Moduł:Pudełko/DalszeFunkcje

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.Nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu)
	local strona=require("Module:Pudełko")["Strona główna tego projektu"]();
  local odpowiednik_strony=require("Module:Wiki").WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu};
  if(odpowiednik_strony)then 
  	nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	return nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=odpowiednik_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  else 
  	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  	if((kod_jezyka==pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]())and(kod_projektu==pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]()))then
  		return strona;
  	else
  		return "Main Page";
  	end;
  end;
end;
function p.Nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka)
  local strona=require("Module:Pudełko")["Strona główna dla dzieci tego projektu"]();
  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
  if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)then return strona;end;
  local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
  local odpowiednik_strony=require("Module:Wiki").WikidaneOdpowiednikStrony{["nazwa strony"]=strona,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu_tego_projektu};
  if(odpowiednik_strony)then 
  	nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	return nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=odpowiednik_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu_tego_projektu,};
  else 
  	return "Wikijunior";
  end;
end;
function p.Nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka,kod_projektu)
	local pf=frame:getParent();
	local strona_glowna_projektu;
	if(i~=0)then
	 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	 	local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
	 	local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
   	if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu==kod_projektu_tego_projektu)then
   	  strona_glowna_projektu=frame.args["strona główna projektu"] or pf.args["strona główna projektu"]
   	else
   	  strona_glowna_projektu=(frame.args["strona główna projektu "..i] or pf.args["strona główna projektu "..i]) 
   	end;
  else
    strona_glowna_projektu=frame.args["strona główna projektu"] or pf.args["strona główna projektu"]
  end;
  return (strona_glowna_projektu)and require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=strona_glowna_projektu,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,} or nil;
end;
function p.Nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka)
  local pf=frame:getParent();
  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  local strona_glowna_dla_dzieci;
  if(i~=0)then
	 local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
   if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)then
   		strona_glowna_dla_dzieci=frame.args["strona główna dla dzieci"] or pf.args["strona główna dla dzieci"]
   else
   	  strona_glowna_dla_dzieci=(frame.args["strona główna dla dzieci "..i] or pf.args["strona główna dla dzieci "..i]) 
   end;
  else
   	strona_glowna_dla_dzieci=frame.args["strona główna dla dzieci"] or pf.args["strona główna dla dzieci"]
  end;
  local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
  return (strona_glowna_dla_dzieci)and require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=strona_glowna_dla_dzieci,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu_tego_projektu,} or nil;
end;
function p.Normalna_przedmiotowa_lub_dyskusji_przestrzen_nazw(nazwa_przestrzeni_nazw, normmalna_przedmiotwa_dyskusji,kod_jezyka,kod_projektu)
	local nazwa_przestrzeni_nazw_blad;
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	if(normmalna_przedmiotwa_dyskusji==0)then
		if(czy_biezaca)then
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;			
	elseif(normmalna_przedmiotwa_dyskusji==1)then
		if(czy_biezaca)then
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, przedmiotowa=tak,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
	  	nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, przedmiotowa=tak,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;	  	
	elseif(normmalna_przedmiotwa_dyskusji==2)then
	  if(czy_biezaca)then
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, dyskusja=tak,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
	else
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, dyskusja=tak,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;	
	else 
		if(czy_biezaca)then
			nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
	  	nazwa_przestrzeni_nazw_blad=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;	  	
	end;
	return nazwa_przestrzeni_nazw_blad
end;
function p.Nazwa_przestrzeni_nazw(frame,kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,fal,numer_jednostki)
	local pf=frame:getParent()
  local nazwa_przestrzeni_nazw=(numer_jednostki~=0) and (frame.args["nazwa przestrzeni nazw i"] or frame.args["nazwa przestrzeni nazw "..numer_jednostki] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw i"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw "..numer_jednostki]) or frame.args["nazwa przestrzeni nazw"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local kod_jezyka,kod_projektu=p.KodyWikiPudelka(frame,numer_jednostki);
	local czy_biezaca_wiki=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	local czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw;
	if(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==1)then
		if(czy_biezaca_wiki)then
			czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{} or nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,przedmiotowa="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
		  czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,} or nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,przedmiotowa="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;
	elseif(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==2)then
		if(czy_biezaca_wiki)then
			czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZESTRZEŃDYSKUSJI"]{} or nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,dyskusja="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
		  czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,} or nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,dyskusja="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;
	else
	  if(czy_biezaca_wiki)then
			czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{} or nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		else
		  	czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw=(not nazwa_przestrzeni_nazw)and nazwy_modul["PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,} or nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka, ["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
		end;
	end;
	if(czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw)then
		 return czy_blad_nazwy_przestrzeni_nazw;
	else
		if(((fal==nil)and true or fal) and frame.args[1])then
			local nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej=mw.text.trim(frame.args[1]);
			if(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej,"^[%w%s_]*$"))then
				local nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej_blad2;
				if(czy_biezaca)then
					nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej_blad2=require("Module:Nazwy").NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
				else
					nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej_blad2=require("Module:Nazwy").NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
				end;
				return nazwa_przestrzeni_nazw_alternatywnej_blad2 or "(błąd)";
			else
				return "(błąd)";
			end;
		else
			local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	  	nazwa_przestrzeni_nazw=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_przestrzeni_nazw,[2]="tak",};
			if(mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw,"^[%w%s_]*$"))then
				return nazwa_przestrzeni_nazw;
			else
				return "(błąd)";
			end;
		end;
	end;
end;
function p.Kod_jezyka(frame,i,wartosc_domyslna)
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	if(not i)then return pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();end;
	local pf=frame:getParent();
	if(i==0)then
		return pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
	elseif(i==1)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local kod_jezyka=frame.args["kod języka"] or frame.args["kod języka 1"] or pf.args["kod języka"] or pf.args["kod języka 1"]
		return ((kod_jezyka)and(kod_jezyka~=""))and mw.text.trim(kod_jezyka) or ((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna))and wartosc_domyslna or nil);
	elseif(i>1)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local kod_jezyka=frame.args["kod języka "..i] or pf.args["kod języka "..i]
		return ((kod_jezyka)and(kod_jezyka~=""))and mw.text.trim(kod_jezyka) or ((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna))and wartosc_domyslna or nil);
	end;
end
function p.Kod_projektu(frame,i,wartosc_domyslna)
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	if(not i)then return pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();end;
	local pf=frame:getParent();
	if(i==0)then
		return pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
	elseif(i==1)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local kod_projektu=frame.args["kod projektu"] or frame.args["kod projektu 1"] or pf.args["kod projektu"] or pf.args["kod projektu 1"]
		return ((kod_projektu)and(kod_projektu~=""))and mw.text.trim(kod_projektu) or ((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna))and wartosc_domyslna or nil);
	elseif(i>1)then
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local kod_projektu=frame.args["kod projektu "..i] or pf.args["kod projektu "..i]
		return ((kod_projektu)and(kod_projektu~=""))and mw.text.trim(kod_projektu) or ((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna))and wartosc_domyslna or nil);
	end;
end
function p.Klucz_projektu(frame,i,wartosc_domyslna_jezyka,wartosc_domyslna_projektu)
	local pf=frame:getParent();
	local klucz_projektu;
	local function domyslne_klucz(klucz_projektu)
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		return ((klucz_projektu)and(klucz_projektu~=""))and mw.text.trim(klucz_projektu)or((parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna_jezyka)and(parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna_projektu)))and (wartosc_domyslna_jezyka..":" ..wartosc_domyslna_projektu)or(parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna_jezyka) and wartosc_domyslna_jezyka or (parametry_modul.CzyTak(wartosc_domyslna_projektu) and wartosc_domyslna_projektu or nil)));
	end;
	if(i==0)then
	  return nil;
	elseif(i==1)then
		local klucz_projektu=frame.args["klucz projektu"] or frame.args["klucz projektu 1"] or pf.args["klucz projektu"] or pf.args["klucz projektu 1"]
		return domyslne_klucz(klucz_projektu);
	elseif(i>1)then
		local klucz_projektu=frame.args["klucz projektu "..i] or pf.args["klucz projektu"]
		return domyslne_klucz(klucz_projektu);
	end;
end;
function p.KodyWikiPudelka(frame,i,wartosc_domyslna_jezyka,wartosc_domyslna_projektu)
	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
	local kod_jezyka,kod_projektu=wiki_modul.KodyWiki(p.Klucz_projektu(frame,i,wartosc_domyslna_jezyka,wartosc_domyslna_projektu),p.Kod_jezyka(frame,i,wartosc_domyslna_jezyka),p.Kod_projektu(frame,i,wartosc_domyslna_projektu));
	return kod_jezyka,kod_projektu;
end;
function p.Typ_jednostki(frame, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,i,numer_argorytmu)
	 local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
	 local liczba_numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki) or 0;
	 local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=p.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,liczba_numer_jednostki,numer_argorytmu);
	 local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	 local kod_jezyka,kod_projektu=p.KodyWikiPudelka(frame,liczba_numer_jednostki);
 	 local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	 local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
	 local czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw;
	 if(czy_biezaca)then
	 	 czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",}
	 else
	 	 czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",}
	 end;
 	 if(not czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)then return "(błąd nazwy przestrzeni nazw)";end;
 	 nazwa_przestrzeni_nazw=czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw;
   local pf=frame:getParent();
   local typ;
   if liczba_numer_jednostki~=0 then
   	typ=liczba_numer_jednostki and(frame.args["typ jednostki "..liczba_numer_jednostki] or pf.args["typ jednostki "..liczba_numer_jednostki]);
   	if(not typ)then
   		local nazwa_jednostki=((liczba_numer_jednostki>1)and frame.args["nazwa jednostki "..liczba_numer_jednostki]or ((liczba_numer_jednostki==1)and(frame.args["nazwa jednostki 1"]or frame.args["nazwa jednostki"])))or((liczba_numer_jednostki==1)and(pf.args['cel']))or pf.args[liczba_numer_jednostki];
   		if(nazwa_jednostki)then
   			if(not mw.ustring.match(mw.text.trim(nazwa_jednostki),"^:"))then
   			  if(not frame.args['nazwa przestrzeni nazw '..liczba_numer_jednostki] or not pf.args['nazwa przestrzeni nazw '..liczba_numer_jednostki])then
   					typ=frame.args["typ jednostki"] or pf.args["typ jednostki"];
   				end;
   			end;
   		end;
   	end;
   else
   	typ=frame.args["typ jednostki"] or pf.args["typ jednostki"];
   end;
   if(typ)then
   	if(typ~="")then
   		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  		if((((nazwa_przestrzeni_nazw=="")and(((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))and((typ=="artykuł")or(typ=="podręcznik")))or (typ=="artykuł")))
  			or((nazwa_przestrzeni_nazw=="Wikijunior")and(((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))and((typ=="artykuł dla dzieci")or(typ=="podręcznik dla dzieci")))or(typ=="artykuł dla dzieci")))
  			  or((nazwa_przestrzeni_nazw=="Project")
  			  	  and((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"]))
  			  	   and(((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))and(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki brudnopisu projektu"])and (typ=="podręcznik brudnopisu projektu" or typ=="artykuł brudnopisu projektu")or (typ=="jednostka brudnopisu projektu")) or (typ=="strona brudnopisu projektu"))or(typ=="strona projektu"))or (typ=="strona projektu")))
  			  or((nazwa_przestrzeni_nazw=="Template")
  			  	   and((parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane strony jako niebrudnopisowe jednostki programowe"]))and (typ=="strona szablonu") 
  			  	   	or(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"])
  			    	   	 and((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
  			    	   	  and not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"])
  			    	   	  and not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane nieudokumentowane szablony jako szablony"]))
  			    	   	    and((typ=="strona brudnopisu szablonu")or(typ=="strona brudnopisu opisu szablonu"))or(typ=="strona brudnopisu szablonu"))
  			    	   	     or((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
  			    	   	     	   and not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]) 
  			    	   	     	   and not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane nieudokumentowane szablony jako szablony"]))
  			    	   	     	    and((typ=="strona szablonu")or(typ=="strona opisu szablonu"))or(typ=="strona szablonu")))))
  			  or((nazwa_przestrzeni_nazw=="Module")
  			    and((parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane strony jako niebrudnopisowe jednostki programowe"]))and (typ=="strona modułu") 
  			     or(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"])
  			     	 and((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
  			     	  	  	and not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))
  			     	  	     and((typ=="strona brudnopisu modułu")or(typ=="strona brudnopisu opisu modułu"))or(typ=="strona brudnopisu modułu"))
  			     	  	      or((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
  			     	  	       	  and not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))
  			     	  	       	    and((typ=="strona modułu")or(typ=="strona opisu modułu"))or(typ=="strona modułu")))))
  			     or((nazwa_przestrzeni_nazw=="User")
  			     	  and(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki użytkownika jako normalne strony"])
  			     	  	         and(((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))and(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki użytkownika"])and (typ=="podręcznik użytkownika" or typ=="artykuł użytkownika") or (typ=="jednostka użytkownika")) or (typ=="strona użytkownika"))or(typ=="strona główna użytkownika"))or(typ=="strona użytkownika")))
  			     or((nazwa_przestrzeni_nazw=="File")and(typ=="strona pliku"))
  			     or((nazwa_przestrzeni_nazw=="Category")and(typ=="strona kategorii"))
  			     or((nazwa_przestrzeni_nazw=="Help")and(typ=="strona pomocy"))
  			     or((nazwa_przestrzeni_nazw=="MediaWiki")and(typ=="strona komunikatu"))
  			     or((nazwa_przestrzeni_nazw=="Special")and(typ=="strona specjalna"))
  			     or((nazwa_przestrzeni_nazw=="Gadget")and(typ=="strona gadżetu"))
  			     )or((typ=="strona główna projektu")or(typ=="strona główna dla dzieci"))
  			     )then
    		return typ;
  		else
  			return "(błąd typu jednostki)";
  		end
  	end;
  end;
 	 if(nazwa_jednostki~="")then
 	 	--local kod_jezyka,kod_projektu=KodyWikiPudelka(frame,liczba_numer_jednostki);
 	 	--local klucz_projektu=kod_projektu..":"..kod_jezyka;
 	 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
  	local pelna_nazwa_strony=((nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":" or "")..nazwa_jednostki;
  	if(p.CzyNiepoprawnaNiePustaNazwaJednostki(pelna_nazwa_strony))then return "(błąd nazwy jednostki)";end;
  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy")
  	pelna_nazwa_strony=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  	local norm_przed_lub_dyskusji=p.Normalna_przedmiotowa_lub_dyskusji_przestrzen_nazw(nazwa_przestrzeni_nazw, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,kod_jezyka,kod_projektu);
  	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  	if(kod_projektu==pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]())then
   		local nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej=p.Nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej(frame,liczba_numer_jednostki,kod_jezyka);
   		if(nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej=="")then return "(błąd nazwy strony głównej dla dzieci)";end;
   		local nazwa_strony_glownej_wikijuniora=p.Nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka);	 
   		nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej=(not nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej)and nazwa_strony_glownej_wikijuniora or nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej;
   		if(p.CzyNiepoprawnaNiePustaNazwaJednostki(nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej))then return "(błąd nazwy strony głównej dla dzieci)";end;
   	  nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
   		if(pelna_nazwa_strony==nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej)then return "strona główna dla dzieci";end;
   	end;
   	local nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej=p.Nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej(frame,liczba_numer_jednostki,kod_jezyka,kod_projektu);
   	if(nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej=="")then return "(błąd nazwy strony głównej projektu)";end;
   	local nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych=p.Nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu);
   	nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej=(not nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej)and nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych or nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej;
   	if(p.CzyNiepoprawnaNiePustaNazwaJednostki(nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej))then return "(błąd nazwy strony głównej projektu)";end;
   	nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej=nazwy_modul["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,}; 
   	if(pelna_nazwa_strony==nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej)then return "strona główna projektu";end;
  	if(norm_przed_lub_dyskusji=="")then
  		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
  			return "artykuł";
  		else
    		local it=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+$");
    		if(it)then return "podręcznik";else return "artykuł";end;
    	end;
    elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Wikijunior")then
    	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
    		return "artykuł dla dzieci";
    	else
    		local it=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+$");
    		if(it)then return "podręcznik dla dzieci";else return "artykuł dla dzieci";end;
    	end;
    elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="User")then 
    	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki użytkownika jako normalne strony"]))then
  			return "strona użytkownika";
  		else
    		local czy_podstrony=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+$")
    		if(czy_podstrony)then
    			return "strona główna użytkownika";
    		else
    			if(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then  
    				if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki użytkownika"]))then
    			  	local czy_ksiazka=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+/[^/]*$");
    			  	if(czy_ksiazka)then
    						return "podręcznik użytkownika";
    					else
    						return "artykuł użytkownika";
    			  	end;
    			  else
    			  	return "jednostka użytkownika";
    			  end;
    			else
    				return "strona użytkownika";
    			end;
    		end;
    	end;
    elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="File")then return "strona pliku";
    elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Category")then return "strona kategorii";
    elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Project")then 
    	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"]))then return "strona projektu";end;
    	if(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]*/.*"))then
    		if(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
    			if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki brudnopisu projektu"]))then
    				local czy_ksiazka=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]*/[^/]*");
    				if(czy_ksiazka)then
    	  			return "podręcznik brudnopisu projektu";
    	  		else
    	  			return "artykuł brudnopisu projektu";
    				end;
  	  	  else
  	  	  	return "jednostka brudnopisu projektu";
  	  	  end;
    	  else
    	  	return "strona brudnopisu projektu";
    	  end;
    	else
    		return "strona projektu";
    	end;	
    elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Help")then return "strona pomocy";
    elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="MediaWiki")then return "strona komunikatu";
    elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Special")then return "strona specialna";
    elseif(norm_przed_lub_dyskusji=="Gadget")then return "strona gadżetu";
    elseif(nazwa_przestrzeni_nazw=="Template")then
    	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    	if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane strony jako niebrudnopisowe jednostki programowe"]))then return "strona szablonu";end;
    	local function CzySzablonAlboOpis(nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki,szablon,opis_szablonu,strona_szablonu,prefix)
    		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
    			 or parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then 
    			return szablon;
    		else
    			if(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^"..prefix..".*/opis$"))then
  		  	  	return opis_szablonu;
  				else
    				if(not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane nieudokumentowane szablony jako szablony"]))then
    					local czy_brudnopis=mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^"..prefix..".*$");
  						if(czy_brudnopis)then
  							local pagename=(nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki or nazwa_jednostki;
  		  	  			local czy_istnieje_strona,tab=require("Module:Techniczne").PoliczZbiory(pagename);
  		  	  			if(czy_istnieje_strona==1)then
  		  	  				local czy_brudnopis_opisu_szablonu=require("Module:Łatki").contentMatch{
  		  	  	          [1]='<noinclude>.-{{%s*[Dd]okumentacja%s*}}.-</noinclude>',
	        	   	  	 	  [2]='<noinclude>.-{{%s*[Dd]okumentacja%s*|.-</noinclude>',pagename=pagename,namespace=0
  		  	  				};
	        				if(not czy_brudnopis_opisu_szablonu)then return opis_szablonu;else return szablon;end;
	        			else
	        				return szablon;
  		  	  			end;
  		  	  		else
  		  	  			return strona_szablonu;
  		  	  		end;
  		  			else
	        		return szablon;
    				end;
    			end;
    		end;
    	end;
    	if((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"]))and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]*/.*")))then 
    		return CzySzablonAlboOpis(nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki,"strona brudnopisu szablonu","strona brudnopisu opisu szablonu","strona szablonu","[Bb]rudnopis/[^/]*/");
  		else
      		return CzySzablonAlboOpis(nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki,"strona szablonu","strona opisu szablonu","strona szablonu","");
  		end;
  	elseif(nazwa_przestrzeni_nazw=="Module")then 
  		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  		if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane strony jako niebrudnopisowe jednostki programowe"]))then return "strona modułu";end;
  	  if((not parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane brudnopisy jako normalne strony"]))and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]*/.*")))then 
  	    if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
    			 or parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
  	    	  return "strona brudnopisu modułu"
  	    else
  	  		local pelna_nazwa_strony=(nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki or nazwa_jednostki;
  	  		pelna_nazwa_strony=require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  	  		local pelna_nazwa_strony_brudnopisu_opisu_modulu=require("Module:Techniczne")["PełnaNazwaOpisuModułu"](pelna_nazwa_strony);
  				if(pelna_nazwa_strony==pelna_nazwa_strony_brudnopisu_opisu_modulu)then
  		  	  	return "strona brudnopisu opisu modułu";
  				else
  		  	  	return "strona brudnopisu modułu";
  				end;
  			end;
  		else
  		  if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane opisy jako strony jednostek programowych"])
    			 or parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane jednostki jako nieopisowe strony"]))then
  	    	  return "strona modułu"
  	    else
	    		local pelna_nazwa_strony=(nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki or nazwa_jednostki;
	    		pelna_nazwa_strony=require("Module:Nazwy")["PEŁNANAZWASTRONY"]{[1]=pelna_nazwa_strony,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
  	  		local pelna_nazwa_opisu_modulu=require("Module:Techniczne")["PełnaNazwaOpisuModułu"](pelna_nazwa_strony);
  				if(pelna_nazwa_strony==pelna_nazwa_opisu_modulu)then
  		  	  	return "strona opisu modułu";
  				else
  		  	  	return "strona modułu";
  				end;
  			end;
  		end;
    else return "inne";
  	end;
   end;
   return "inne";
 end;
function p.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,i,numer_argorytmu,co_ma_liczyc)
	local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
	if(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==0)then
		nazwa_przestrzeni_fun="Nazwa przestrzeni nazw";
		nazwa_jednostki_fun="Nazwa jednostki";
	elseif(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==1)then
		nazwa_przestrzeni_fun="Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw";
		nazwa_jednostki_fun="Nazwa przedmiotowa jednostki";
	elseif(kod_liczbowy_przestrzeni_nazw==2)then
		nazwa_przestrzeni_fun="Nazwa przestrzeni nazw dyskusji"
		nazwa_jednostki_fun="Nazwa dyskusji jednostki";
	else
		nazwa_przestrzeni_fun="Nazwa przestrzeni nazw";
		nazwa_jednostki_fun="Nazwa jednostki";
	end;
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
	if(not numer_argorytmu)then
 		if((not i)or(i==0))then
 			if((not co_ma_liczyc)or(co_ma_liczyc==0))then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 				nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false);
 				nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 			elseif(co_ma_liczyc==1)then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			elseif(co_ma_liczyc==2)then
 				return pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame);
 			end;
 		else
 			if((not co_ma_liczyc)or(co_ma_liczyc==0))then
 				local n=PrzeDodatkowe(frame,i);
 				nazwa_przestrzeni_nazw=(n)and pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false,i) or pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun.." 2"](frame,false,i);
 				nazwa_jednostki=(n)and pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,i) or pudelko_modul[nazwa_jednostki_fun.." 2"](frame,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 			elseif(co_ma_liczyc==1)then
 				local n=PrzeDodatkowe(frame,i);
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=(n)and pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false,i) or pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun.." 2"](frame,false,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			elseif(co_ma_liczyc==2)then
 				local n=PrzeDodatkowe(frame,i);
 				return (n)and pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,i) or pudelko_modul[nazwa_jednostki_fun.." 2"](frame,i);
 			end;
 		end;
 	else
 		if(numer_argorytmu==0)then
 			if((not co_ma_liczyc)or(co_ma_liczyc==0))then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 				nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false,i);
 				nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 			elseif(co_ma_liczyc==1)then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun](frame,false,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			elseif(co_ma_liczyc==2)then
 				return pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame,i);
 			end;
 		else
 			if((not co_ma_liczyc)or(co_ma_liczyc==0))then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 				nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun.." 2"](frame,false,i);
 				nazwa_jednostki=pudelko_modul[nazwa_jednostki_fun.." 2"](frame,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki;
 			elseif(co_ma_liczyc==1)then
 				local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul[nazwa_przestrzeni_fun.." 2"](frame,false,i);
 				return nazwa_przestrzeni_nazw;
 			elseif(co_ma_liczyc==2)then
 				return pudelko_modul[nazwa_jednostki_fun.." 2"](frame,i);
 			end;
 		end;
 	end;
end;
function p.Bledy_pudelka(frame, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw)
 	local pf=frame:getParent();
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local zkategoria=not parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez kategorii"] or pf.args["bez kategorii"]);
  local brudnopis_wikibooks=parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwany brudnopis projektu"]);
	local brudnopis_modul=parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwany brudnopis modułu"]);
	local brudnopis_szablon=parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwany brudnopis szablonu"]);
	local nieobslugiwane_strony=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony"]);
	
	local nieobslugiwane_strony_szablonow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony szablonów"]);
	local nieobslugiwane_strony_opisu_szablonow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony opisu szablonów"]);
	local nieobslugiwane_strony_modulow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony modułów"]);
	local nieobslugiwane_strony_opisu_modulow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony opisu szablonów"]);
	
	local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_szablonow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu szablonów"]);
	local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_szablonow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu opisu szablonów"]);
	local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_modulow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony brudnopisu modułów"]);
	local nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_modulow=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strona brudnopisu opisu modułów"]);
	
	local nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony jednostek programowych"]);
	local nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony opisu jednostek programowych"]);
	
	local nieobslugiwana_strony_glowne_uzytkownikow=nieobslugiwane_strony or parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane strony główne użytkowników"]);
  local nieobslugiwana_strona_glowna_projektu=nieobslugiwane_strony or parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwana strona główna projektu"]);
	local nieobslugiwana_strona_glowna_dla_dzieci=nieobslugiwane_strony or parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwana strona główna dla dzieci"]);
	
	local obslugiwane_niebiezace_wiki=parametry_modul.CzyTak(frame.args["obsługiwane niebieżące wiki"]);
	local nieobslugiwane_polskie_wiki=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane polskie wiki"]);
	local nieobslugiwane_lokalne_wiki=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nieobsługiwane lokalne wiki"]);
	
	local podkategoria_niebiezace_wiki;
	local wskazuje_wiki;
	local nazwij_jednostka=parametry_modul.CzyTak(frame.args["nazwij jednostką"] or pf.args["nazwij jednostką"]);
	local wylocz_niezaleznosc_od_nazwij_jednostka=parametry_modul.CzyTak(frame.args["wyłącz niezależność od nazwij jednostką"]);
	
	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local lancuch_bledow={};
 	local lancuch_kategorii_bledow={};
 	local czy_ze_szczegolami=not parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez szczegółów"] or pf.args["bez szczegółów"]);
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local kod_jezyka_tego_projektu;
 	local kod_projektu_tego_projektu;
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	function AnalizujDane(i)
 		local kod_jezyka;local kod_projektu;
 		if(obslugiwane_niebiezace_wiki or nieobslugiwane_polskie_wiki or nieobslugiwane_lokalne_wiki)then
 	     kod_jezyka,kod_projektu=p.KodyWikiPudelka(frame,i);
 	  else
 	  	kod_jezyka=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
 	  	kod_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
 	  end;
 	  if(i>0)then
 	  	if(obslugiwane_niebiezace_wiki or nieobslugiwane_polskie_wiki or nieobslugiwane_lokalne_wiki)then
 	  		local klucz_projektu2=p.Klucz_projektu(frame,i);
 	  		local kod_jezyka2=p.Kod_jezyka(frame,i);
 	  		local kod_projektu2=p.Kod_projektu(frame,i);
 	  		podkategoria_niebiezace_wiki=podkategoria_niebiezace_wiki 
 	  		          or (obslugiwane_niebiezace_wiki and "bieżące wiki"
 	                  or ((nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki)
 	  		              and "polskie lub lokalne, wiki" 
 	  		              or ((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki)
 	  		                   and "polskie wiki" or "lokalne wiki"
 	  		                ) or nil));
	      wskazuje_wiki=wskazuje_wiki 
	                 or (obslugiwane_niebiezace_wiki and "niebieżący"
	                 or ((nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki)
 	  		              and "niepolski i nielokalny" 
 	  		              or ((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki)
 	  		                   and "niepolski" or "nielokalny"
 	  		                ) or nil));
 	  		if(not(klucz_projektu2 or kod_jezyka2 or kod_projektu2))then
 	  			if((obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki)or(nieobslugiwane_lokalne_wiki))then
 	  				if(czy_ze_szczegolami)then
 	  					table.insert(lancuch_bledow,"<li>Nie podano, które wiki ma osbługiwać, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					if(zkategoria)then
 								parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..podkategoria_niebiezace_wiki.."]]");
 							end; 
 	  				else
 	  			  	return "tak";
 	  				end;
 	  			end;
 	  		else
 	  			local wynik=wiki_modul:OddawajDaneKodyWiki(klucz_projektu2,kod_jezyka2,kod_projektu2);
 	  			if((type(wynik)=="table") and (wynik[4]) and (wynik[5])) then
 	  				if((obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki)or(nieobslugiwane_lokalne_wiki))then
 	  					local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	  					local kod_jezyka_tego_projektu=pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
 	  					local kod_projektu_tego_projektu=pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
 	  					local function projekt_lokalny_lub_polski_kategorie(podkategoria)
 	  						if(czy_ze_szczegolami)then
 									if(zkategoria)then
 										parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..podkategoria.."]]");
 									end; 
 	  						else
 	  		 					return "tak";
 	  						end;
 	  					end;
 	  		 			if(parametry_modul.CzyTak(klucz_projektu2))then
 	  		 				if((kod_jezyka)and(kod_projektu))then
 	  		 					if(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu==kod_projektu_tego_projektu)then
 	  		 						table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany klucz projektu, a w nim: kod języka i kod projektu, nie wskazują na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  		 						projekt_lokalny_lub_polski_kategorie(podkategoria_niebiezace_wiki);
 	  		 					elseif((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki) or (nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))and(kod_jezyka==kod_jezyka_tego_projektu)then
   		 		  	  		table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany klucz projektu: a w nim: kod języka, nie wskazuje na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
   		 		  	  		projekt_lokalny_lub_polski_kategorie(podkategoria_niebiezace_wiki);
 	  		 					elseif(((not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))and(kod_projektu==kod_projektu_tego_projektu))then
   		 		  	  		table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany klucz projektu: a w nim: kod projektu, nie wskazuje na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
   		 		  	  		projekt_lokalny_lub_polski_kategorie(podkategoria_niebiezace_wiki);
   		 		  	  	end;
   		 					end;
 	  		 			else
 	  		 				if (kod_jezyka2 and kod_projektu2 
 	  		 					and ((((kod_jezyka2==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu2~=kod_projektu_tego_projektu))
 	  		 					    	or(((not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)
 	  		 					    		or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))and(kod_jezyka2~=kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu2==kod_projektu_tego_projektu))
 	  		 					    	or(((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)
 	  		 					    		or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)
 	  		 					    		or obslugiwane_niebiezace_wiki)and(kod_jezyka2==kod_jezyka_tego_projektu)and(kod_projektu2==kod_projektu_tego_projektu))
 	  		 					    )
 	  		 					   or(((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))
 	  		 					    and(kod_jezyka2==kod_jezyka_tego_projektu))
 	  		 					    or(((not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki))
 	  		 					    and(kod_projektu2==kod_projektu_tego_projektu))
 	  		 				  ))then
 	  		 					  table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany: kod języka i kod projektu, nie wskazują na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  		 					  projekt_lokalny_lub_polski_kategorie(podkategoria_niebiezace_wiki);
 	  		 				  elseif((kod_jezyka2 and not kod_projektu2) and ((((nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or obslugiwane_niebiezace_wiki)and (kod_jezyka2==kod_jezyka_tego_projektu))or(not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)))
   		 					  then
   		 		  	  	  table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany kod języka nie wskazuje na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
   		 		  	  	  projekt_lokalny_lub_polski_kategorie(podkategoria_niebiezace_wiki);
   		 					  elseif((not kod_jezyka2 and kod_projektu2)and 
 		 		  	  	     (((((not nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or obslugiwane_niebiezace_wiki))and (kod_projektu2==kod_projektu_tego_projektu))or(nieobslugiwane_polskie_wiki and not nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)or(nieobslugiwane_polskie_wiki and nieobslugiwane_lokalne_wiki and not obslugiwane_niebiezace_wiki)))
 		 		  	  	  then
   		 		  	  	  table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany kod projektu wskazuje na projekt "..wskazuje_wiki..", dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
   		 		  	  	  projekt_lokalny_lub_polski_kategorie(podkategoria_niebiezace_wiki);
   		 		  	  end;
 	  		 			end;
 	  				end;
 	  			else
 	  				if(czy_ze_szczegolami)then
 	  					if(wynik[1])then
 	  						table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany klucz projektu, jest błędny, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					elseif(not wynik[4] and not wynik[5])then
 	  						table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany: kod języka i kod projektu, są błędne, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					elseif(not wynik[4])then
 	  						table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany kod języka, jest błędny, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					elseif(not wynik[5])then
 	  						 table.insert(lancuch_bledow,"<li>Podany kod projektu, jest błędny, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>");
 	  					end;
 	  					if(zkategoria)then
 								parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - błędne parametry wiki]]");
 							end; 
 	  				else
 	  					return "tak";
 	  				end;
 	  			end;
 	  		end;
 	  	end;
 	  end;
 	  local obslugiwane1=p.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Template",kod_jezyka,kod_projektu);
  	local obslugiwane2=p.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"Module",kod_jezyka,kod_projektu);
   	local nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych=p.Nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych(kod_jezyka,kod_projektu);
   	local nazwa_strony_glownej_wikijuniora=p.Nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_z_wikidanych(kod_jezyka)
 		local nazwa_przestrzeni_nazw,nazwa_jednostki=p.Uzyskanie_nazw_jednostki(frame,kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,i)
 		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 		local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 		local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		local czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw;
 		if(czy_biezaca)then
 			czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 		else
 			czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kanoniczna"]="tak",["nazwij projektem"]="tak",["nazwij dyskusją projektu"]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,["istnieje"]="tak",["wynik błędu nietekstowy"]="tak",};
 	  end;
 		if(not czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)then
 			if((i==0)or ((i>0)and PrzeDodatkowe(frame,i)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
 						table.insert(lancuch_bledow,(i==0)
 							and "<li>Wartość, nazwy przestrzeni nazw, dla korzystanej jednostki jest nieprawidłowa.</li>"
 							or "<li>Wartość, nazwy przestrzeni nazw, dla zmiennych o numerze "..i.." jest nieprawidłowa.</li>"
 	    				);
 					if(zkategoria)then
 						parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa przestrzeni nazw]]");
 					end; 
 				else
 					return "tak";
 				end;
 			end;
 		end;
 		if(nazwa_jednostki=="")then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
 	 				table.insert(lancuch_bledow,(i==0)
 	 					and"<li>Wartość, nazwy jednostki, dla korzystanej jednostki jest pusta.</li>"
 	 					or"<li>Wartość, nazwy jednostki, dla zmiennych o numerze "..i.." jest pusta.</li>"
 	 					);
 	 				if(zkategoria)then
 						parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - pusta nazwa jednostki]]");
 	 				end; 
 	 			else
 	 				return "tak";
 				end;
		end;
		local mo, norm_przed_lub_dyskusji;
  	if(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)then
  		if(nazwa_jednostki~="")then
  			mo=(not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)and p.Typ_jednostki(frame, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw,i) or nil;
  		end;
  		norm_przed_lub_dyskusji=p.Normalna_przedmiotowa_lub_dyskusji_przestrzen_nazw(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw, kod_liczbowy_przestrzeni_nazw) or nil;
  	end;
		if((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~=""))then
			if((i==0)or ((i>0)and PrzeDodatkowe(frame,i)))then
				  local obslugiwane=czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw and p.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw,kod_jezyka,kod_projektu);
  				if((not obslugiwane)and((not mo)or(not(((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=="Project")and(brudnopis_wikibooks
  					 and((mo=="jednostka brudnopisu projektu")or(parametry_modul.CzyTak(nazwa_jednostki)and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[Bb]rudnopis/.*"))))))
 			          or((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=="Template")and(parametry_modul.CzyTak(brudnopis_szablon)
 			          	and((mo=="strona brudnopisu szablonu")or(parametry_modul.CzyTak(nazwa_jednostki)and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[Bb]rudnopis/.*"))))))
 			           or((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=="Module")and(parametry_modul.CzyTak(brudnopis_modul)
 			           	and((mo=="strona brudnopisu modułu")or(parametry_modul.CzyTak(nazwa_jednostki)and(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[Bb]rudnopis/.*")))))))))
  				)then
 						if(czy_ze_szczegolami)then
   						table.insert(lancuch_bledow,
   							(i==0)and"<li>Szablon wartości, nazwy przestrzeni nazw, dla korzystanej jednostki nie obsługuje.</li>"
   				  		or"<li>Szablon wartości, nazwy przestrzeni nazw, dla zmiennych o numerze "..i.." nie obsługuje.</li>"
   	    			);
   						if(zkategoria)then
 								parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana przestrzeń nazw]]");
   						end; 
   					else
   						return "tak";
 						end;
					end;
			end;
	  end;
    local nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki=false;
    if(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw and nazwa_jednostki~="")then
   		nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki=p.CzyNiepoprawnaNiePustaNazwaJednostki(((parametry_modul.CzyTak(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw))and czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw..":" or "")..nazwa_jednostki);
   		if(nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
    			table.insert(lancuch_bledow,
    				(i==0)and"<li>Wartość, nazwy jednostki, dla korzystanej jednostki jest nieprawidłowa.</li>"
    				   or"<li>Wartość, nazwy jednostki, dla zmiennych o numerze "..i.." jest nieprawidłowa.</li>"
    				);
   				if(zkategoria)then
 						 parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa jednostki]]");
   				end; 
 				else
 					return "tak";
 				end;
 			end;
 		end;
 		if(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~="")then
  		if((not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)and((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw=="")and(nazwa_jednostki~="")))then
   			local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
   			local nowa_nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{nazwa=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
   			if(nowa_nazwa_przestrzeni_nazw~="")then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
   	 					 table.insert(lancuch_bledow,
   	 			 			(i==0)and"<li>Zmienna <code>nazwa jednostki</code> zawiera w sobie przestrzeń.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Zmienna nienazwana "..i.." zawiera w sobie przestrzeń.</li>"
   	 					);
   	 				if(zkategoria)then
 			  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nazwa jednostki zawierająca w sobie przestrzeń]]");
   	 				end; 
   	 			else
   	 				return "tak";
 	  			end;
   			end;
  		end;
  	end;
  	if((obslugiwane1)and(mo)and(mo=="strona szablonu")and((nieobslugiwane_strony_szablonow)or (nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona szablonu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona szablonu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona szablonu]]");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((obslugiwane1)and(mo)and(mo=="strona opisu szablonu")and((nieobslugiwane_strony_opisu_szablonow)or (nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 					 (i==0)and"<li>Strona opisu szablonu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona opisu szablonu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 					);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona opisu szablonu]]");
   	 			end;	 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((obslugiwane2)and(mo)and(mo=="strona modułu")and((nieobslugiwane_strony_modulow)or (nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona modułu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona modułu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona modułu]]");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((obslugiwane2)and(mo)and(mo=="strona opisu modułu")and((nieobslugiwane_strony_opisu_modulow)or (nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 					 (i==0)and"<li>Strona opisu modułu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona opisu modułu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona opisu modułu]]");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;  	
  	if((mo)and(mo=="strona brudnopisu szablonu")and((nieobslugiwane_strony_brudnopisu_szablonow)or (nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona brudnopisu szablonu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona brudnopisu szablonu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona brudnopisu szablonu]]");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((mo)and(mo=="strona brudnopisu opisu szablonu")and((nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_szablonow)or (nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona brudnopisu opisu szablonu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona brudnopisu opisu szablonu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  		parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona brudnopisu opisu szablonu]]");
   	 			end; 
 	  		else
 	  			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((mo)and(mo=="strona brudnopisu modułu")and((nieobslugiwane_strony_brudnopisu_modulow)or (nieobslugiwane_strony_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona brudnopisu modulu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona brudnopisu modułu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona brudnopisu modułu]]");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;
  	if((mo)and(mo=="strona brudnopisu opisu modułu")and((nieobslugiwane_strony_brudnopisu_opisu_modulow)or (nieobslugiwane_strony_opisu_jednostek_programowych)))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
  				table.insert(lancuch_bledow,
   	 				 (i==0)and"<li>Strona brudnopisu opisu modułu jest nieobsługiwana.</li>"
   	 			 	  	 or"<li>Strona brudnopisu opisu modułu wskazującego na zmienną "..i.." jest nieobsługiwana.</li>"
   	 				);
   	 			if(zkategoria)then
 			  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona brudnopisu opisu modułu]]");
   	 			end; 
   	 		else
   	 			return "tak";
 	  		end;
  	end;  	  	
  	if(((i>0)and(frame.args["strona główna projektu "..i] or pf.args["strona główna projektu "..i]))
  		   or ((i==0)and(frame.args["strona główna projektu"] or pf.args["strona główna projektu"])))then
  		local projekt=p.Nazwa_strony_glownej_projektu_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka,kod_projektu);
  	  projekt=(not projekt)and nazwa_strony_glownej_projektu_z_wikidanych or projekt;
  		if(projekt=="")then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
   				table.insert(lancuch_bledow,
   				   (i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, dla zmiennej <code>strona główna projektu</code> jest pusta.</li>"
   						  or "<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, dla zmiennej <code>strona główna projektu .."..i.."</code> jest pusta.</li>"
   					);
   				if(zkategoria)then
 		  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - pusta nazwa strony głównej projektu]]");
   				end; 
 				else
 					return "tak";
 				end;
  		elseif(not mw.ustring.match(projekt,"^[^/]+$"))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
 	  	  	table.insert(lancuch_bledow,
 	  	  			(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, dla zmiennej <code>strona główna projektu</code> zawiera prawe ukośniki.</li>"
   						   or "<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, dla zmiennej <code>strona główna projektu "..i.."</code> zawiera prawe ukośniki</li>"
   						 );
   	  		if(zkategoria)then
 		  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej projektu]]");
   	  		end; 
   	  	else
   	  		return "tak";
 				end;
 			elseif(p.CzyNiepoprawnaNiePustaNazwaJednostki(projekt))then
 				if(czy_ze_szczegolami)then
 	  	  	table.insert(lancuch_bledow,
 	  	  			(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, w zmiennej <code>strona główna projektu</code> ma nazwę niepustą nieprawidłową.</li>"
   						   or "<li>Wartość nazwy, strony głównej projektu, w zmiennej <code>strona główna projektu "..i.."</code> ma nazwę niepustą nieprawidłową.</li>"
   						 );
   	  		if(zkategoria)then
 		  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej projektu]]");
   	  		end;  				
   	  	else
   	  		return "tak";
 				end;
			end;
		end;
		local typ=frame.args["typ jednostki"..((i)and((i~=0))and (" "..i) or "")] or pf.args["typ jednostki"..((i)and((i~=0))and (" "..i) or "")];
		if((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~="")and(not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki))then
  		if(nieobslugiwana_strona_glowna_projektu)then
  			if(mo=="strona główna projektu")then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
  				  if(typ~="strona główna projektu")then
  							table.insert(lancuch_bledow,
  										(i==0)and"<li>Wstawiono szablon na stronę główną projektu.</li>"
   						      			or ((frame.args["strona główna projektu "..i] 
                      			or pf.args["strona główna projektu "..i])and"<li>Szablon, wskazuje na stronę główna projektu, według zmiennej <code>strona główna projektu "..i.."</code>, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
   						        					or"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną projektu, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
   						  				));
   		  		else
   							table.insert(lancuch_bledow,(i==0)and "<li>Wstawiono szablon, na stronę, z ustawioną wartością <code>typ jednostki = strona główna projektu</code>.</li>"
   								                            or"<li>Wstawiono szablon, na stronę, z ustawioną wartością <code>typ jednostki "..i.." = strona główna projektu</code>.</li>"
   								                       );
            end;
   					if(zkategoria)then
 		  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona główna projektu]]");
   					end; 
   				else
   					return "tak";
   				end;
 				end;
	  	end;
		end;
		if(kod_projektu==require("Module:Pudełko")["Kod projektu tego projektu"]())then
			if(((i>0)and(frame.args["strona główna dla dzieci "..i] or pf.args["strona główna dla dzieci "..i]))
  		   or ((i==0)and(frame.args["strona główna dla dzieci"] or pf.args["strona główna dla dzieci"])))then
				local junior=p.Nazwa_strony_glownej_dla_dzieci_ze_zmiennej(frame,i,kod_jezyka,kod_projektu);
  	  	junior=(not junior)and nazwa_strony_glownej_wikijuniora or junior;
				if(junior=="")then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
	   					table.insert(lancuch_bledow,
	   						(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci</code> jest pusta.</li>"
   						  	  or "<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci .."..i.."</code> jest pusta.</li>"
   				  		);
  	 					if(zkategoria)then
 			  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - pusta nazwa strony głównej dla dzieci]]");
  	 					end; 
 					else
 						return "tak";
 					end;
  			elseif(not mw.ustring.match(junior,"^[^/]+$"))then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
 	    			table.insert(lancuch_bledow,
 	    					(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci</code> zawiera prawe ukośniki.</li>"
   						  	 or"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci "..i.."</code> zawiera prawe ukośniki.</li>"
   						);
   					if(zkategoria)then
 		  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej dla dzieci]]");
   					end; 
 					else
 						return "tak";
 					end;
 				elseif(p.CzyNiepoprawnaNiePustaNazwaJednostki(junior))then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
 						table.insert(lancuch_bledow,
 	    					(i==0)and"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci</code> ma nazwę niepustą nieprawidłową.</li>"
   						  	 or"<li>Wartość nazwy, strony głównej dla dzieci, w zmiennej <code>strona główna dla dzieci "..i.."</code> ma nazwę niepustą nieprawidłową.</li>"
   						);
   					if(zkategoria)then
	 		  			parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa nazwa strony głównej dla dzieci]]");
   					end; 
 					else
 						return "tak";
 					end;
				end; 
			end;
			if((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~="")and(not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki))then
  			if(nieobslugiwana_strona_glowna_dla_dzieci)then
  				if(mo=="strona główna dla dzieci")then
 						if(czy_ze_szczegolami)then
  					  if(typ~="strona główna dla dzieci")then
   									table.insert(lancuch_bledow,
   											(i==0)and"<li>Wstawiono szablon na stronę główną dla dzieci.</li>"
   						      				or ((frame.args["strona główna dla dzieci "..i] 
                      				or pf.args["strona główna dla dzieci "..i])and"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną dla dzieci, według zmiennej <code>strona główna dla dzieci .."..i..", dla zmiennych o numerze "..i..".</code>.</li>"
   						        						or"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną dla dzieci, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
   						    				));
   						else
   							table.insert(lancuch_bledow,(i==0)and "<li>Wstawiono szablon, na stronę, z ustawioną wartością <code>typ jednostki = strona główna dla dzieci</code>.</li>"
   								                              or"<li>Wstawiono szablon, na stronę, z ustawioną wartością <code>typ jednostki "..i.." = strona główna dla dzieci</code>.</li>"
                                                 );   								                            
   						end                         
   						if(zkategoria)then
 		  					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona główna dla dzieci]]");
   						end; 
 						else
 							return "tak";
 						end;
 					end;
				end;
			end;
		end;
		local obslugiwane3=(czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and((norm_przed_lub_dyskusji=="User") and p.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,"User",kod_jezyka,kod_projektu));
		if((czy_blad_nazwa_przestrzeni_nazw)and(nazwa_jednostki~="")and(not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)and(obslugiwane3))then
    	if(nieobslugiwana_strony_glowne_uzytkownikow)then
    		if((mo~="jednostka użytkownika")and(mo~="strona główna użytkownika"))then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
  					if(mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^[^/]+$"))then
  	 					table.insert(lancuch_bledow,
  	 					 	(i==0)and "<li>Wstawiono szablon na stronę główną użytkownika.</li>"
  	 				 		   or"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną użytkownika, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
  	 				 		);
   	 					if(zkategoria)then
 		  					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona główna użytkownika]]");
 							end; 
  					end;
					else
						return "tak";
					end;
    		elseif(mo=="strona główna użytkownika")then
 					if(czy_ze_szczegolami)then
					 	table.insert(lancuch_bledow,
  	 					 	(i==0)and "<li>Wstawiono szablon na stronę główną użytkownika.</li>"
  	 				 		   or"<li>Szablon, wskazuje na stronę główną użytkownika, dla zmiennych o numerze "..i..".</li>"
  	 				 		);
   	 				if(zkategoria)then
 		  				parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieobsługiwana strona główna użytkownika]]");
   	 				end; 
 					else
 						return "tak";
 					end;
				end;
			end;
		end;
		if((not nieprawidlowa_niepusta_pelna_nazwa_jednostki)
			  and((not wylocz_niezaleznosc_od_nazwij_jednostka)or(not nazwij_jednostka))
			     and(mo=="(błąd typu jednostki)")
			     and(((i>0)and((frame.args["typ jednostki "..i])or(pf.args["typ jednostki "..i])))
			     or ((i==0)and((frame.args["typ jednostki"])or (pf.args["typ jednostki"]))))
		)then
 			if(czy_ze_szczegolami)then
   	  	table.insert(lancuch_bledow,
   	  			(i==0)and"<li>Podana wartość zmiennej <code>typ jednostki</code> jest nieprawidłowa.</li>"
   	  		  	 or "<li>Podana wartość zmiennej <code>typ jednostki "..i.."</code> jest nieprawidłowa.</li>"
   	  	  	);
   			if(zkategoria)then
 					parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - nieprawidłowa wartość typu jednostki]]");
   			end;   	
 			else
 				return "tak";
 			end;
		end;
 	 	if(not czy_ze_szczegolami)then return "";end;
 	end;
	local num=frame.args["nazwy jednostki numerowane"];
	if(parametry_modul.CzyTak(num))then 
		AnalizujDane(0);
		local i=1;
		local maksymalny_numer_elementu_nienazwanego=frame.args["maksymalny numer argumentu nienazwanego"];
		local czy_maksymalny_numer_elementu_nienazwanego=parametry_modul.CzyTak(maksymalny_numer_elementu_nienazwanego);
		local num2;
		if(czy_maksymalny_numer_elementu_nienazwanego)then
			num2=tonumber(maksymalny_numer_elementu_nienazwanego) or 0;
		else
			num2=0;
		end;
		local minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"nazwa jednostki");
		maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=math.max(maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,parametry_modul.MaksymalnaLiczbaParametruNienazwanegoTablicy(pf.args));
	  if(pf.args["cel"])then maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=math.max(1,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku);end;
	  
	  minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=math.min(minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,parametry_modul.MinimalnaLiczbaParametruNienazwanegoTablicy(pf.args));
	  if(pf.args["cel"])then minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=math.min(1,minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku);end;
	  if(czy_maksymalny_numer_elementu_nienazwanego)then 
	  	if(num2>0)then
	  		if(maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku>0)then
	  			if(minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku>num2)then 
	  				maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=0;
	  			elseif(maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku>=num2)then
	  				for i=num2,1,-1 do
	  					local wartosc_parametru=(((i>1)and frame.args["nazwa jednostki "..tostring(i)])or ((i==1)and (frame.args["nazwa jednostki 1"] or frame.args["nazwa jednostki"]))or ((i==1)and(frame:getParent().args["cel"])) or frame:getParent().args[i]);
	  					if(wartosc_parametru)then
	  						maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=i;
	  						break;
	  					end;
	  				end;
	  			end;
	  		end;
	  	end;
	  end;
	  
	  local tabelka_braku_zmiennych={};
	  for i=1,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,1 do
		  local wartosc_parametru=(((i>1)and frame.args["nazwa jednostki "..tostring(i)])or ((i==1)and (frame.args["nazwa jednostki 1"] or frame.args["nazwa jednostki"]))or ((i==1)and(frame:getParent().args["cel"])) or frame:getParent().args[i]);
	    if(not wartosc_parametru)then
	    	 if(czy_ze_szczegolami)then
            tabelka_braku_zmiennych[#tabelka_braku_zmiennych+1]=i;
 					else
 						return "tak";
 					end;
	    else
				local wynik=AnalizujDane(i);
				if((not czy_ze_szczegolami)and(wynik~=""))then return wynik;end;
			end;
	  end;
	  if(czy_ze_szczegolami)then
	  	if(parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](tabelka_braku_zmiennych))then
	  		local str_braku_parametru="";
	  		for i,wartosc in ipairs(tabelka_braku_zmiennych)do
	  			str_braku_parametru=str_braku_parametru..((str_braku_parametru=="")and "" or ((tabelka_braku_zmiennych[i+1])and ", " or " i "))..wartosc;
	  		end;
		  	table.insert(lancuch_bledow,"<li>Brak parametrów o numerach: "..str_braku_parametru..", w obsługiwanym zakresie zmiennych.</li>");
   			if(zkategoria)then
 		  		 parametry_modul.DodajElementDoZbioru(lancuch_kategorii_bledow,"[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - brak parametrów]]");
   			end; 
	  	end;
 		end;
	else
		local wynik=AnalizujDane(0);
		if((not czy_ze_szczegolami)and(wynik~=""))then return wynik;end;
	end;
	local lancuch_kategorii_bledow_zlaczony=table.concat(lancuch_kategorii_bledow,"");
  local minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"dodatkowy warunek");
  for i=minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku, maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,1 do
    local wartosc_parametru=(i>1)and frame.args["dodatkowy warunek "..i] or ((i==1)and frame.args["dodatkowy warunek 1"] or frame.args["dodatkowy warunek"]);
	  if(parametry_modul.CzyTak(wartosc_parametru))then
 			if(czy_ze_szczegolami)then
				local bledy_dodatkowego_warunku=frame.args["błędy dodatkowego warunku "..i];
				if(parametry_modul.CzyTak(bledy_dodatkowego_warunku))then
					local bledy_w_postaci_kategorii="<li>"..bledy_dodatkowego_warunku.."</li>";
  				table.insert(lancuch_bledow,bledy_dodatkowego_warunku);
  				if(zkategoria)then
  					local bledy_w_postaci_kategorii=frame.args["dodatek kategorii błędu dodatkowego warunku "..i];
  				  if(parametry_modul.CzyTak(bledy_w_postaci_kategorii))then
  						local bledy_w_postaci_kategorii="[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..bledy_w_postaci_kategorii.."]]";
 		    			lancuch_kategorii_bledow_zlaczony=lancuch_kategorii_bledow_zlaczony..bledy_w_postaci_kategorii;
 		    		else
 		    			lancuch_kategorii_bledow_zlaczony=lancuch_kategorii_bledow_zlaczony.."[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - błędne wywołania]]";
 		    		end;
  				end;
 	  		else
 	  	  	table.insert(lancuch_bledow,"<li>Błąd wywołania szablonu.</li>");
 	  			if(zkategoria)then
 	  				local bledy_w_postaci_kategorii=frame.args["dodatek kategorii błędu dodatkowego warunku"];
 	  				if(parametry_modul.CzyTak(bledy_w_postaci_kategorii))then
 	  					local bledy_w_postaci_kategorii="[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - "..bledy_w_postaci_kategorii.."]]";
 	  			    lancuch_kategorii_bledow_zlaczony=lancuch_kategorii_bledow_zlaczony..bledy_w_postaci_kategorii;
 	  			  else
 		    			lancuch_kategorii_bledow_zlaczony=lancuch_kategorii_bledow_zlaczony.."[[{{Category}}:{{pierwszy człon kategorii błędu}} - błędne wywołania]]";
 		    		end;
 		  		end;
				end;
 	  	else
 	  		return "tak";
 	  	end;
 		end;
  end;
 	if(not czy_ze_szczegolami)then return "";end;
  local i=1;
  local templates={};
  templates["{{Category}}"]="Category";
  local lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2="";
  local minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku=parametry_modul.MinimalnyIMaksymalnyNumerParametru(frame.args,"pierwszy człon kategorii błędu");
	for i=minimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,maksimum_z_numerem_dodatkowego_warunku,1 do
     local pierwszy_czlon_kategorii_bledow=(i>1)and frame.args["pierwszy człon kategorii błędu "..i] or (frame.args["pierwszy człon kategorii błędu "..1] or frame.args["pierwszy człon kategorii błędu"] );
     templates["{{pierwszy człon kategorii błędu}}"]=pierwszy_czlon_kategorii_bledow;
     lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2=lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2..mw.ustring.gsub(lancuch_kategorii_bledow_zlaczony,"{{[%w%s]+}}",templates);
     i=i+1;
  end;
  local lancuch=table.concat(lancuch_bledow,"")..lancuch_kategorii_bledow_zlaczony2;
  if(lancuch~="")then lancuch="<ul>"..lancuch.."</ul>";end;
  return lancuch;
 end;
 function PrzeDodatkowe(frame,numer_jednostki)
 	 return frame.args["nazwa przestrzeni nazw "..tostring(numer_jednostki)] or frame:getParent().args["nazwa przestrzeni nazw "..tostring(numer_jednostki)]
 end;
function p.Jaka_nazwa_jednostki(frame,i,jaka)
 	local pf=frame:getParent();
 	local numer_jednostki=i or frame.args["numer jednostki"];
 	local liczba_numer_jednostki=tonumber(numer_jednostki) or 0;
 	local nazwa_jednostki;
 	local bool_numer_jednostki=(liczba_numer_jednostki~=0);
 	if bool_numer_jednostki then
 		nazwa_jednostki=frame.args["nazwa jednostki "..liczba_numer_jednostki] or ((liczba_numer_jednostki==1)and(frame:getParent().args["cel"])) or frame:getParent().args[liczba_numer_jednostki];
	else
 	  nazwa_jednostki=frame.args["nazwa jednostki"] or pf.args["nazwa jednostki"];
 	end;
 	local nazwa_przestrzeni_nazw=bool_numer_jednostki and (frame.args["nazwa przestrzeni nazw i"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw i"] or frame.args["nazwa przestrzeni nazw "..liczba_numer_jednostki] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw "..liczba_numer_jednostki]) 
 	  or frame.args["nazwa przestrzeni nazw"] or pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwa_przestrzeni_nazw and mw.text.trim(nazwa_przestrzeni_nazw) or nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{};
 	nazwa_jednostki=nazwa_jednostki and mw.text.trim(nazwa_jednostki) or nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{};
 	local kod_jezyka,kod_projektu=p.KodyWikiPudelka(frame,liczba_numer_jednostki);
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	if(jaka)then
 		if(czy_biezaca)then
 	  	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, [jaka]="tak"};
 	  else
 	  	nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw, [jaka]="tak",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	  end;
 	else
 		if(czy_biezaca)then
 			nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw};
 		else
 			nazwa_przestrzeni_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end;
 	end;
 	if(not mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"^:"))then
 		if(nazwa_przestrzeni_nazw~="")then 
 			if(czy_biezaca)then
 				local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
 				if(nazwa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Template)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_jednostki);
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==nazwy_np_modul.Template)then
 						return nazwy_modul["NAZWASTRONY"](nazwa_jednostki);
 					end;
 				elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==nazwy_np_modul.Module)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_jednostki);
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==nazwy_np_modul.Module)then
						return nazwy_modul["NAZWASTRONY"](nazwa_jednostki);
 					end;
 				end;
 			else
 				local template_prze=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Template",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 				local module_prze=nazwy_modul.NpDane{nazwa="Module",["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 				if(nazwa_przestrzeni_nazw==template_prze)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==template_prze)then
 						return nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					end;
 				elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==module_prze)then
 					local nazwa_przestrzeni_nazw_d=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					if(nazwa_przestrzeni_nazw_d==module_prze)then
						return nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 					end;
 				end;
 			end;
 			 return mw.getContentLanguage():ucfirst(nazwa_jednostki);
 		else
 	  	return nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end;
 	else
 		return nazwy_modul["NAZWASTRONY"]{[1]=nazwa_jednostki,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	end;
 end;
function p.CzyNiepoprawnaNiePustaNazwaJednostki(nazwa_jednostki)
	return mw.ustring.match(nazwa_jednostki,"[{}|%[%]#\n]+");
end;
function p.CechaPudelkowa(frame,__funkcja)
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local parametry_pudelka=frame:getParent().args["parametry pudełka"]
 if(parametry_modul.CzyTak(parametry_pudelka))then
 	return require("Module:Pudełko/ParametryCechy")["Parametry ogólnego pudelka"](frame,__funkcja);
 end;
 local funkcja=frame.args["funkcja cechowania"];
 if(not parametry_modul.CzyTak(funkcja))then funkcja=__funkcja;end;
 local modul=frame.args["moduł"];
 if(not parametry_modul.CzyTak(modul))then modul="Pudełko";end;
 local cecha=require("Module:"..modul)[funkcja](frame);
 return cecha;
end;
function p.Czy_przestrzen_nazw_jest_obslugiwana(frame,jakas_przestrzen_nazw,kod_jezyka,kod_projektu)		
 	local pf=frame:getParent();
 	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local czy_biezaca=wiki_modul["CzyBieżącaWiki"]{["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	if(czy_biezaca)then
 		jakas_przestrzen_nazw=nazwy_modul.Np{nazwa=jakas_przestrzen_nazw};
 	else
 		jakas_przestrzen_nazw=nazwy_modul.NpDane{nazwa=jakas_przestrzen_nazw,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 	end;
 	local function nazwa_przestrzeni_nazw_fun(nazwa_przestrzeni_nazw_iter)
 		if(czy_biezaca)then
 			nazwa_przestrzeni_nazw_iter=nazwy_modul.Np{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw_iter};
 		else
 			nazwa_przestrzeni_nazw_iter=nazwy_modul.NpDane{nazwa=nazwa_przestrzeni_nazw_iter,["kod języka"]=kod_jezyka,["kod projektu"]=kod_projektu,};
 		end;
 		if(jakas_przestrzen_nazw==nazwa_przestrzeni_nazw_iter)then
 	  		return true;
 		end;
 		return false;
 	end;
 	for licznik,nazwa_przestrzeni_nazw in pairs(frame.args)do
 		if(type(licznik)=="number")then
 			local nazwa_przestrzeni_nazw_element,klucze_element=mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni_nazw,"^%s*([%w%s]*)%s*:%s*(.-)%s*");
 			if(nazwa_przestrzeni_nazw_element and klucze_element)then
 				local tab_klucze=mw.text.split(klucze_element,"%s*,%s*",false);
 				local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 				for _,klucz_element in ipairs(tab_klucze)do
 					local kod_jezyka_obslugiwane,kod_projektu_obslugiwane=wiki_modul.KluczProjektu(klucz_element);
 					if(kod_jezyka_obslugiwane==kod_jezyka and kod_projektu_obslugiwane==kod_projektu)then
 						local wynik=nazwa_przestrzeni_nazw_fun(nazwa_przestrzeni_nazw_element);
 						if(wynik)then return true;end;
 					end;
 				end;
 			else
 				local wynik=nazwa_przestrzeni_nazw_fun(nazwa_przestrzeni_nazw);
 				if(wynik)then return true;end;
 			end;
   	end;
 end;
 return false;	
end;
function p.AnalizaKodowWiki(frame,czy_jezyk,czy_projekt)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local p=parametry_modul.CzyTak(frame["wyspecjalizowana"])and frame or frame:getParent();
 	local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
 	local wiki_modul=require("Module:Wiki");
 	local jezyk_biezacy=czy_jezyk and pudelko_modul["Kod języka tego projektu"]();
 	local projekt_biezacy=czy_projekt and pudelko_modul["Kod projektu tego projektu"]();
 	for i,_ in pairs(p.args)do
 		if(type(i)=="number")then
 			local klucz_projektu=pudelko_modul["Klucz projektu"](frame,i);
 			local kod_jezyka=pudelko_modul["Kod języka"](frame,i);
 			local kod_projektu=pudelko_modul["kod projektu"](frame,i);
 			local jezyk,projekt=wiki_modul.KodyWiki(klucz_projektu,kod_jezyka,kod_projektu);
 			if((czy_jezyk and (jezyk~=jezyk_biezacy))or(czy_projekt and(projekt~=projekt_biezacy)))then
 				return "tak";
 			end;
 		end;
 	end;
 	return;
end;
return p;