Moduł:StronicowyParser/DalszeFunkcje

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.Zaczynaj()
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki={};
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu={};
  local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron={};
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_doloczonych_stron={};
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_uchwytu={};
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych={};
  for _,elementy_w_tablicy_obiekty in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow)do
  	wartosc,_=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"%d+$","");
  	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc]={};
  end;
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych={};
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja={};
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIFUN"]();
  nazwa_ksiazki=parametry_modul["NazwaKsiążkiFun"]();
  nazwa_artykulu=parametry_modul["NazwaArtykułuKsiążkiFun"]();
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2={};
  local linkobiekt={};
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0=p.ZbieranieInformacji(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, true,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt);
  if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0)then
    p.PrzetworzZebraneInformacje(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
  end;
  return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.TOC(lista_elementow_spisu_tresci)
    if(lista_elementow_spisu_tresci==nil)then return nil;end;
    local twor_listy="";
    local liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=lista_elementow_spisu_tresci[1][2];
    for licznik, element_w_tablicy in ipairs(lista_elementow_spisu_tresci) do
    	if(licznik==1)then
          twor_listy='<ol><li>'.."[["..element_w_tablicy[1][1].."|"..element_w_tablicy[1][2].."]]";
        else
         if(element_w_tablicy[2]==liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci)then
            twor_listy=twor_listy..'</li><li>'.."[["..element_w_tablicy[1][1].."|"..element_w_tablicy[1][2].."]]";
         elseif(element_w_tablicy[2]>liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci)then
           twor_listy=twor_listy..'<ol><li>'.."[["..element_w_tablicy[1][1].."|"..element_w_tablicy[1][2].."]]";
           liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=element_w_tablicy[2];
         elseif(element_w_tablicy[2]<liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci)then
            twor_listy=twor_listy..mw.ustring.rep('</li></ol>',liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci-element_w_tablicy[2])..'</li><li>'
                       .."[["..element_w_tablicy[1][1].."|"..element_w_tablicy[1][2].."]]";
            liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci=element_w_tablicy[2];
         end;
        end;	
    end;
    twor_listy=twor_listy..mw.ustring.rep('</li></ol>',liczba_ulozenia_w_menu_spisu_tresci);
    twor_listy='<div style="width:100%;max-height:700px;overflow:auto;padding-right:5px;">'..twor_listy.."</div>";
    local wikikod_menu='{{Tabela nawigacyjna|styl=width:100%|tytuł=<div style="text-align:left;font-size:1.1em;">Spis Treści</div>|spis='..twor_listy..'|funkcja=UkrytaWikitabelowaListaMenu|klasa=toc}}';
	  local frame=mw.getCurrentFrame();
    local rozwiniety_wikikod=frame:preprocess(wikikod_menu);
	  return rozwiniety_wikikod;
end;

function p.SpisTresciWstep(tekst_artykulu,nazwa_strony,obiekty,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,czy_artukul_korzystany)
  nazwa_strony=mw.ustring.gsub(nazwa_strony,"(|)",function (s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end);
  local tablica_spisu_tresci=nil;
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<[mM][aA][tT][hH]>.-</[mM][aA][tT][hH]>","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>.-</[nN][oO][wW][iI][kK][iI]>",""); 	
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"(\n=+[^\n]+=+%s-\n)","\n%1\n");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"^(=+[^\n]+=+%s-\n)","\n%1\n");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"(\n=+[^\n]+=+%s-)$","\n%1\n");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"^(=+[^\n]+=+%s-)$","\n%1\n");
  local ulozenie=nil;
  local ostatnie=nil;
  local uzyskany_w_wyniku_parsowania;  
  local tablica_powtarzajacych_sie_elementow={};
  local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_artykulu, "\n=+%s*[^\n]+%s*=+%s-\n");
  local elementy_linku=nil;
  local frame=mw.getCurrentFrame();
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  for uzyskany_w_wyniku_parsowania in iterator do
      local liczba_rowna_sie=1;
      local naglowek="";
      while true do
          local przetwarzany_naglowek=mw.ustring.match(uzyskany_w_wyniku_parsowania,"^\n"..mw.ustring.rep("=",liczba_rowna_sie).."%s*([^\n]+)%s*"..mw.ustring.rep("=",liczba_rowna_sie).."%s*\n$");
          if(mw.ustring.match(przetwarzany_naglowek,"^=([^\n]+)=$")~=nil)then
           liczba_rowna_sie=liczba_rowna_sie+1;
          else
          	 naglowek=przetwarzany_naglowek;
          	 break;
          end;
      end;
       local wywolanie_naglowek_iterator=mw.ustring.gmatch(naglowek,"{{%s*Nagłówek1%s*|[^{}]+}}");
       local numeracja;
       local powtorka=0;
       for wywolanie_naglowek in wywolanie_naglowek_iterator do
       	if(powtorka>=1)then 
       		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
       		  if(czy_artukul_korzystany)then
       		  	  if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.powtorka_naglowek_w_stronie_korzystanej)then
       				  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.powtorka_naglowek_w_stronie_korzystanej=0;
       				  if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then
       				  	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Nagłówek:"..(numeracja or "");
       				  end;
       				end;
       			else
       				if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej)then
       					tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej={};
       				end;
       				if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej[nazwa_przestrzeni])then
       					tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej[nazwa_przestrzeni]={};
       				end;
       				if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki])then
       					tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki]=true;
       				end;
       			end;
       		end;
       		break;
       	end;
       	local parametry_wywolania_szablonu_naglowek=parametry_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](wywolanie_naglowek);
       	numeracja=parametry_wywolania_szablonu_naglowek["uchwyt"] or parametry_wywolania_szablonu_naglowek[1];
       	wywolanie_naglowek=mw.ustring.gsub(wywolanie_naglowek,"([%^%$%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?])","%%%1");
      	powtorka=powtorka+1;
       end;
       if(powtorka>0)then
       	  naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"{{%s*Nagłówek1%s*|[^{}]*}}","");
       	  naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"{{%s*Nagłówek1%s}}","");
       end;
       naglowek=frame:preprocess(naglowek);
       naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%[[^{}|%[%]]+:[^{}|%[%]]+:([^{}|%[%]]+)%]%]","%1");
       naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%[[^{}|%[%]]+:([^{}|%[%]]+)%]%]","%1");
       naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%[:?([^{}|%[%]]+)%]%]","%1");
       naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%[[^{}|%[%]]+|([^{}|%[%]]+)%]%]","%1");
       naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%s*%S+%s+([^%[%]]*)%]","%1");
       naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"[{}|]",function(s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end)
       local nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(naglowek,"<[^<>]->","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"[<>]",function(s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end);
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"\'\'\'","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"\'\'","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"^[%s_]*","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"[%s_]*$","");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"_"," ");
       nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"|","&#"..tostring(mw.ustring.byte('|'))..";");
       local numer_tego_samego_naglowka=1;
       local nazwa_rozdzialu_w_artykule_p=mw.ustring.lower(nazwa_rozdzialu_w_artykule);
       for licznik=1,#tablica_powtarzajacych_sie_elementow do
       	 if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2]==1)then
       	 	if(numer_tego_samego_naglowka==1)then
            if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1]==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p)then numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;end;
          else
            if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1]==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p.." "..tostring(numer_tego_samego_naglowka))then 
            	  numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
            	end;
          end;
         else
          if(numer_tego_samego_naglowka==1)then
         	 if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1].." "..tostring(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2])==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p)then 
         	 	  numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
         	 end;
          else
         	 if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1].." "..tostring(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2])
         	 	  ==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p.." "..tostring(numer_tego_samego_naglowka))then 
         	 	 numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
         	  end;
          end;
         end;
       end;
       for licznik=1, #tablica_powtarzajacych_sie_elementow do
         if(numer_tego_samego_naglowka>1)then
         	if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2]==1)then
         	  if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1]==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p.." "..tostring(numer_tego_samego_naglowka))then 
         	  	numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
         	  end;
         	else
         		if(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][1].." "..tostring(tablica_powtarzajacych_sie_elementow[licznik][2])
         			   ==nazwa_rozdzialu_w_artykule_p.." "..tostring(numer_tego_samego_naglowka))then 
         			numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
         		end;
         	end;
         end;
       end;
       if(numer_tego_samego_naglowka==1)then
         elementy_linku={((nazwa_strony~="")and (":"..nazwa_strony) or "").."#"..nazwa_rozdzialu_w_artykule,naglowek};
       else
         elementy_linku={((nazwa_strony~="")and (":"..nazwa_strony) or "").."#"..nazwa_rozdzialu_w_artykule.."_"..numer_tego_samego_naglowka,naglowek};
       end;
       if((obiekty)and(numeracja))then
       	obiekty[#obiekty+1]={numeracja,{elementy_linku[1], elementy_linku[2]}};
       end;
       if((ulozenie==nil)or(ulozenie>=liczba_rowna_sie))then 
         ulozenie=liczba_rowna_sie-1;
       elseif(ostatnie+1<liczba_rowna_sie-ulozenie)then
         ulozenie=liczba_rowna_sie-ostatnie-1;
       end;
       ostatnie=liczba_rowna_sie-ulozenie;
       tablica_powtarzajacych_sie_elementow[#tablica_powtarzajacych_sie_elementow+1]={mw.ustring.lower(nazwa_rozdzialu_w_artykule),numer_tego_samego_naglowka}; 
       if(tablica_spisu_tresci==nil)then tablica_spisu_tresci={};end;
       tablica_spisu_tresci[#tablica_spisu_tresci+1]={elementy_linku,liczba_rowna_sie-ulozenie};
   end;
   return tablica_spisu_tresci;
end;
function p.ZbierajJakieSaArtykulyIInformacjeOLicencji(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,czy_artykul_korzystany)
  local nazwa_modolu=(nazwa_przestrzeni~="")and nazwa_przestrzeni..":"..nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki;
  local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=require("Module:StronicowyParser").SpreparowanyWikikodStrony(nazwa_modolu);
  if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then return 0;end;
  local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"{{[^{}]-}}");
  local wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci="";
  local tabelalisty2=nil;
  local licencja_z_autorem=true;
  local tabela_artykulow=nil;
  local tabela_spisu_tresci=nil;
  for wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci in iterator do
  	  local pozycja_artykulu=mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"^{{[Ss]pisTreści|%s*([^{}]-)%s*}}$");
  	  if(pozycja_artykulu~=nil)then
  	  	 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  	  	 pozycja_artykulu=parametry_modul["OdstępyFun"](pozycja_artykulu,"tak")
  	  	 pozycja_artykulu=mw.getContentLanguage():ucfirst(pozycja_artykulu);
  	  	 pozycja_artykulu=require("Module:Parametry")["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](pozycja_artykulu);
  	  	 local znaki_niedozwolone=mw.ustring.match(pozycja_artykulu,"[|<>{}%[%]]");
  	  	 if(not znaki_niedozwolone)then
    	if(not tabela_artykulow)then tabela_artykulow={};end;
    	tabela_artykulow[#tabela_artykulow+1]=pozycja_artykulu;
    else
    	if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.niedozwolone_znaki_w_spisach_tresci)then
    		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.niedozwolone_znaki_w_spisach_tresci=0;
    	end;
    end;
    elseif((czy_artykul_korzystany)and(licencja_z_autorem))then
    	 local wywolanie_spisu_tresci=mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"^{{[Ll]icencja|([^{}]-)}}$");
    	 if(wywolanie_spisu_tresci)then
    	  wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci=mw.ustring.gsub(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"(%[%[[^|%[%]]-)(|)([^|%[%]]-%]%])","%1&#"..tostring(mw.ustring.byte('|'))..";%3");
    	  local tabela_parametrow=require("Module:Parametry")["ParsujWywołanieSzablonu"](wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci);
    	  if(tabela_parametrow)then
    	  local autor=tabela_parametrow["Autor"];
    	  local szkoly=tabela_parametrow["Ukończone szkoły"];
    	  local email=tabela_parametrow["Email"];
    	  local dotyczy=tabela_parametrow["Dotyczy"];
    	  local licencjonowanie=tabela_parametrow["Licencjonowanie"];
    	  local umowa_prawna=tabela_parametrow["Umowa prawna"];
    	  local konsekwencje=tabela_parametrow["Konsekwencje"];
    	  local wyrazenie_regularne="%[%[([^%[%]|]-)&#"..tostring(mw.ustring.byte("|"))..";([^%[%]|]-)%]%]";
    	  if(autor~=nil)then
    	  	 autor=mw.ustring.gsub(autor,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(szkoly~=nil)then
    	  	 szkoly=mw.ustring.gsub(szkoly,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end; 
    	  if(email~=nil)then
    	  	 email=mw.ustring.gsub(email,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(dotyczy~=nil)then
    	  	 dotyczy=mw.ustring.gsub(dotyczy,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(licencjonowanie~=nil)then
    	  	 licencjonowanie=mw.ustring.gsub(licencjonowanie,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(umowa_prawna~=nil)then
    	  	 umowa_prawna=mw.ustring.gsub(umowa_prawna,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(konsekwencje~=nil)then
    	  	 konsekwencje=mw.ustring.gsub(konsekwencje,wyrazenie_regularne,"[[".."%1".."|".."%2".."]]");
    	  end;
    	  if(autor~=nil)then 
    	 	  tabela_spisu_tresci={autor, szkoly, email, dotyczy, licencjonowanie, umowa_prawna, konsekwencje};
    	 	  licencja_z_autorem=false; 
    	  end;
    	  elseif(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera==nil)then
    	  	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0;
    	  end
    	 end;
    end;
  end;
  if(czy_artykul_korzystany)then tabelalisty2={tabela_artykulow, tabela_spisu_tresci};else tabelalisty2=tabela_artykulow;end;
  return tabelalisty2;
end;
function p.ObslugaSzczegolnaElementu(kod_uchwytu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany)
  local lista_dwuelementowa={};
  lista_dwuelementowa[1]=kod_uchwytu;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if(#tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu]==0)then 
    if(not((parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strony_poza_zakresem_obslugiwanym,nazwa_przestrzeni))and(parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strony_poza_zakresem_obslugiwanym[nazwa_przestrzeni],nazwa_ksiazki))))then 
    			p.SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, kod_uchwytu);
    end;
  end;
  table.insert(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu],lista_dwuelementowa);
end;
function p.ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany,numer_numeracji)
	local kod_uchwytu=nil;
	if(tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"])then 
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    kod_uchwytu=parametry_modul["OdstępyFun"](tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"]);
  elseif(tabela_parametrow_szablonu[numer_numeracji])then
    local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		kod_uchwytu=parametry_modul["OdstępyFun"](tabela_parametrow_szablonu[numer_numeracji]);
	end;
	if(kod_uchwytu and not mw.ustring.match(kod_uchwytu,"^%s*$"))then 
		p.ObslugaSzczegolnaElementu(kod_uchwytu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany);
	end;
end;
function p.SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, kodr)
	if(nazwa_przestrzeni)then
		if(nazwa_ksiazki)then
			if(nazwa_artykulu=="")then return;end;
 			local czy_element_wystepuje_w_tablicy=false;
 			local czy_lista_niepusta=false;
			if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych)then
				local value0=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni];
				if(value0)then
					local value1=value0[nazwa_ksiazki];
  				if(value1)then
 						czy_lista_niepusta=true;
 						for i, nazwa_artykulu1 in ipairs(value1) do
 							if(nazwa_artykulu1==nazwa_artykulu)then
 	        			czy_element_wystepuje_w_tablicy=true;
 	        			break;
 	  					end;
 	  				end;
 	  			end;
 	  		end;
			end;
	 		local lista;
 			if(czy_lista_niepusta)then lista=#tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki];else lista=0;end;
  		if((lista==0)or((lista~=0)and(czy_element_wystepuje_w_tablicy==false)))then 
    		if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni~=nazwa_przestrzeni)or(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki~=nazwa_ksiazki)or(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu~=nazwa_artykulu))then
      		p.DodawanieElementowDoTablicy(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,"brakujace_spisy_tresci_do_doloczanych_stron",nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
  			elseif(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_stron)then
      		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_stron=0;
    		end;
  		end;
  	end;
  end;
end;
function p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu)
 local czy_ksiazka_z_tylko_odstepami_lub_pusty=(nazwa_ksiazki)and mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*$") or nil;
 local czy_artykul_z_tylko_odstepami_lub_pusty=(nazwa_artykulu)and mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"^%s*$") or nil;
 local czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty=(uchwyt_obiektu)and mw.ustring.match(uchwyt_obiektu,"^%s*$") or nil;
 if((czy_ksiazka_z_tylko_odstepami_lub_pusty)or(czy_artykul_z_tylko_odstepami_lub_pusty)or(czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty))then
 		if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][1])then
	 		if(czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][1]=0;end;
		end;
		if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][2])then
	 		if(czy_artykul_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then 
	 			if(((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu=="")and(nazwa_artykulu~=""))or(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu~=""))then
	 				tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][2]=0;
	 			end;
 		  end;
		end;
		if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][3])then
	 		if(czy_ksiazka_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][3]=0;end;
		end;
	end;
end;
function p.ObiektyNaStronieGlownejKsiazki(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,uchwyt_obiektu,nazwa_obiektu)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local nazwa_artykulu="";
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_nazwy_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
  if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_nazwy_przestrzeni)then
  	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_nazwy_ksiazek=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_nazwy_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
  	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_nazwy_ksiazek)then
  		local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_artykulow=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_nazwy_ksiazek[nazwa_artykulu];
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_artykulow)then
  			local uchwyty_i_numeracje=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki_artykulow.uchwyty_i_numeracje
  			if(uchwyty_i_numeracje)then
  				local tabela_obiektow=uchwyty_i_numeracje[nazwa_obiektu];
  				if(tabela_obiektow)then
  					local czy_jest_jakis_element_tablicy=parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](tabela_obiektow);
  					if(czy_jest_jakis_element_tablicy)then 
  						local czy_link_da_sie_ponumerowac=false;
  							for _, parametry_obiektu in pairs(tabela_obiektow) do
        					if(parametry_obiektu[1]==uchwyt_obiektu)then
          					czy_link_da_sie_ponumerowac=true;
        					end;                   
      					end;
      					if(czy_link_da_sie_ponumerowac==false)then
      						if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]==nil)then
      							tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]=0;
      						end;
  								p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
      					end;
  						  return;
  					else
  						 if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]==nil)then
      					tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]=0;
    					end;
  					end;
  				end;
  			end;
  		end;
  	end;
  end;
  p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
end;
function p.LinkowanieNastepne(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_obiektu, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu)
	if(((nazwa_przestrzeni)and(((nazwa_przestrzeni~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni,"[|<>{}%[%]]")))or(nazwa_przestrzeni=="")))
		and((nazwa_artykulu)and(((nazwa_artykulu~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"[|<>{}%[%]]")))or(nazwa_artykulu=="")))
			and((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"[|<>{}%[%]]"))))then
    local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		if((nazwa_przestrzeni)and(parametry_modul.CzyTak(nazwa_ksiazki))and(parametry_modul.CzyTak(nazwa_artykulu)))then
  		local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0=p.ZbieranieInformacji(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, false);
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0)then 
    				if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0==0)then return;end;
    			  p.SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu);
    				local czy_link_da_sie_ponumerowac=false;
    				local value=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
    				if(value)then
    					local value0=value[nazwa_ksiazki];
    					if(value0)then              
    						local value1=value0[nazwa_artykulu];
    						if(value1)then
    							local value2=value1.uchwyty_i_numeracje;
    							if(value2)then
      							if(value2[nazwa_obiektu])then                 
      								for _, parametry_obiektu in pairs(value2[nazwa_obiektu]) do
        								if(parametry_obiektu[1]==uchwyt_obiektu)then
          								czy_link_da_sie_ponumerowac=true;
        								end;                   
      								end;
      							end
  								end;
    						end;
    					end;
    				end;
    				 if(czy_link_da_sie_ponumerowac==false)then
      				if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]==nil)then
      					tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]=0;
    					end;
    				 end;
  		else
  			if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera)then
  				tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0;
  			end;
  		end;
		elseif((nazwa_przestrzeni)and(parametry_modul.CzyTak(nazwa_ksiazki))and(nazwa_artykulu==""))then
  		local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0=p.ZbieranieInformacji(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, false);
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0)then
  			if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0==0)then return;end;
  			p.SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu);
        p.ObiektyNaStronieGlownejKsiazki(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,uchwyt_obiektu,nazwa_obiektu);
  		else
  			p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  		end;
  	else
  		p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  	end;
  else
    if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron==nil)then
    	if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki)and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu==nazwa_artykulu))then 
 		  	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron=0;
 	  	else
 		    tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nieprawidlowe_nazwy_stron_doloczanych_do_stron=0;
    	end;
    end;
  end;
end;
function p.ZbieranieInformacjiTOC(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)
  local nazwa_artykulu=tabela_parametrow_szablonu["nazwa artykułu"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
  local pelna_nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[2];
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  nazwa_artykulu=(nazwa_artykulu)and parametry_modul["OdstępyFun"](nazwa_artykulu,"tak") or nil;
  pelna_nazwa_ksiazki=(pelna_nazwa_ksiazki)and parametry_modul["OdstępyFun"](pelna_nazwa_ksiazki,"tak") or nil;
  pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["PełnaNazwaStronicowejKsiążkiFun"](pelna_nazwa_ksiazki);
  pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["OdstępyFun"](pelna_nazwa_ksiazki,"tak");
  
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["PełnaNazwaStronicowejKsiążkiFun"](pelna_nazwa_ksiazki);
  local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKIFUN"](pelna_nazwa_ksiazki);
  local nazwa_ksiazki=parametry_modul["NazwaKsiążkiFun"](pelna_nazwa_ksiazki);
  local nazwa_artykulu=nazwa_artykulu or (pelna_nazwa_ksiazki and (((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki))and parametry_modul["NazwaArtykułuKsiążkiFun"]() or "") or parametry_modul["NazwaArtykułuKsiążkiFun"]());
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p.ZbieranieInformacji(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, false);
end;
function p.LinkowanieOgolnie(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_obiektu, linkobiekt)
  local nazwa_artykulu=tabela_parametrow_szablonu["nazwa artykułu"] or tabela_parametrow_szablonu[2];
  local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
  local pelna_nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[3];
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  nazwa_artykulu=(nazwa_artykulu)and parametry_modul["OdstępyFun"](nazwa_artykulu,"tak") or nil;
  pelna_nazwa_ksiazki=(pelna_nazwa_ksiazki)and parametry_modul["OdstępyFun"](pelna_nazwa_ksiazki,"tak") or nil;
  uchwyt_obiektu=(uchwyt_obiektu)and parametry_modul["OdstępyFun"](uchwyt_obiektu) or nil;
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  if(nazwa_artykulu)then 
  	  nazwa_artykulu=parametry_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](nazwa_artykulu);
  	  nazwa_artykulu=require("Module:Parametry")["OdstępyFun"](nazwa_artykulu,"tak");
  end;
  local nazwa_ksiazki;local nazwa_przestrzeni;
  
  if(pelna_nazwa_ksiazki)then 
  	  pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["PełnaNazwaStronicowejKsiążkiFun"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["OdstępyFun"](pelna_nazwa_ksiazki,"tak");
  	  nazwa_ksiazki=nazwy_modul["NAZWASTRONYFUN"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIFUN"](pelna_nazwa_ksiazki);
  end;
  if((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu~=""))then
  	if(nazwa_artykulu)then
  		if(nazwa_artykulu~="")then
    		if(not nazwa_ksiazki)then
    			nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
    			nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
    		elseif(nazwa_ksiazki=="")then
    		  p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
    		  return;
    		end;
    	elseif((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki~=""))then
    		nazwa_artykulu="";
    	elseif((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki==""))then
    		 p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
    		 return;
    	else
    		nazwa_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
    		nazwa_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
    	end;
    	if((nazwa_przestrzeni~=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)or(nazwa_ksiazki~=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki)or(nazwa_artykulu~=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu))then
    		p.LinkowanieNastepne(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_obiektu, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu);
    	else	
    		p.LinkowanieDalszePrace(uchwyt_obiektu, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, linkobiekt);
    	end;
  	else 
  		p.LinkowanieDalszePrace(uchwyt_obiektu, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, linkobiekt) 
  	end;
  elseif((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu==""))then
  	  	 p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  elseif(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_uchwytu[nazwa_obiektu])then
  	 p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  	 tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.brak_uchwytu[nazwa_obiektu]=0;
  end;
end;
function p.LinkowanieDalszePrace(uchwyt_obiektu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, linkobiekt)
	linkobiekttab=linkobiekt[nazwa_obiektu];
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	if(not parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](linkobiekttab))then 
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		if(not((parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strony_poza_zakresem_obslugiwanym,nazwa_przestrzeni))and(parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strony_poza_zakresem_obslugiwanym[nazwa_przestrzeni],nazwa_ksiazki))))then 
			p.SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu);
		end;
	end;
  table.insert(linkobiekttab,uchwyt_obiektu);
  if((not nazwa_artykulu)or(not nazwa_ksiazki)or(not uchwyt_obiektu)or((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu==""))or((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki==""))
  	  or(((not uchwyt_obiektu)or(uchwyt_obiektu==""))and((nazwa_artykulu)and(nazwa_artykulu~="")and(nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki~="")))
  	  or((nazwa_artykulu)and(nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki==""))
  )then
  	p.PusteParametryLinkow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu); 
  end;
end;
function p.LadujZawartoscStrony(nazwa_strony,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,czy_noinclude,szablony_magiczne,dokumentacja)
  local czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^%s*$");
  local uchwyt_strony;
  if(not czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta)then
  	 local nazwa_strony2=require("Module:Parametry").TransformacjaFun(nazwa_strony);
   uchwyt_strony = mw.title.makeTitle('', nazwa_strony2);
   if((uchwyt_strony==nil)or(not uchwyt_strony.exists))then 
   	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strona_nie_istnieje==nil)then
     		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strona_nie_istnieje=0
    	end;
    end;
    return nil;
   end;
  else
   return nil;
  end;
  local tekst_artykulu = uchwyt_strony:getContent();
  if(czy_noinclude)then
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->(.-)<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","%1");
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->.-<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","");
  else
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","");
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->(.-)<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","%1");
  end;
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Pp][Rr][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Pp][Rr][Ee]%s->","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"(<%s-[mM][aA][tT][hH]%s->.-<%s-/%s-[mM][aA][tT][hH]%s->)",""); 	
  if((not dokumentacja) and (szablony_magiczne))then
  	szablony_magiczne["{{ROOTPAGENAME}}"]=uchwyt_strony.rootText;
  	szablony_magiczne["{{NAMESPACE}}"]=mw.ustring.gsub(uchwyt_strony.nsText,"_+"," ");
  	szablony_magiczne["{{PAGENAME}}"]=uchwyt_strony.text;
  	szablony_magiczne["{{FULLPAGENAME}}"]=uchwyt_strony.fullText;
  end;
  if(szablony_magiczne)then 
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"{{[^{}]+}}",szablony_magiczne);
  	local szablony_magiczne_fun=function(s)
  		local czy_if=mw.ustring.match(s,"({{%s*#if:[^|]+|[^{}]*}})");
  		if(czy_if)then
  		 return mw.getCurrentFrame():preprocess(s);
  		end;
  		local czy_ifeq=mw.ustring.match(s,"({{%s*#ifeq:[^|]+|[^{}]*}})");
  		if(czy_ifeq)then
  			return mw.getCurrentFrame():preprocess(s);
  	  end;
		  local czy_switch=mw.ustring.match(s,"({{%s*#switch:[^|]+|[^{}]*}})");
  		if(czy_switch)then
  			return mw.getCurrentFrame():preprocess(s);
  		end;
	    return s;
  	end;
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"{{[^{}]+}}",szablony_magiczne_fun);
  end;
  while mw.ustring.match(tekst_artykulu,"{{[^{}|]-|.-{{[^{}]-}}[^{}]-}}") do
    tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"({{[^{}|]-|.-)({{[^{}]-}})([^{}]-}})","%1%3%2");
  end;
  return tekst_artykulu;
end;
function p.DodawanieElementowDoTablicy(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,element_tablicy,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki)
	if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy])then 
		 tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy]={};
  end;
	if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy][nazwa_przestrzeni])then 
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy][nazwa_przestrzeni]={};
	end;
	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy][nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki]=true;
end;
function p.ZbieranieInformacji(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, czy_artukul_korzystany,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt)
  if(not czy_artukul_korzystany)then
  	 if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu)then
  	  if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki)and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu==nazwa_artykulu))then
  	    return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki; 
  	 end;
  	else
  		return nil;
  	end;
  end;
  local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  if((nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.Main)
  	  and(nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.Wikijunior)
  	    and((nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.User)or(not mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^[^/]+/(.-)$")))
  	     and((nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.Wikibooks)or(not mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]+/(.-)$")))
  	    )then
    p.DodawanieElementowDoTablicy(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,"strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki)
  end;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
   if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu)then
   	local tabela_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
   	if(tabela_przestrzeni)then
   		local tabela_ksiazka=tabela_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
    	if(tabela_ksiazka)then
     		local tabela_artykul=tabela_ksiazka[nazwa_artykulu];
     		if(tabela_artykul)then
     			local uchwyty_i_numeracje=tabela_artykul.uchwyty_i_numeracje;
     			if(uchwyty_i_numeracje)then
     	  		return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
     	  	end;
     		end;
    	end;
    end;
   else	
    return nil; 
   end;
  else 
    return nil; 
  end;
  if(czy_artukul_korzystany)then 
  	 if((not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki)and(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu))then
  	 	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni=nazwa_przestrzeni;
  	  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki=nazwa_ksiazki;
  	  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu=nazwa_artykulu;
  	 end;
  end;
  local nazwa_modolu=(nazwa_przestrzeni=="")and ((nazwa_artykulu=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu) 
                         or nazwa_przestrzeni..":"..((nazwa_artykulu=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu);
 	local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=require("Module:StronicowyParser").SpreparowanyWikikodStrony(nazwa_modolu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
 	if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then return 0;end;
  local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"{{[^{}]-}}");
  if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2)then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2={};end;
  local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  for _,element_w_tablicy_obiekt in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow)do
  	local wartosc=mw.ustring.gsub(element_w_tablicy_obiekt[1],"%d+$","");
  	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[wartosc]={};
  	if(czy_artukul_korzystany)then linkobiekt[wartosc]={};end;
  end;
  local strona;
  if(czy_artukul_korzystany)then 
  	strona="";
  else
  	strona=((nazwa_przestrzeni~="")and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="")and "/"..nazwa_artykulu or "")
  end;
  local toc=p.SpisTresciWstep(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,strona,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2["Nagłówek"],tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,czy_artukul_korzystany);
  if(not((parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strony_poza_zakresem_obslugiwanym,nazwa_przestrzeni))and(parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.strony_poza_zakresem_obslugiwanym[nazwa_przestrzeni],nazwa_ksiazki))))then
  	if((nazwa_przestrzeni)and(nazwa_ksiazki))then
  		local czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy=false;
    	if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni])then
    		for nazwa_ksiazki_i,value in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni]) do
        	if(nazwa_ksiazki_i==nazwa_ksiazki)then
          	 czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy=true;
          	break;
      		end;
      	end;
    	end;
    	if(not czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy)then
   			local tabela_wstepnych_informacji=p.ZbierajJakieSaArtykulyIInformacjeOLicencji(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,czy_artukul_korzystany);
   			if(tabela_wstepnych_informacji==0)then 
   				if(czy_artukul_korzystany)then
	   				tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje=0;
  	 			else
   					p.DodawanieElementowDoTablicy(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,"doloczone_strony_glowne_nie_istnieja",nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
   				end;
   			else
   				if(tabela_wstepnych_informacji)then 
   					if(czy_artukul_korzystany)then
   						if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni])then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni]={};end;
	   	 					 tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki]=tabela_wstepnych_informacji[1];
   	 						 tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja=tabela_wstepnych_informacji[2];
   	 					if(not tabela_wstepnych_informacji[1])then
   	 						if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.do_korzystanych_stron_brak_spisow_tresci)then 
   	 					  	if(((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu=="")and(nazwa_artykulu~=""))or(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu~=""))then
	   	 		  					tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.do_korzystanych_stron_brak_spisow_tresci=0;
  	 	 		  				end;
   		 					end;
   	 					end;
   					else 
   						if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni])then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni]={};end;
   	 					tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki]=tabela_wstepnych_informacji;
  					end;
  				else
  					if(czy_artukul_korzystany)then
  						if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera)then
  							tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0;
  						end;
  					else
        			p.DodawanieElementowDoTablicy(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,"brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych",nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
  					end;
   				end;
				end;
  		end;
  	end;
  end;
  local uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu;
  for uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu in iterator do
  	uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu=mw.ustring.gsub(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,"\n+","");	
  	local tabela_parametrow_szablonu=require("Module:Parametry")["ParsujWywołanieSzablonu"](uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu);
  	if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie==nil)and(czy_artukul_korzystany))then
  		if(tabela_parametrow_szablonu)then
  			if(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ss]tronaStart$")~=nil)then
    			tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie=tabela_parametrow_szablonu["formatowanie"];
  			elseif((mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ss]komplikowanaStronaStart$")~=nil)
  				or(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ss]tronaStart2$")~=nil)
  				or(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ss]tandardowaStronaStart$")~=nil)
  				or(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Pp]odstawowaStronaStart$")~=nil)  		
  				or(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Pp]rostaStronaStart$")~=nil)  		
  				)
  	  	then
  				tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie="tak";
  			end;
  		end;
  	end;
  	local znak;
  	local kod;
  	local plik=mw.ustring.match(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,"^{{:([^:|{}]-)}}$");
    if(plik==nil)then
    	if(tabela_parametrow_szablonu)then
      	if(not parametry_modul.CzyTak(tabela_parametrow_szablonu["bez automatu"]))then
      		local czy_wypowiedzenie=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[wW]ypowiedzenie$");
      		local linkobiekt2;
      		local link;
      		if(czy_wypowiedzenie)then 
      			linkobiekt2=false;
      			link=false;
      		else
      			linkobiekt2=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ll]inkObiekt$");
      			if(linkobiekt2)then
      				link=true;
      			else
      				link=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ll]ink");
      			end;
      		end;
      		local czy_obsluzone=true;
      		local funkcja_aliasow=function(nazwa_szablonu,elementy_w_tablicy_obiekty)
      		  local wzor_nazwy_szablonu1=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	    local czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu1.."$");
        	    if(not czy_aliasy)then
        	  	  if(elementy_w_tablicy_obiekty[2])then
        	  	  	if(type(elementy_w_tablicy_obiekty[2])=="table")then
        	  				for _,alias in pairs(elementy_w_tablicy_obiekty[2])do
        	  	  			local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(alias,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  			czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  			if(czy_aliasy)then
        	  	  				break;
        	  	  			end;
        	  				end;
        	  			else
        	  	  		local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[2],"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  		czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
      	    			end;
        	    	end;
        	    end;
    	    	  return czy_aliasy;
      		end;
      		for _,elementy_w_tablicy_obiekty in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow_bez_obiektu_nienazwanego)do
       			local wartosc_elementu,_=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"%d+$","");
       			if((not link)and (not obiekty_modul.nienumerowane[wartosc_elementu]))then
      	    		czy_aliasy=czy_wypowiedzenie or funkcja_aliasow(tabela_parametrow_szablonu[0],elementy_w_tablicy_obiekty);
       				if(czy_aliasy)then
       			  	if((not czy_wypowiedzenie)
       			  		       or((czy_wypowiedzenie)and(
       			  		       	    (tabela_parametrow_szablonu["rodzaj"]==wartosc_elementu)
       			  		       	 ))
       			  		)then
       						p.ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,wartosc_elementu, czy_artukul_korzystany,elementy_w_tablicy_obiekty[5]);
       					  czy_obsluzone=false;
       						if(czy_artukul_korzystany)then
       						   if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       						   	 local uchwyt_obiektu= tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[elementy_w_tablicy_obiekty[5]];
       						   	 if(uchwyt_obiektu and not mw.ustring.match(uchwyt_obiektu,"^%s*$"))then
       						   	 	  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=wartosc_elementu..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       						   	  end;
       						   end;			
       						end;
       						break;
       			  	end;
       				end;
       			elseif(czy_artukul_korzystany)then
       				if(link)then
       					local funkcja_aliasow_2=function(zmienna)
       						if(wartosc_elementu~=zmienna)then return false;end;
      						local wzor_nazwy_szablonu1="[Ll]ink"..wartosc_elementu;
        	  				local czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu1.."$");
        	  				local szablon;
        	  				if(not czy_aliasy)then
        	  	  			if(elementy_w_tablicy_obiekty[3])then
        	  	  				if(type(elementy_w_tablicy_obiekty[3])=="table")then
        	  							for _,alias in pairs(elementy_w_tablicy_obiekty[3])do
        	  	  						local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(alias,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  						czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  						if(czy_aliasy)then
        	  	  							szablon=alias
        	  	  							break;
        	  	  						end;
        	  							end;
        	  						else
        	  	  					local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[3],"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  					czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  					if(czy_aliasy)then szablon=elementy_w_tablicy_obiekty[3];end;
        	  	  				end;
    	    						 end;
      	    				else
      	    					szablon="Link"..wartosc_elementu;
        	    			end;
    	    	  			return czy_aliasy,szablon;
      					end;
       					if(not obiekty_modul.nienumerowane[wartosc_elementu])then
       						local typ=mw.getContentLanguage():lcfirst(wartosc_elementu);
       						local alias,szablon=funkcja_aliasow_2(wartosc_elementu);
       						if((alias)or((linkobiekt2)and(tabela_parametrow_szablonu["typ"]==typ)))then
       							p.LinkowanieOgolnie(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, wartosc_elementu, linkobiekt);
       							if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       								local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
       								tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=((alias)and szablon or "LinkObiekt")..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       							end;
     				  		  czy_obsluzone=false;
       							break;
       						end;
       					else
       						local alias,szablon=funkcja_aliasow_2("Nagłówek");
       						if(alias)then
       							p.LinkowanieOgolnie(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, "Nagłówek", linkobiekt);
       							czy_obsluzone=false;
       							if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       								local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[elementy_w_tablicy_obiekty[1]];
       								tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=szablon..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       				  		end;
       							break;
       						end;
       					end;
       				end;
       			end;
      		end;
      		if(czy_obsluzone)then
        		if(czy_wypowiedzenie)then
		        		p.ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,"Obiekt", czy_artukul_korzystany,obiekty_modul.obiekty[5]);
		        		if(czy_artukul_korzystany)then
       					if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       				  	 local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[obiekty_modul.obiekty[4]];
       				  	 tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Wypowiedzenie"..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       					end;			
     			  	end;
        			elseif(czy_artukul_korzystany)then
        				if(linkobiekt2)then
        					p.LinkowanieOgolnie(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, "Obiekt", linkobiekt);
        					if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       						 local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu[elementy_w_tablicy_obiekty[1]] or tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"];
       			  		 tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Link"..wartosc_elementu..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
    	    			  end;
    	    			else
    	    				for wartosc_elementu,_ in pairs(obiekty_modul.bez_uchwytow)do
       						local wzor_TOC=mw.ustring.gsub(wartosc_elementu,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end)
       						if(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_TOC.."$"))then
       							p.ZbieranieInformacjiTOC(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki);
       							if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       								local nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[2];
       								local artykul=tabela_parametrow_szablonu["nazwa artykułu"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
       								tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="TOC:"..nazwa_ksiazki..((artykul)and ("/"..artykul) or "")
       							end;
       			  		end;
        				end;
        			end;
        		end;
        	end;
      	end;
    	end;
    end; 
  end;
  if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni])then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni]={};end;
  if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki])then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki]={};end;
  if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki][nazwa_artykulu])then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki][nazwa_artykulu]={};end;
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki][nazwa_artykulu].uchwyty_i_numeracje=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2;
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki][nazwa_artykulu].TOC=toc;
  return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.SprawdzLinki(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,link_obiekt_lub_wypowiedzenie, nazwa_obiektu1, nazwa_obiektu2, nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu)
  if((not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2])or(nazwa_artykulu==""))then
  	for _, elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie in ipairs(link_obiekt_lub_wypowiedzenie) do
  		if(nazwa_artykulu=="")then 
    	  	p.ObiektyNaStronieGlownejKsiazki(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie,nazwa_obiektu1);
    		elseif(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2])then
  			local czy_uchwyty_nie_sa_ponumerowane=true;
  			for _, elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2 in ipairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu1]) do
      		if(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie==elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2[1])then
        			if(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2[2])then
        					czy_uchwyty_nie_sa_ponumerowane=false;
        				break;
          	end;
      		end;
    		end;
    		if(czy_uchwyty_nie_sa_ponumerowane)then
    			local czy_tylko_ze_znakami_odstepu_lub_puste=mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie,"^%s*$");
    			if(czy_tylko_ze_znakami_odstepu_lub_puste)then
    	  		if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu1][1]) then
        			tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu1][1]=0;
        		end;
        		return;
      		elseif(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2]==nil)then
      			tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2]=0;
          	return;
      		end;
    		end;
  		end;
  	end;
  end;
end;
function p.PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,numer_artykulu_w_ksiazce,obiekty_modul)
  for _,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow)do
  	  local element_obiekty,_=mw.ustring.gsub(element_w_podtablicy_kategorii_bledow[1],"%d*$","");
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p.Sprawdzanie_i_numerowanie(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,element_obiekty,numer_artykulu_w_ksiazce,obiekty_modul);
  end;
end;
function p.PrzetworzZebraneInformacje(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt,nazwa_przestrzeni2,nazwa_ksiazki2,nazwa_artykulu2)
	 local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
	 local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
	 for nazwa_przestrzeni,value0 in pairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu)do
		for nazwa_ksiazki,value in pairs(value0)do
	 		local nazwa_przestrzeni_nazw_strony=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENIFUN"](nazwa_ksiazki);
    	--[[if(not ((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Main)
    	    or(nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikijunior)
    	      or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.User)and(mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^[^/]+/(.*)$")))
    	         or((nazwa_przestrzeni_nazw_strony==nazwy_np_modul.Wikibooks)and(mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/(.*)$")))
    	))then
  			return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
  		end;]]
  		for nazwa_artykulu, val in pairs(value) do
  			local numer_obiektu_w_ksiazce=1;local czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci =false;
  			if(nazwa_ksiazki)then
  				if(nazwa_artykulu=="")then 
  					 czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci=false;
  				else
    				if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych)then 
   						if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni] and tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki])then
   	  						for _, nazwa_artykulu1 in ipairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.lista_artykulow_w_ksiazkach_w_przestrzeniach_ksiazkowych[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki]) do
   								if(nazwa_artykulu1~=nazwa_artykulu)then 
   									numer_obiektu_w_ksiazce=numer_obiektu_w_ksiazce+1;
   								else 
   									czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci=true;break;
   								end;
   							end;
 	  					end;
 	  				end;
 	  			end;
   				if(czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then
   					p.PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,numer_obiektu_w_ksiazce,obiekty_modul);
  				elseif(not czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then
      			p.PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,0,obiekty_modul);
   	  		end;
  			else
      		  p.PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,0,obiekty_modul);
  			end;
			end;
		end;
	end;
  for _,obiekt in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow)do
   	local obiekt2,_=mw.ustring.gsub(obiekt[1],"%d+$","");
    p.SprawdzLinki(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt[obiekt2],obiekt2,"Link"..obiekt2, nazwa_przestrzeni2,nazwa_ksiazki2,nazwa_artykulu2);
  end;
  return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.Sprawdzanie_i_numerowanie(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, numer_artykulu_w_ksiazce,obiekty_modul)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local tabela_obiektu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki][nazwa_artykulu].uchwyty_i_numeracje[nazwa_obiektu];
	for licznik,element_obiektu in pairs(tabela_obiektu)do
  	local czy_numerowac=true;
		for licznik2=1, licznik-1,1 do
  	  	if((tabela_obiektu[licznik2][1])and(element_obiektu[1]==tabela_obiektu[licznik2][1]))then
      	if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)
      				and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki)
      					and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu==nazwa_artykulu)
      			  		and(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu])
      	)then
        	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu]=0;
        	element_obiektu[2]=nil;
      	elseif((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni~=nazwa_przestrzeni)
      			or(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki~=nazwa_ksiazki)
      					or(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu~=nazwa_artykulu))then
					p.DodawanieElementowDoTablicy(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.bledy_uchwytow_doloczonych_stron,nazwa_obiektu,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
      	end;
      	if(not obiekty_modul.nienumerowane[nazwa_obiektu])then
	      	tabela_obiektu[licznik2][2]=nil;
	      end;
      	czy_numerowac=false;
    	end;
		end;
  	if(czy_numerowac)then
  		if(not obiekty_modul.nienumerowane[nazwa_obiektu])then
   			if(numer_artykulu_w_ksiazce>0)then
   				element_obiektu[2]=numer_artykulu_w_ksiazce.."."..licznik;
   			elseif(numer_artykulu_w_ksiazce==0)then
   				element_obiektu[2]=licznik
  			elseif(tablist.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera==nil)then
      		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0
   			end;	
  		end;
  	end;
	end;
  return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.NumerObiektu(frame, nazwa_obiektu)
 local pf=frame:getParent();
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local uchwyt_obiektu=(frame.args[2])and parametry_modul["OdstępyFun"](frame.args[2]) or nil;
 nazwa_strony=parametry_modul["OdstępyFun"](frame.args[1],"tak");
 nazwa_strony=require("Module:Parametry")["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](nazwa_strony);
 local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
 local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENIFUN"](nazwa_strony)
 local nazwa_ksiazki=parametry_modul["NazwaKsiążkiFun"](nazwa_strony);
 local nazwa_artykulu=parametry_modul["NazwaArtykułuKsiążkiFun"](nazwa_strony);
 local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=mw.loadData("Moduł:StronicowyParser/informacje").tablica_zebranych_danych_ksiazkowych;
 local link = function(adres_linku,nazwa_linku,klasa,styl)
    local czy_klasa=parametry_modul.CzyTak(klasa);
    local czy_styl=parametry_modul.CzyTak(styl);
    if(czy_klasa or czy_styl)then
    		spanramka=mw.html.create('span');
    		if(czy_klasa)then spanramka:attr("class",klasa);end;
    		if(czy_styl)then spanramka:attr('style',styl);end;
    		spanramka:wikitext(nazwa_linku);
    		local kod_html=spanramka:allDone();
    		return "[["..adres_linku.."|"..tostring(kod_html).."]]";
    else
    		return "[["..adres_linku.."|"..nazwa_linku.."]]";
    end;
 end;
 local wzor = function(uchwyt,numeracja,styl_main,styl_odstepu,pole_odstepu,styl_wzoru,klasa_wzoru,wzor,opis,opis2,klasa_opisu,styl_opisu,styl_opisu_2,wzor_opisu,wzor_opisu_2,styl_alternatywy_opisu,styl_alternatywy_opisu_2,pozycja_numeracji,klasa_numeracji,styl_numeracji,bez_automatu)
 	  divramka=mw.html.create('div');
 	  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	  local czy_pozycja_numeracji_prawa=parametry_modul.CzyTak(pozycja_numeracji);
 	  if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 	  		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 	  			divramka:attr('id',"wzór_"..uchwyt);
 	  		else
 	  			if(numeracja)then
 	  				divramka:attr('id',"wzór_"..numeracja);
 	  			else
 	  				divramka:attr('id',"wzór_"..uchwyt);
 	  			end;
 	  		end;
 	  end;
 	  if(parametry_modul.CzyTak(styl_main))then
 	  		divramka:attr('style',styl_main);
 	  end;
 	  local uchwyt_fun=function()
 			if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 				local divuchwytramka=mw.html.create('div');
 				divuchwytramka:attr('class',klasa_numeracji);
 				divuchwytramka:attr('style',styl_numeracji);
 				if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 	  				divuchwytramka:wikitext('(',uchwyt..")");
 	  			else
 	  				if(numeracja)then
 	  					divuchwytramka:wikitext('('..numeracja..")");
 	  				else
 	  					divuchwytramka:wikitext("(Niedopasowany uchwyt: "..uchwyt..")");
 	  				end;
 				end;
   			divramka:node(divuchwytramka);
 			end;
 	  end;
 	  local pole_odstepu_fun=function()
 			divramka:addClass("wzory");
 			local divramka2=mw.html.create('div');
 			divramka2:attr('style',styl_odstepu);
 			divramka2:wikitext(pole_odstepu);
 			divramka:node(divramka2);
 	  end;
 	  local opis_fun=function(opis,styl_opisu,wzor_opisu,styl_alternatywy_opisu)
 	    if(parametry_modul.CzyTak(opis))then
 	  			local divramka5=mw.html.create('div')
 	  			divramka5:attr('class',klasa_opisu)
 	  			divramka5:attr('style',styl_opisu)
 	  			divramka5:wikitext(wzor_opisu)
 	  			divramka:node(divramka5)
 			else
 	  			local divramka5=mw.html.create('div');
 	  			divramka5:attr('style',styl_alternatywy_opisu);
 	  			divramka:node(divramka5)
 	    end;
 	  end;
 	  if(not czy_pozycja_numeracji_prawa)then
 	  	  uchwyt_fun();
 	  else
 	  	  pole_odstepu_fun();
 	  end;
 	  opis_fun(opis2,styl_opisu_2,wzor_opisu_2,styl_alternatywy_opisu_2);
 	  local divramka4=mw.html.create('div');
 	  divramka4:attr('class',klasa_wzoru);
 	  divramka4:attr('style',styl_wzoru);
 	  divramka4:wikitext(wzor);
 	  divramka:node(divramka4);
    opis_fun(opis,styl_opisu,wzor_opisu,styl_alternatywy_opisu);
 	  if(czy_pozycja_numeracji_prawa)then
 	  	  uchwyt_fun();
 	  else
 	  	  pole_odstepu_fun();
 	  end;
 	  return tostring(divramka:allDone());
 end;
 local rysunek=function(uchwyt,numeracja,opis, rysunek, pozycja,rozmiar,klasa,styl,bez_automatu)
 	local divramka=mw.html.create('div');
 	divramka:attr('class',klasa);
 	divramka:attr('style',styl);
 	local czy_uchwyt=parametry_modul.CzyTak(uchwyt);
 	if(czy_uchwyt)then
 		if(numeracja)then
 			if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 				divramka:attr('id',"rysunek_"..uchwyt);
 			else
 				divramka:attr('id',"rysunek_"..numeracja);
 			end;
 		else
 			divramka:attr('id',"rysunek_"..uchwyt);
 		end;
 	end;
 	local czy_opis=parametry_modul.CzyTak(opis);
 	local wywolanie_rysunku="[[File:"..((rysunek)and rysunek or "Przykładowy rysunek.svg").."|thumb|"..(pozycja or "right").."|"..(rozmiar or "200px")..((czy_uchwyt or czy_opis)and ("|"..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt))and "(Rys. "..((numeracja)and (parametry_modul.CzyTak(bez_automatu) and uchwyt or numeracja) or "Niedopasowany uchwyt: "..uchwyt)..")" or "").." "..opis) or "").."]]";
 	divramka:wikitext(wywolanie_rysunku);
 	return tostring(divramka:allDone());
 end;
 local wypowiedzenie = function(uchwyt,przedrostek,numeracja,klasa,styl,przedrostek2,rodzaj,kogo,czego,jakie,styl_naglowka,styl_tekstu,tekst,bez_automatu)
 	local divramka=mw.html.create('div');
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			divramka:attr('id',przedrostek.."_"..uchwyt);
 		else
 			divramka:attr('id',przedrostek.."_"..numeracja);
 		end;
 	end;
 	divramka:attr('class',klasa);
 	divramka:attr('style',styl);
 	local wikitext="";
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			wikitext="("..przedrostek2.." "..uchwyt..")";
 		else
 			if(numeracja)then
 				wikitext="("..przedrostek2.." "..numeracja..")";
 			else
 				wikitext="("..przedrostek2.." Niedopawany uchwyt: "..uchwyt..")";
 			end;
 		end;
 	end;
 	if(parametry_modul.CzyTak(styl_naglowka))then
 		local spanramka=mw.html.create('span');
 		spanramka:attr('style',styl_naglowka);
 		spanramka:wikitext(rodzaj.." "..kogo.." "..czego.." "..jakie.." "..wikitext);
 		divramka:node(spanramka);
 	else
 		divramka:wikitext(rodzaj.." "..kogo.." "..czego.." "..jakie.." "..wikitext);
 	end;
 	divramka:wikitext('<BR>');
 	if(parametry_modul.CzyTak(styl_tekstu))then
 		local spanramka=mw.html.create('span');
 		spanramka:attr('style',styl_tekstu);
 		spanramka:wikitext(tekst);
 		divramka:node(spanramka);
 	else
 		divramka:wikitext(tekst);
 	end;
 	 	return tostring(divramka:allDone());
 end;
 local punkty = function(uchwyt,numeracja,przedrostek_id,klasa,styl,prefiks,bez_automatu)
 	local spanramka=mw.html.create('sup');
 	spanramka:attr('style',klasa);
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			spanramka:attr('id',przsdrostek_id.."_"..uchwyt);
 		else
 			if(parametry_modul.CzyTak(numeracja))then
 				spanramka:attr('id',przedrostek_id.."_"..numeracja);
 			else
 				spanramka:attr('id',przedrostek_id.."_"..uchwyt);
 			end;
 		end;
 	end;
 	spanramka:attr('style',styl);
 	local smallramka=mw.html.create('small');
 	if(parametry_modul.CzyTak(uchwyt))then
 		if(parametry_modul.CzyTak(bez_automatu))then
 			smallramka:wikitext(prefiks..": "..uchwyt);
 		else
 			if(parametry_modul.CzyTak(numeracja))then
 				smallramka:wikitext('['..prefiks..": "..numeracja..']');
 			else
 				smallramka:wikitext('['..prefiks..": Niedopsowany uchwyt: "..uchwyt..']');
 			end;
 		end;
 	else
 		smallramka:wikitext('['..prefiks..": Niedopasowany uchwyt: brak uchwytu]");
 	end;
 	spanramka:node(smallramka);
 	return tostring(spanramka:allDone());
 end;
 local nazwa_strony_fun=function(nazwa_strony)
 	 if((tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)
     and(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki)
   		and (tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu==nazwa_artykulu))then
   		 return "";
   end;
   return nazwa_strony;
 end;
 if(parametry_modul.CzyTak(frame.args["bez automatu"]))then
 	 if(frame.args["obiekt"])then
 		if(frame.args["obiekt"]=="link")then
 			local nazwa_strony=nazwa_strony_fun(nazwa_strony);
 			if(uchwyt_obiektu)then
   	  	return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek"]..uchwyt_obiektu,frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
   	  else
	      return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_".."Nieznany uchwyt",frame.args["przedrostek"].."Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"),frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
 			end;
 		elseif(frame.args["obiekt"]=="wzór")then
   	  return wzor(frame.args[2],frame.args[2],frame.args["styl główny"],frame.args["styl odstępu"],frame.args["pole odstępu"],frame.args["styl wzoru"],frame.args["klasa wzoru"],frame.args["wzór"],frame.args["opis"],frame.args["opis 2"],frame.args["klasa opisu"],frame.args["styl opisu"],frame.args["styl opisu 2"],frame.args["wzór opisu"],frame.args["wzór opisu 2"],frame.args["styl alternatywy opisu"],frame.args["styl alternatywy opisu 2"],frame.args["pozycja numeracji"],frame.args["klasa numeracji"],frame.args["styl numeracji"],frame.args["bez automatu"]);
 		elseif(frame.args["obiekt"]=="rysunek")then
  		return rysunek(frame.args[2],frame.args[2],frame.args["opis"],frame.args["rysunek"],frame.args["pozycja"],frame.args["rozmiar"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["bez automatu"]);
 		elseif(frame.args["obiekt"]=="wypowiedzenie")then
			return wypowiedzenie(frame.args[2],frame.args["przedrostek id"],frame.args[2],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["przedrostek numeracji"],frame.args["rodzaj"],frame.args["kogo"],frame.args["czego"],frame.args["jakie"],frame.args["styl nagłówka"],frame.args["styl tekstu"],frame.args["tekst"],frame.args["bez automatu"]);
 		elseif(frame.args["obiekt"]=="punkt")then
		 return punkty(frame.args[2],frame.args[2],frame.args["przedrostek_id"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["prefiks"],frame.args["bez automatu"]);
    else
    	return uchwyt_obiektu;
 		end;
  else
  	return uchwyt_obiektu;
  end;
 end;
 local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
 if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni)then
		local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazkach_w_danej_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
		if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce)then
			local tabela_listy_analizy_na_stronie=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_obiektow_w_ksiazce[nazwa_artykulu]
			if(tabela_listy_analizy_na_stronie)then
				local tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie=tabela_listy_analizy_na_stronie.uchwyty_i_numeracje;
				if(tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie)then
 					local spis_uchwytow=tabela_listy_uchwytow_i_numeracji_na_stronie[nazwa_obiektu];
 					if(spis_uchwytow)then
 						if((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu~=""))then
  						for _, dany_artykul in ipairs(spis_uchwytow)do
   							if(dany_artykul[1]==uchwyt_obiektu)then
   								if(nazwa_obiektu~="Nagłówek")then
   									if(frame.args["obiekt"])then
   										if(frame.args["obiekt"]=="link")then
   											local nazwa_strony=nazwa_strony_fun(nazwa_strony);
 					    					if(not dany_artykul[2])then 
 					    						return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek"].."Niedopasowany uchwyt: "..uchwyt_obiektu,frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
 					    					end;
   					  					return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..dany_artykul[2],frame.args["przedrostek"]..dany_artykul[2],frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
   										elseif(frame.args["obiekt"]=="wzór")then
 					  				  	return wzor(frame.args[2],dany_artykul[2],frame.args["styl główny"],frame.args["styl odstępu"],frame.args["pole odstępu"],frame.args["styl wzoru"],frame.args["klasa wzoru"],frame.args["wzór"],frame.args["opis"],frame.args["opis 2"],frame.args["klasa opisu"],frame.args["styl opisu"],frame.args["styl opisu 2"],frame.args["wzór opisu"],frame.args["wzór opisu 2"],frame.args["styl alternatywy opisu"],frame.args["styl alternatywy opisu 2"],frame.args["pozycja numeracji"],frame.args["klasa numeracji"],frame.args["styl numeracji"],frame.args["bez automatu"]);
 					  					elseif(frame.args["obiekt"]=="rysunek")then
 					  						return rysunek(frame.args[2],dany_artykul[2],frame.args["opis"],frame.args["rysunek"],frame.args["pozycja"],frame.args["rozmiar"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["bez automatu"]);
 					  					 elseif(frame.args["obiekt"]=="wypowiedzenie")then
												return wypowiedzenie(frame.args[2],frame.args["przedrostek id"],dany_artykul[2],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["przedrostek numeracji"],frame.args["rodzaj"],frame.args["kogo"],frame.args["czego"],frame.args["jakie"],frame.args["styl nagłówka"],frame.args["styl tekstu"],frame.args["tekst"],frame.args["bez automatu"]);	
										  elseif(frame.args["obiekt"]=="punkt")then
												return punkty(frame.args[2],dany_artykul[2],frame.args["przedrostek_id"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["prefiks"],frame.args["bez automatu"]);
      								else
      									return ((dany_artykul[2])and dany_artykul[2] or "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"));
   										end;
			      				else
			      					  return ((dany_artykul[2])and dany_artykul[2] or "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"));
			      				end;
      						else
      							if(dany_artykul[2])then
      								local tytul_szablonu=frame.args["nazwa szablonu"] or parametry_modul.NazwaSzablonu(frame:getParent():getTitle());
      								if(tytul_szablonu=="LinkNagłówek")then
      									return link(dany_artykul[2][1],dany_artykul[2][2],frame.args["klasa"],frame.args["styl"])
      								elseif(tytul_szablonu=="LinkNagłówekTutaj")then
            	  				return link(dany_artykul[2][1],"tutaj",frame.args["klasa"],frame.args["styl"])
      								end;
      							end;
    					   end;
      				end;	
    				end;
  				end;  
  			end;
			end;
		end;
	end;
 end;
 if(frame.args["obiekt"])then
	if(frame.args["obiekt"]=="link")then
		local nazwa_strony=nazwa_strony_fun(nazwa_strony);
		return "("..link(nazwa_strony.."#"..frame.args["id"].."_"..uchwyt_obiektu,frame.args["przedrostek"].."Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu"),frame.args["klasa"],frame.args["styl"])..")";
	elseif(frame.args["obiekt"]=="wzór")then
 	   return wzor(frame.args[2],nil,frame.args["styl główny"],frame.args["styl odstępu"],frame.args["pole odstępu"],frame.args["styl wzoru"],frame.args["klasa wzoru"],frame.args["wzór"],frame.args["opis"],frame.args["opis 2"],frame.args["klasa opisu"],frame.args["styl opisu"],frame.args["styl opisu 2"],frame.args["wzór opisu"],frame.args["wzór opisu 2"],frame.args["styl alternatywy opisu"],frame.args["styl alternatywy opisu 2"],frame.args["pozycja numeracji"],frame.args["klasa numeracji"],frame.args["styl numeracji"],frame.args["bez automatu"]);
	elseif(frame.args["obiekt"]=="rysunek")then
 		return rysunek(frame.args[2],nil,frame.args["opis"],frame.args["rysunek"],frame.args["pozycja"],frame.args["rozmiar"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["bez automatu"]);
  elseif(frame.args["obiekt"]=="wypowiedzenie")then
			return wypowiedzenie(frame.args[2],frame.args["przedrostek id"],nil,frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["przedrostek numeracji"],frame.args["rodzaj"],frame.args["kogo"],frame.args["czego"],frame.args["jakie"],frame.args["styl nagłówka"],frame.args["styl tekstu"],frame.args["tekst"],frame.args["bez automatu"]);
	elseif(frame.args["obiekt"]=="punkt")then
		 return punkty(frame.args[2],nil,frame.args["przedrostek_id"],frame.args["klasa"],frame.args["styl"],frame.args["prefiks"],frame.args["bez automatu"]);
 	else
 		 return "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu");
 	end;
 else 					  				  
 	return "Niedopasowany uchwyt: "..((parametry_modul.CzyTak(uchwyt_obiektu))and uchwyt_obiektu or "brak uchwytu");
 end;
end;
return p;