Moduł:StronicowyParser/DalszeFunkcje

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Template-info.png Dokumentacja modułu [stwórz] [odśwież]
local p={};
function p.ZaczynajAnalizowacArtykulyKsiazek(self)
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki={};
  
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu={};
  local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy={};
  
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron={};
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_doloczonych_stron={};
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_uchwytu={};
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych={};
  for _,elementy_w_tablicy_obiekty in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow)do
  	local wartosc=elementy_w_tablicy_obiekty[1];
  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[wartosc]={};
  end;
  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.licencja={};
  
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe")
  
  local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]();
  local nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"]();
  local nazwa_artykulu=ksiazkowe_modul["NazwaArtykułuKsiążki"]();
  
  local pelna_nazwa_ksiazki="Szablon:Podręcznik/Ustawienia/"..((nazwa_przestrzeni~="")and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki;
  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  local ile,_=techniczne_modul.PoliczZbiory{[1]=pelna_nazwa_ksiazki.."/config",};
  if(ile>0)then
  	local frame=mw.getCurrentFrame();
  	local nazwa_szablonu=techniczne_modul.NazwaSzablonu(pelna_nazwa_ksiazki);
    
    local zastepczy=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="zastępczy",}};
    if(not mw.ustring.match(zastepczy,"^%s*$"))then
    	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepczy=true;
    	local ksiazka=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="książka zastępcza",}};
    	local artykul=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="artykuł zastępczy",}};
    	if(not mw.ustring.match(ksiazka,"^%s*$"))then
    		local strona=ksiazka..((artykul~="") and ("/"..artykul) or "");
    		local ile,_=techniczne_modul.PoliczZbiory{[1]=strona,};
    		if(ile>0)then
    			nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona);
    			nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](strona);
  				nazwa_artykulu=ksiazkowe_modul["NazwaArtykułuKsiążki"](strona);
  				local ksiazka_normalna=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="książka",}};
    			local artykul_normalny=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="artykuł",}};
    			if(not mw.ustring.match(ksiazka_normalna,"^%s*$"))then
    				 local strona=ksiazka_normalna..((artykul_normalny~="") and ("/"..artykul_normalny) or "");
    				 local ile,_=techniczne_modul.PoliczZbiory{[1]=strona,};
    				 if(ile>0)then
    					self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona);
    					self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](strona);
  						self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_artykulu=ksiazkowe_modul["NazwaArtykułuKsiążki"](strona);
  					end;
    			end;
  			end;
    	end;
    else
    	local ksiazka=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="książka",}};
    	local artykul=frame:expandTemplate{title=nazwa_szablonu.."/config",args={[1]="artykuł",}};
    	if(not mw.ustring.match(ksiazka,"^%s*$"))then
    		local strona=ksiazka..((artykul~="") and ("/"..artykul) or "");
    		local ile,_=techniczne_modul.PoliczZbiory{[1]=strona,};
    		if(ile>0)then
    			nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](strona);
    			nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](strona);
  				nazwa_artykulu=ksiazkowe_modul["NazwaArtykułuKsiążki"](strona);
  			end;
  		end;
  	end;
  end;
  
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2={};
  local linkobiekt={};
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p:ZbieranieInformacji(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, true,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt);
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if(parametry_modul.CzyTak{[1]=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,})then
  		p:PrzetworzZebraneInformacje(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
  end;
  return self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.DodawanieElementowDoTablicy(self,element_tablicy,nazwa_obiektu,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki)
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy;
	if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy])then 
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy]={};
	end;
  tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[element_tablicy];
  
  	if(nazwa_obiektu)then
		if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_obiektu])then
		   tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_obiektu]={};
		end;
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_obiektu];
	end;
	if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_przestrzeni])then 
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_przestrzeni]={};
	end;
	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_przestrzeni];
	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki[nazwa_ksiazki]=true;
end;
function p.SpisTresciWstep(self,tekst_artykulu,nazwa_strony,obiekty,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,czy_artukul_korzystany)
  nazwa_strony=nazwa_strony and mw.ustring.gsub(nazwa_strony,"(|)",function (s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end) or nil;
  local tablica_spisu_tresci=nil;
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  local HNumer=stronicowyparser_potrzebne_modul.LiczonyHNumer();
  local uzyskany_w_wyniku_parsowania;  
  local tablica_powtarzajacych_sie_elementow={};
  local elementy_linku=nil;
  local frame=mw.getCurrentFrame();
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  
  local tab_szablony=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty").szablony_stronicowego_parsera;
  
  local stronicowyparser_rozdzialy_modul=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały");
  
  local iterator=stronicowyparser_rozdzialy_modul.IterTekst(tekst_artykulu);

  local numeracja;

  local function SzablonNaglowkujWNaglowkuRozdzialu(naglowek)
    local wywolanie_naglowek_iterator=mw.ustring.match(naglowek,"{{%s*Śródtytuł%s*}}") or mw.ustring.gmatch(naglowek,"{{%s*Śródtytuł%s*|[^{}]*}}");
    local powtorka=0;
    for wywolanie_naglowek in wywolanie_naglowek_iterator do
      wywolanie_naglowek=mw.ustring.gsub(wywolanie_naglowek,"([%^%$%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?])","%%%1");
      local parametry_wywolania_szablonu_naglowek=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](wywolanie_naglowek);
      numeracja=parametry_wywolania_szablonu_naglowek["uchwyt"] or parametry_wywolania_szablonu_naglowek[1];
      if(powtorka>=1)then 
       	if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
       		if(czy_artukul_korzystany)then
       		  	if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.powtorka_naglowek_w_stronie_korzystanej)then
       				 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.powtorka_naglowek_w_stronie_korzystanej=0;
       				 if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then
       					 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Śródtytuł:"..(numeracja or "");
       				 end;
       			end;
       		else
       			p:DodawanieElementowDoTablicy("powtorka_naglowek_w_stronie_doloczonej",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki)
       			if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then
       				  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Śródtytuł:"..(numeracja or "");
       			end;
       		end;
       	end;
       	break;
       end;
      powtorka=powtorka+1;
    end;
  end;
      
  local function SzablonNaglowkujWTekscieRozdzialu(text_rozdzialu)    		
    local jest_naglowkuj_w_tekscie_rozdzialu=mw.ustring.match(text_rozdzialu,"{{%s*Śródtytuł%s*}}") or mw.ustring.match(text_rozdzialu,"{{%s*Śródtytuł%s*|[^{}]*}}");
    if(jest_naglowkuj_w_tekscie_rozdzialu)then
      jest_naglowkuj_w_tekscie_rozdzialu=mw.ustring.gsub(jest_naglowkuj_w_tekscie_rozdzialu,"([%^%$%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?])","%%%1");
      local parametry_wywolania_szablonu_naglowek=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](jest_naglowkuj_w_tekscie_rozdzialu);
      numeracja=parametry_wywolania_szablonu_naglowek["uchwyt"] or parametry_wywolania_szablonu_naglowek[1];
      if(czy_artukul_korzystany)then
      	if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.naglowek_tekscie_rozdzialu_w_stronie_korzystanej)then
       		 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.naglowek_tekscie_rozdzialu_w_stronie_korzystanej=0;
       		 if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then
       				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Śródtytuł:"..(numeracja or "");
       		 end;
       	end;
       else
       	p:DodawanieElementowDoTablicy("naglowek_w_tekscie_rozdzialu_w_stronie_doloczonej",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
       	if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then
       		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Śródtytuł:"..(numeracja or "");
       	end;
       end;
    end;
  end;
  for naglowek,text_rozdzialu,poziom_rozdzialu in iterator do
  	numeracja=nil;
  	if(self)then
			SzablonNaglowkujWNaglowkuRozdzialu(naglowek)
			SzablonNaglowkujWTekscieRozdzialu(text_rozdzialu);
    end;
    local function SzablonyWywolywane(wywolanie)
       local parametry_wywolania_szablonu=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](wywolanie);
       if(tab_szablony[parametry_wywolania_szablonu[0]])then return "";end;
       return wywolanie;
    end;
    naglowek,_=mw.ustring.gsub(naglowek,"({{[^{}]+}})",SzablonyWywolywane);
       
    naglowek=frame:preprocess(naglowek);
       
    naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%[[^{}|%[%]]+:[^{}|%[%]]+:([^{}|%[%]]+)%]%]","%1");
    naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%[[^{}|%[%]]+:([^{}|%[%]]+)%]%]","%1");
    naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%[:?([^{}|%[%]]+)%]%]","%1");
    naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%[[^{}|%[%]]+|([^{}%[%]]+)%]%]","%1");
    naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"%[%s*%S+%s+([^%[%]]*)%]","%1");
    naglowek=mw.ustring.gsub(naglowek,"[{}|]",function(s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end)
    
    local linki_modul=require("Module:Linki");
    
    local nazwa_rozdzialu_w_artykule=linki_modul["UsuńZnaczniki"](naglowek);
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"<[^<>]+>","");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"[<>]",function(s) return "&#"..tostring(mw.ustring.byte(s))..";";end);
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"\'\'\'","");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"\'\'","");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"^[%s_]*","");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"[%s_]*$","");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"_"," ");
    nazwa_rozdzialu_w_artykule=mw.ustring.gsub(nazwa_rozdzialu_w_artykule,"|","&#"..tostring(mw.ustring.byte('|'))..";");
    local numer_tego_samego_naglowka=1;
    local nazwa_rozdzialu_w_artykule_p=mw.ustring.lower(nazwa_rozdzialu_w_artykule);
      
    local numer_tego_samego_naglowka=1;
    for s=1,#tablica_powtarzajacych_sie_elementow,1 do
      local element=tablica_powtarzajacych_sie_elementow[s];
      if(element==nazwa_rozdzialu_w_artykule)then
        numer_tego_samego_naglowka=numer_tego_samego_naglowka+1;
      end;
    end;
 
    if(numer_tego_samego_naglowka==1)then
      elementy_linku={(((nazwa_strony)and(nazwa_strony~=""))and (":"..nazwa_strony) or "").."#"..nazwa_rozdzialu_w_artykule,naglowek};
    else
      elementy_linku={(((nazwa_strony)and(nazwa_strony~=""))and (":"..nazwa_strony) or "").."#"..nazwa_rozdzialu_w_artykule.."_"..numer_tego_samego_naglowka,naglowek};
    end;
    if((obiekty)and(numeracja))then
       obiekty[#obiekty+1]={numeracja,{elementy_linku[1], elementy_linku[2]}};
    end;
       
    if(poziom_rozdzialu>0)then
    	local numer_rozdzialu_ustalony=HNumer(poziom_rozdzialu);
    	tablica_powtarzajacych_sie_elementow[#tablica_powtarzajacych_sie_elementow+1]=nazwa_rozdzialu_w_artykule; 
    	if(tablica_spisu_tresci==nil)then tablica_spisu_tresci={};end;
    	tablica_spisu_tresci[#tablica_spisu_tresci+1]={elementy_linku,numer_rozdzialu_ustalony};
    end;
  end;
  if(self)then
  	if(czy_artukul_korzystany)then
			if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.naglowek_tekscie_rozdzialu_w_stronie_korzystanej)then
				local linia_poczatkowa=mw.ustring.match(tekst_artykulu,"^[^\n]+");
	 			if((linia_poczatkowa)and(mw.ustring.match(linia_poczatkowa,"^=+.+=+%s*")))then
	 				return tablica_spisu_tresci;
	 			end;
	 			local tekst_zerowy=mw.ustring.match(tekst_artykulu,"^(.-)\n=+[^=]+=+") or tekst_artykulu;
	 			SzablonNaglowkujWTekscieRozdzialu(tekst_zerowy);
	 		end;
		end;
	end;
  return tablica_spisu_tresci;
end;
function p.ZbierajJakieSaArtykulyIInformacjeOLicencji(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,czy_artykul_korzystany)
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if((not nazwa_przestrzeni)or(not nazwa_ksiazki))then return 0;end;
  local nazwa_modolu=(parametry_modul.CzyTak(nazwa_przestrzeni)and parametry_modul.CzyTak(nazwa_ksiazki))and nazwa_przestrzeni..":"..nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki;
  
  local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=p.SpreparowanyWikikodStrony(nil,nazwa_modolu,true);
  if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then return 0;end;
  
  ----
	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
	local wywolanie_spis_tresci="{{%s*"..((nazwa_przestrzeni~="")and techniczne_modul["WzórDanejPrzestrzeniNazw"](nazwa_przestrzeni) or ":")
                  ..techniczne_modul["WzórNazwyStrony"](nazwa_ksiazki).."(/[Ss]pis[%s_]+treści)%s*}}";
  local wywolanie_spis_tresci2="{{%s*(/[Ss]pis[%s_]+treści)%s*}}";
  
  local strona_ze_spisem_tresci=mw.ustring.match(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,wywolanie_spis_tresci) 
  local strona_ze_spisem_tresci2=(not strona_ze_spisem_tresci) and mw.ustring.match(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,wywolanie_spis_tresci2) or nil;
  if(strona_ze_spisem_tresci or strona_ze_spisem_tresci2)then
    local tekst_rozwiniety_calego_spisu_tresci=p.SpreparowanyWikikodStrony(nil,nazwa_modolu..strona_ze_spisem_tresci,true);
		if(tekst_rozwiniety_calego_spisu_tresci)then
  		tekst_rozwiniety_calego_spisu_tresci=techniczne_modul["TekstBezOdwołańDoParametrówWeWzorze"](tekst_rozwiniety_calego_spisu_tresci);
  		----
  		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni])then self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni]={};end;
			local tablica_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
  
			if(not tablica_przestrzeni[nazwa_ksiazki])then tablica_przestrzeni[nazwa_ksiazki]={};end;
			local tablica_ksiazki=tablica_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
			if(not tablica_ksiazki.spis_tresci)then tablica_ksiazki.spis_tresci={};end;
			tablica_ksiazki.spis_tresci.tekst=tekst_rozwiniety_calego_spisu_tresci;
			if(not tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie)then tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie={};end;
			tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie[1]=wywolanie_spis_tresci;
			tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie[2]=wywolanie_spis_tresci2;
  		----
  		local wywolanie=strona_ze_spisem_tresci and wywolanie_spis_tresci or wywolanie_spis_tresci2;
			tekst_rozwiniety_calego_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,wywolanie,tekst_rozwiniety_calego_spisu_tresci);
		end;
	end;
  ----
  local wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci="";
  local tabelalisty2=nil;
  local licencja_z_autorem=true;
  local tabela_artykulow=nil;
  local tabela_licencji_spisu_tresci=nil;
  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local html_modul=require("Module:Html");
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local stronicowyparser_modul=require("Module:StronicowyParser");
  
  local stronicowyparser_rozdzialy_modul=require("Module:StronicowyParser/Rozdziały")
  local iterator=stronicowyparser_rozdzialy_modul.IterTekst(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,true);
  local html_modul=require("Module:Html");
  
  local _1=html_modul["KodyHTMLZnakówWikiCiągu"]("{{!}}");
  local _2=html_modul["KodyHTMLZnakówWikiCiągu"]("{{!((}}");
  local _3=html_modul["KodyHTMLZnakówWikiCiągu"]("{{))!}}");
  local mikroszablony={
  	["{{!}}"]=_1,
  	["{{!((}}"]=_2,
  	["{{))!}}"]=_3,
  };
  local mikroszablony_odwrotne={
  	[_1]="|",
  	[_2]="[[",
  	[_3]="]]",
  };
  local stronicowyparser_informacje=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
	local jakie_nie_rozdzialy=stronicowyparser_informacje.tab_rozdzialow_pomijanych_w_rozwazaniach_na_stronach_glownych_ksiazek;
	local jakie_spisy_tresci=stronicowyparser_informacje.tab_rozdzialow_glownych_spisow_tresci_ksiazek;
	
  local wyrazenie_regularne="(&#123;&#123;[&#;!%(%)]+&#125;&#125;)";
  
  local numer_rozdzialu_w_ksiazce=1;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  local html_modul=require("Module:Html");
  
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne")
  
  local czy_jest_spis_tresci=nil;
  local poziom_spisu_tresci=nil;
  local dalej_nie_rozwazaj_spis_tresci=nil;
  local wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu=nil;
  
  local function AnalizaRozdzialu(rozdzial,text,poziom_rozdzialu,poczatek_rozdzialu,numeracja)
  	
  	rozdzial,_=mw.ustring.gsub(rozdzial,"{{[^|{}]+|([^|{}]+)[^{}]*}}","%1");
  	if((not czy_jest_spis_tresci)and(not dalej_nie_rozwazaj_spis_tresci)and(jakie_spisy_tresci[rozdzial]))then
  		poziom_spisu_tresci=poziom_rozdzialu;
  		czy_jest_spis_tresci=true;
  	elseif((czy_jest_spis_tresci)and(not dalej_nie_rozwazaj_spis_tresci))then
  		if(poziom_spisu_tresci<poziom_rozdzialu)then
  			wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu=true;
  		else
  			wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu=nil;
  			dalej_nie_rozwazaj_spis_tresci=true;
  		end;
  	end;
  	
  	repeat
  		text,_=mw.ustring.gsub(text,"{{([%w_%s:]+)|([^{}]-)%[%[([^%[%]|{}]+)%]%]([^{}]-)}}","{{%1|%2".._2.."%3".._3.."%4}}");
  		text,_=mw.ustring.gsub(text,"{{([%w_%s:]+)|([^{}]-)%[%[([^%[%]|{}]+)|([^%[%]|{}]+)%]%]([^{}]-)}}","{{%1|%2".._2.."%3".._1.."%4".._3.."%5}}");
  	until((not mw.ustring.match(text,"{{([%w_%s:]+)|([^{}]-)%[%[([^%[%]|{}]+)%]%]([^{}]-)}}") )
  	    and (not mw.ustring.match(text,"{{([%w_%s:]+)|([^{}]-)%[%[([^%[%]|{}]+)|([^%[%]|{}]+)%]%]([^{}]-)}}")));
  	    
    text,_=mw.ustring.gsub(text,"{{[^{}]+}}",mikroszablony);
    
    if(not tabela_artykulow)then tabela_artykulow={};end;
  	  	if(not tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce])then 
  	  		tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce]={};
  	  		tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce][1]={rozdzial,{poziom_rozdzialu,poczatek_rozdzialu,numeracja,},};
  	  	end;
    local function iteratorTekstuNaglowka()
    	local re="([#:*;]*)[^%S\n]*([^{}%[%]\n]*)[^%S\n]*([^\n]+)";
    	local iter=nil;
    	local tak=nil;
    	local czy_rozdzial=nil;
    	return function()
    		if(not czy_rozdzial)then
    			czy_rozdzial=true;
    			if(poziom_rozdzialu>0)then
    				return "","",rozdzial,true;
    			end;
    		end;
    		if(not tak)then
    			tak=true;
    			local przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci=mw.ustring.match(text,"^"..re);
    			if(przedrostek_listy and tekstowy_przedrostek and wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci)then
    				return przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,false;
    			end;
    		end;
    		if(not iter)then
    			iter=mw.ustring.gmatch(text,"\n"..re);
    		end;
    		local przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci=iter();
    		return przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,false;
    	end;
    end;
    
    ----
    local function LiniaArtykolow(linia)      				
       repeat
       	linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"(%[%[[^%[%]]*)(,)([^%[%]]*%]%])", function(a,b,c) return a.."&#"..mw.ustring.byte(b)..";"..c;end);
       	linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"({{[^{}]*)(,)([^{}]*}})",function(a,b,c) return a.."&#"..mw.ustring.byte(b)..";"..c;end);
       until not mw.ustring.match(linia,"(%[%[[^%[%]]*)(,)([^%[%]]*%]%])") and not mw.ustring.match(linia,"({{[^{}]*)(,)([^{}]*}})");
       
       if(mw.ustring.match(linia,"^[%s%w]*({{[%s_]*[Kk]ompletność[%s_]*|[^{}]*}})") 
       	  or mw.ustring.match(linia,"^[%s%w]*({{[%s_]*[Kk]ompletność[%s_]+krótka[%s_]*|[^{}]*}})") 
       	  	or mw.ustring.match(linia,"^[%s%w]*({{[%s_]*[Kk]ompletność[%s_]+junior[%s_]*|[^{}]*}})") 
       	  	 or mw.ustring.match(linia,"^[%s%w]*({{[%s_]*[Kk]Książka[%s_]*|[^{}]*}})") 
       )then
       	  linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"([%]}]+)%s*({{[%s_]*[Kk]ompletność[%s_]*|[^{}]*}})","%1,%2");
       	  linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"([%]}]+)%s*({{[%s_]*[Kk]ompletność[%s_]+krótka[%s_]*|[^{}]*}})","%1,%2");
       	  linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"([%]}]+)%s*({{[%s_]*[Kk]ompletność[%s_]+junior[%s_]*|[^{}]*}})","%1,%2");
       	  linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"([%]}]+)%s*({{[%s_]*[Kk]siążka[%s_]*|[^{}]*}})","%1,%2");
       else
       	  linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"({{[%s_]*[Kk]ompletność[%s_]*|[^{}]*}})%s*([%[{]+)","%1,%2");
       	  linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"({{[%s_]*[Kk]ompletność[%s_]+krótka[%s_]*|[^{}]*}})%s*([%[{]+)","%1,%2");
       	  linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"({{[%s_]*[Kk]ompletność[%s_]+junior[%s_]*|[^{}]*}})%s*([%[{]+)","%1,%2");
       	  linia,_=mw.ustring.gsub(linia,"({{[%s_]*[Kk]siążka[%s_]*|[^{}]*}})%s*([%[{]+)","%1,%2");
       end; 
       
       local tabela_linii_artykolow=mw.text.split(linia,"%s*,%s*",false);
       for i=1,#tabela_linii_artykolow,1 do
       		tabela_linii_artykolow[i],_=mw.ustring.gsub(tabela_linii_artykolow[i],"&#"..mw.ustring.byte(',')..";",",");
       end;
       return tabela_linii_artykolow;
    end;
  	local iterator=iteratorTekstuNaglowka();
  	
  	local wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu=((wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu)or(not jakie_nie_rozdzialy[rozdzial]));
  	
  	for przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,linia, w_rozdziale in iterator do
  		local tab_linia=LiniaArtykolow(linia)
  	  for k=1,#tab_linia,1 do
  			local iterator2=mw.ustring.gmatch(tab_linia[k],"([%[{][%[{][^{}]-[%]}][%]}])");
	  		for wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci in iterator2 do
			  	wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci2,_=mw.ustring.gsub(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"{{[^|{}]+|([^|{}]+)[^{}]*}}","%1");
			  	wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci2,_=mw.ustring.gsub(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci2,wyrazenie_regularne,mikroszablony_odwrotne);
		  		wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci2=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci2,[2]="tak",};
		  		if(mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci2,"^%[%[([^%[%]]+)%]%]$"))then
		  			wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci=wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci2;
		  		end;
			
					local pozycja_artykulu=nil;local nazwa=nil;
					local pozycja_artykulu;local nazwa;local link_szablon;local id;local parametry_szablonu;
					if(wliczaj_artykuly_tego_rozdzialu)then
						pozycja_artykulu,nazwa,parametry_szablonu,id=stronicowyparser_potrzebne_modul.AnalizujLinkSzablonyOrazLinki(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
  		  		--Rozdzialy początek
  		  			local znaki_niedozwolone;
  		  			if(pozycja_artykulu)then
  	  						pozycja_artykulu=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=pozycja_artykulu,[2]="tak",}
  	  						--pozycja_artykulu=mw.getContentLanguage():ucfirst(pozycja_artykulu);
  	  						pozycja_artykulu=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](pozycja_artykulu);
  	  	  				znaki_niedozwolone=mw.ustring.match(pozycja_artykulu,"[|<>{}%[%]]");
  	  						if(znaki_niedozwolone)then
  	  							if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.niedozwolone_znaki_w_spisach_tresci)then
    							self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.niedozwolone_znaki_w_spisach_tresci=0;
    						end;
    					end;
  	  					end;
  	  					if(pozycja_artykulu)then
  	  						pozycja_artykulu=html_modul["PoprawAdresNagłówkaStronyAdresu"](pozycja_artykulu);
      				if(not tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce][2])then tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce][2]={};end;
      				local linia_artykokow=tab_linia[k];
      				linia_artykokow=mw.ustring.gsub(linia_artykokow,wyrazenie_regularne,mikroszablony_odwrotne);
      				
      				local strona=stronicowyparser_modul.PrzekierowanieDoStrony(nazwa_ksiazki..((pozycja_artykulu~="") and ("/"..pozycja_artykulu) or ""));
      				if(strona)then
      					pozycja_artykulu=nazwy_modul["NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI"](strona);
      				end;
      				
      				local tab_stare={((nazwa) and ({pozycja_artykulu,nazwa,})or pozycja_artykulu),{#przedrostek_listy,przedrostek_listy,tekstowy_przedrostek,w_rozdziale,},linia_artykokow,id,};
    					table.insert(tabela_artykulow[numer_rozdzialu_w_ksiazce][2],tab_stare);
    					break;
  	  					end;	
  	  				else
  	  					link_szablon=mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"({{[^{}]+}})");
  				end;
  				if((not pozycja_artykulu)and(link_szablon)and(czy_artykul_korzystany)and(licencja_z_autorem))then
    					local wywolanie_spisu_tresci=mw.ustring.match(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"^{{[Ll]icencja|([^{}]-)}}$");
    					if(wywolanie_spisu_tresci)then
    						wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci=mw.ustring.gsub(wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci,"(%[%[[^|%[%]]-)(|)([^|%[%]]-%]%])","%1&#"..tostring(mw.ustring.byte('|'))..";%3");
    						local tabela_parametrow=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](wyzyskane_wywolanie_szablonu_spis_tresci);
    						if(tabela_parametrow)then
    	  					local autor=tabela_parametrow["Autor"];
    	  					local szkoly=tabela_parametrow["Ukończone szkoły"];
    	  					local email=tabela_parametrow["Email"];
    	  					local dotyczy=tabela_parametrow["Dotyczy"];
    	  					local licencjonowanie=tabela_parametrow["Licencjonowanie"];
    	  					local umowa_prawna=tabela_parametrow["Umowa prawna"];
    	  					local konsekwencje=tabela_parametrow["Konsekwencje"];
    	  					if(autor~=nil)then
    	  						autor,_=mw.ustring.gsub(autor,wyrazenie_regularne,mikroszablony_odwrotne);
    	  					end;	
    	  					if(szkoly~=nil)then
    	  						szkoly,_=mw.ustring.gsub(szkoly,wyrazenie_regularne,mikroszablony_odwrotne);
    	  					end; 
    	  					if(email~=nil)then
    	  						email,_=mw.ustring.gsub(email,wyrazenie_regularne,mikroszablony_odwrotne);
    	  					end;
    	  					if(dotyczy~=nil)then
    	  						dotyczy,_=mw.ustring.gsub(dotyczy,wyrazenie_regularne,mikroszablony_odwrotne);
    	  					end;
    	  					if(licencjonowanie~=nil)then
    	  						licencjonowanie,_=mw.ustring.gsub(licencjonowanie,wyrazenie_regularne,mikroszablony_odwrotne);
    	  					end;
    	  					if(umowa_prawna~=nil)then
    	  						umowa_prawna,_=mw.ustring.gsub(umowa_prawna,wyrazenie_regularne,mikroszablony_odwrotne);
    	  					end;
    	  					if(konsekwencje~=nil)then
    	  						konsekwencje,_=mw.ustring.gsub(konsekwencje,wyrazenie_regularne,mikroszablony_odwrotne);
    	  					end;
    	  					if(autor~=nil)then 
    	 							tabela_licencji_spisu_tresci={autor, szkoly, email, dotyczy, licencjonowanie, umowa_prawna, konsekwencje};
	   	 						licencja_z_autorem=false; 
  	  	  				end;
  	  	  				break;
    						elseif(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera==nil)then
    	  						self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0;
    						end
    					end;
  				end;
  			end;
  		end;
  	end;
  	numer_rozdzialu_w_ksiazce=numer_rozdzialu_w_ksiazce+1;
  end
  local parsuj_rozdzialami=nil;
  for rozdzial,text,poziom_rozdzialu,poczatek_rozdzialu,numeracja in iterator do
  	AnalizaRozdzialu(rozdzial,text,poziom_rozdzialu,poczatek_rozdzialu,numeracja);
  	if(not parsuj_rozdzialami)then parsuj_rozdzialami=true;end
  end;
  if(not parsuj_rozdzialami)then
  	AnalizaRozdzialu("Spis treści",tekst_rozwiniety_calego_artykulu,1,nil,nil);
  end;
  if(czy_artykul_korzystany)then tabelalisty2={tabela_artykulow, tabela_licencji_spisu_tresci,};else tabelalisty2=tabela_artykulow;end;
  return tabelalisty2;
end;
function p.ObslugaSzczegolnaElementu(self,kod_uchwytu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany)
  local lista_dwuelementowa={};
  lista_dwuelementowa[1]=kod_uchwytu;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if((not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2.sprawdzenie_dokonane_obiektu)and(not parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu])))then 
    if(not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki)))then 
    			p:SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
		end;
    	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2.sprawdzenie_dokonane_obiektu=true;
  end;
  table.insert(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu],lista_dwuelementowa);
end;
function p.ObsluzSzablonWzor(self,tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany,numer_numeracji)
	local kod_uchwytu=nil;
	if(tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"])then 
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
    kod_uchwytu=parametry_modul["Odstępy"](tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"]);
  elseif(tabela_parametrow_szablonu[numer_numeracji])then
    local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		kod_uchwytu=parametry_modul["Odstępy"](tabela_parametrow_szablonu[numer_numeracji]);
	end;
	if(kod_uchwytu and not mw.ustring.match(kod_uchwytu,"^%s*$"))then 
		p:ObslugaSzczegolnaElementu(kod_uchwytu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, nazwa_obiektu, czy_artykul_korzystany);
	end;
end;
function p.Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow(self,element, nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
 	local tabela_problemow=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy[element];
 	return (parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_problemow,nazwa_przestrzeni)
 	  		   and parametry_modul.CzyJestTakiKluczTabeli(tabela_problemow[nazwa_przestrzeni],nazwa_ksiazki));
end;
function p.SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(self,nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu)
	if(nazwa_przestrzeni)then
		if(nazwa_ksiazki)then
			if(nazwa_artykulu=="")then return;end;
 			local czy_element_wystepuje_w_tablicy=false;
 			local tablica_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu;
			if(tablica_przestrzeni)then
				local tabela_ksiazek=tablica_przestrzeni[nazwa_przestrzeni];
				if(tabela_ksiazek)then
					local tab_ksiazki=tabela_ksiazek[nazwa_ksiazki];
					if(tab_ksiazki)then
						if(tab_ksiazki.spis)then
							czy_lista_niepusta=true;
				  		for _,tab_value1 in ipairs(tab_ksiazki.spis)do
				  			if(tab_value1[2])then
				  				for _,nazwa_artykulu1 in ipairs(tab_value1[2])do
 										if(nazwa_artykulu1[1]==nazwa_artykulu)then
 	        						czy_element_wystepuje_w_tablicy=true;
 	        						break;
 	        					end;
 	  							end;
				  			end;
				  			if(czy_element_wystepuje_w_tablicy)then break;end;
				  		end;
				  	end;
          end;
 	  		end;
			end;
  		if(not czy_element_wystepuje_w_tablicy)then 
    		if((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni~=nazwa_przestrzeni)or(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki~=nazwa_ksiazki)or(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu~=nazwa_artykulu))then
    			if(not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki)))then
	      		p:DodawanieElementowDoTablicy("brak_spisy_tresci_do_doloczanych_stron",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
	      	end;
    		elseif(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_stron)then
    				if(not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki)))then
      				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisu_tresci_do_korzystanych_stron=0;
      		end;
    		end;
  		end;
  	end;
  end;
end;
function p.PusteParametryLinkow(self,nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu)
 local czy_ksiazka_z_tylko_odstepami_lub_pusty=(nazwa_ksiazki)and mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*$") or nil;
 local czy_artykul_z_tylko_odstepami_lub_pusty=(nazwa_artykulu)and mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"^%s*$") or nil;
 local czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty=(uchwyt_obiektu)and mw.ustring.match(uchwyt_obiektu,"^%s*$") or nil;
 if(czy_uchwyt_obiektu_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then
 		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][1])then
	 		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][1]=0;
		end;
 end;
 if(czy_artykul_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then 
		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][2])then
	 			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][2]=0;
 		end;
 end;
 if(czy_ksiazka_z_tylko_odstepami_lub_pusty)then
		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][3])then
			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu][3]=0;
		end;
 end;
end;
function p.ZbieranieInformacjiArtykolowKsiazek(self,tabela_parametrow_szablonu)
  local nazwa_artykulu=tabela_parametrow_szablonu["nazwa artykułu"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
  local pelna_nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[2];
  
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  nazwa_artykulu=(nazwa_artykulu)and parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_artykulu,[2]="tak",} or nil;
  pelna_nazwa_ksiazki=(pelna_nazwa_ksiazki)and parametry_modul["Odstępy"]{[1]=pelna_nazwa_ksiazki,[2]="tak",} or nil;
  
  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
  pelna_nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaStronicowejKsiążki"](pelna_nazwa_ksiazki);
  
  pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=pelna_nazwa_ksiazki,[2]="tak",};
  
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](pelna_nazwa_ksiazki);
  local nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](pelna_nazwa_ksiazki);
  local nazwa_artykulu=nazwa_artykulu or (pelna_nazwa_ksiazki and (((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki))and ksiazkowe_modul["NazwaArtykułuKsiążki"]() or "") or ksiazkowe_modul["NazwaArtykułuKsiążki"]());
  local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p:ZbieranieInformacji(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, false);
end;
function p.ZbieranieInformacjiPudelek(self,tabela_parametrow_szablonu)
	if((not tabela_parametrow_szablonu["nazwa przestrzeni nazw"])and(not tabela_parametrow_szablonu["nazwa jednostki"]))then return;end;
	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
	local nazwa_jednostki=(tabela_parametrow_szablonu["nazwa jednostki"] 
		             and mw.ustring.gsub(tabela_parametrow_szablonu["nazwa jednostki"],"^([^#]*)#(.*)$","%1") 
		              or nil
		         ) or nazwy_modul["NAZWASTRONY"]();
	local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul.Np{nazwa=tabela_parametrow_szablonu["nazwa przestrzeni nazw"] or nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"]()};
	
	local pelna_nazwa_ksiazki=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_jednostki;
	
	local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
	
  local nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](pelna_nazwa_ksiazki);
  local nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["NazwaKsiążki"](pelna_nazwa_ksiazki);
  local nazwa_artykulu=ksiazkowe_modul["NazwaArtykułuKsiążki"](pelna_nazwa_ksiazki);
  
	local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p:ZbieranieInformacji(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, false);
end;
function p.LinkowanieOgolnie(self,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,tabela_parametrow_szablonu,nazwa_obiektu, linkobiekt)
  local nazwa_artykulu=tabela_parametrow_szablonu["nazwa artykułu"] or tabela_parametrow_szablonu[2];
  local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
  local pelna_nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[3];
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  nazwa_artykulu=(nazwa_artykulu)and parametry_modul["Odstępy"]{[1]=nazwa_artykulu,[2]="tak",} or nil;
  pelna_nazwa_ksiazki=(pelna_nazwa_ksiazki)and parametry_modul["Odstępy"]{[1]=pelna_nazwa_ksiazki,[2]="tak",} or nil;
  uchwyt_obiektu=(uchwyt_obiektu)and parametry_modul["Odstępy"](uchwyt_obiektu) or nil;
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  local html_modul=require("Module:Html");
  if(nazwa_artykulu)then 
  	  nazwa_artykulu=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](nazwa_artykulu);
  	  nazwa_artykulu=require("Module:Parametry")["Odstępy"]{[1]=nazwa_artykulu,[2]="tak",};
  end;
  local nazwa_ksiazki;local nazwa_przestrzeni;
  
  if(pelna_nazwa_ksiazki)then 
  	  pelna_nazwa_ksiazki=html_modul["TransformacjaKoduZnakuDoZnakuŁancucha"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  local ksiazkowe_modul=require("Module:Książkowe");
  	  pelna_nazwa_ksiazki=ksiazkowe_modul["PełnaNazwaStronicowejKsiążki"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  pelna_nazwa_ksiazki=parametry_modul["Odstępy"]{[1]=pelna_nazwa_ksiazki,[2]="tak",};
  	  nazwa_ksiazki=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](pelna_nazwa_ksiazki);
  	  nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](pelna_nazwa_ksiazki);
  end;
  if((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu~=""))then
  	if(nazwa_artykulu)then
  		if(nazwa_artykulu~="")then
    		if(not nazwa_ksiazki)then
    			nazwa_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
    			nazwa_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
    		elseif(nazwa_ksiazki=="")then
    		  p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
    		  return;
    		end;
    	elseif((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki~=""))then
    		nazwa_artykulu="";
    	elseif((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki==""))then
    		 p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
    		 return;
    	else
    		nazwa_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
    		nazwa_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
    	end;
    	if((nazwa_przestrzeni~=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)or(nazwa_ksiazki~=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki)or(nazwa_artykulu~=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu))then
    		p:LinkowanieNastepne(nazwa_obiektu, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu);
    	else	
    		p:LinkowanieDalszePrace(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_obiektu,uchwyt_obiektu,linkobiekt);
    		p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu); 
    	end;
  	else 
  		p:LinkowanieDalszePrace(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_obiektu,uchwyt_obiektu,linkobiekt) 
  		p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu); 
  	end;
  elseif((uchwyt_obiektu)and(uchwyt_obiektu==""))then
  	  	 p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  elseif(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_uchwytu[nazwa_obiektu])then
  	 p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  	 self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_uchwytu[nazwa_obiektu]=0;
  end;
end;
function p.LinkowanieDalszePrace(self,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_obiektu,uchwyt_obiektu,linkobiekt,Funkcja_sprawdzania_parametrow_linkow)
	local linkobiekttab=linkobiekt[nazwa_obiektu];
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	if((not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2.sprawdzenie_dokonane_linku)and(not parametry_modul["CzySąElementyNumerowaneTablicy"](linkobiekttab)))then 
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		local nazwa_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni;
		local nazwa_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki;
		local nazwa_artykulu=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu;
		if(not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki)))then 
			p:SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu);
		end;
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2.sprawdzenie_dokonane_linku=true;
	end;
  table.insert(linkobiekttab,uchwyt_obiektu);
end;
function p.LinkowanieNastepne(self, nazwa_obiektu, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu)
	if(((nazwa_przestrzeni)and(((nazwa_przestrzeni~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_przestrzeni,"[|<>{}%[%]]")))or(nazwa_przestrzeni=="")))
		and((nazwa_artykulu)and(((nazwa_artykulu~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_artykulu,"[|<>{}%[%]]")))or(nazwa_artykulu=="")))
			and((nazwa_ksiazki)and(nazwa_ksiazki~="")and(not mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"[|<>{}%[%]]"))))then
    local parametry_modul=require("Module:Parametry");
		if((nazwa_przestrzeni)and(parametry_modul.CzyTak(nazwa_ksiazki))and(nazwa_artykulu))then
			local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2={}
  		local tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0=p:ZbieranieInformacji(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, false,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2);
  		if(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0)then 
    			if(not parametry_modul.CzyTak{[1]=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki0,})then return;end;
    			p:SprawdzCzyJestDostepnySpisTresci(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu);
    			local czy_jest_nazwa_obiektu_w_tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu];
    			local ile_razy=0;
      		if(czy_jest_nazwa_obiektu_w_tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2)then                 
      			for _, parametry_obiektu in pairs(czy_jest_nazwa_obiektu_w_tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2) do
        			if(parametry_obiektu[1]==uchwyt_obiektu)then
          			ile_razy=ile_razy+1;
          			if(ile_razy>1)then break;end;
        			end;                   
      			end;
      		end
    			if(ile_razy~=1)then
      			if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]==nil)then
      				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron["Link"..nazwa_obiektu]=0;
      			end;
  				  p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
    			end;
  		else
  			if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera)then
  				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0;
  			end;
  		end;
		else
  		p:PusteParametryLinkow(nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, uchwyt_obiektu, nazwa_obiektu);
  	end;
  else
    if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron==nil)then
    	if((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu==nazwa_artykulu))then 
 		  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_korzystanych_stron=0;
 	  	else
 		    self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.nieprawidlowe_nazwy_stron_doloczanych_do_stron=0;
    	end;
    end;
  end;
end;
function p.SpreparowanyWikikodStrony(self,nazwa_modolu,dokumentacja)
  local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  nazwa_przestrzeni=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_modolu);
  if(nazwy_np_modul.Module==nazwa_przestrzeni)then
  	  local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  		nazwa_modolu=techniczne_modul["PełnaNazwaOpisuModułu"](nazwa_modolu);
  		return p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modolu,true,nil,dokumentacja);
  elseif(nazwy_np_modul.Template~=nazwa_przestrzeni)then
  	  return p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modolu,true,nil,dokumentacja);
  elseif(nazwy_np_modul.Template==nazwa_przestrzeni)then
  	  if(mw.ustring.match(nazwa_modolu,"^[^:]+:(.*/opis)%s*$"))then
  			local szablony_magiczne={};
  			return p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modolu,true,szablony_magiczne,dokumentacja);
		else
  	  	local szablony_magiczne={};
			local tekst_artykulu_caly=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_modolu,true,szablony_magiczne,false,nil,true);
			if(not tekst_artykulu_caly)then return;end;
			local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_artykulu_caly,"{{[^{}]-}}");
	  	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	  	local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
			local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
			
			for wywolanie in iterator do
				local function AnalizujDokumentacja(_,wywolanie)
  					local nazwa_strony2;
		 			local dokumentacja=mw.ustring.match(wywolanie,"{{%s*[Dd]okumentacja%s*}}");
		 			if(dokumentacja)then
		 				local nazwa_strony2=nazwa_modolu.."/opis";
		 				local tekst_artykulu2=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_strony2,false,szablony_magiczne,dokumentacja);
		 				local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
		 				tekst_artykulu2=techniczne_modul["TekstBezOdwołańDoParametrówWeWzorze"](tekst_artykulu2);
				  	tekst_artykulu_caly=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu_caly,"{{%s*[Dd]okumentacja%s*}}",tekst_artykulu2);
			 		else
			 	  	local dopasowanie=mw.ustring.match(wywolanie,"{{%s*[Dd]okumentacja%s*|");
		 		  	if(dopasowanie)then
		 	  			local tablica_parametrow_dokumentacja=techniczne_modul["ParsujWywołanieSzablonu"](wywolanie)
		 	  			local nazwa_strony2=tablica_parametrow_dokumentacja[1];
		 	  			local zawartosc=tablica_parametrow_dokumentacja["zawartość"];
		 	  			if((nazwa_strony2)and(not zawartosc))then
		 	 					local tekst_artykulu2=p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_strony2,false,szablony_magiczne,dokumentacja,nazwa_modolu);
		 	 					tekst_artykulu2=techniczne_modul["TekstBezOdwołańDoParametrówWeWzorze"](tekst_artykulu2);
								wywolanie=techniczne_modul["PrzekształćWzórDoCzystegoTekstu"](wywolanie);
								tekst_artykulu_caly=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu_caly,wywolanie,tekst_artykulu2);		 	  	
							elseif(zawartosc)then
								wywolanie=techniczne_modul["PrzekształćWzórDoCzystegoTekstu"](wywolanie);
								zawartosc=techniczne_modul["TekstBezOdwołańDoParametrówWeWzorze"](zawartosc);
								tekst_artykulu_caly=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu_caly,wywolanie,zawartosc);
							end;
						end;
		 			end;
				end; 
			  local function __Funkcja2(oznaczenie_szablonu,wywolanie,tabela_parametrow_szablonu,uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu)
					if(not oznaczenie_szablonu)then return; end;
					local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
					local wywolanie2,_=mw.ustring.gsub(wywolanie,stronicowyparser_potrzebne_modul.OgolnyWzor(oznaczenie_szablonu),stronicowyparser_potrzebne_modul.AnalizaSzablonu(oznaczenie_szablonu));
					
					wywolanie=techniczne_modul["PrzekształćWzórDoCzystegoTekstu"](wywolanie);
					wywolanie2=techniczne_modul["TekstBezOdwołańDoParametrówWeWzorze"](wywolanie2);
				  
					tekst_artykulu_caly,_=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu_caly,wywolanie,wywolanie2);
					
				end;
				stronicowyparser_potrzebne_modul.AnalizaSzablonuStronicowegoParsera(wywolanie,AnalizujDokumentacja,__Funkcja2)
			end;
			return tekst_artykulu_caly;
		end;
	end;
end;
function p.LadujZawartoscStrony(self,nazwa_strony,czy_noinclude,szablony_magiczne,dokumentacja,nazwa_modolu_szablonu_opisu,szablon_nie_opis)
  local czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta=mw.ustring.match(nazwa_strony,"^%s*$");
  local uchwyt_strony;
  local tekst_artykulu;
  local nazwa_strony_bez_kodow_html;
  if(not czy_nazwa_strony_z_tylko_odstepami_lub_pusta)then
  	 nazwa_strony_bez_kodow_html=require("Module:Html").TransformacjaKlasyZnakowej(nazwa_strony);
   
   uchwyt_strony = mw.title.makeTitle('', nazwa_strony_bez_kodow_html);
   tekst_artykulu = uchwyt_strony and uchwyt_strony:getContent() or nil;
   local czy_istnieje = tekst_artykulu or (uchwyt_strony and uchwyt_strony.exists or nil);
   
   if(not czy_istnieje)then 
   	if(self and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
    	if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.strona_nie_istnieje==nil)then
     		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.strona_nie_istnieje=0
    	end;
    end;
    return nil;
   end;
  else
   return nil;
  end;
  
  if((czy_noinclude)and(not dokumentacja)and(szablon_nie_opis))then
  	local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->(.-)<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->");
  	for dokumentacja_tekst in iterator do
  		local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  		local tekst=stronicowyparser_potrzebne_modul.KodujStroneSzablonowa(dokumentacja_tekst);
  		
  		if(tekst~=dokumentacja_tekst)then
  			local techniczne_modul=require("Module:Techniczne");
  			dokumentacja_tekst=techniczne_modul["PrzekształćWzórDoCzystegoTekstu"](dokumentacja_tekst);
				tekst=techniczne_modul["TekstBezOdwołańDoParametrówWeWzorze"](tekst);
		  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->"..dokumentacja_tekst.."<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->",tekst);
		  end;
  	end;
  end;
  
  if(czy_noinclude)then
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->(.-)<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","%1");
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->.-<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","");
  else
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee]%s->","");
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->(.-)<%s-/%s-[Ii][Nn][Cc][Ll][Uu][Dd][Ee][Oo][Nn][Ll][Yy]%s->","%1");
  end;
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee][Dd][Aa][Tt][Aa]>(.-)</[Tt][Ee][Mm][Pp][Ll][Aa][Tt][Ee][Dd][Aa][Tt][Aa]>","");
  
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<!--(.-)-->","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->.-<%s-/%s-[Nn][Oo][Ww][Ii][Kk][Ii]%s->","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"<%s-[Pp][Rr][Ee]%s->.-<%s-/%s-[Pp][Rr][Ee]%s->","");
  tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"(<%s-[mM][aA][tT][hH]%s->.-<%s-/%s-[mM][aA][tT][hH]%s->)",""); 	
  if(szablony_magiczne)then
  	local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
  	szablony_magiczne["{{ROOTPAGENAME}}"]=nazwy_modul["NAZWAKORZENIASTRONY"](nazwa_modolu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{NAMESPACE}}"]=nazwy_modul["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_modolu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{PAGENAME}}"]=nazwy_modul["NAZWASTRONY"](nazwa_modolu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  	szablony_magiczne["{{FULLPAGENAME}}"]=nazwy_modul["PEŁNANAZWAKSIĄŻKI"](nazwa_modolu_szablonu_opisu or nazwa_strony_bez_kodow_html);
  end;
  if(szablony_magiczne)then 
  	tekst_artykulu=mw.ustring.gsub(tekst_artykulu,"{{[^{}]+}}",szablony_magiczne);
  	local ramka_modul=require("Module:Ramka");
  	tekst_artykulu=ramka_modul.InstrukcjeWarunkowe(tekst_artykulu);
  end;
  if(not szablon_nie_opis)then
  	if(not dokumentacja)then
  		local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne");
  		tekst_artykulu=stronicowyparser_potrzebne_modul.KodujStroneSzablonowa(tekst_artykulu);
  	end;
  end;
  return tekst_artykulu;
end;
function p.ZbieranieInformacji(self,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu, czy_artukul_korzystany,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt)
  if(not czy_artukul_korzystany)then
  	 if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki and self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu)then
  	  if((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni==nazwa_przestrzeni)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki==nazwa_ksiazki)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu==nazwa_artykulu))then
  	    return 0; 
  	 else
  	 	 if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci)then
  	 	    self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=true;
  	 	 end;
  	 end;
  	else
  		return nil;
  	end;
  end;
  local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
  if((nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.Main)
  	  and(nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.Wikijunior)
  	    and((nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.User)or(not mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^[^/]+/(.-)$")))
  	     and((nazwa_przestrzeni~=nazwy_np_modul.Wikibooks)or(not mw.ustring.match(nazwa_ksiazki,"^%s*[Bb]rudnopis/[^/]+/(.-)$")))
  	    )then
    p:DodawanieElementowDoTablicy("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki)
  end;
  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
  if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki)then
   if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu)then
   	local tabela_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
   	if(tabela_przestrzeni)then
   		local tabela_ksiazka=tabela_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
    	if(tabela_ksiazka)then
    		local lista_artykolow=tabela_ksiazka.lista_artykolow;
    		if(lista_artykolow)then
     			local tabela_artykul=lista_artykolow[nazwa_artykulu];
     			if(tabela_artykul)then
     				local uchwyty_i_numeracje=tabela_artykul.uchwyty_i_numeracje;
     				if(uchwyty_i_numeracje)then
     	  			return 0;
     				end;
   	  		end;
     		end;
    	end;
    end;
   else	
    return nil; 
   end;
  else 
    return nil; 
  end;
  if(czy_artukul_korzystany)then 
  	 if((not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni)and(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki)and(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu))then
  	 	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_przestrzeni=nazwa_przestrzeni;
  	  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_ksiazki=nazwa_ksiazki;
  	  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu=nazwa_artykulu;
  	 end;
  end;
  local nazwa_modolu=(nazwa_przestrzeni=="")and ((nazwa_artykulu=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu) 
                         or nazwa_przestrzeni..":"..((nazwa_artykulu=="")and nazwa_ksiazki or nazwa_ksiazki.."/"..nazwa_artykulu);
 	local tekst_rozwiniety_calego_artykulu=p:SpreparowanyWikikodStrony(nazwa_modolu);
 	if(not czy_artukul_korzystany)then
 		if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then return 0;end;
 	end;
 	
-- przydzielanie tablicy
  if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni])then self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni]={};end;
  local tablica_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
  
  if(not tablica_przestrzeni[nazwa_ksiazki])then tablica_przestrzeni[nazwa_ksiazki]={};end;
  local tablica_ksiazki=tablica_przestrzeni[nazwa_ksiazki];
  
  if(not tablica_ksiazki.lista_artykolow)then tablica_ksiazki.lista_artykolow={};end;
  if(not tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu])then tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu]={};end;
  
  local artykul_analizowany=tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu];
  
  local tablica_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki];
  if(czy_artukul_korzystany)then
		artykul_analizowany.artykul_biezacy=true;
		tablica_ksiazki.ksiazka_analizowana=true;
  end;							
--koniec

  --local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"{{[^{}]-}}");
  if(not tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2)then tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2={};end;
  local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
  for _,element_w_tablicy_obiekt in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow)do
  	local wartosc=element_w_tablicy_obiekt[1];
  	tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[wartosc]={};
  	if(czy_artukul_korzystany)then linkobiekt[wartosc]={};end;
  end;
  local strona;
  if(czy_artukul_korzystany)then 
  	strona="";
  else
  	strona=((nazwa_przestrzeni~="")and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_ksiazki..((nazwa_artykulu~="")and "/"..nazwa_artykulu or "")
  end;
  local function InneInformacjePrzebneDoAnalizowanejKsiazki()
    	if((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepczy) or (not (p:Czy_jest_taki_element_w_tabeli_wynikow("strony_poza_zakresem_obslugiwanym",nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki))))then
  		if((nazwa_przestrzeni)and(nazwa_ksiazki))then
  			local czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy=false;
  			local tabela_ksiazek=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni];
    		if(tabela_ksiazek)then
    			for nazwa_ksiazki_i,tablica_spisu in pairs(tabela_ksiazek) do
        		if(nazwa_ksiazki_i==nazwa_ksiazki)then
        			if(tablica_spisu.spis)then
          			czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy=true;
          			break;
          		end;
      			end;
      		end;
    		end;
    		if(not czy_ksiazka_istnieje_w_tablicy)then
    			local tabela_wstepnych_informacji;
    			local normalna_nazwa_przestrzeni;local normalna_nazwa_ksiazki;
    			if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepczy)then
   					tabela_wstepnych_informacji=p:ZbierajJakieSaArtykulyIInformacjeOLicencji(nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,czy_artukul_korzystany);
   				else
   					normalna_nazwa_przestrzeni=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_przestrzeni;
   					normalna_nazwa_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_ksiazki;
   					tabela_wstepnych_informacji=p:ZbierajJakieSaArtykulyIInformacjeOLicencji(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_przestrzeni,self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_ksiazki,czy_artukul_korzystany);
   				end;
   				if(tabela_wstepnych_informacji==0)then 
   					if(czy_artukul_korzystany)then
	   					self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.korzystane_strona_glowna_nie_istnieje=0;
  	 				else
   						p:DodawanieElementowDoTablicy("doloczone_strony_glowne_nie_istnieja",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
   					end;
   				else
   					if(tabela_wstepnych_informacji)then 
   						if(czy_artukul_korzystany)then
   							if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepczy)then
   								tablica_ksiazki.spis=tabela_wstepnych_informacji[1];
   	 					  	tablica_ksiazki.licencja=tabela_wstepnych_informacji[2];
   	 					  else
   	 					  	if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[normalna_nazwa_przestrzeni])then
   	 					  		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[normalna_nazwa_przestrzeni]={};
   	 					  	end;
   	 					  	if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[normalna_nazwa_przestrzeni][normalna_nazwa_ksiazki])then
   	 					  		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[normalna_nazwa_przestrzeni][normalna_nazwa_ksiazki]={};
   	 					  	end;
   	 					  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[normalna_nazwa_przestrzeni][normalna_nazwa_ksiazki].spis=tabela_wstepnych_informacji[1];
   	 					  	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[normalna_nazwa_przestrzeni][normalna_nazwa_ksiazki].licencja=tabela_wstepnych_informacji[2];
   	 					  end;
   	 						if(not tabela_wstepnych_informacji[1])then
   	 							if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisow_tresci_do_korzystanych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych)then 
   	 					  		if(((self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu=="")and(nazwa_artykulu~=""))or(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.nazwa_artykulu~=""))then
	   	 		  						self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.brak_spisow_tresci_do_korzystanych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych=0;
  	 	 		  					end;
   		 						end;
   	 						end;
   						else 
   							tablica_ksiazki.spis=tabela_wstepnych_informacji;
  						end;
  					else
  						if(czy_artukul_korzystany)then
  							if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera)then
  								self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0;
  							end;
  						else
        				p:DodawanieElementowDoTablicy("brak_spisow_tresci_do_doloczonych_ksiazek_na_ich_stronach_glownych",nil,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
  						end;
  					end;
   				end;
				end;
  		end;
  	end;
  end;
  
  function StronaZbiorcza()
  	 if(czy_artukul_korzystany)then 
  	 	  local stronicowyparser_stronasubst_modul=require("Module:StronicowyParser/StronaSubst");
        local TakFun=function(frame) return true;end;local NieFun=function(frame) return nil;end;
        return stronicowyparser_stronasubst_modul.AnalizaStronaSubst(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki,nil,TakFun,NieFun,nil);
  	 end;
  	 return nil;
  end;
  InneInformacjePrzebneDoAnalizowanejKsiazki();
  
  local strona_zbiorcza=StronaZbiorcza();
  if(strona_zbiorcza)then
  	 if((tablica_ksiazki.spis_tresci)and(tablica_ksiazki.spis_tresci.tekst)and(tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie)
 	  		and(tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie[1])and(tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie[2]))then
 	  			local pelny=mw.ustring.match(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie[1])
 	  			if(pelny)then
 	  				 tekst_rozwiniety_calego_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie[1],tablica_ksiazki.spis_tresci.tekst);
 	  			else 
 	  				 local wzgledny=mw.ustring.match(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie[2])
 	  				 if(wzgledny)then
 	  				 	tekst_rozwiniety_calego_artykulu,_=mw.ustring.gsub(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,tablica_ksiazki.spis_tresci.wywolanie[2],tablica_ksiazki.spis_tresci.tekst);
 	  				 end;
 	  		  end;
 	  end;
  end;
  
  if(czy_artukul_korzystany)then
 		if(not tekst_rozwiniety_calego_artykulu)then 
 			if(strona_zbiorcza)then
 				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki["CzyStronaSubst"]="tak";
 			end;
 			return nil;
 		end;
   end;
 
  local toc;
  if((not czy_artukul_korzystany)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone))then
  	toc=p:SpisTresciWstep(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,strona,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2["Śródtytuł"],nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,czy_artukul_korzystany);
  end;
  local uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu;
  
  local analiza_stron_korzystanych_zbiorczych=nil;
  
  local stronastart=nil;
  
  local iterator=mw.ustring.gmatch(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,"{{[^{}]-}}");
  local stronicowyparser_potrzebne_modul=require("Module:StronicowyParser/Potrzebne")
    	
  for uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu in iterator do
  	local function AnalizaParametrowSzablonuISzablonu(tabela_parametrow_szablonu,uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu)
  		if(czy_artukul_korzystany)then
  			if(tabela_parametrow_szablonu)then
  				if((not stronastart)and(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie==nil))then
  					if(obiekty_modul.strona_start[tabela_parametrow_szablonu[0]])then
    					self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie=tabela_parametrow_szablonu["formatowanie"];
    				  stronastart=true;
    					return;
  					elseif(obiekty_modul.strona_start_inne[tabela_parametrow_szablonu[0]])then
  						self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie="tak";
  						stronastart=true;
  						return;
  					elseif(obiekty_modul.strona_start_analiza_spis_tresci[tabela_parametrow_szablonu[0]])then
  						self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.formatowanie="tak";
  						self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
  						stronastart=true;
  						return;
  					elseif((strona_zbiorcza)and(not analiza_stron_korzystanych_zbiorczych)and(obiekty_modul.strona_zbiorcza[tabela_parametrow_szablonu[0]]))then
  						  analiza_stron_korzystanych_zbiorczych=true;
  						  return;
  					end;
  				elseif((strona_zbiorcza)and(not analiza_stron_korzystanych_zbiorczych)and(obiekty_modul.strona_zbiorcza[tabela_parametrow_szablonu[0]]))then
  						  analiza_stron_korzystanych_zbiorczych=true;
  						  return;
  				end;
  			end;
  		end;
  		
  		local plik=mw.ustring.match(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,"^{{:([^:|{}]-)}}$");
    	if(plik==nil)then
    		if(tabela_parametrow_szablonu)then
      		if(not parametry_modul.CzyTak(tabela_parametrow_szablonu["bez automatu"]))then
      			local czy_wypowiedzenie=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[wW]ypowiedzenie$");
      			local linkobiekt2;
      			local link;
      			if(czy_wypowiedzenie)then 
      				linkobiekt2=false;
      				link=false;
      			else
      				linkobiekt2=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ll]inkObiekt$");
      				if(linkobiekt2)then
      					link=true;
      				else
      					link=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^[Ll]ink");
      				end;
      			end;
      			local czy_obsluzone=true;
      			local funkcja_aliasow=function(nazwa_szablonu,elementy_w_tablicy_obiekty)
      				local wzor_nazwy_szablonu1=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[1],"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  		local czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu1.."$");
        	  		if(not czy_aliasy)then
        	  	  	if(elementy_w_tablicy_obiekty[2])then
        	  	  		if(type(elementy_w_tablicy_obiekty[2])=="table")then
        	  					for _,alias in pairs(elementy_w_tablicy_obiekty[2])do
        	  	  				local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(alias,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  				czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  				if(czy_aliasy)then
        	  	  					break;
        	  	  				end;
        	  					end;
        	  				else
        	  	  			local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[2],"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  			czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
      	    				end;
        	    		end;
        	    	end;
    	    	  	return czy_aliasy;
      			end;
      			for _,elementy_w_tablicy_obiekty in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow_bez_obiektu_nienazwanego)do
       				local wartosc_elementu=elementy_w_tablicy_obiekty[1];
       				if(not link)then
       					if(not obiekty_modul.nienumerowane_z_uchwytami_szablony_naglowka[wartosc_elementu])then
      	    				czy_aliasy=czy_wypowiedzenie or funkcja_aliasow(tabela_parametrow_szablonu[0],elementy_w_tablicy_obiekty);
       						if(czy_aliasy)then
       			  			if((not czy_wypowiedzenie)
       			  		  	   or((czy_wypowiedzenie)and(
       			  		    	   	 (tabela_parametrow_szablonu["rodzaj"]==wartosc_elementu)
       			  		      	 	))
       			  			)then
       								p:ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2, nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,wartosc_elementu, czy_artukul_korzystany,elementy_w_tablicy_obiekty[5]);
       					  		czy_obsluzone=false;
       								if(czy_artukul_korzystany)then
       						  		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       						   			local uchwyt_obiektu= tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[elementy_w_tablicy_obiekty[5]];
       						    		if(uchwyt_obiektu and not mw.ustring.match(uchwyt_obiektu,"^%s*$"))then
       						   	 			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=wartosc_elementu..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       						    		end;
       						  		end;			
       								end;
       								break;
       			  			end;
       						end;
       					else
       						self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
       					end;
       				elseif(czy_artukul_korzystany)then
       					if(link)then
       						local funkcja_aliasow_2=function(zmienna)
       								if(wartosc_elementu~=zmienna)then return false;end;
      								local wzor_nazwy_szablonu1="[Ll]ink"..wartosc_elementu;
        	  						local czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu1.."$");
        	  						local szablon;
        	  						if(not czy_aliasy)then
        	  	  					if(elementy_w_tablicy_obiekty[3])then
        	  	  						if(type(elementy_w_tablicy_obiekty[3])=="table")then
        	  									for _,alias in pairs(elementy_w_tablicy_obiekty[3])do
        	  	  								local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(alias,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  								czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  								if(czy_aliasy)then
        	  	  									szablon=alias
        	  	  									break;
        	  	  								end;
        	  									end;
        	  								else
        	  	  							local wzor_nazwy_szablonu2=mw.ustring.gsub(elementy_w_tablicy_obiekty[3],"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end);
        	  	  							czy_aliasy=mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_nazwy_szablonu2.."$");
        	  	  							if(czy_aliasy)then szablon=elementy_w_tablicy_obiekty[3];end;
        	  	  						end;
    	    								end;
      	    						else
      	    							szablon="Link"..wartosc_elementu;
        	    					end;
    	    	  					return czy_aliasy,szablon;
      							end;
       							if(not obiekty_modul.nienumerowane_z_uchwytami_szablony_naglowka[wartosc_elementu])then
       								local typ=mw.getContentLanguage():lcfirst(wartosc_elementu);
       								local alias,szablon=funkcja_aliasow_2(wartosc_elementu);
       								if((alias)or((linkobiekt2)and(tabela_parametrow_szablonu["typ"]==typ)))then
       									p:LinkowanieOgolnie(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,tabela_parametrow_szablonu,wartosc_elementu, linkobiekt);
       									
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       										local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[1];
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=((alias)and szablon or "LinkObiekt")..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       									end;
     				  		  		czy_obsluzone=false;
       									break;
       								end;
       							else
       								local alias,szablon=funkcja_aliasow_2("Śródtytuł");
       								if(alias)then
       									self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci=true;
       									self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									
       									p:LinkowanieOgolnie(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,tabela_parametrow_szablonu,"Śródtytuł", linkobiekt);
       									
       									self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci=nil;
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone)then
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									else
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									end;
       									czy_obsluzone=false;
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       										local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[elementy_w_tablicy_obiekty[5]];
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=szablon..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       				  				end;
       									break;
       								end;
       							end;
       						end;
       					end;
      				end;
      				if(czy_obsluzone)then
        				if(czy_wypowiedzenie)then
		        				p:ObsluzSzablonWzor(tabela_parametrow_szablonu,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu,"Obiekt", czy_artukul_korzystany,obiekty_modul.obiekty[5]);
		        				if(czy_artukul_korzystany)then
       							if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       				  			 local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"] or tabela_parametrow_szablonu[obiekty_modul.obiekty[5]];
       				  			self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Obiekt"..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
       							end;			
     			  			end;
        					elseif(czy_artukul_korzystany)then
        						if(linkobiekt2)then
        							p:LinkowanieOgolnie(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,tabela_parametrow_szablonu,"Obiekt", linkobiekt);
        							if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       								local uchwyt_obiektu=tabela_parametrow_szablonu[elementy_w_tablicy_obiekty[1]] or tabela_parametrow_szablonu["uchwyt"];
       			  				self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="Link"..wartosc_elementu..":"..((uchwyt_obiektu)and uchwyt_obiektu or "");
    	    						end;
    	    					else
    	    						for wartosc_elementu,_ in pairs(obiekty_modul.bez_uchwytow_spis_tresci)do
       								local wzor_artykolow_ksiazek=mw.ustring.gsub(wartosc_elementu,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end)
       								if(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_artykolow_ksiazek.."$"))then
       									self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci=true;
       									self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									p:ZbieranieInformacjiArtykolowKsiazek(tabela_parametrow_szablonu);
       									self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci=nil;
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone)then
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane=true;
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									else
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_doloczone=nil;
       									end;
       									
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       										local nazwa_ksiazki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa książki"] or tabela_parametrow_szablonu[2] or "";
       										local artykul=tabela_parametrow_szablonu["nazwa artykułu"] or tabela_parametrow_szablonu[1] or "";
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie="ArtykułKsiążki:"..nazwa_ksiazki..((artykul)and ("/"..artykul) or "")
       									end;
       			  				end;
        						end;
        					
        						for wartosc_elementu,_ in pairs(obiekty_modul.szablony_pudelka)do
       								local wzor_szablonu_pudelka=mw.ustring.gsub(wartosc_elementu,"^(.)",function(s)return "["..mw.ustring.upper(s)..mw.ustring.lower(s).."]";end)
       								if(mw.ustring.match(tabela_parametrow_szablonu[0],"^"..wzor_szablonu_pudelka.."$"))then
       									p:ZbieranieInformacjiPudelek(tabela_parametrow_szablonu);
       									if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie)then 
       										local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
       										local nazwa_przestrzeni=tabela_parametrow_szablonu["nazwa przestrzeni nazw"] or "";
       										local nazwa_jednostki=tabela_parametrow_szablonu["nazwa jednostki"] or "";
       										local nazwa_symulacyjnej_strony=((nazwa_przestrzeni~="") and (nazwa_przestrzeni..":") or "")..nazwa_jednostki;
       										local uchwyt=tabela_parametrow_szablonu[0]..":"..nazwa_symulacyjnej_strony;
       										self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.ktory_szablon_stronicowy_ma_zwracac_kategorie=uchwyt;
       									end;
       			  				end;
        						end;
        				end;
        			end;
        		end;
      		end;
    		end;
    	end; 
  	end;
  	stronicowyparser_potrzebne_modul.AnalizaSzablonuStronicowegoParsera(uzyskano_w_wyniku_parsowania_wywolanie_szablonu,AnalizaParametrowSzablonuISzablonu);
  end;
  tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu].uchwyty_i_numeracje=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2;
  
  if(czy_artukul_korzystany)then
  	  if(analiza_stron_korzystanych_zbiorczych)then
	  		local stronicowyparser_stronasubst_modul=require("Module:StronicowyParser/StronaSubst");
	  		tekst_rozwiniety_calego_artykulu=stronicowyparser_stronasubst_modul.LiczOperacjeStronZbiorczych(self,tekst_rozwiniety_calego_artykulu);
	  		mw.log('To jest strona zbiorcza.')
	  end;	
  	  if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.analiza_spis_tresci_korzystane)then
  		toc=p:SpisTresciWstep(tekst_rozwiniety_calego_artykulu,strona,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2["Śródtytuł"],nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki,czy_artukul_korzystany);
  		mw.log("Liczę spis treści artykułów korzystanych.");
  	  end;
  	  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnego_artykolu=tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2;
  	  self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.tablica_aktualnej_ksiazki=self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu[nazwa_przestrzeni][nazwa_ksiazki];
  end;
  
  tablica_ksiazki.lista_artykolow[nazwa_artykulu].TOC=toc;
  return self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.SprawdzLinki(self,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,link_obiekt_lub_wypowiedzenie, nazwa_obiektu1, nazwa_obiektu2, nazwa_przestrzeni, nazwa_ksiazki,nazwa_artykulu)
  if((not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2])or(nazwa_artykulu==""))then
  	for _, elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie in ipairs(link_obiekt_lub_wypowiedzenie) do
  			local czy_uchwyty_nie_sa_ponumerowane=true;
  		for _, elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2 in ipairs(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2[nazwa_obiektu1]) do
      	if(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie==elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2[1])then
        		if(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie2[2])then
        			czy_uchwyty_nie_sa_ponumerowane=false;
        		break;
          end;
      	end;
  		end;
    	if(czy_uchwyty_nie_sa_ponumerowane)then
    		local czy_tylko_ze_znakami_odstepu_lub_puste=mw.ustring.match(elementy_w_tablicy_obiekt_lub_wypowiedzenie,"^%s*$");
    		if(czy_tylko_ze_znakami_odstepu_lub_puste)then
    	  	if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu1][1]) then
        		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.puste_parametry_szablonow_stronicowych_linkujacych[nazwa_obiektu1][1]=0;
        	end;
        	return;
    		elseif(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2]==nil)then
      		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu2]=0;
          return;
      	end;
    	end;
  	end;
  end;
end;
function p.PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(self, dane_artykulu,biezacy_artykul,numer_artykulu_w_ksiazce,obiekty_modul,__Funkcja)
  for _,element_w_podtablicy_kategorii_bledow in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow)do
  	  local element_obiekty=element_w_podtablicy_kategorii_bledow[1];
		tabela_listy_danych_analizy_ksiazki=p:Sprawdzanie_i_numerowanie(dane_artykulu,biezacy_artykul,element_obiekty,numer_artykulu_w_ksiazce,obiekty_modul,__Funkcja);
  end;
end;
function p.PrzetworzZebraneInformacje(self,tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt,nazwa_przestrzeni2,nazwa_ksiazki2,nazwa_artykulu2)
	 local obiekty_modul=mw.loadData("Module:StronicowyParser/obiekty");
	 local nazwy_np_modul=mw.loadData("Module:Nazwy/Np");
	 for nazwa_przestrzeni,tablica_nazw_ksiazek in pairs(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.dane_analizy_artykulu)do
		for nazwa_ksiazki,tablica_nazw_artykulow in pairs(tablica_nazw_ksiazek)do
			local prosto=true;
			if(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.zastepczy)then
				if((nazwa_przestrzeni==self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_przestrzeni)
					and(nazwa_ksiazki==self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.normalna_nazwa_ksiazki))then
					 prosto=false;
				end;
			end;
	    if(prosto)then
	 			local nazwa_przestrzeni_nazw_strony=require("Module:Nazwy")["NAZWAPRZESTRZENI"](nazwa_ksiazki);
  			for nazwa_artykulu, dane_artykulu in pairs(tablica_nazw_artykulow.lista_artykolow) do
  		  	local biezacy_artykul=dane_artykulu.artykul_biezacy;
  				local numer_obiektu_w_ksiazce=1;local czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci =false;
  				if(nazwa_ksiazki)then
  					if(nazwa_artykulu=="")then 
  						 czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci=false;
  					else
   						local tab_ksiazki=tablica_nazw_artykulow.spis;
   						if(tab_ksiazki)then
   							for _,tab_rozdzialu in pairs(tab_ksiazki)do
   								if(tab_rozdzialu[2])then
   							 		for _,nazwa_artykulu1 in ipairs(tab_rozdzialu[2])do
   										if(nazwa_artykulu1[1]~=nazwa_artykulu)then 
	   										numer_obiektu_w_ksiazce=numer_obiektu_w_ksiazce+1;
	   									else 
  	 										czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci=true;break;
   										end;
   								 	end;
   								 end;
 	  								if(czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then break;end;
	   						end;	
 		  					end;
  					end;
   					local function Problemy_z_doloczonymi_uchywtami(nazwa_obiektu)
   					  p:DodawanieElementowDoTablicy("bledy_uchwytow_doloczonych_stron",nazwa_obiektu,nazwa_przestrzeni,nazwa_ksiazki);
	   				end;
  	 				if(czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then
   						p:PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(dane_artykulu,biezacy_artykul,numer_obiektu_w_ksiazce,obiekty_modul,Problemy_z_doloczonymi_uchywtami);
  					elseif(not czy_da_sie_numerowac_obiekty_ze_spisem_tresci)then
      				p:PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(dane_artykulu,biezacy_artykul,0,obiekty_modul,Problemy_z_doloczonymi_uchywtami);
	   	  		end;
  				else
    	  		  p:PrzetworzMozliweWszystkieRodzajeObiektow(dane_artykulu,biezacy_artykul,0,obiekty_modul,Problemy_z_doloczonymi_uchywtami);
  				end;
  			end;
			end;
		end;
	 end;
  for _,obiekt in pairs(obiekty_modul.tablica_obiektow)do
   	local obiekt2=obiekt[1];
    p:SprawdzLinki(tabela_listy_danych_analizy_ksiazki2,linkobiekt[obiekt2],obiekt2,"Link"..obiekt2, nazwa_przestrzeni2,nazwa_ksiazki2,nazwa_artykulu2);
  end;
  return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
function p.Sprawdzanie_i_numerowanie(self, dane_artykulu, biezacy_artykul, nazwa_obiektu, numer_artykulu_w_ksiazce,obiekty_modul,__Funkcja)
	local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	local tabela_obiektu=dane_artykulu.uchwyty_i_numeracje[nazwa_obiektu];
	
	if(obiekty_modul.nienumerowane_z_uchwytami_szablony_naglowka[nazwa_obiektu])then
		return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
	end;
	
	for licznik,element_obiektu in pairs(tabela_obiektu)do
  	local czy_numerowac=true;
		for licznik2=1, licznik-1,1 do
  	  	if((tabela_obiektu[licznik2][1])and(element_obiektu[1]==tabela_obiektu[licznik2][1]))then
      	if(biezacy_artykul)then
      		if(not self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu])then
        		self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.bledy_uchwytow_korzystanych_stron[nazwa_obiektu]=0;
        	end;
      	else
					__Funkcja(nazwa_obiektu);
      	end;
      	tabela_obiektu[licznik2][1]=nil;
      	czy_numerowac=false;
    	end;
		end;
  	if(czy_numerowac)then
   		if(numer_artykulu_w_ksiazce>0)then
   			element_obiektu[2]=numer_artykulu_w_ksiazce.."."..licznik;
   		elseif(numer_artykulu_w_ksiazce==0)then
   			element_obiektu[2]=licznik
  		elseif(self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera==nil)then
      	self.tabela_listy_danych_analizy_ksiazki.problemy.blad_wewnetrzny_modulu_lua_stronicowego_parsera=0
   		end;	
  	end;
	end;
  return tabela_listy_danych_analizy_ksiazki;
end;
return p;