Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Matematyka/Treści nauczania/I/2/a

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
« Zbiór zadań maturalnych z Matematyki
I. Liczby rzeczywiste
»
II. Wyrażenia algebraiczne
Odniesienie do podstawy programowej:
I. Liczby rzeczywiste. Uczeń:
Zakres podstawowy i rozszerzony
  1. wykonuje działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych;
Zadania realizujące ten punkt
  2. przeprowadza proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia nie trudniejsze niż:
Zadania realizujące ten punkt
a) dowód podzielności przez 24 iloczynu czterech kolejnych liczb naturalnych,
Zadania realizujące ten punkt
b) dowód własności: jeśli liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to jej trzecia potęga przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2;
Zadania realizujące ten punkt
  3. stosuje własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych;
Zadania realizujące ten punkt
  4. stosuje związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach;
Zadania realizujące ten punkt
  5. stosuje własności monotoniczności potęgowania, w szczególności własności: jeśli oraz , to , zaś gdy i , to ;
Zadania realizujące ten punkt
  6. posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej;
Zadania realizujące ten punkt
  7. stosuje interpretację geometryczną i algebraiczną wartości bezwzględnej, rozwiązuje równania i nierówności typu: , , ;
Zadania realizujące ten punkt
  8. wykorzystuje własności potęgowania i pierwiastkowania w sytuacjach praktycznych, w tym do obliczania procentów składanych, zysków z lokat i kosztów kredytów;
Zadania realizujące ten punkt
  9. stosuje związek logarytmowania z potęgowaniem, posługuje się wzorami na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi.
Zadania realizujące ten punkt
Zakres rozszerzony
  R1. stosuje wzór na zamianę podstawy logarytmu.
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Matematyka/T/I/2/a}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt działu Liczby rzeczywiste:

Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.