Metody numeryczne fizyki/Metody numeryczne fizyki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Metody numeryczne fizyki
Metody numeryczne fizyki
Metody numeryczne fizyki

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Interpolacja

Metody numeryczne fizyki/Interpolacja

Aproksymacja

Metody numeryczne fizyki/Aproksymacja

Rozwiązywanie równań nieliniowych w sposób przybliżony

Metody numeryczne fizyki/Rozwiązywanie równań nieliniowych w sposób przybliżony

Całkowanie numeryczne funkcji interpolacyjnej

Metody numeryczne fizyki/Całkowanie numeryczne funkcji interpolacyjnej

Algebraiczne sposoby rozwiązywania układów równań liniowych

Metody numeryczne fizyki/Algebraiczne sposoby rozwiązywania układów równań liniowych

Wyznaczanie wektorów własnych i wartości własnych dla dowolnej macierzy

Metody numeryczne fizyki/Wyznaczanie wektorów własnych i wartości własnych dla dowolnej macierzy

Sposoby rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych z pewnymi warunkami początkowymi

Metody numeryczne fizyki/Sposoby rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych z pewnymi warunkami początkowymi

Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych z warunkami początkowymi

Metody numeryczne fizyki/Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych z warunkami początkowymi

Powrót do spisu treści