Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Cele kształcenia/III

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych
»
II. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych
Odniesienie do podstawy programowej:
III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.
Uczeń:
  1. wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;
Zadania realizujące ten punkt
  2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
Zadania realizujące ten punkt
  3. odróżnia wiedzę potoczną od uzyskanej metodami naukowymi;
Zadania realizujące ten punkt
  4. odróżnia fakty od opinii;
Zadania realizujące ten punkt
  5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
Zadania realizujące ten punkt
  6. odnosi się krytycznie do informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym internetowych.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących cel Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych: