Przejdź do zawartości

C/Biblioteka standardowa/Indeks tematyczny: Różnice pomiędzy wersjami

"stabelkowanie"
Lethern (dyskusja | edycje)
"stabelkowanie"
Linia 1:
Spis plików nagłówkowych oraz zawartych w nich funkcji i makr biblioteki standardowej C. Funkcje, makra i typy wprowadzone dopiero w standardzie C99 zostały oznaczone poprzez "<nowiki>[C99]</nowiki>" po nazwie. (Zobacz też [[C/Biblioteka standardowa/Indeks tematyczny|Indeks alfabetyczny]].)
 
==assert.h==
Linia 7:
==ctype.h==
Klasyfikowanie znaków.
{|
* [[C/isalnum|isalnum()]]
! width="200" |
* [[C/isalpha|isalpha()]]
! width="200" |
* [[C/isblank|isblank()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
! width="200" |
* [[C/iscntrl|iscntrl()]]
|-
* [[C/isdigit|isdigit()]]
*| [[C/isgraphisalnum|isgraphisalnum()]]
*| [[C/islowerisalpha|islowerisalpha()]]
*| [[C/isprintisblank|isprintisblank()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/ispunct|ispunct()]]
*| [[C/isspaceiscntrl|isspaceiscntrl()]]
*| [[C/isupperisdigit|isupperisdigit()]]
*| [[C/isxdigitisgraph|isxdigitisgraph()]]
|-
* [[C/tolower|tolower()]]
*| [[C/toupperislower|toupperislower()]]
| [[C/isprint|isprint()]]
| [[C/ispunct|ispunct()]]
|-
| [[C/isspace|isspace()]]
| [[C/isupper|isupper()]]
| [[C/isxdigit|isxdigit()]]
|-
| [[C/tolower|tolower()]]
| [[C/toupper|toupper()]]
|}
 
==errno.h==
Linia 43 ⟶ 53:
==math.h==
Funkcje matematyczne.
{|
* [[C/FP_FAST_FMAF|FP_FAST_FMAF]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
! width="250" |
* [[C/FP_FAST_FMAL|FP_FAST_FMAL]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
! width="250" |
* [[C/FP_FAST_FMA|FP_FAST_FMA]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/FP_ILOGB0|FP_ILOGB0]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/FP_ILOGBNANFP_FAST_FMAF|FP_ILOGBNANFP_FAST_FMAF]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/FP_INFINITEFP_FAST_FMAL|FP_INFINITEFP_FAST_FMAL]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/FP_NAN|FP_NAN]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/FP_NORMALFP_FAST_FMA|FP_NORMALFP_FAST_FMA]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/FP_SUBNORMALFP_ILOGB0|FP_SUBNORMALFP_ILOGB0]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/FP_ZERO|FP_ZERO]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/HUGE_VALFFP_ILOGBNAN|HUGE_VALFFP_ILOGBNAN]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/HUGE_VALLFP_INFINITE|HUGE_VALLFP_INFINITE]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/HUGE_VAL|HUGE_VAL]] (makro)
*| [[C/INFINITYFP_NAN|INFINITYFP_NAN]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/MATH_ERREXCEPTFP_NORMAL|MATH_ERREXCEPTFP_NORMAL]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/MATH_ERRNO|MATH_ERRNO]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/NANFP_SUBNORMAL|NANFP_SUBNORMAL]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/FP_ZERO|FP_ZERO]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
* [[C/acosh|acosh()]]
|-
* [[C/acos|acos()]]
| [[C/HUGE_VALF|HUGE_VALF]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
* [[C/asinh|asinh()]]
| [[C/HUGE_VALL|HUGE_VALL]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
* [[C/asin|asin()]]
|-
* [[C/atan2|atan2()]]
*| [[C/atanhHUGE_VAL|atanh()HUGE_VAL]] (makro)
| [[C/INFINITY|INFINITY]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
* [[C/atan|atan()]]
|-
* [[C/cbrt|cbrt()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/MATH_ERREXCEPT|MATH_ERREXCEPT]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
* [[C/ceil|ceil()]]
*| [[C/copysignMATH_ERRNO|copysign()MATH_ERRNO]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/cosh|cosh()]]
| [[C/NAN|NAN]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
* [[C/cos|cos()]]
| [[C/acosh|acosh()]]
* [[C/double_t|double_t]] (typ) <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/erfc|erfc()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/erfacos|erfacos()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/exp2asinh|exp2asinh()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/expm1|expm1()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/expasin|expasin()]]
*| [[C/fabsatan2|fabsatan2()]]
|-
* [[C/fdim|fdim()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/atanh|atanh()]]
* [[C/float_t|float_t]] (typ) <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/flooratan|flooratan()]]
|-
* [[C/fmax|fmax()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/fmacbrt|fmacbrt()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/fminceil|fminceil()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/fmod|fmod()]]
*| [[C/fpclassifycopysign|fpclassifycopysign()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/frexpcosh|frexpcosh()]]
|-
* [[C/hypot|hypot()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/ilogbcos|ilogbcos()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/isfinitedouble_t|isfinite()double_t]] (typ) <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/isgreaterequal|isgreaterequal()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/isgreatererfc|isgreatererfc()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/isinferf|isinferf()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/islessequal|islessequal()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/islessgreaterexp2|islessgreaterexp2()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/islessexpm1|islessexpm1()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/isnan|isnan()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/exp|exp()]]
* [[C/isnormal|isnormal()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/fabs|fabs()]]
* [[C/isunordered|isunordered()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/ldexp|ldexp()]]
*| [[C/lgammafdim|lgammafdim()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/llrintfloat_t|llrint()float_t]] (typ) <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/llround|llround()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/log10floor|log10floor()]]
*| [[C/log1pfmax|log1pfmax()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/log2|log2()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/logbfma|logbfma()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/logfmin|logfmin()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/lrint|lrint()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/lroundfmod|lroundfmod()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/math_errhandlingfpclassify|math_errhandling]] fpclassify(makro)]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/modf|modf()]]
*| [[C/nanfrexp|nanfrexp()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/nearbyinthypot|nearbyinthypot()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/nextafter|nextafter()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/nexttowardilogb|nexttowardilogb()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/isfinite|isfinite()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
* [[C/pow|pow()]]
|-
* [[C/remainder|remainder()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/remquoisgreaterequal|remquoisgreaterequal()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/rintisgreater|rintisgreater()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/round|round()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/scalblnisinf|scalblnisinf()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/scalbnislessequal|scalbnislessequal()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/signbit|signbit()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/islessgreater|islessgreater()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
* [[C/sinh|sinh()]]
*| [[C/sinisless|sinisless()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
* [[C/sqrt|sqrt()]]
*| [[C/tanhisnan|tanhisnan()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/isnormal|isnormal()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
* [[C/tan|tan()]]
|-
* [[C/tgamma|tgamma()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
*| [[C/truncisunordered|truncisunordered()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/ldexp|ldexp()]]
|-
| [[C/lgamma|lgamma()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/llrint|llrint()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/llround|llround()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/log10|log10()]]
|-
| [[C/log1p|log1p()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/log2|log2()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/logb|logb()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/log|log()]]
|-
| [[C/lrint|lrint()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/lround|lround()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/math_errhandling|math_errhandling]] (makro) <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/modf|modf()]]
|-
| [[C/nan|nan()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/nearbyint|nearbyint()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/nextafter|nextafter()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/nexttoward|nexttoward()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/pow|pow()]]
| [[C/remainder|remainder()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/remquo|remquo()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/rint|rint()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/round|round()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/scalbln|scalbln()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/scalbn|scalbn()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
| [[C/signbit|signbit()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/sinh|sinh()]]
| [[C/sin|sin()]]
|-
| [[C/sqrt|sqrt()]]
| [[C/tanh|tanh()]]
|-
| [[C/tan|tan()]]
| [[C/tgamma|tgamma()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|-
| [[C/trunc|trunc()]] <nowiki>[C99]</nowiki>
|}
 
==setjmp.h==
Linia 155 ⟶ 214:
==stdio.h==
Standard Input/Output, czyli standardowe wejście-wyjście.
{|
* [[C/clearerr|clearerr()]]
! width="200" |
* [[C/fclose|fclose()]]
! width="200" |
* [[C/feof|feof()]]
! width="200" |
* [[C/ferror|ferror()]]
|-
* [[C/fflush|fflush()]]
*| [[C/fgetcclearerr|fgetcclearerr()]]
*| [[C/fgetposfclose|fgetposfclose()]]
*| [[C/fgetsfeof|fgetsfeof()]]
|-
* [[C/fopen|fopen()]]
*| [[C/fprintfferror|fprintfferror()]]
*| [[C/fputcfflush|fputcfflush()]]
*| [[C/fputsfgetc|fputsfgetc()]]
|-
* [[C/fread|fread()]]
*| [[C/freopenfgetpos|freopenfgetpos()]]
*| [[C/fscanffgets|fscanffgets()]]
*| [[C/fseekfopen|fseekfopen()]]
|-
* [[C/fsetpos|fsetpos()]]
*| [[C/ftellfprintf|ftellfprintf()]]
*| [[C/fwritefputc|fwritefputc()]]
*| [[C/getcfputs|getcfputs()]]
|-
* [[C/getchar|getchar()]]
*| [[C/getsfread|getsfread()]]
*| [[C/perrorfreopen|perrorfreopen()]]
*| [[C/printffscanf|printffscanf()]]
|-
* [[C/putc|putc()]]
*| [[C/putcharfseek|putcharfseek()]]
*| [[C/putsfsetpos|putsfsetpos()]]
*| [[C/removeftell|removeftell()]]
|-
* [[C/rename|rename()]]
*| [[C/rewindfwrite|rewindfwrite()]]
*| [[C/scanfgetc|scanfgetc()]]
*| [[C/setbufgetchar|setbufgetchar()]]
|-
* [[C/setvbuf|setvbuf()]]
*| [[C/sprintfgets|sprintfgets()]]
*| [[C/sscanfperror|sscanfperror()]]
*| [[C/tmpfileprintf|tmpfileprintf()]]
|-
* [[C/tmpnam|tmpnam()]]
*| [[C/ungetcputc|ungetcputc()]]
*| [[C/vfprintfputchar|vfprintfputchar()]]
*| [[C/vprintfputs|vprintfputs()]]
|-
* [[C/vsprintf|vsprintf()]]
| [[C/remove|remove()]]
| [[C/rename|rename()]]
| [[C/rewind|rewind()]]
|-
| [[C/scanf|scanf()]]
| [[C/setbuf|setbuf()]]
| [[C/setvbuf|setvbuf()]]
|-
| [[C/sprintf|sprintf()]]
| [[C/sscanf|sscanf()]]
| [[C/tmpfile|tmpfile()]]
|-
| [[C/tmpnam|tmpnam()]]
| [[C/ungetc|ungetc()]]
| [[C/vfprintf|vfprintf()]]
|-
| [[C/vprintf|vprintf()]]
| [[C/vsprintf|vsprintf()]]
|}
 
==stdlib.h==
Najbardziej podstawowe funkcje.
{|
* [[C/abort|abort()]]
! width="200" |
* [[C/abs|abs()]]
! width="200" |
* [[C/atexit|atexit()]]
! width="200" |
* [[C/atof|atof()]]
|-
* [[C/atoi|atoi()]]
*| [[C/atolabort|atolabort()]]
*| [[C/bsearchabs|bsearchabs()]]
*| [[C/callocatexit|callocatexit()]]
|-
* [[C/div|div()]]
*| [[C/exitatof|exitatof()]]
*| [[C/freeatoi|freeatoi()]]
*| [[C/getenvatol|getenvatol()]]
|-
* [[C/itoa|itoa()]]
*| [[C/labsbsearch|labsbsearch()]]
*| [[C/ldivcalloc|ldivcalloc()]]
*| [[C/mallocdiv|mallocdiv()]]
|-
* [[C/mblen|mblen()]]
*| [[C/mbstowcsexit|mbstowcsexit()]]
*| [[C/mbtowcfree|mbtowcfree()]]
*| [[C/qsortgetenv|qsortgetenv()]]
|-
* [[C/rand|rand()]]
*| [[C/reallocitoa|reallocitoa()]]
*| [[C/srandlabs|srandlabs()]]
*| [[C/strtodldiv|strtodldiv()]]
|-
* [[C/strtol|strtol()]]
*| [[C/strtoulmalloc|strtoulmalloc()]]
*| [[C/systemmblen|systemmblen()]]
*| [[C/wctombmbstowcs|wctombmbstowcs()]]
|-
* [[C/wcstombs|wcstombs()]]
| [[C/mbtowc|mbtowc()]]
| [[C/qsort|qsort()]]
| [[C/rand|rand()]]
|-
| [[C/realloc|realloc()]]
| [[C/srand|srand()]]
| [[C/strtod|strtod()]]
|-
| [[C/strtol|strtol()]]
| [[C/strtoul|strtoul()]]
| [[C/system|system()]]
|-
| [[C/wctomb|wctomb()]]
| [[C/wcstombs|wcstombs()]]
|}
 
==string.h==
Operacje na łańcuchach znaków
{|
* [[C/memchr|memchr()]]
! width="200" |
* [[C/memcmp|memcmp()]]
! width="200" |
* [[C/memcpy|memcpy()]]
! width="200" |
* [[C/memmove|memmove()]]
|-
* [[C/memset|memset()]]
*| [[C/strcatmemchr|strcatmemchr()]]
*| [[C/strchrmemcmp|strchrmemcmp()]]
*| [[C/strcmpmemcpy|strcmpmemcpy()]]
|-
* [[C/strcoll|strcoll()]]
*| [[C/strcpymemmove|strcpymemmove()]]
*| [[C/strcspnmemset|strcspnmemset()]]
*| [[C/strerrorstrcat|strerrorstrcat()]]
|-
* [[C/strlen|strlen()]]
*| [[C/strncatstrchr|strncatstrchr()]]
*| [[C/strncmpstrcmp|strncmpstrcmp()]]
*| [[C/strncpystrcoll|strncpystrcoll()]]
|-
* [[C/strpbrk|strpbrk()]]
*| [[C/strrchrstrcpy|strrchrstrcpy()]]
*| [[C/strspnstrcspn|strspnstrcspn()]]
*| [[C/strstrstrerror|strstrstrerror()]]
|-
* [[C/strtok|strtok()]]
*| [[C/strxfrmstrlen|strxfrmstrlen()]]
*| [[C/strdupstrncat|strdupstrncat()]]
| [[C/strncmp|strncmp()]]
|-
| [[C/strncpy|strncpy()]]
| [[C/strpbrk|strpbrk()]]
| [[C/strrchr|strrchr()]]
|-
| [[C/strspn|strspn()]]
| [[C/strstr|strstr()]]
| [[C/strtok|strtok()]]
|-
| [[C/strxfrm|strxfrm()]]
| [[C/strdup|strdup()]]
|}
 
==time.h==
Funkcje obsługi czasu.
{|
* [[C/asctime|asctime()]]
! width="200" |
* [[C/clock|clock()]]
! width="200" |
* [[C/ctime|ctime()]]
! width="200" |
* [[C/difftime|difftime()]]
|-
* [[C/gmtime|gmtime()]]
*| [[C/localtimeasctime|localtimeasctime()]]
*| [[C/mktimeclock|mktimeclock()]]
*| [[C/strftimectime|strftimectime()]]
|-
* [[C/time|time()]]
*| [[C/tmdifftime|tm]] difftime(struktura)]]
| [[C/gmtime|gmtime()]]
| [[C/localtime|localtime()]]
|-
| [[C/mktime|mktime()]]
| [[C/strftime|strftime()]]
| [[C/time|time()]]
|-
| [[C/tm|tm]] (struktura)
|}
8268

edycji