GTK+/Kalkulator 0.0.1 - kalkulator.cpp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1 #include <stdlib.h>
 2 #include <string>
 3 #include <iostream>
 4 #include <sstream>
 5 #include <locale>
 6 
 7 #include "kalkulator.hpp"
 8 
 9 //#define DEBUG
 10 //#define INFO
 11 //#define NEW_VERSION_CALCULATE
 12 //#define WIN
 13 
 14 using namespace std;
 15 
 16 
 17 Kalkulator::Kalkulator()
 18 {
 19  #ifdef INFO
 20  __debug("Kalkulator konstruktor",false);
 21  #endif
 22  value1 = NULL;
 23  value2 = NULL;
 24  operation = NoSelectOprt;
 25  prev_operation = NoSelectOprt;
 26  is_value1 = FALSE;
 27  is_value2 = FALSE;
 28  is_result = FALSE;
 29  prev_button = NoSelectBtn;
 30  button_cache_comma = NoSelectBtn; 
 31  button_cache_result = NoSelectBtn; 
 32  memory = NULL;
 33 }
 34 
 35 Kalkulator::~Kalkulator()
 36 {
 37  #ifdef INFO
 38  __debug("Kalkulator destruktor",false);
 39  #endif
 40  memory_free();
 41 }
 42 
 43 const char* Kalkulator::_btn_id_to_char(btn_id val)
 44 {
 45  return  val==Button_1 ? "1" :
 46      val==Button_2 ? "2" :
 47      val==Button_3 ? "3" :
 48      val==Button_4 ? "4" :
 49      val==Button_5 ? "5" :
 50      val==Button_6 ? "6" :
 51      val==Button_7 ? "7" :
 52      val==Button_8 ? "8" :
 53      val==Button_9 ? "9" :
 54      val==Button_0 ? "0" :
 55      val==Button_add ? "Button_add" :
 56      val==Button_sub ? "Button_sub" :
 57      val==Button_multi ? "Button_multi" :
 58      val==Button_div ? "Button_div" :
 59      val==Button_result ? "Button_result" :
 60      val==Button_comma ? "Button_comma" :
 61      val==Button_back ? "Button_back" :
 62      val==Button_clear ? "Button_clear" :
 63      val==Button_signed ? "Button_signed" :
 64      val==Button_addmem ? "Button_addmem" :
 65      val==Button_readmem ? "Button_readmem" :
 66      val==Button_clearmem ? "Button_clearmem" :
 67      "NoSelectBtn(22)";
 68 }
 69 
 70 const char* Kalkulator::_operation_id_to_char(operation_id val)
 71 {
 72  return  val==Add ? "+" :
 73      val==Sub ? "-" :
 74      val==Multi ? "*" :
 75      val==Div ? "/" :
 76      "NoSelectOprt(5)";
 77 }
 78 
 79 btn_id Kalkulator::_operation_id_to_btn_id(operation_id val)
 80 {
 81  return  val==Add ? Button_add :
 82      val==Sub ? Button_sub :
 83      val==Multi ? Button_multi : 
 84      val==Div ? Button_div :
 85      NoSelectBtn;
 86 }
 87 
 88 void Kalkulator::__debug(const gchar* event, bool data)
 89 {
 90  if (data)
 91  {
 92   printf (
 93 "\n ===================[DEBUG]=====================\n \
 94 event: %s \n \
 95 - - - - -\n \
 96 Struktura:\n \
 97  value1: %s \n \
 98  value2: %s \n \
 99  operation: %s \n \
100  prev_operation: %s \n \
101  is_value1: %s \n \
102  is_value2: %s \n \
103  is_result: %s \n \
104  prev_button: %s \n \
105  button_cahce_comma: %s \n \
106  button_cahce_result: %s \n \
107  memory: %s \n \
108 ===============================================\n\n\n",
109    event,
110    is_value1? value1->str :"",
111    is_value2? value2->str :"",
112    _operation_id_to_char(operation),
113    _operation_id_to_char(prev_operation),
114    is_value1?"TRUE":"FALSE",
115    is_value2?"TRUE":"FALSE",
116    is_result?"TRUE":"FALSE",
117    _btn_id_to_char(prev_button),
118    _btn_id_to_char(button_cache_comma),
119    _btn_id_to_char(button_cache_result),
120    memory? "TRUE": "NULL");
121   
122   if (memory)
123   {
124    cout << "Spis liczb w pamięci:" << endl;
125    memory_print();
126    cout << endl;
127   }
128  }
129  else
130   cout << event << endl;
131 }
132 
133 #ifndef NEW_VERSION_CALCULATE
134 void Kalkulator::calculate(bool prev_operation_priv)
135 {
136  #ifndef WIN 
137  long double d_value1=0,
138  #else
139  double d_value1=0,
140  #endif
141     d_value2=0,
142     d_result=0;
143  int len, test(0);
144  char s_result[50];
145  string ss_result;
146  bool is_comma(false);
147  
148  d_value1 = strtod( value1->str, NULL );
149  d_value2 = strtod( value2->str, NULL );
150  
151  if (prev_operation_priv)
152  {
153   test = prev_operation==Add ? 1 :
154      prev_operation==Sub ? 2 :
155      prev_operation==Multi ? 3 :
156      prev_operation==Div ? 4 :
157      NoSelectOprt;
158  }
159  else
160  {
161   test = operation==Add ? 1 :
162      operation==Sub ? 2 :
163      operation==Multi ? 3 :
164      operation==Div ? 4 :
165      NoSelectOprt;
166  }
167  
168  switch(test)
169  {
170   case 1:
171    d_result = d_value1 + d_value2;
172    break;
173   case 2:
174    d_result = d_value1 - d_value2;
175    break;
176   case 3:
177    d_result = d_value1 * d_value2;
178    break;
179   case 4:
180    if ( d_value2 != 0.0 )
181     d_result = d_value1 / d_value2;
182    else
183     d_result = d_value1;
184    break;
185   case 5:
186    // Checkit!
187    break;
188  }
189 
190  len = sprintf( s_result, "%Lf", d_result );
191  // można to spr.
192  // if ( !len ) ...
193  ss_result = s_result;
194 
195  for (unsigned int i=0; i < ss_result.length(); i++)
196  {
197   if (ss_result[i] == ',')
198   {
199    is_comma = true;
200    #ifdef DEBUG
201    cout << "\nis comma\n";
202    #endif
203    break;
204   }
205  }
206  // tylko ,
207  if (is_comma)
208  {
209   // usuwamy końcowe 0
210   while (ss_result[ss_result.length()-1] == '0')
211    ss_result.erase((ss_result.length()-1),1);
212   // usuwamy przecinek jeżeli za nim byo same 0
213   if (ss_result[ss_result.length()-1] == ',')
214    ss_result.erase((ss_result.length()-1),1);
215  }
216  
217  set_value1(ss_result.c_str());
218  set_is_result(true);
219  
220  #ifdef DEBUG
221   printf ("calculateby to %Lg , %Lg wynik to: %Lg \n",d_value1,d_value2,d_result);
222  #endif
223 }
224 #endif
225 
226 #ifdef NEW_VERSION_CALCULATE
227 void Kalkulator::calculate(bool prev_operation_priv)
228 {
229  #ifndef WIN 
230  long double d_value1=0,
231  #else
232  double d_value1=0,
233  #endif
234     d_value2=0,
235     d_result=0;
236  
237  cout << "long double: " << sizeof(long double) << endl;
238  cout << "float: " << sizeof(float) << endl;
239  cout << "long: " << sizeof(long) << endl;
240  
241  bool is_comma(false);
242  int len, test(0);
243  string s_result, s1, s2;
244  //string str1 = value1->str, str2 = value2->str;
245  istringstream str1;
246  istringstream str2;
247  ostringstream rst;
248  
249  //s1.imbue(locale("pl_PL"));
250  //s2.imbue(locale("pl_PL")); 
251  
252  str1.str(value1->str);
253  str2.str(value2->str);
254  
255  s1 = str1.str();
256  s2 = str2.str();
257  
258  for (unsigned int i=0; i < s1.length(); i++)
259  {
260   if (s1[i] == '.')
261   {
262    s1.replace(i,1,1,',');
263    //is_comma = true;
264    break;
265   }
266  }
267  for (unsigned int i=0; i < s2.length(); i++)
268  {
269   if (s2[i] == '.')
270   {
271    s2.replace(i,1,1,',');
272    //is_comma = true;
273    break;
274   }
275  }
276  str1.str(s1);
277  str2.str(s1);
278  
279  // char* -> double
280  str1 >> d_value1;
281  //str2 >> fixed >> dec >> d_value2;
282  str2 >> d_value2;
283  str1 >> s1;
284  str2 >> s2;
285  cout << "\nval1: " << d_value1 << " s1: " << s1 << endl;
286  cout << "\nval2: " << d_value2 << " s2: " << s2 << endl;
287  cout << "\n s1: " << s1 << " s2: " << s2 << endl;
288  if (prev_operation_priv)
289  {
290   test = prev_operation==Add ? 1 :
291      prev_operation==Sub ? 2 :
292      prev_operation==Multi ? 3 :
293      prev_operation==Div ? 4 :
294      NoSelectOprt;
295  }
296  else
297  {
298   test = operation==Add ? 1 :
299      operation==Sub ? 2 :
300      operation==Multi ? 3 :
301      operation==Div ? 4 :
302      NoSelectOprt;
303  }
304  switch(test)
305  {
306  case 1:
307   d_result = d_value1 + d_value2;
308   break;
309  case 2:
310   d_result = d_value1 - d_value2;
311   break;
312  case 3:
313   d_result = d_value1 * d_value2;
314   break;
315  case 4:
316   if ( d_value2 != 0.0 )
317    d_result = d_value1 / d_value2;
318   else
319    d_result = d_value1;
320   break;
321  case 5:
322   // Checkit!
323   break;
324  }
325  
326  rst << fixed << dec << d_result;
327  s_result = rst.str(); 
328  cout << "\n s_result: " << s_result << endl;
329  //for (unsigned int i=0; i < s_result.length(); i++)
330  //{
331  // if (s_result[i] == '.')
332  // {
333  //  s_result.replace(i,1,1,',');
334  //  is_comma = true;
335  //  break;
336  // }
337  //}
338  for (unsigned int i=0; i < s_result.length(); i++)
339  {
340   if (s_result[i] == ',')
341   {
342    is_comma = true;
343    break;
344   }
345  }
346  cout << "\n s_result: " << s_result << endl;
347  if (is_comma)
348  {
349   // usuwamy końcowe 0
350   while (s_result[s_result.length()-1] == '0')
351    s_result.erase((s_result.length()-1),1);
352   // usuwamy przecinek jeżeli za nim byo same 0
353   if (s_result[s_result.length()-1] == ',')
354    s_result.erase((s_result.length()-1),1);
355  }
356  set_value1(s_result.c_str());
357 
358  set_is_result(true);
359  
360  #ifdef DEBUG
361  cout << "\nval1: " << d_value1 << " val2: " << d_value2 << " rst: " << d_result << endl;
362  #endif
363 }
364 #endif
365 
366 char* Kalkulator::get_value1()
367 {
368  if (is_value1) 
369   return value1->str;
370  else 
371   return NULL;
372 }
373 
374 void Kalkulator::set_value1(const gchar *val) 
375 {
376  if (is_value1)
377  {
378   g_string_free(value1,TRUE);
379   value1 = g_string_new(val);
380  }
381  else
382  {
383   value1 = g_string_new(val);
384   is_value1 = TRUE;
385  }
386 }
387 
388 bool Kalkulator::del_value1()
389 {
390  if (is_value1)
391  {
392   g_string_free(value1,TRUE);
393   is_value1 = FALSE;
394   return TRUE;
395  }
396  else
397   return FALSE;
398 }
399 
400 char* Kalkulator::get_value2()
401 {
402  if (is_value2) 
403   return value2->str;
404  else 
405   return NULL;
406 }
407 
408 void Kalkulator::set_value2(const gchar *val) 
409 {
410  if (is_value2)
411  {
412   g_string_free(value2,TRUE);
413   value2 = g_string_new(val);
414  }
415  else
416  {
417   value2 = g_string_new(val);
418   is_value2 = TRUE;
419  }
420 }
421 
422 bool Kalkulator::del_value2()
423 {
424  if (is_value2)
425  {
426   g_string_free(value2,TRUE);
427   is_value2 = FALSE;
428   return TRUE;
429  }
430  else
431   return FALSE;
432 }
433 
434 void Kalkulator::add_to_memory(const gchar *val)
435 {
436  GString *tmp = g_string_new(val);
437  memory = g_list_append(memory, tmp);
438 }
439 
440 void Kalkulator::memory_free()
441 {
442  int n(0);
443  // zwalniamy pamięć, na którą wskazują wskaźniki w liście
444  // zobacz: http://mail.gnome.org/archives/gtk-app-devel-list/2005-January/msg00357.html
445  while (memory)
446  {
447   GList *tmp = g_list_nth(memory,n++);
448   if (tmp)
449    g_string_free((GString*)tmp->data,TRUE);
450   else
451    break;
452  }
453  // zwalniamy pamięć, której używa lista
454  g_list_free(memory);
455  memory = NULL;
456 }
457 
458 void Kalkulator::memory_print()
459 {
460  int n(0);
461  while (memory)
462  {
463   GList *tmp = g_list_nth(memory,n++);
464   if (tmp)
465    g_print("\n[ mem %d: %s ]",n,((GString*)tmp->data)->str);
466   else
467    break;
468  }
469 }
470 
471 guint Kalkulator::memory_count()
472 {
473  return g_list_length(memory);
474 }