Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Treści nauczania/XV

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
« Zbiór zadań maturalnych z Biologii
XV. Biotechnologia.
Podstawy inżynierii genetycznej

»
XIV. Genetyka klasyczna XVI. Ewolucja
Odniesienie do podstawy programowej:
XV. Biotechnologia. Podstawy inżynierii genetycznej. Uczeń:
  1. rozróżnia biotechnologię tradycyjną i molekularną;
Zadania realizujące ten punkt
  2. przedstawia współczesne zastosowania metod biotechnologii tradycyjnej w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolnictwie, biodegradacji i oczyszczaniu ścieków;
Zadania realizujące ten punkt
  3. przedstawia narzędzia wykorzystywane w biotechnologii molekularnej (enzymy: polimerazy, ligazy i enzymy restrykcyjne) i określa ich zastosowania;
Zadania realizujące ten punkt
  4. przedstawia istotę technik stosowanych w inżynierii genetycznej (hybrydyzacja DNA, analiza restrykcyjna i elektroforeza DNA, metoda PCR, sekwencjonowanie DNA);
Zadania realizujące ten punkt
  5. przedstawia zastosowania wybranych technik inżynierii genetycznej w medycynie sądowej, kryminalistyce, diagnostyce chorób;
Zadania realizujące ten punkt
  6. wyjaśnia, czym jest organizm transgeniczny i GMO; przedstawia sposoby otrzymywania organizmów transgenicznych;
Zadania realizujące ten punkt
  7. przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie, przemyśle, medycynie i badaniach naukowych; podaje przykłady produktów otrzymanych z wykorzystaniem modyfikowanych genetycznie organizmów;
Zadania realizujące ten punkt
  8. opisuje klonowanie organizmów metodą transferu jąder komórkowych i metodą rozdziału komórek zarodka na wczesnych etapach jego rozwoju oraz przedstawia zastosowania tych metod;
Zadania realizujące ten punkt
  9. przedstawia zastosowania biotechnologii molekularnej w badaniach ewolucyjnych i systematyce organizmów;
Zadania realizujące ten punkt
10. przedstawia sposoby otrzymywania i pozyskiwania komórek macierzystych oraz ich zastosowania w medycynie;
Zadania realizujące ten punkt
11. przedstawia sytuacje, w których zasadne jest korzystanie z poradnictwa genetycznego;
Zadania realizujące ten punkt
12. wyjaśnia istotę terapii genowej;
Zadania realizujące ten punkt
13. przedstawia szanse i zagrożenia wynikające z zastosowań biotechnologii molekularnej;
Zadania realizujące ten punkt
14. dyskutuje o problemach społecznych i etycznych związanych z rozwojem inżynierii genetycznej oraz formułuje własne opinie w tym zakresie.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących dział Biotechnologia. Podstawy inżynierii genetycznej:

Podkategorie

Poniżej wyświetlono 14 spośród wszystkich 14 podkategorii tej kategorii.

Z