GTK+/Kalkulator 0.0.1 - kalkulator.cpp

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
#include <stdlib.h>
#include <string>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <locale>

#include "kalkulator.hpp"

//#define DEBUG
//#define INFO
//#define NEW_VERSION_CALCULATE
//#define WIN

using namespace std;


Kalkulator::Kalkulator()
{
 #ifdef INFO
 __debug("Kalkulator konstruktor",false);
 #endif
 value1 = NULL;
 value2 = NULL;
 operation = NoSelectOprt;
 prev_operation = NoSelectOprt;
 is_value1 = FALSE;
 is_value2 = FALSE;
 is_result = FALSE;
 prev_button = NoSelectBtn;
 button_cache_comma = NoSelectBtn; 
 button_cache_result = NoSelectBtn; 
 memory = NULL;
}

Kalkulator::~Kalkulator()
{
 #ifdef INFO
 __debug("Kalkulator destruktor",false);
 #endif
 memory_free();
}

const char* Kalkulator::_btn_id_to_char(btn_id val)
{
 return  val==Button_1 ? "1" :
      val==Button_2 ? "2" :
      val==Button_3 ? "3" :
      val==Button_4 ? "4" :
      val==Button_5 ? "5" :
      val==Button_6 ? "6" :
      val==Button_7 ? "7" :
      val==Button_8 ? "8" :
      val==Button_9 ? "9" :
      val==Button_0 ? "0" :
      val==Button_add ? "Button_add" :
      val==Button_sub ? "Button_sub" :
      val==Button_multi ? "Button_multi" :
      val==Button_div ? "Button_div" :
      val==Button_result ? "Button_result" :
      val==Button_comma ? "Button_comma" :
      val==Button_back ? "Button_back" :
      val==Button_clear ? "Button_clear" :
      val==Button_signed ? "Button_signed" :
      val==Button_addmem ? "Button_addmem" :
      val==Button_readmem ? "Button_readmem" :
      val==Button_clearmem ? "Button_clearmem" :
      "NoSelectBtn(22)";
}

const char* Kalkulator::_operation_id_to_char(operation_id val)
{
 return  val==Add ? "+" :
      val==Sub ? "-" :
      val==Multi ? "*" :
      val==Div ? "/" :
      "NoSelectOprt(5)";
}

btn_id Kalkulator::_operation_id_to_btn_id(operation_id val)
{
 return  val==Add ? Button_add :
      val==Sub ? Button_sub :
      val==Multi ? Button_multi : 
      val==Div ? Button_div :
      NoSelectBtn;
}

void Kalkulator::__debug(const gchar* event, bool data)
{
 if (data)
 {
  printf (
"\n ===================[DEBUG]=====================\n \
event: %s \n \
 - - - - -\n \
Struktura:\n \
 value1: %s \n \
 value2: %s \n \
 operation: %s \n \
 prev_operation: %s \n \
 is_value1: %s \n \
 is_value2: %s \n \
 is_result: %s \n \
 prev_button: %s \n \
 button_cahce_comma: %s \n \
 button_cahce_result: %s \n \
 memory: %s \n \
===============================================\n\n\n",
   event,
   is_value1? value1->str :"",
   is_value2? value2->str :"",
   _operation_id_to_char(operation),
   _operation_id_to_char(prev_operation),
   is_value1?"TRUE":"FALSE",
   is_value2?"TRUE":"FALSE",
   is_result?"TRUE":"FALSE",
   _btn_id_to_char(prev_button),
   _btn_id_to_char(button_cache_comma),
   _btn_id_to_char(button_cache_result),
   memory? "TRUE": "NULL");
  
  if (memory)
  {
   cout << "Spis liczb w pamięci:" << endl;
   memory_print();
   cout << endl;
  }
 }
 else
  cout << event << endl;
}

#ifndef NEW_VERSION_CALCULATE
void Kalkulator::calculate(bool prev_operation_priv)
{
 #ifndef WIN 
 long double d_value1=0,
 #else
 double d_value1=0,
 #endif
     d_value2=0,
     d_result=0;
 int len, test(0);
 char s_result[50];
 string ss_result;
 bool is_comma(false);
 
 d_value1 = strtod( value1->str, NULL );
 d_value2 = strtod( value2->str, NULL );
 
 if (prev_operation_priv)
 {
  test = prev_operation==Add ? 1 :
      prev_operation==Sub ? 2 :
      prev_operation==Multi ? 3 :
      prev_operation==Div ? 4 :
      NoSelectOprt;
 }
 else
 {
  test = operation==Add ? 1 :
      operation==Sub ? 2 :
      operation==Multi ? 3 :
      operation==Div ? 4 :
      NoSelectOprt;
 }
 
 switch(test)
 {
  case 1:
   d_result = d_value1 + d_value2;
   break;
  case 2:
   d_result = d_value1 - d_value2;
   break;
  case 3:
   d_result = d_value1 * d_value2;
   break;
  case 4:
   if ( d_value2 != 0.0 )
    d_result = d_value1 / d_value2;
   else
    d_result = d_value1;
   break;
  case 5:
   // Checkit!
   break;
 }

 len = sprintf( s_result, "%Lf", d_result );
 // można to spr.
 // if ( !len ) ...
 ss_result = s_result;

 for (unsigned int i=0; i < ss_result.length(); i++)
 {
  if (ss_result[i] == ',')
  {
   is_comma = true;
   #ifdef DEBUG
   cout << "\nis comma\n";
   #endif
   break;
  }
 }
 // tylko ,
 if (is_comma)
 {
  // usuwamy końcowe 0
  while (ss_result[ss_result.length()-1] == '0')
   ss_result.erase((ss_result.length()-1),1);
  // usuwamy przecinek jeżeli za nim byo same 0
  if (ss_result[ss_result.length()-1] == ',')
   ss_result.erase((ss_result.length()-1),1);
 }
 
 set_value1(ss_result.c_str());
 set_is_result(true);
 
 #ifdef DEBUG
  printf ("calculateby to %Lg , %Lg wynik to: %Lg \n",d_value1,d_value2,d_result);
 #endif
}
#endif

#ifdef NEW_VERSION_CALCULATE
void Kalkulator::calculate(bool prev_operation_priv)
{
 #ifndef WIN 
 long double d_value1=0,
 #else
 double d_value1=0,
 #endif
     d_value2=0,
     d_result=0;
 
 cout << "long double: " << sizeof(long double) << endl;
 cout << "float: " << sizeof(float) << endl;
 cout << "long: " << sizeof(long) << endl;
 
 bool is_comma(false);
 int len, test(0);
 string s_result, s1, s2;
 //string str1 = value1->str, str2 = value2->str;
 istringstream str1;
 istringstream str2;
 ostringstream rst;
 
 //s1.imbue(locale("pl_PL"));
 //s2.imbue(locale("pl_PL")); 
 
 str1.str(value1->str);
 str2.str(value2->str);
 
 s1 = str1.str();
 s2 = str2.str();
 
 for (unsigned int i=0; i < s1.length(); i++)
 {
  if (s1[i] == '.')
  {
   s1.replace(i,1,1,',');
   //is_comma = true;
   break;
  }
 }
 for (unsigned int i=0; i < s2.length(); i++)
 {
  if (s2[i] == '.')
  {
   s2.replace(i,1,1,',');
   //is_comma = true;
   break;
  }
 }
 str1.str(s1);
 str2.str(s1);
 
 // char* -> double
 str1 >> d_value1;
 //str2 >> fixed >> dec >> d_value2;
 str2 >> d_value2;
 str1 >> s1;
 str2 >> s2;
 cout << "\nval1: " << d_value1 << " s1: " << s1 << endl;
 cout << "\nval2: " << d_value2 << " s2: " << s2 << endl;
 cout << "\n s1: " << s1 << " s2: " << s2 << endl;
 if (prev_operation_priv)
 {
  test = prev_operation==Add ? 1 :
      prev_operation==Sub ? 2 :
      prev_operation==Multi ? 3 :
      prev_operation==Div ? 4 :
      NoSelectOprt;
 }
 else
 {
  test = operation==Add ? 1 :
      operation==Sub ? 2 :
      operation==Multi ? 3 :
      operation==Div ? 4 :
      NoSelectOprt;
 }
 switch(test)
 {
 case 1:
  d_result = d_value1 + d_value2;
  break;
 case 2:
  d_result = d_value1 - d_value2;
  break;
 case 3:
  d_result = d_value1 * d_value2;
  break;
 case 4:
  if ( d_value2 != 0.0 )
   d_result = d_value1 / d_value2;
  else
   d_result = d_value1;
  break;
 case 5:
  // Checkit!
  break;
 }
  
 rst << fixed << dec << d_result;
 s_result = rst.str(); 
 cout << "\n s_result: " << s_result << endl;
 //for (unsigned int i=0; i < s_result.length(); i++)
 //{
 // if (s_result[i] == '.')
 // {
 //  s_result.replace(i,1,1,',');
 //  is_comma = true;
 //  break;
 // }
 //}
 for (unsigned int i=0; i < s_result.length(); i++)
 {
  if (s_result[i] == ',')
  {
   is_comma = true;
   break;
  }
 }
 cout << "\n s_result: " << s_result << endl;
 if (is_comma)
 {
  // usuwamy końcowe 0
  while (s_result[s_result.length()-1] == '0')
   s_result.erase((s_result.length()-1),1);
  // usuwamy przecinek jeżeli za nim byo same 0
  if (s_result[s_result.length()-1] == ',')
   s_result.erase((s_result.length()-1),1);
 }
 set_value1(s_result.c_str());

 set_is_result(true);
 
 #ifdef DEBUG
 cout << "\nval1: " << d_value1 << " val2: " << d_value2 << " rst: " << d_result << endl;
 #endif
}
#endif

char* Kalkulator::get_value1()
{
 if (is_value1) 
  return value1->str;
 else 
  return NULL;
}

void Kalkulator::set_value1(const gchar *val) 
{
 if (is_value1)
 {
  g_string_free(value1,TRUE);
  value1 = g_string_new(val);
 }
 else
 {
  value1 = g_string_new(val);
  is_value1 = TRUE;
 }
}

bool Kalkulator::del_value1()
{
 if (is_value1)
 {
  g_string_free(value1,TRUE);
  is_value1 = FALSE;
  return TRUE;
 }
 else
  return FALSE;
}

char* Kalkulator::get_value2()
{
 if (is_value2) 
  return value2->str;
 else 
  return NULL;
}

void Kalkulator::set_value2(const gchar *val) 
{
 if (is_value2)
 {
  g_string_free(value2,TRUE);
  value2 = g_string_new(val);
 }
 else
 {
  value2 = g_string_new(val);
  is_value2 = TRUE;
 }
}

bool Kalkulator::del_value2()
{
 if (is_value2)
 {
  g_string_free(value2,TRUE);
  is_value2 = FALSE;
  return TRUE;
 }
 else
  return FALSE;
}

void Kalkulator::add_to_memory(const gchar *val)
{
 GString *tmp = g_string_new(val);
 memory = g_list_append(memory, tmp);
}

void Kalkulator::memory_free()
{
 int n(0);
 // zwalniamy pamięć, na którą wskazują wskaźniki w liście
 // zobacz: http://mail.gnome.org/archives/gtk-app-devel-list/2005-January/msg00357.html
 while (memory)
 {
  GList *tmp = g_list_nth(memory,n++);
  if (tmp)
   g_string_free((GString*)tmp->data,TRUE);
  else
   break;
 }
 // zwalniamy pamięć, której używa lista
 g_list_free(memory);
 memory = NULL;
}

void Kalkulator::memory_print()
{
 int n(0);
 while (memory)
 {
  GList *tmp = g_list_nth(memory,n++);
  if (tmp)
   g_print("\n[ mem %d: %s ]",n,((GString*)tmp->data)->str);
  else
   break;
 }
}

guint Kalkulator::memory_count()
{
 return g_list_length(memory);
}