Instalacja bazy IBM DB2 na GNU/Linux Debian Stable 3.1 Sarge

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instrukcja instalacji IBM DB2 Express-C v.9.x na systemie GNU/Linux Debian Sarge 3.1 (stable)


Po co jest ta instrukcja?

- IBM DB2 v.9.x wymaga do działania biblioteki glibc w wersji co najmniej 2.3.3, a stabilna/sarge 3.1 wersja dystrybucji Debian oparta jest na glibc 2.3.2, stąd niniejszy opis. Jeśli używasz nowszej wersji Debiana lub innej dystrybucji, proponuję zakończyć lekturę w tym miejscu.


Dobrym początkiem dalszego działania będzie pozykanie obrazu instalacjynego odpowiedniego dla naszego systemu i sprzętu - można go otrzymać na płytach lub pobrać bezpośrednio ze strony: http://www-306.ibm.com/software/data/db2/express/download.html

Dla potrzeb niniejszego opisu, ustalamy, że wybraną platformą jest 32bitowy system Intel/AMD z Debianem Sarge 3.1 i kernelem z rodziny 2.6.X - czyli wybieramy instalator opisany jako "Linux 32-bit 32-bit AMD and Intel systems (x86), 2.6 kernel" - może spokojnie ściągać się w tle, podczas gdy my spełnimy wymagania DB2 w zakresie wersji glibc.

Rekomenduję instalację glibc z wersji testing (etch) za pomocą procedury pinowania apta - dla chętnych bliższe szczegóły dostępna na stronie - http://jaqque.sbih.org/kplug/apt-pinning.html

 • Otwieramy jakieś okienko z trybem poleceń - np. Xterm i przywołujemy sobie powłokę z prawami root'a.
 • Sprawiamy, aby w pliku /etc/apt/sources.list znalazły się równocześnie dwie sekcje:

# Stable (to zwykle już mamy)

deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free

deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free

deb-src http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free

deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free

deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free

# Testing (to zapewne trzeba dodać)

deb http://security.debian.org testing/updates main contrib non-free

deb http://http.us.debian.org/debian testing main contrib non-free

deb-src http://http.us.debian.org/debian testing main contrib non-free

 • Następnie tworzymy lub edytujemy plik /etc/apt/preferences wypełniając go zawartością:

Package: *

Pin: release a=stable

Pin-Priority: 700

Package: *

Pin: release a=testing

Pin-Priority: 650

 • Jak również dodajemy w pliku /etc/apt/apt.conf linikę zwiększającą domyślny rozmiar pamięci do buforowania przetwarzanych list pakietów:

APT::Cache-Limit "83886080";

 • Dalej już standardowo - jak po szunrku, klasyczne polecenia:

apt-get update

apt-get -t testing install libc6

 • Zapytani, odpowiadamy twierdząco na oba pytania:

Do you want to upgrade glibc now? [Y/n] y

Do you wish to restart services? [Y/n] y

 • I możemy ewentualnie jeszcze wyczyścić cache apta na koniec i zapisać bufory na dysk:

apt-get clean

sync

 • Mamy pełną gotowość do instalacji, a pozykawszy uprzednio plik z instalatorem, rozpakowujemy go:

tar zxvf db2exc_91_LNX_x86.tar.gz

 • Przechodzimy do katalogu utworzonego podczas rozpakowania:

cd exp/disk1/

 • Uruchamiamy klasyczny instalator graficzny:

./db2setup

 • Odczekujemy chwilę aż nastąpi jego inicjalizacja i z menu po lewej stronie okna wybieramy piątą opcję "Install a Product" po czym naciskamy "Install New".

Dalszy ciąg instalacji wykonuje się już standardowo - jak w każdej innej dystrybucji.

 • - uwaga, jeśli chcemy dokonać instalacji w trybie tekstowym, zamiast polecenia "db2setup" wykorzystujemy znakowy skrypt instalacyjny "db2_install".