C/Biblioteka standardowa/Indeks tematyczny: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
rozszerzenie do wszystkich (chyba) funkcji C89
(uzupełnienie)
(rozszerzenie do wszystkich (chyba) funkcji C89)
<small>< [[Programowanie:C()]]</small>
 
Spis plików i funkcji biblioteki standardowej ANSI C (C89).
 
==assert.h==
Makro asercji.
* [[Programowanie:C:assert|assert()]]
 
==ctype.h==
Klasyfikowanie znaków.
* [[Programowanie:C:isalnum|isalnum()]]
* [[Programowanie:C:isalpha|isalpha()]]
* [[Programowanie:C:iscntrl|iscntrl()]]
* [[Programowanie:C:isdigit|isdigit()]]
* [[Programowanie:C:isgraph|isgraph()]]
* [[Programowanie:C:islower|islower()]]
* [[Programowanie:C:isprint|isprint()]]
* [[Programowanie:C:ispunct|ispunct()]]
* [[Programowanie:C:isspace|isspace()]]
* [[Programowanie:C:isupper|isupper()]]
* [[Programowanie:C:isxdigit|isxdigit()]]
* [[Programowanie:C:tolower|tolower()]]
* [[Programowanie:C:toupper|toupper()]]
 
==locale.h==
Ustawienia międzynarodowe.
* [[Programowanie:C:localeconv|localeconv()]]
* [[Programowanie:C:setlocale|setlocale()]]
 
==math.h==
Funkcje matematyczne.
* [[Programowanie:C:acos|acos()]]
* [[Programowanie:C:asin|asin()]]
* [[Programowanie:C:atan|atan()]]
* [[Programowanie:C:atan2|atan2()]]
* [[Programowanie:C:ceil|ceil()]]
* [[Programowanie:C:cos|cos()]]
* [[Programowanie:C:cosh|cosh()]]
* [[Programowanie:C:exp|exp()]]
* [[Programowanie:C:fabs|fabs()]]
* [[Programowanie:C:floor|floor()]]
* [[Programowanie:C:fmod|fmod()]]
* [[Programowanie:C:frexp|frexp()]]
* [[Programowanie:C:ldexp|ldexp()]]
* [[Programowanie:C:log|log()]]
* [[Programowanie:C:log10|log10()]]
* [[Programowanie:C:modf|modf()]]
* [[Programowanie:C:pow|pow()]]
* [[Programowanie:C:sin|sin()]]
* [[Programowanie:C:sinh|sinh()]]
* [[Programowanie:C:sqrt|sqrt()]]
* [[Programowanie:C:tan|tan()]]
 
==setjmp.h==
* [[Programowanie:C:longjmp|longjmp()]]
* [[Programowanie:C:setjmp|setjmp()]]
 
==signal.h==
Obsługa sygnałów.
* [[Programowanie:C:raise|raise()]]
* [[Programowanie:C:signal|signal()]]
 
==stdarg.h==
Narzędzia dla funkcji ze zmienną liczbą argumentów.
* [[Programowanie:C:va_arg|va_arg()]]
* [[Programowanie:C:va_end|va_end()]]
* [[Programowanie:C:va_start|va_start()]]
 
==stddef.h==
Standardowe definicje.
* [[Programowanie:C:offsetof|offsetof()]]
 
==stdio.h==
Standard Input/Output, czyli standardowe wejście/-wyjście.
* [[Programowanie:C:fcloseclearerr|fcloseclearerr()]]
* [[Programowanie:C:fgetsfclose|fgetsfclose()]]
* [[Programowanie:C:fopenfeof|fopenfeof()]]
* [[Programowanie:C:fseekferror|fseekferror()]]
* [[Programowanie:C:ftellfflush|ftellfflush()]]
* [[Programowanie:C:getcharfgetc|getcharfgetc()]]
* [[Programowanie:C:getsfgetpos|getsfgetpos()]]
* [[Programowanie:C:putcharfgets|charfgets()]]
* [[Programowanie:C:putsfopen|putsfopen()]]
* [[Programowanie:C:rewindfprintf|rewindfprintf()]]
* [[Programowanie:C:fputc|fputc()]]
* [[Programowanie:C:fputs|fputs()]]
* [[Programowanie:C:fread|fread()]]
* [[Programowanie:C:freopen|freopen()]]
* [[Programowanie:C:fscanf|fscanf()]]
* [[Programowanie:C:fseek|fseek()]]
* [[Programowanie:C:fsetpos|fsetpos()]]
* [[Programowanie:C:ftell|ftell()]]
* [[Programowanie:C:fwrite|fwrite()]]
* [[Programowanie:C:getc|getc()]]
* [[Programowanie:C:getchar|getchar()]]
* [[Programowanie:C:gets|gets()]]
* [[Programowanie:C:perror|perror()]]
* [[Programowanie:C:printf|printf()]]
* [[Programowanie:C:putc|putc()]]
* [[Programowanie:C:putchar|putchar()]]
* [[Programowanie:C:puts|puts()]]
* [[Programowanie:C:remove|remove()]]
* [[Programowanie:C:rename|rename()]]
* [[Programowanie:C:rewind|rewind()]]
* [[Programowanie:C:scanf|scanf()]]
* [[Programowanie:C:setbuf|setbuf()]]
* [[Programowanie:C:setvbuf|setvbuf()]]
* [[Programowanie:C:sprintf|sprintf()]]
* [[Programowanie:C:sscanf|sscanf()]]
* [[Programowanie:C:tmpfile|tmpfile()]]
* [[Programowanie:C:tmpnam|tmpnam()]]
* [[Programowanie:C:ungetc|ungetc()]]
* [[Programowanie:C:vfprintf|vfprintf()]]
* [[Programowanie:C:vprintf|vprintf()]]
* [[Programowanie:C:vsprintf|vsprintf()]]
 
==stdlib.h==
Najbardziej podstawowe funkcje.
* [[Programowanie:C:atoiabort|atoiabort()]]
* [[Programowanie:C:randabs|randabs()]]
* [[Programowanie:C:srandatexit|srandatexit()]]
* [[Programowanie:C:atof|atof()]]
* [[Programowanie:C:atoi|atoi()]]
* [[Programowanie:C:atol|atol()]]
* [[Programowanie:C:bsearch|bsearch()]]
* [[Programowanie:C:calloc|calloc()]]
* [[Programowanie:C:div|div()]]
* [[Programowanie:C:exit|exit()]]
* [[Programowanie:C:free|free()]]
* [[Programowanie:C:ftell|ftell()]]
* [[Programowanie:C:getenv|getenv()]]
* [[Programowanie:C:labs|labs()]]
* [[Programowanie:C:ldiv|ldiv()]]
* [[Programowanie:C:malloc|malloc()]]
* [[Programowanie:C:mblen|mblen()]]
* [[Programowanie:C:mbstowcs|mbstowcs()]]
* [[Programowanie:C:mbtowc|mbtowc()]]
* [[Programowanie:C:qsort|qsort()]]
* [[Programowanie:C:rand|rand()]]
* [[Programowanie:C:realloc|realloc()]]
* [[Programowanie:C:sizeof|sizeof()]]
* [[Programowanie:C:srand|srand()]]
* [[Programowanie:C:strtod|strtod()]]
* [[Programowanie:C:strtol|strtol()]]
* [[Programowanie:C:strtoul|strtoul()]]
* [[Programowanie:C:system|system()]]
* [[Programowanie:C:wctomb|wctomb()]]
* [[Programowanie:C:wcstombs|wcstombs()]]
 
==string.h==
Operacje na łańcuchach znaków
* [[Programowanie:C:strcmpmemchr|strcmpmemchr()]]
* [[Programowanie:C:strcpymemcmp|strcpymemcmp()]]
* [[Programowanie:C:strlenmemcpy|strlenmemcpy()]]
* [[Programowanie:C:memmove|memmove()]]
* [[Programowanie:C:memset|memset()]]
* [[Programowanie:C:strcat|strcat()]]
* [[Programowanie:C:strchr|strchr()]]
* [[Programowanie:C:strcmp|strcmp()]]
* [[Programowanie:C:strcoll|strcoll()]]
* [[Programowanie:C:strcpy|strcpy()]]
* [[Programowanie:C:strcspn|strcspn()]]
* [[Programowanie:C:strerror|strerror()]]
* [[Programowanie:C:strlen|strlen()]]
* [[Programowanie:C:strncat|strncat()]]
* [[Programowanie:C:strncmp|strncmp()]]
* [[Programowanie:C:strncpy|strncpy()]]
* [[Programowanie:C:strpbrk|strpbrk()]]
* [[Programowanie:C:strrchr|strrchr()]]
* [[Programowanie:C:strspn|strspn()]]
* [[Programowanie:C:strstr|strstr()]]
* [[Programowanie:C:strtok|strtok()]]
* [[Programowanie:C:strxfrm|strxfrm()]]
 
==time.h==
Funkcje obsługi czasu.
* [[Programowanie:C:clockasctime|clockasctime()]]
* [[Programowanie:C:ctimeclock|ctimeclock()]]
* [[Programowanie:C:localtimectime|localtimectime()]]
* [[Programowanie:C:strftimedifftime|strftimedifftime()]]
* [[Programowanie:C:timegmtime|timegmtime()]]
* [[Programowanie:C:localtime|localtime()]]
* [[Programowanie:C:mktime|mktime()]]
* [[Programowanie:C:strftime|strftime()]]
* [[Programowanie:C:time|time()]]
 
 
Anonimowy użytkownik

Menu nawigacyjne