OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja DZIEŃ.TYG

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja DZIEŃ.TYG (ang. WEEKDAY) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria data i czas), przekształca numer dnia w danym tygodniu z podanej daty, w zależności od obranego trybu obliczania (czy pierwszym dniem jest niedziela [1], czy poniedziałek [2] lub poniedziałek liczony jako zerowy dzień [3]).

Składnia funkcji
DZIEŃ.TYG("data", tryb)
data – data podana w postaci liczbowej, słownej lub liczby systemowej
tryb – tryb określenia numeru pierwszego dnia: 1:niedziela=1, 2:poniedziałek=1, 3:poniedziałek=0
Przykład
= DZIEŃ.TYG("25.07.08")
zwraca
6
czyli piątek 25.07.2008 roku, gdy niedziela liczona jest jako 1 dzień
= DZIEŃ.TYG("25.07.08";1)
zwraca
6
czyli piątek 25.07.2008 roku, gdy niedziela liczona jest jako 1 dzień
= DZIEŃ.TYG("25.07.08";2)
zwraca
5
czyli piątek 25.07.2008 roku, gdy poniedziałek liczony jest jako 1 dzień
= DZIEŃ.TYG("25.07.08";3)
zwraca
4
czyli piątek 25.07.2008 roku, gdy wtorek liczony jest jako 1 dzień

Według nomenklatury normy ISO 8601:2004 (oraz wcześniejsze PN-EN 28601:2002), używanej również w Polsce, piątek jest piątym dniem tygodnia – naliczanie rozpoczyna się bowiem od poniedziałku liczonego jako pierwszy dzień tygodnia. Funkcja zwróci poprawny wynik z koniecznością użycia trybu 2.