Uprawnienia

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

UprawnienieUprawnienie
Podstawowe uprawnienia (basic)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron bez pytania o potwierdzenie (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Ignorowanie globalnych blokad (globalblock-exempt)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd znaczników patrolowania ostatnich zmian – oznaczania jako „sprawdzone” (patrolmarks)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Masowe edytowanie (highvolume)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Wysyłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie (massmessage)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Edycja istniejących stron (editpage)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja stron (edit)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Połącz elementy (item-merge)
 • Tworzenie przekierowań elementu (item-redirect)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Zmiana określeń elementu (etykiet, opisów, aliasów) (item-term)
 • Zmiana określeń właściwości (etykiet, opisów, aliasów) (property-term)
Edycja stron zabezpieczonych (editprotected)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron z ograniczeniami (extendedconfirmed)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla patrolujących automatycznie” (editextendedsemiprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwalaj tylko redaktorom” (editeditorprotected)
 • Edycja zabezpieczonych szablonów (templateeditor)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Edycja swoich plików CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja własnych plików CSS (editmyusercss)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
 • Edycja własnych plików JavaScript (editmyuserjs)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
Edycja przestrzeni nazw MediaWiki oraz plików JSON projektu i innych użytkowników (editinterface)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja stron (edit)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Edycja plików CSS i JS projektu i innych użytkowników (editsiteconfig)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron (edit)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Tworzenie, edycja i przenoszenie stron (createeditmovepage)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja stron (edit)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Tworzenie właściwości (property-create)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Przesyłanie nowych plików (uploadfile)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
Przesyłanie, zamiana i przenoszenie plików (uploadeditmovefile)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
Patrolować zmiany w stronach (patrol)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
Wycofywanie zmian na stronach (rollback)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
Blokowanie i odblokowywanie użytkowników (blockusers)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
Wyświetlanie usuniętych plików i stron (viewdeleted)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
Przeglądanie zastrzeżonych wpisów w rejestrach (viewrestrictedlogs)
 • Podgląd rejestru czarnej listy spamu (spamblacklistlog)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd rejestru ukrywania (suppressionlog)
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
Usuwanie stron, wersji stron i wpisów rejestru (delete)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja stron (edit)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Zabezpieczanie i odbezpieczanie stron (protect)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
Zobacz swoją listę obserwowanych (viewmywatchlist)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
Edycja listy obserwowanych (editmywatchlist)
 • Edycja swojej listy obserwowanych stron. Niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia. (editmywatchlist)
Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
Tworzenie kont (createaccount)
 • Ignorowanie czarnej listy użytkowników (tboverride-account)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
Dostęp do prywatnych danych (privateinfo)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
Dostęp do danych checkusera (checkuser)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
Globalnie zablokuj lub odblokuj adres IP (globalblock)
 • Zakładanie i zdejmowanie globalnych blokad (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Blokowanie lub odblokowanie konta uniwersalnego (centralauth-lock)
 • Utajnianie konta uniwersalnego (centralauth-oversight)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

UprawnienieUprawnienie
Tylko uwierzytelnianie, bez dostępu do API.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.