GTK+/Kalkulator 0.0.1 - gui.cpp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1 #include "gui.hpp"
 2 #include <string.h>
 3 #include <gdk/gdkkeysyms.h>
 4 
 5 //#define DEBUG
 6 //#define INFO
 7 
 8 
 9 GUIKalkulator::GUIKalkulator()
 10 {
 11  #ifdef INFO 
 12  __debug("GUIKalkulator konstruktor",false);
 13  #endif
 14  combocount = 0;
 15 }
 16 
 17 GUIKalkulator::~GUIKalkulator()
 18 {
 19  #ifdef INFO 
 20  __debug("GUIKalkulator destruktor",false);
 21  #endif
 22 }
 23 
 24 void GUIKalkulator::init(int argc, char** argv)
 25 {
 26  #ifdef INFO 
 27  __debug("GUIKalkulator init()",false);
 28  #endif
 29  gtk_init(&argc, &argv);
 30 }
 31 
 32 void GUIKalkulator::build()
 33 {
 34  #ifdef INFO 
 35  __debug("GUIKalkulator bulid()",false);
 36  #endif
 37  mainwindow = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
 38 
 39  g_signal_connect(G_OBJECT(mainwindow),"delete_event",G_CALLBACK(delete_event),this);
 40  g_signal_connect(G_OBJECT(mainwindow),"destroy",G_CALLBACK(destroy),this);
 41  gtk_widget_set_events (mainwindow, GDK_KEY_PRESS_MASK);
 42  g_signal_connect (G_OBJECT (mainwindow),"key_press_event",G_CALLBACK(mainwindow_key_press_event),this);
 43 
 44  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(mainwindow),"Kalkulator");
 45  gtk_window_set_resizable(GTK_WINDOW(mainwindow),FALSE);
 46  
 47  // tabela
 48  /*
 49     0/0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
 50     1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 51     2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 52     3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 53     4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
 54     5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Add
 55  */
 56  table = gtk_table_new(5,6,TRUE);
 57  gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(table),5);
 58  //gtk_container_add(GTK_CONTAINER(mainwindow),table);
 59 
 60  // entry
 61  entry = gtk_entry_new();
 62  gtk_entry_set_alignment(GTK_ENTRY(entry),1);
 63  GdkColor entry_color; // kolor
 64  gdk_color_parse("#eaf8d9",&entry_color);
 65  gtk_widget_modify_base(entry,GTK_STATE_NORMAL,&entry_color);
 66  // 0,6 - szerokość od 0 do 6
 67  // 0,1 - wysokość od 0 do 1
 68  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),entry,0,6,0,1);
 69  gtk_widget_set_size_request(entry,-1,30);
 70  //czcionka
 71  pangofont = pango_font_description_new();
 72  pango_font_description_set_size(pangofont,17 * PANGO_SCALE );
 73  pango_font_description_set_weight(pangofont,PANGO_WEIGHT_BOLD);
 74  gtk_widget_modify_font(entry,pangofont);
 75  pango_font_description_free(pangofont);
 76  //bez zaznaczania
 77  gtk_editable_set_editable(GTK_EDITABLE(entry),false);
 78  
 79  // przyciski 1
 80  // 0,1 - szerokość od 0 do 1
 81  // 1,2 - wysokość od 1 do 2
 82  button1 = gtk_button_new_with_label("1");
 83  g_signal_connect(G_OBJECT(button1),"clicked",G_CALLBACK(btn_1_clicked),this);
 84  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button1,0,1,1,2);
 85  
 86  // przyciski 2
 87  button2 = gtk_button_new_with_label("2");
 88  g_signal_connect(G_OBJECT(button2),"clicked",G_CALLBACK(btn_2_clicked),this);
 89  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button2,1,2,1,2);
 90  
 91  // przyciski 3
 92  button3 = gtk_button_new_with_label("3");
 93  g_signal_connect(G_OBJECT(button3),"clicked",G_CALLBACK(btn_3_clicked),this);
 94  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button3,2,3,1,2);
 95  
 96  // drugi wiersz
 97  // przyciski 4
 98  button4 = gtk_button_new_with_label("4");
 99  g_signal_connect(G_OBJECT(button4),"clicked",G_CALLBACK(btn_4_clicked),this);
100  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button4,0,1,2,3);
101  
102  // przyciski 5
103  button5 = gtk_button_new_with_label("5");
104  g_signal_connect(G_OBJECT(button5),"clicked",G_CALLBACK(btn_5_clicked),this);
105  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button5,1,2,2,3);
106  
107  // przyciski 6
108  button6 = gtk_button_new_with_label("6");
109  g_signal_connect(G_OBJECT(button6),"clicked",G_CALLBACK(btn_6_clicked),this);
110  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button6,2,3,2,3);
111  
112  // trzeci wiersz
113  // przyciski 7
114  button7 = gtk_button_new_with_label("7");
115  g_signal_connect(G_OBJECT(button7),"clicked",G_CALLBACK(btn_7_clicked),this);
116  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button7,0,1,3,4);
117  
118  // przyciski 8
119  button8 = gtk_button_new_with_label("8");
120  g_signal_connect(G_OBJECT(button8),"clicked",G_CALLBACK(btn_8_clicked),this);
121  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button8,1,2,3,4);
122  
123  // przyciski 9
124  button9 = gtk_button_new_with_label("9");
125  g_signal_connect(G_OBJECT(button9),"clicked",G_CALLBACK(btn_9_clicked),this);
126  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button9,2,3,3,4);
127  
128  // przyciski 0
129  button0 = gtk_button_new_with_label("0");
130  g_signal_connect(G_OBJECT(button0),"clicked",G_CALLBACK(btn_0_clicked),this);
131  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),button0,3,4,3,4);
132  
133  // przyciski <-
134  buttonback = gtk_button_new_with_label("<-");
135  g_signal_connect(G_OBJECT(buttonback),"clicked",G_CALLBACK(btn_back_clicked),this);
136  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonback,3,4,2,3);
137  
138  // przyciski AC
139  buttonclear = gtk_button_new_with_label("AC");
140  g_signal_connect(G_OBJECT(buttonclear),"clicked",G_CALLBACK(btn_clear_clicked),this);
141  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonclear,3,4,1,2);
142  
143  // przyciski +
144  buttonadd = gtk_button_new_with_label("+");
145  g_signal_connect(G_OBJECT(buttonadd),"clicked",G_CALLBACK(btn_add_clicked),this);
146  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonadd,4,5,1,2);
147  
148  // przyciski -
149  buttonsub = gtk_button_new_with_label("-");
150  g_signal_connect(G_OBJECT(buttonsub),"clicked",G_CALLBACK(btn_sub_clicked),this);
151  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonsub,4,5,2,3);
152  
153  // przyciski *
154  buttonmulti = gtk_button_new_with_label("*");
155  g_signal_connect(G_OBJECT(buttonmulti),"clicked",G_CALLBACK(btn_multi_clicked),this);
156  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonmulti,4,5,3,4);
157  
158  // przyciski /
159  buttondiv = gtk_button_new_with_label("/");
160  g_signal_connect(G_OBJECT(buttondiv),"clicked",G_CALLBACK(btn_div_clicked),this);
161  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttondiv,5,6,1,2);
162  
163  // przyciski =
164  buttonresult = gtk_button_new_with_label("=");
165  g_signal_connect(G_OBJECT(buttonresult),"clicked",G_CALLBACK(btn_result_clicked),this);
166  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonresult,5,6,3,4);
167 
168  // przyciski ,
169  buttoncomma = gtk_button_new_with_label(",");
170  g_signal_connect(G_OBJECT(buttoncomma),"clicked",G_CALLBACK(btn_comma_clicked),this);
171  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttoncomma,5,6,2,3);
172  
173  // przyciski -/+
174  buttonsigned = gtk_button_new_with_label("-/+");
175  g_signal_connect(G_OBJECT(buttonsigned),"clicked",G_CALLBACK(btn_signed_clicked),this);
176  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonsigned,0,1,4,5);
177 
178  // przyciski M+
179  buttonaddmem = gtk_button_new_with_label("M+");
180  g_signal_connect(G_OBJECT(buttonaddmem),"clicked",G_CALLBACK(btn_addmem_clicked),this);
181  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonaddmem,1,2,4,5);
182  
183  // lista z zapamietanymi liczbami
184  comboreadmem = gtk_combo_box_new_text();
185  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),comboreadmem,2,5,4,5);
186  gtk_combo_box_append_text(GTK_COMBO_BOX(comboreadmem),"Czytaj z pamięci");
187  combocount++;
188  gtk_combo_box_set_active(GTK_COMBO_BOX(comboreadmem),0);
189  g_signal_connect(G_OBJECT(comboreadmem),"changed",G_CALLBACK(btn_readmem_clicked),this);
190  gtk_widget_set_sensitive(comboreadmem,FALSE);
191  atk_object_set_name(
192     gtk_widget_get_accessible(comboreadmem),
193     "Zapamietane liczby"); 
194  atk_object_set_description(
195     gtk_widget_get_accessible(comboreadmem),
196     "Ustaw poziom efektu kontrast"); 
197  
198  // przyciski MC
199  buttonclearmem = gtk_button_new_with_label("MC");
200  g_signal_connect(G_OBJECT(buttonclearmem),"clicked",G_CALLBACK(btn_clearmem_clicked),this);
201  gtk_table_attach_defaults(GTK_TABLE(table),buttonclearmem,5,6,4,5);
202  gtk_widget_set_sensitive(buttonclearmem,FALSE);
203  
204  /*
205     GtkMenuBar
206       GtkMenuItem
207         GtkMenu
208           GtkImageMenuItem
209           GtkMenuItem
210       GtkMenuItem
211         GtkMenu
212           GtkMenuItem
213           GtkMenuItem
214       GtkMenuItem
215         GtkMenu
216           GtkMenuItem
217  */
218  menubar = gtk_menu_bar_new();
219 
220  menu_kalkulator = gtk_menu_new();
221  menuitem_close = gtk_menu_item_new_with_label("Zamknij");
222  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu_kalkulator),menuitem_close);
223  g_signal_connect(G_OBJECT(menuitem_close),"activate",G_CALLBACK(menu_item_close),this);
224 
225  menu_help = gtk_menu_new();
226  menuitem_help = gtk_menu_item_new_with_label("Pomoc");
227  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu_help),menuitem_help);
228  g_signal_connect(G_OBJECT(menuitem_help),"activate",G_CALLBACK(menu_item_help),this);
229  
230  menuitem_bar_kalkulator = gtk_menu_item_new_with_label("Kalkulator");
231  gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(menuitem_bar_kalkulator),menu_kalkulator);
232  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menubar),menuitem_bar_kalkulator);
233 
234  menuitem_bar_about = gtk_menu_item_new_with_label("O programie");
235  gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(menuitem_bar_about),menu_help);
236  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menubar),menuitem_bar_about);
237  
238  vbox_menu = gtk_vbox_new(FALSE,0);
239  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox_menu),menubar,FALSE,TRUE,0);
240  
241  
242  vbox = gtk_vbox_new(FALSE,0);
243  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox),vbox_menu,FALSE,FALSE,0);
244  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox),table,FALSE,FALSE,0);
245  
246  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(mainwindow),vbox);
247 }
248 
249 void GUIKalkulator::run()
250 {
251  #ifdef INFO 
252  __debug("GUIKalkulator run()",false);
253  #endif
254  gtk_widget_show_all(mainwindow);
255  gtk_main();
256 }
257 
258 gboolean GUIKalkulator::delete_event(GtkWidget *widget, GdkEvent *event, gpointer data)
259 {
260  //GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
261  #ifdef INFO 
262  //gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator delete_event()",false);
263  static_cast<GUIKalkulator*>(data)->__debug("GUIKalkulator delete_event()",false);
264  #endif
265  return FALSE;
266 }
267 
268 void GUIKalkulator::destroy(GtkWidget *widget, gpointer data)
269 {
270  #ifdef INFO 
271  static_cast<GUIKalkulator*>(data)->__debug("GUIKalkulator destroy(gtk_main_quit)",false);
272  #endif
273  gtk_main_quit();
274 }
275 
276 void GUIKalkulator::_numeric_btn_clicked_event(btn_id button, GUIKalkulator* gui_kalkulator)
277 {
278  const char *number = _btn_id_to_char(button);
279  
280  #ifdef INFO 
281  __debug("GUIKalkulator _numeric_btn_clicked_event()",false);
282  g_print("clicked: %s\n",number);
283  #endif
284  
285  int len(0);
286  gint8 test(0); 
287  // 1 - poprzednio wciśnięto '=' na wyświetlaczu jest wynik, można na nim wynkonać nowe działania,
288  //   ale wybrano nową cyfre, co sugeruje przerwanie dotychczasowego działania i
289  //   rezpoczęcie nowego - wszystko jest zerowane podobnie jak podczas 'AC'
290  // 2 - na wyswietlaczu jest wynik, np. po wywołaniu jednego z przycisków działań ('+'),
291  //   wybrano nową cyfrę, więc definiujemy value2 - wyświetlacz jest czyszczony
292  // 3 - na wyświetlaczu jest wynik, przed kolejnymi działaniami zostaje modyfikowany
293  //   przez dodanie części ułamkowej, czyli wciśnięto przycisk ','
294  // 4 - zaczynamy wprowadzań drugą wartość po przycisku działania
295  
296  if (get_is_result() && get_prev_button() == Button_result)
297  {
298   test = 1;
299   #ifdef DEBUG 
300   g_print("\ntest 1 ;)\n");
301   #endif
302  }
303  else if (get_is_result() && 
304      (get_prev_button() == Button_add  ||
305       get_prev_button() == Button_sub  ||
306       get_prev_button() == Button_multi ||
307       get_prev_button() == Button_div)  )
308  {
309   test = 2;
310   #ifdef DEBUG 
311   g_print("\ntest 2 ;)\n");
312   #endif
313  } 
314  else if (get_is_result() == false && 
315      get_button_cache_comma() == Button_comma && 
316      get_button_cache_result() == Button_result)
317  {
318   test = 3;
319   #ifdef DEBUG 
320   g_print("\ntest 3 ;)\n");
321   #endif
322  }
323  else if (get_prev_button() == Button_add ||
324      get_prev_button() == Button_sub ||
325      get_prev_button() == Button_multi ||
326      get_prev_button() == Button_div )
327  {
328   test = 4;
329   #ifdef DEBUG 
330   g_print("\ntest 4 ;)\n");
331   #endif
332  }
333  
334  switch (test)
335  {
336   case 1:
337    if (get_is_value1())
338     del_value1();
339    if (get_is_value2())
340     del_value2();
341    
342    set_operation(NoSelectOprt);
343    set_prev_operation(NoSelectOprt);
344    set_is_result(FALSE);
345    set_prev_button(NoSelectBtn);
346   
347    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry),"");
348    len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
349    gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
350    
351    break;
352   
353   case 2:
354    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry),"");
355    set_is_result(FALSE);
356    
357    len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
358    gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
359    
360    break;
361   
362   case 3:
363    len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
364    gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
365    
366    set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(entry)));
367    
368    break;
369   
370   case 4:
371    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry),"");
372    
373    len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
374    gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
375    set_is_result(FALSE);
376   
377    break;
378   
379   default:
380    len = strlen(GTK_ENTRY(entry)->text);
381    gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(entry),number,1,&len);
382  }
383  
384  set_prev_button(button);
385  #ifdef DEBUG
386  __debug("GUIKalkulator _numeric_btn_clicked_event()",true);
387  #endif
388 }
389 
390 void GUIKalkulator::_calculate_btn_clicked_event(operation_id operation)
391 {
392  #ifdef INFO 
393  __debug("GUIKalkulator _calculate_btn_clicked_event()",false);
394  g_print("clicked: %s\n",_operation_id_to_char(operation));
395  #endif
396  
397  gint8 test = 0,
398     prev_operation_tmp = FALSE;
399  gchar *text_entry = GTK_ENTRY(entry)->text;
400  
401  // +,-,*,/
402  set_operation(operation);
403 
404  // test
405  if (get_is_value1() == FALSE && 
406    get_is_value2() == FALSE &&
407    strlen(text_entry) > 0)
408  {
409   // nalezy ustawić value1
410   test = 1;
411   #ifdef DEBUG
412   g_print("\ntest 1\n");
413   #endif
414  }
415  else if (get_is_value1() == TRUE && 
416      get_is_value2() == FALSE &&
417      strlen(text_entry) > 0 &&
418      get_prev_button() != Button_add &&
419      get_prev_button() != Button_sub &&
420      get_prev_button() != Button_multi &&
421      get_prev_button() != Button_div &&
422      get_prev_button() != Button_result &&
423      get_prev_button() != Button_back && // po <- * zle!
424      (get_button_cache_comma()!= Button_comma || get_button_cache_result() != Button_result) && // ,
425      ((get_prev_button() == Button_signed && get_button_cache_result() != Button_result) ||   // -/+
426       get_prev_button() != Button_signed)
427      )
428  { 
429   test = 2;
430   #ifdef DEBUG
431   g_print("\ntest 2\n");
432   #endif
433  }
434  else if (get_button_cache_result() == Button_result && 
435      get_prev_button() == Button_back) 
436  {
437   set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(entry)));
438  }
439 
440  switch (test)
441  {
442   case 1:
443    set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(entry)));
444    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry),"");
445    break;
446 
447   case 2:
448    set_value2(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(entry)));
449    #ifdef DEBUG
450    g_print("\nval1: %s",get_value1());
451    g_print("\nval2: %s",get_value2());
452    #endif
453    // gdy po wielokrotnych operacji następuje zmiana
454    // wynik obliczyć według poprzednio wybranej operacji
455    // np. 5 + 5 (10)- 5 = 15
456    if (get_operation() != get_prev_operation())
457     prev_operation_tmp = TRUE;
458 
459    calculate(prev_operation_tmp);
460    del_value2();
461    /*
462    * kalkulator->value1 (wynik)
463    * kalkulator->value2 (puste)
464    */
465    set_is_result(true);
466    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(entry), get_value1());
467    set_button_cache_result(Button_result);
468    break;
469  }
470 
471  set_prev_button(_operation_id_to_btn_id(operation));
472  
473  set_button_cache_comma(NoSelectBtn);
474  set_button_cache_result(NoSelectBtn);
475  
476  // zabezpiecza nas przed tym: 
477  // np. 1 + 5 * daje w wyniku 5 ponieważ wykonał rodzaj operacji 
478  // domyślny dla obecnie (statnlio) wciśniętego przycisku, czyli *
479  set_prev_operation(get_operation());
480  
481  #ifdef DEBUG
482  __debug("GUIKalkulator _calculate_btn_clicked_event()",true);
483  #endif
484 }
485 
486 void GUIKalkulator::btn_1_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
487 {
488  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
489  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_1, NULL);
490 }
491 
492 void GUIKalkulator::btn_2_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
493 {
494  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
495  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_2, NULL);
496 }
497 
498 void GUIKalkulator::btn_3_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
499 {
500  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
501  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_3, NULL);
502 }
503 
504 void GUIKalkulator::btn_4_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
505 {
506  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
507  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_4, NULL);
508 }
509 
510 void GUIKalkulator::btn_5_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
511 {
512  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
513  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_5, NULL);
514 }
515 
516 void GUIKalkulator::btn_6_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
517 {
518  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
519  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_6, NULL);
520 }
521 
522 void GUIKalkulator::btn_7_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
523 {
524  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
525  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_7, NULL);
526 }
527 
528 void GUIKalkulator::btn_8_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
529 {
530  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
531  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_8, NULL);
532 }
533 
534 void GUIKalkulator::btn_9_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
535 {
536  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
537  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_9, NULL);
538 }
539 
540 void GUIKalkulator::btn_0_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
541 {
542  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
543  gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_0, NULL);
544 }
545 
546 void GUIKalkulator::btn_comma_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
547 {
548  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
549  int len(0);
550  
551  #ifdef INFO 
552  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: ,",false);
553  #endif
554  bool cachecomma = false;
555  
556  if (gui_kalkulator->get_button_cache_comma()!= Button_comma)
557  {
558   if (strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text) != 0)
559   {
560    len = strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text);
561    gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(gui_kalkulator->entry),",",1,&len);
562    
563    // synchronizacja wyniku (value1) ze zmianami na wyświetlaczu 
564    if (gui_kalkulator->get_is_result() && 
565      gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_result)
566    {
567     gui_kalkulator->set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
568     gui_kalkulator->set_is_result(FALSE); // to już nie jest wynik, to nowa wartość! ale potrzebne aby poszło do value2
569    }
570    cachecomma = true;
571   }
572   else
573   {
574    gui_kalkulator->dialog = gtk_message_dialog_new(GTK_WINDOW(gui_kalkulator->mainwindow),
575                   GTK_DIALOG_MODAL,GTK_MESSAGE_WARNING,GTK_BUTTONS_OK,
576                   "Przecinek nie może być wprowadzony jako pierwszy!\nPowinien wystepować po liczbie.");
577    gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));
578    gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
579   }
580  }
581  else
582  {
583   gui_kalkulator->dialog = gtk_message_dialog_new(GTK_WINDOW(gui_kalkulator->mainwindow),
584                   GTK_DIALOG_MODAL,GTK_MESSAGE_WARNING,GTK_BUTTONS_OK,
585                   "Wprowadzona liczba zawiera już przecinek!\nNie można wprowadzić przecinka drugi raz.");
586   gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));
587   gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
588  }
589  
590  if (cachecomma)
591   gui_kalkulator->set_button_cache_comma(Button_comma);
592  
593  gui_kalkulator->set_prev_button(Button_comma);
594  #ifdef DEBUG
595  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator btn_comma_clicked()",true);
596  #endif
597 }
598 
599 void GUIKalkulator::btn_back_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
600 {
601  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
602  GString *tmp=NULL;
603  #ifdef INFO 
604  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: <-",false);
605  #endif
606  tmp = g_string_new(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
607  tmp = g_string_truncate(tmp,tmp->len-1);
608  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry), g_string_free(tmp,FALSE));
609  
610  // synchronizacja wyniku (value1) ze zmianami na wyświetlaczu 
611  if (gui_kalkulator->get_is_result())
612  {
613   gui_kalkulator->set_is_result(FALSE); // to już nie jest wynik, to nowa wartość!
614  }
615  
616  gui_kalkulator->set_prev_button(Button_back);
617 }
618 
619 void GUIKalkulator::btn_clear_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
620 {
621  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
622  #ifdef INFO 
623  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: C",false);
624  #endif
625  if (gui_kalkulator->get_is_value1())
626   gui_kalkulator->del_value1(); 
627  if (gui_kalkulator->get_is_value2())
628   gui_kalkulator->del_value2(); 
629  
630  gui_kalkulator->set_operation(NoSelectOprt);
631  gui_kalkulator->set_prev_operation(NoSelectOprt);
632  gui_kalkulator->set_is_result(FALSE);
633  gui_kalkulator->set_prev_button(NoSelectBtn);
634  gui_kalkulator->set_button_cache_comma(NoSelectBtn);
635  gui_kalkulator->set_button_cache_result(NoSelectBtn);
636  
637  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry),"");
638 
639  gui_kalkulator->set_prev_button(Button_clear);
640  
641  #ifdef DEBUG
642  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: C",true);
643  #endif
644 }
645 
646 void GUIKalkulator::btn_add_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
647 {
648  static_cast<GUIKalkulator*>(data)->_calculate_btn_clicked_event(Add);
649 }
650 
651 void GUIKalkulator::btn_sub_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
652 {
653  static_cast<GUIKalkulator*>(data)->_calculate_btn_clicked_event(Sub);
654 }
655 
656 void GUIKalkulator::btn_multi_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
657 {
658  static_cast<GUIKalkulator*>(data)->_calculate_btn_clicked_event(Multi);
659 }
660 
661 void GUIKalkulator::btn_div_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
662 {
663  static_cast<GUIKalkulator*>(data)->_calculate_btn_clicked_event(Div);
664 }
665 
666 void GUIKalkulator::btn_result_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
667 {
668  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
669  gchar *text_entry = GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text;
670  #ifdef INFO 
671  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: =",false);
672  #endif
673 
674  if (gui_kalkulator->get_is_value1() == TRUE && 
675    gui_kalkulator->get_is_value2() == FALSE &&
676    strlen (text_entry) > 0 &&
677    gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_add &&
678    gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_sub &&
679    gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_multi &&
680    gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_div &&
681    gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_result &&
682    gui_kalkulator->get_prev_button() != Button_comma )
683  {
684   gui_kalkulator->set_value2(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
685   
686   gui_kalkulator->calculate(FALSE);
687   gui_kalkulator->del_value2();
688   /*
689   * kalkulator->value1 (wynik)
690   * kalkulator->value2 (puste)
691   */
692   
693   gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry), gui_kalkulator->get_value1());
694   gui_kalkulator->set_button_cache_result(Button_result);
695  }
696  
697  gui_kalkulator->set_prev_button(Button_result);
698  
699  gui_kalkulator->set_button_cache_comma(NoSelectBtn);
700  
701  #ifdef DEBUG
702  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: =",true); 
703  #endif
704 }
705 
706 void GUIKalkulator::btn_signed_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
707 {
708  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
709  int *pos = new int(0);
710  #ifdef INFO 
711  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: -/+",false);
712  #endif
713  
714  char *sig = gtk_editable_get_chars(GTK_EDITABLE(gui_kalkulator->entry),0,1);
715  
716  if (strcmp(sig,"-")) // 0 == equal
717   gtk_editable_insert_text(GTK_EDITABLE(gui_kalkulator->entry),"-",1,pos);
718  else
719   gtk_editable_delete_text(GTK_EDITABLE(gui_kalkulator->entry),0,1);
720  
721  // synchronizacja wyniku (value1) ze zmianami na wyświetlaczu 
722  //if (gui_kalkulator->get_is_result()) // checkit!
723  {
724   gui_kalkulator->set_value1(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
725  }
726 
727  g_free(sig);
728  gui_kalkulator->set_prev_button(Button_signed);
729  #ifdef DEBUG
730  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: -/+",true); 
731  #endif
732 }
733 
734 void GUIKalkulator::btn_addmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
735 {
736  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
737  #ifdef INFO 
738  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: M+",false);
739  #endif
740  
741  if (strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text) == 0)
742  {
743   gui_kalkulator->dialog = gtk_message_dialog_new(GTK_WINDOW(gui_kalkulator->mainwindow),
744                   GTK_DIALOG_MODAL,GTK_MESSAGE_WARNING,GTK_BUTTONS_OK,
745                   "Brak wartości do wprowadzenia!\nWyświetlacz jest pusty.");
746   gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));
747   gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
748  }
749  else
750  {
751   gui_kalkulator->add_to_memory(gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
752   gtk_combo_box_append_text(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)));
753   gui_kalkulator->combocount++;
754   gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->buttonclearmem,TRUE);
755   gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->comboreadmem,TRUE);
756  }
757   
758  gui_kalkulator->set_prev_button(Button_addmem);
759  #ifdef DEBUG
760  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: M+",true); 
761  
762  if (gui_kalkulator->memory_count() == gui_kalkulator->combocount-1) // -pierwsza pozycja nie bedąca liczbą
763  {
764   cout << "\nIlość elementów listy zgadza się z ilością elementów w combobox" << endl
765     << "combocount: " << gui_kalkulator->combocount << endl
766     << "memory_count(): " << gui_kalkulator->memory_count() << endl;
767  }
768  else
769   cout << "\nIlość elementów listy NIE zgadza się z ilością elementów w combobox" << endl;
770  
771  #endif
772 }
773 
774 void GUIKalkulator::btn_readmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
775 {
776  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
777  #ifdef INFO 
778  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: readmem",false);
779  #endif
780  gchar *select;
781  select = gtk_combo_box_get_active_text(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem));
782  if (select[0] != 'C' && select[1] != 'z' && select[2] != 'y')
783  {
784   if ((strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text) == 0) ||
785     (strlen(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry)->text) != 0 &&
786     (gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_add ||
787     gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_sub ||
788     gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_multi ||
789     gui_kalkulator->get_prev_button() == Button_div)))
790   {
791    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(gui_kalkulator->entry),select);
792    g_free(select);
793    // umożliwia wybranie drugi raz tej samej liczby
794    gtk_combo_box_set_active(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),0);
795    gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->comboreadmem,TRUE);
796   }
797   else
798   {
799    gui_kalkulator->dialog = gtk_message_dialog_new(GTK_WINDOW(gui_kalkulator->mainwindow),
800                   GTK_DIALOG_MODAL,GTK_MESSAGE_WARNING,GTK_BUTTONS_OK,
801    "Wprowadzono już liczbę!\nJeżeli nie jest to kolejna liczba następująca po działaniu (+,-,*,/) wyświetlacz musi być pusty.");
802    gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));
803    gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
804    // umożliwia wybranie drugi raz tej samej liczby
805    gtk_combo_box_set_active(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),0);
806    gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->comboreadmem,TRUE);
807   }
808  }
809  
810  gui_kalkulator->set_prev_button(Button_readmem);
811  #ifdef DEBUG
812  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: -/+",true); 
813  #endif
814 }
815 
816 void GUIKalkulator::btn_clearmem_clicked(GtkWidget *widget, gpointer data)
817 {
818  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
819  #ifdef INFO 
820  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: MC",false);
821  #endif
822  
823  gui_kalkulator->memory_free();
824  // combocoun liczone od 1
825  // index w funkcji od 0
826  // dlatego pozwalamy sobie na natychmiastowe zmniejszenie --combocount
827  gtk_combo_box_set_active(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),0); 
828  // zapobiega naruszeniu pamięci
829  while(gui_kalkulator->combocount>1)
830   gtk_combo_box_remove_text(GTK_COMBO_BOX(gui_kalkulator->comboreadmem),--gui_kalkulator->combocount);
831  
832  gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->buttonclearmem,FALSE);
833  gtk_widget_set_sensitive(gui_kalkulator->comboreadmem,FALSE);
834  
835  gui_kalkulator->set_prev_button(Button_clearmem);
836  #ifdef DEBUG
837  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator clicked: MC",true); 
838  #endif
839 }
840 
841 void GUIKalkulator::menu_item_close(GtkMenuItem *menuitem, gpointer data)
842 {
843  //GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
844  #ifdef INFO 
845  //gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator: MENU->close",false);
846  static_cast<GUIKalkulator*>(data)->__debug("GUIKalkulator: MENU->close",false);
847  #endif
848  gtk_main_quit();
849 }
850 
851 void GUIKalkulator::menu_item_help(GtkMenuItem *menuitem, gpointer data)
852 {
853  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
854  #ifdef INFO 
855  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator: MENU->about",false);
856  #endif
857  
858  static const gchar *authors = "Grzegorz Kuczyński <gk180984@interia.pl>";
859  static const gchar comments[] = "Jest to program demonstracyjny, \nnapisany w celach edukacyjnych GTK+.\n\nPo prostu dla zabawy :)";
860  static const gchar copyright[] = "Copyright \xc2\xa9 2009 Grzegorz Kuczyńśki\n";
861  
862  gui_kalkulator->dialog = gtk_about_dialog_new();
863  gtk_about_dialog_set_program_name(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),"Kalkulator");
864  gtk_about_dialog_set_version(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),"0.0.1");
865  gtk_about_dialog_set_comments(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),comments);
866  gtk_about_dialog_set_authors(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),&authors);
867  gtk_about_dialog_set_copyright(GTK_ABOUT_DIALOG(gui_kalkulator->dialog),copyright);
868  gtk_dialog_run (GTK_DIALOG (gui_kalkulator->dialog));
869 
870  gtk_widget_destroy (gui_kalkulator->dialog);
871 }
872 
873 gboolean GUIKalkulator::mainwindow_key_press_event(GtkWidget *widget, GdkEventKey *event, gpointer data)
874 {
875  GUIKalkulator *gui_kalkulator = static_cast<GUIKalkulator*>(data);
876  #ifdef INFO 
877  gui_kalkulator->__debug("GUIKalkulator: key press",false);
878  #endif
879  
880  GdkEvent ev;
881  ev.key.keyval = event->keyval;
882  
883  // Można by było tak...
884  /**********************
885  switch(event->keyval)
886  {
887   case GDK_KP_0: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_0,NULL); break;
888   case GDK_KP_1: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_1,NULL); break;
889   case GDK_KP_2: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_2,NULL); break;
890   case GDK_KP_3: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_3,NULL); break;
891   case GDK_KP_4: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_4,NULL); break;
892   case GDK_KP_5: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_5,NULL); break;
893   case GDK_KP_6: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_6,NULL); break;
894   case GDK_KP_7: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_7,NULL); break;
895   case GDK_KP_8: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_8,NULL); break;
896   case GDK_KP_9: gui_kalkulator->_numeric_btn_clicked_event(Button_9,NULL); break;
897   case GDK_KP_Add: gui_kalkulator->_calculate_btn_clicked_event(Add); break;
898   case GDK_KP_Divide: gui_kalkulator->_calculate_btn_clicked_event(Div); break;
899   case GDK_KP_Subtract: gui_kalkulator->_calculate_btn_clicked_event(Sub); break;
900   case GDK_KP_Multiply: gui_kalkulator->_calculate_btn_clicked_event(Multi); break;
901   case GDK_KP_Enter: gui_kalkulator->btn_result_clicked(gui_kalkulator->buttonresult,gui_kalkulator); break;
902   case GDK_comma: gui_kalkulator->btn_comma_clicked(gui_kalkulator->buttoncomma,gui_kalkulator); break;
903   case GDK_BackSpace: gui_kalkulator->btn_back_clicked(gui_kalkulator->buttonback,gui_kalkulator); break;
904  }
905  **********************/
906  // ...ale trzeba by było w każdym wypadku ustawić wszystkie zmienne typu set_prev_button itp
907  // ponieważ wszystkie obliczenia i sterowanie opiera się na informacjach zawartych
908  // własnie w tych zmienneych.
909  //
910  // Tak jest lepiej ponieważ symulujemy wciśnięcie tych przycisków, tak jak byśmy je wciskali 
911  // sami, więc nie trzeba się martwić przepływem sterowania.
912  switch(event->keyval)
913  {
914   case GDK_KP_0: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button0),"clicked");break;
915   case GDK_KP_1: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button1),"clicked");break;
916   case GDK_KP_2: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button2),"clicked");break;
917   case GDK_KP_3: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button3),"clicked");break;
918   case GDK_KP_4: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button4),"clicked");break;
919   case GDK_KP_5: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button5),"clicked");break;
920   case GDK_KP_6: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button6),"clicked");break;
921   case GDK_KP_7: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button7),"clicked");break;
922   case GDK_KP_8: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button8),"clicked");break;
923   case GDK_KP_9: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->button9),"clicked");break;
924   case GDK_KP_Add: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonadd),"clicked");break;
925   case GDK_KP_Divide: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttondiv),"clicked");break;
926   case GDK_KP_Subtract: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonsub),"clicked");break;
927   case GDK_KP_Multiply: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonmulti),"clicked");break;
928   case GDK_KP_Enter: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonresult),"clicked");break;
929   case GDK_KP_Separator: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttoncomma),"clicked");break;
930   case GDK_BackSpace: g_signal_emit_by_name(G_OBJECT(gui_kalkulator->buttonback),"clicked");break;
931  }
932  
933  return true;
934 }