gtk_about_dialog_new();
 gtk_about_dialog_set_program_name(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),"Kalkulator");
 gtk_about_dialog_set_version(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),"0.0.1");
 gtk_about_dialog_set_comments(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),comments);
 gtk_about_dialog_set_authors(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),&authors);
 gtk_about_dialog_set_copyright(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),copyright);
 gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));

 gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
}

gboolean GUIKalkulator::mainwindow_key_press_event(GtkWidget *widget, GdkEventKey *event, gpointer data)
{
 GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
 #ifdef INFO 
 gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator: key press",false);
 #endif
 
 GdkEvent ev;
 ev.key.keyval = event->keyval;
 
 // Można by było tak...
 /**********************
 switch(event->keyval)
 {
  case GDK_KP_0: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_0,NULL); break;
  case GDK_KP_1: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_1,NULL); break;
  case GDK_KP_2: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_2,NULL); break;
  case GDK_KP_3: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_3,NULL); break;
  case GDK_KP_4: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_4,NULL); break;
  case GDK_KP_5: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_5,NULL); break;
  case GDK_KP_6: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_6,NULL); break;
  case GDK_KP_7: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_7,NULL); break;
  case GDK_KP_8: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_8,NULL); break;
  case GDK_KP_9: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_9,NULL); break;
  case GDK_KP_Add: gui_kalkulator->_calculate_btn_clicked_event(Add); break;
  case GDK_KP_Divide: gui_kalkulator->_calculate_btn_clicked_event(Div); break;
  case GDK_KP_Subtract: gui_kalkulator->_calculate_btn_clicked_event(Sub); break;
  case GDK_KP_Multiply: gui_kalkulator->_calculate_btn_clicked_event(Multi); break;
  case GDK_KP_Enter: gui_kalkulator->btn_result_clicked(gui_kalkulator->buttonresult,gui_kalkulator); break;
  case GDK_comma: gui_kalkulator->btn_comma_clicked(gui_kalkulator->buttoncomma,gui_kalkulator); break;
  case GDK_BackSpace: gui_kalkulator->btn_back_clicked(gui_kalkulator->buttonback,gui_kalkulator); break;
 }
 **********************/
 // ...ale trzeba by było w każdym wypadku ustawić wszystkie zmienne typu set_prev_button itp
 // ponieważ wszystkie obliczenia i sterowanie opiera się na informacjach zawartych
 // własnie w tych zmienneych.
 //
 // Tak jest lepiej ponieważ symulujemy wciśnięcie tych przycisków, tak jak byśmy je wciskali 
 // sami, więc nie trzeba się martwić przepływem sterowania.
 switch(event->keyval)
 {
  case GDK_KP_0: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button0),"clicked");break;
  case GDK_KP_1: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button1),"clicked");break;
  case GDK_KP_2: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button2),"clicked");break;
  case GDK_KP_3: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button3),"clicked");break;
  case GDK_KP_4: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button4),"clicked");break;
  case GDK_KP_5: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button5),"clicked");break;
  case GDK_KP_6: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button6),"clicked");break;
  case GDK_KP_7: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button7),"clicked");break;
  case GDK_KP_8: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button8),"clicked");break;
  case GDK_KP_9: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button9),"clicked");break;
  case GDK_KP_Add: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonadd),"clicked");break;
  case GDK_KP_Divide: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttondiv),"clicked");break;
  case GDK_KP_Subtract: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonsub),"clicked");break;
  case GDK_KP_Multiply: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonmulti),"clicked");break;
  case GDK_KP_Enter: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonresult),"clicked");break;
  case GDK_KP_Separator: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttoncomma),"clicked");break;
  case GDK_BackSpace: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonback),"clicked");break;
 }
 
 return true;
}