Programowanie na podstawie specyfikacji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wstęp[edytuj]

Paradygmaty programowania[edytuj]

Programowanie niskopoziomowe, imperatywne i strukturalne[edytuj]

Programowanie funkcyjne i logiczne[edytuj]

Programowanie beztypowe, typowane i obiektowe[edytuj]

Programowanie wielowątkowe[edytuj]

Programowanie oparte na testach[edytuj]

Testowanie ręczne[edytuj]

Testowanie automatyczne[edytuj]

Testowanie zrandomizowane[edytuj]

Podstawy języka C[edytuj]

Wartości, wskaźniki i funkcje[edytuj]

Operatory[edytuj]

Standardy języka C[edytuj]

Style łamania składni[edytuj]

Specyfikacje[edytuj]

Logika matematyczna[edytuj]

Notacja logiczna[edytuj]

Rachunek zdań[edytuj]

Rachunek predykatów[edytuj]

Elementy logiczne w języku C[edytuj]

Dowodzenie poprawności algorytmów[edytuj]

Asercje[edytuj]

Niezmienniki pętli[edytuj]

Warunki PRE i POST[edytuj]

Testowanie[edytuj]

Implementacje[edytuj]

Złożoność obliczeniowa[edytuj]

Klasy złożoności[edytuj]

Notacja Omikron[edytuj]

Złożoność czasowa[edytuj]

Złożoność pamięciowa[edytuj]

Złożoność optymistyczna, pesymistyczna i spodziewana[edytuj]

Złożoność zamortyzowana[edytuj]

Profilowanie i optymalizacja[edytuj]

Analiza czasowa algorytmu[edytuj]

Pętla wewnętrzna[edytuj]

"Gorące punkty"[edytuj]

"Wąskie gardła"[edytuj]

Spamiętywanie[edytuj]

Spamiętywanie leniwe[edytuj]

Programowanie dynamiczne[edytuj]

Optymalizacja operatorów porównania[edytuj]

Desynchronizacja=[edytuj]

Strategie alokacji pamięci[edytuj]

Bezpieczeństwo[edytuj]