Moduł:Dymki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
p["UzyskajOpisOdParametrówLinku"] = function(frame)
	local kod=frame.args[1];
	local href_new=frame.args[2];
	local href_old=frame.args[3];
	local kod_i_opis={
		------------------------------------------------------------------------------
		--bez zapytania
		------------------------------------------------------------------------------
		["su"]="Strona zawiera adres URL.",
	  ["sun"]="Strona, z nagłówkiem, zawiera adres URL.",
 	  ["iw"]="Strona istnieje na tej wiki.",
 	  ["inw"]="Strona, z nagłówkiem, istnieje na tej wiki.",
 	  ["iwew"]="Strona, istnieje na tej wiki, jako element wikidanych.",
 	  ["inwew"]="Strona, z nagłówkiem, istnieje na tej wiki, jako element wikidanych.",
 	  ["iew"]="Strona, istnieje, jako element wikidanych.",
 	  ["inew"]="Strona, z nagłówkiem, istnieje, jako element wikidanych.",
 	  ["niw"]="Strona nie istnieje na tej wiki.",
 	  ["ninw"]="Strona, z nagłówkiem, nie istnieje na tej wiki.",
 	  ["niew"]="Strona, nie istnieje, jako element wikidanych.",
 	  ["ninew"]="Strona, z nagłówkiem, nie istnieje, jako element wikidanych.",
 	  ["was"]="Link, z nieaktywnym odnośnikiem, wskazuje na aktualną stronę.",
 	  ["wasew"]="Link, z nieaktywnym odnośnikiem, wskazuje na aktualną stronę jako element wikidanych.",
 	  ["wash"]="Link, z aktywnym odnośnikiem, wskazuje na aktualną stronę.",
 	  ["washew"]="Link, z aktywnym odnośnikiem, wskazuje na aktualną stronę jako element wikidanych.",
 	  ["wasn"]="Link, z nagłówkiem, wskazuje na aktualną stronę.",
 	  ["wasnew"]="Link, z nagłówkiem, wskazuje na aktualną stronę jako element wikidanych.",
 	  ["ipw"]="Link wskazuje na stronę niebędącą elementem wikidanych.",
 	  ["inpw"]="Link, z nagłówkiem, wskazuje na stronę niebędącą elementem wikidanych.",
 	  ["dwni"]="Link wskazuje na stronę do wiki, która nie istnieje.",
 	 -------------------------------------------------------------------------------
 	 --z zapytaniem
 	 -------------------------------------------------------------------------------
		["sup"]="Strona, z zapytaniem, zawiera adres URL.",
	  ["sunp"]="Strona, z zapytaniem i nagłówkiem, zawiera adres URL.",
 	  ["iwp"]="Strona, z zapytaniem, istnieje na tej wiki.",
 	  ["inwp"]="Strona, z zapytaniem i nagłówkiem, istnieje na tej wiki.",
 	  ["iwewp"]="Strona, z zapytaniem, istnieje na tej wiki, jako element wikidanych.",
 	  ["inwewp"]="Strona, z zapytaniem, nagłówkiem, istnieje na tej wiki, jako element wikidanych.",
 	  ["iewp"]="Strona, z zapytaniem, istnieje, jako element wikidanych.",
 	  ["inewp"]="Strona, z zapytaniem i nagłówkiem, istnieje, jako element wikidanych.",
 	  ["niwp"]="Strona, z zapytaniem, nie istnieje na tej wiki.",
 	  ["ninwp"]="Strona, z zapytaniem i nagłówkiem, nie istnieje na tej wiki.",
 	  ["niewp"]="Strona, z zapytaniem, nie istnieje, jako element wikidanych.",
 	  ["ninewp"]="Strona, z zapytaniem i nagłówkiem, nie istnieje, jako element wikidanych.",
 	  ["wasp"]="Link, z zapytaniem, wskazuje na aktualną stronę.",
 	  ["wasewp"]="Link, z zapytaniem, wskazuje na aktualną stronę jako element wikidanych.",
 	  ["washp"]="Link, z zapytaniem, z aktywnym odnośnikiem, wskazuje na aktualną stronę.",
 	  ["washewp"]="Link, z zapytaniem, z aktywnym odnośnikiem, wskazuje na aktualną stronę jako element wikidanych.",
 	  ["wasnp"]="Link, z zapytaniem i nagłówkiem, wskazuje na aktualną stronę.",
 	  ["wasnewp"]="Link, z zapytaniem i nagłówkiem, wskazuje na aktualną stronę jako element wikidanych.",
 	  ["ipwp"]="Link, z zapytaniem, wskazuje na stronę niebędącą elementem wikidanych.",
 	  ["inpwp"]="Link, z zapytaniem i nagłówkiem, wskazuje na stronę niebędącą elementem wikidanych.",
 	  ["dwnip"]="Link, z zapytaniem, wskazuje na stronę do wiki, która nie istnieje.", 	 
  };
  local linki_modul=require("Module:Linki");
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  		
  local href=((href_new~="")and ((parametry_modul.CzyTak(href_old) and (href_new==href_old)) and href_new or (parametry_modul.CzyTak(href_old) and href_old or href_new)) or nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]());
  
  local klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku,nazwa_strony_linku,naglowek_strony,nazwa,po,bez_przetwarzania,bez_znacznikow,czy_wewnetrzny_z_fullurl,parametry_strony,wersja_linku,czy_url=linki_modul["GanerujSkładoweURL"]{["strona"]=href,};
  
  local kod_jezyka_koncowy;local kod_projektu_koncowy;local nazwa_serwisu;local wersja_jezykowa;
  local nazwa_przestrzeni_nazw;local pelna_nazwa_strony;local nazwa_artykulu;local nazwa_ksiazki;local nazwa_przestrzeni_ksiazki;local nazwa_strony;
  
  local informacja=(kod_i_opis[kod] or "");
  local czy_wiki_url=false;
  local wiki_modul=require("Module:Wiki");
  if(not czy_url)then
		kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu_do_projektu_linku,kod_jezyka_do_projektu_linku,kod_projektu_do_projektu_linku);
  
		local tablica_kodow_strony={};
		local linki_modul=require("Module:Linki");
		local kod_jezyka_poczatkowy;local kod_projektu_poczatkowy;
		nazwa_strony_linku,kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy, kod_jezyka_poczatkowy, kod_projektu_poczatkowy=linki_modul.KodyNazwyStrony(nazwa_strony_linku,kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy,tablica_kodow_strony);
 
		local lang_modul=require("Module:Lang");
  
		nazwa_serwisu=nazwy_modul["NAZWASERWISU"]{args={["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,}};
		wersja_jezykowa=lang_modul["hasło"]{args={[1]=kod_jezyka_koncowy or "pl",}};
  
		local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  
   	local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
  	local tablica_aliasow_kodow_projektow=wiki_interwiki_modul.tablica_aliasow_kodow_projektow;
  	local interwikimap=wiki_interwiki_modul.interwikimap;
  	local url=interwikimap[kod_projektu_koncowy];
  	czy_wiki_url=mw.ustring.match(url,"/wiki/$1$");
		
    if(czy_wiki_url)then
    	local czy_nie_pusta_nazwa_strony_linku=parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku);
  		----
  		local czy_naglowek_strony=parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony);
  		local czy_pusta_nazwa_strony_linku=parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku);
  
  		if(not czy_pusta_nazwa_strony_linku)then
  			local linki_modul=require("Module:Linki");
  			nazwa_strony_linku,_=linki_modul["PrzetłumaczZnakZastępczyNaStronę"]("","",kod_jezyka_koncowy,kod_projektu_koncowy,czy_naglowek_strony);
  		end;
  		----

			nazwa_strony_linku=((parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku))and nazwa_strony_linku or (((kod_jezyka_koncowy==pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]())and(kod_projektu_koncowy==pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]())) and nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]() or nil));
			if(not parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku))then
			  local wiki_interwiki_modul=mw.loadData("Module:Wiki/interwiki");
			  local interwikimap=wiki_interwiki_modul.interwikimap;
			  local url=interwikimap[kod_projektu_koncowy];
        nazwa_strony_linku=((kod_jezyka_koncowy=="pl")and "Strona główna" or "Main Page");
			end;
			if(parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku))then
				nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{["nazwa"]=nazwa_strony_linku,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,};
				nazwa_przestrzeni_nazw_po_polsku=nazwy_modul["NpDane"]{["nazwa"]=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,["wyświetlana"]="tak",["po polsku"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
				pelna_nazwa_strony=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_strony_linku,[2]="tak",};
				nazwa_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"]{["nazwa"]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,};
				nazwa_ksiazki=nazwy_modul["SUBNAZWAKSIĄŻKI"]{["nazwa"]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,};
    		nazwa_przestrzeni_ksiazki=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI"]{["nazwa"]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,};
				nazwa_strony=nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{["nazwa"]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,};
			end;
		end;
	end;
  local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np")
  
  local div_info=mw.html.create('div');
  div_info:css('font-size',"90%");
  div_info:css('line-height','1.4em');
  
  local div_informacja=mw.html.create('div');
  
  local strong_informacja=mw.html.create("strong");
  strong_informacja:css('color','blue');
  strong_informacja:wikitext("Informacja o linku: ");
  
  local span_informacja=mw.html.create('span');
  span_informacja:wikitext(informacja);
  
  div_informacja:node(strong_informacja)
  div_informacja:node(span_informacja);
  div_info:node(div_informacja);
  
  if(not czy_url)then
  	  local latki_modul=require("Module:Łatki");
  	  local args={["nazwa"]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,};
  	  
  	  local odniesienia=latki_modul["są interwiki"]{args=args,};
  	  
  	  if((parametry_modul.CzyTak(odniesienia))and(odniesienia>0))then
  			local div_wikidane=mw.html.create('div');
  			local strong_wikidane=mw.html.create('strong');
  			strong_wikidane:css('color','blue');
  			strong_wikidane:wikitext("Liczba odniesień wikidanych: ");
  			local span_wikidane=mw.html.create('span');
  			span_wikidane:wikitext(odniesienia);
  			span_wikidane:wikitext(".");
  			div_wikidane:node(strong_wikidane);
  			div_wikidane:node(span_wikidane);
  			div_info:node(div_wikidane);
  	  end;
  	
  	  local div_projekt_jezykowy=mw.html.create('div');
  	  
  	  local strong_projekt=mw.html.create('strong');
  	  strong_projekt:wikitext("Projekt: ");
  	  strong_projekt:css('color','blue');
  	  local span_projekt=mw.html.create('span');
  	  span_projekt:wikitext(nazwa_serwisu);
  	  span_projekt:wikitext('. ');
  	  
  	  local strong_jezyk=mw.html.create('strong');
  	  strong_jezyk:wikitext("Wersja językowa: ");
  	  strong_jezyk:css('color','blue');
  	  local span_jezyk=mw.html.create('span');
  	  span_jezyk:wikitext(wersja_jezykowa);
  	  span_jezyk:wikitext('.');
  	  
  	  div_projekt_jezykowy:node(strong_projekt);
  	  div_projekt_jezykowy:node(span_projekt);
  	  
  	  div_projekt_jezykowy:node(strong_jezyk);
  	  div_projekt_jezykowy:node(span_jezyk);
  	  
  	  div_info:node(div_projekt_jezykowy);
  	  if(czy_wiki_url)then
  			local div_przestrzen=mw.html.create('div');
  			local strong_przestrzen=mw.html.create('strong');
  			strong_przestrzen:wikitext("Przestrzeń nazw: ");
  			strong_przestrzen:css('color','blue');
  			local span_przestrzen=mw.html.create('span');
  	  
  	     local czy_ksiazkowe=((nazwa_przestrzeni_nazw_po_polsku==nazwy_np_modul.MainDisplayName)
  	      	         or(nazwa_przestrzeni_nazw_po_polsku==nazwy_np_modul.Wikijunior));
  	  
  	    if(czy_ksiazkowe)then
  	    	 span_przestrzen:wikitext(nazwa_przestrzeni_nazw_po_polsku);
  	    elseif(nazwa_przestrzeni_nazw~=nazwa_przestrzeni_ksiazki)then
  	    	 span_przestrzen:wikitext(nazwa_przestrzeni_ksiazki);
  	    else
  	    	 span_przestrzen:wikitext(nazwa_przestrzeni_nazw_po_polsku);
  	    end;
  	  
  	  
  			span_przestrzen:wikitext('. ');
  			div_przestrzen:node(strong_przestrzen);
  			div_przestrzen:node(span_przestrzen);
  			div_info:node(div_przestrzen);
  	  
  	   	local czy_artykul=(czy_ksiazkowe 
  	   		            or(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^Wikibooks:Brudnopis/[^/]*"))
  	   		              or(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"^Wikipedysta:[^/]*")));
  	  
  	  	  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
		  local strona_glowna_tego_projektu=pudelko_modul["Strona główna tego projektu"]();
  	    local main_page=wiki_modul.WikidaneOdpowiednikStrony{
		 			["nazwa strony"]=strona_glowna_tego_projektu,
		 			["kod języka"]=kod_jezyka_koncowy,
		 			["kod projektu"]=kod_projektu_koncowy,
				} or ((kod_jezyka_koncowy=="pl")and "Strona główna" or "Main Page");
  	    local czy_strona_glowna=(main_page==((not mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_ksiazki,"/")) and((nazwa_przestrzeni_ksiazki~="") and (nazwa_przestrzeni_ksiazki..":") or "") 
  	    	                         or (nazwa_przestrzeni_ksiazki..((nazwa_artykulu~="") and "/" or "")))..nazwa_ksiazki);
  	    
  	    if(parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony))then
  	    	local div_naglowek=mw.html.create('div');
  				local strong_naglowek=mw.html.create('strong');
  				strong_naglowek:wikitext("Nagłówek: ");
  				strong_naglowek:css('color','blue');
  				local span_naglowek=mw.html.create('span');
  				
  				local naglowek_strony_przetworzony,_=mw.ustring.gsub(naglowek_strony,"^[%s_]+","");
  				naglowek_strony_przetworzony,_=mw.ustring.gsub(naglowek_strony_przetworzony,"[%s_]+$","");
  			  naglowek_strony_przetworzony,_=mw.ustring.gsub(naglowek_strony_przetworzony,"[%s_]+"," ");
  			  span_naglowek:wikitext(naglowek_strony_przetworzony);
  			
  				span_naglowek:wikitext('. ');
  				div_naglowek:node(strong_naglowek);
  				div_naglowek:node(span_naglowek);
  				div_info:node(div_naglowek);
  			end;
  			
  			if(parametry_modul.CzyTak(nazwa_artykulu))then
  				local nazwa_rozdzialu;
  				local czy_rozdzial;
  	  	  	local div_artykulu=mw.html.create('div');
  	  	  	local strong_artykulu=mw.html.create('strong');
  	  	  	 if(not czy_strona_glowna)then
  					if(czy_artykul)then
   					if(kod_projektu_koncowy=="b")then
   						czy_rozdzial=mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"/");
   						if(czy_rozdzial)then
   						 	nazwa_rozdzialu,nazwa_artykulu=mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"^([^/]*)/(.*)$");
  							end;
   					end;
   					if(kod_projektu_koncowy=="b")then
  							strong_artykulu:wikitext("Nazwa artykułu: ");
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="s")then
  							strong_artykulu:wikitext("Nazwa rozdziału: ");
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="v")then
  							strong_artykulu:wikitext("Nazwa tekstu: ");
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="w")then
  							strong_artykulu:wikitext("Nazwa podartykułu: ");
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="q")then
  							strong_artykulu:wikitext("Nazwa podcytatu: ");	
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="voy")then
  							strong_artykulu:wikitext("Nazwa submiejsca: ");		
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="wikt")then
  							strong_artykulu:wikitext("Nazwa podhasła: ");	
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="n")then
  							strong_artykulu:wikitext("Nazwa rozdziału tekstu: ");
  						else
  							strong_artykulu:wikitext("Nazwa modułu opisu: ");	
  						end;
  					else
  				 		strong_artykulu:wikitext("Nazwa podstrony: ");
  					end;
  				else
  					strong_artykulu:wikitext("Moduł strony głównej: ");	
  				end;
  				strong_artykulu:css('color','blue');
  					
  				local span_artykulu=mw.html.create('span');
  				span_artykulu:wikitext(nazwa_artykulu);
  				span_artykulu:wikitext('. ');
  				div_artykulu:node(strong_artykulu);
  				div_artykulu:node(span_artykulu);
  				div_info:node(div_artykulu);
  				
  				if(not czy_strona_glowna)then
  					if(czy_artykul)then
  						if(kod_projektu_koncowy=="b")then
   						if(czy_rozdzial)then
   				  		local strong_artykulu=mw.html.create('strong');
   				  		strong_artykulu:css('color','blue');
   							strong_artykulu:wikitext("Nazwa rozdziału: ");
   							local span_artykulu=mw.html.create('span');
  								span_artykulu:wikitext(nazwa_rozdzialu);
  								span_artykulu:wikitext('. ');
  								local div_artykulu=mw.html.create('div');
  								div_artykulu:node(strong_artykulu);
  								div_artykulu:node(span_artykulu);
  								div_info:node(div_artykulu);
  							end;
  						end;
  					end;
 				end;
  				local div_artykulu=mw.html.create('div');
  				local strong_artykulu=mw.html.create('strong');
  			  if(not czy_strona_glowna)then
  						if(czy_artykul)then
  							if(kod_projektu_koncowy=="b")then
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa podręcznika: ");
  							elseif(kod_projektu_koncowy=="s")then
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa książki: ");
  							elseif(kod_projektu_koncowy=="v")then
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa skryptu: ");
  							elseif(kod_projektu_koncowy=="w")then
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa artykułu: ");
  							elseif(kod_projektu_koncowy=="q")then
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa cytatu: ");	
  							elseif(kod_projektu_koncowy=="voy")then
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa miejsca: ");		
  							elseif(kod_projektu_koncowy=="wikt")then
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa hasła: ");	
  						  elseif(kod_projektu_koncowy=="species")then
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa strony gatunku: ");	
  							elseif(kod_projektu_koncowy=="n")then
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa tekstu wiadomości: ");	
  							else
  								strong_artykulu:wikitext("Nazwa broszury: ");	
  							end;
  						else
  				 			strong_artykulu:wikitext("Nazwa strony: ");
  						end;
  				else
  					 strong_artykulu:wikitext("Nazwa strony głównej: ");
  				end;
  				strong_artykulu:css('color','blue');
  					
  				local span_artykulu=mw.html.create('span');
  				span_artykulu:wikitext(nazwa_ksiazki);
  				span_artykulu:wikitext(".")
  				div_artykulu:node(strong_artykulu);
  				div_artykulu:node(span_artykulu);
  					
  				div_info:node(div_artykulu);
  			else
  				local div_artykulu=mw.html.create('div');
  				local strong_artykulu=mw.html.create('strong');
  				if(not czy_strona_glowna)then
  					if(czy_artykul)then
  						if(kod_projektu_koncowy=="b")then
  							strong_artykulu:wikitext("Strona tytułowa podręcznika: ");
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="s")then
  							strong_artykulu:wikitext("Strona tytułowa książki: ");
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="v")then
  							strong_artykulu:wikitext("Strona tytułowa skryptu: ");
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="w")then
  							strong_artykulu:wikitext("Strona artykułu: ");
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="q")then
  							strong_artykulu:wikitext("Strona cytatu: ");	
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="voy")then
  							strong_artykulu:wikitext("Strona miejsca: ");		
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="wikt")then
  							strong_artykulu:wikitext("Strona hasła: ");	
  						elseif(kod_projektu_koncowy=="species")then
  							strong_artykulu:wikitext("Strona gatunku: ");		
  					  elseif(kod_projektu_koncowy=="n")then
  							strong_artykulu:wikitext("Strona wiadomości: ");
  						else
  							strong_artykulu:wikitext("Strona broszury: ");	
  						end;
  					else
  				 		strong_artykulu:wikitext("Strona: ");
  					end;
  				else
  					 strong_artykulu:wikitext("Strona główna projektu: ");
  				end;
  				strong_artykulu:css('color','blue');
  					
  				local span_artykulu=mw.html.create('span');
  				span_artykulu:wikitext(nazwa_ksiazki);
  				span_artykulu:wikitext(".")
  				div_artykulu:node(strong_artykulu);
  				div_artykulu:node(span_artykulu);
  					
  				div_info:node(div_artykulu);
  			end;
  	  end
  end;
  if((not czy_url)and(not czy_wiki_url)and(parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony_linku)))then
  		local div_artykulu=mw.html.create('div');
  		local strong_artykulu=mw.html.create('strong');
  		strong_artykulu:wikitext("Nazwa strony: ");
  		strong_artykulu:css('color','blue');
  					
  		local span_artykulu=mw.html.create('span');
  		span_artykulu:wikitext(nazwa_strony_linku);
  		span_artykulu:wikitext(".")
  		div_artykulu:node(strong_artykulu);
  		div_artykulu:node(span_artykulu);
  					
  		div_info:node(div_artykulu);
  elseif(czy_url)then
  	  	local html_modul=require("Module:Html");
  	  local nazwa_strony_linku=html_modul["UrlBezProtokołu"](nazwa_strony_linku);
  		local serwer,nazwa_strony=html_modul["URLStrona"](nazwa_strony_linku);
  		
  	  	local div_artykulu=mw.html.create('div');
  		local strong_artykulu=mw.html.create('strong');
  		strong_artykulu:wikitext("Nazwa serwera: ");
  		strong_artykulu:css('color','blue');
 
  		local span_artykulu=mw.html.create('span');
  		span_artykulu:wikitext(serwer);
  		span_artykulu:wikitext(".")
  		div_artykulu:node(strong_artykulu);
  		div_artykulu:node(span_artykulu);
  		div_info:node(div_artykulu);
  		
  		if(parametry_modul.CzyTak(naglowek_strony))then
  	    local div_naglowek=mw.html.create('div');
  			local strong_naglowek=mw.html.create('strong');
  			strong_naglowek:wikitext("Nagłówek identyfikatora: ");
  			strong_naglowek:css('color','blue');
  			local span_naglowek=mw.html.create('span');
  			local naglowek_strony_przetworzony,_=mw.ustring.gsub(naglowek_strony,"^[%s_]+","");
  			naglowek_strony_przetworzony,_=mw.ustring.gsub(naglowek_strony_przetworzony,"[%s_]+$","");
  			naglowek_strony_przetworzony,_=mw.ustring.gsub(naglowek_strony_przetworzony,"[%s_]+"," ");
  			span_naglowek:wikitext(naglowek_strony_przetworzony);
  			
  			span_naglowek:wikitext('. ');
  			div_naglowek:node(strong_naglowek);
  			div_naglowek:node(span_naglowek);
  			div_info:node(div_naglowek);
  		end;
  		
  		if(parametry_modul.CzyTak(nazwa_strony)and(nazwa_strony~="/"))then
  			local div_artykulu=mw.html.create('div');
  			local strong_artykulu=mw.html.create('strong');
  			strong_artykulu:wikitext("Nazwa strony: ");
  			strong_artykulu:css('color','blue');
  		
  			local span_artykulu=mw.html.create('span');
  			span_artykulu:wikitext(nazwa_strony);
  			span_artykulu:wikitext(".")
  			div_artykulu:node(strong_artykulu);
  			div_artykulu:node(span_artykulu);
  			div_info:node(div_artykulu);
  		end;
  end;
  return tostring(div_info:allDone());
end;
return p;