Statystyka matematyczna/Statystyka matematyczna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Statystyka matematyczna
Statystyka matematyczna
Statystyka matematyczna

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa oraz miejsca pochodzenia książki i jej jakikolwiek części, a także treści, teksty, tabele, wykresy, rysunki, wzory i inne elementy oraz ich części zawarte w książce, i tą książkę, nawet w postaci przerobionej nie można umieszczać w jakikolwiek formie na czasopismach naukowych, archiwach prac, itp.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji niezależnie, czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Średnie w matematyce statystycznej

Statystyka matematyczna/Średnie w matematyce statystycznej

Wprowadzenie do rozkładów zmiennych losowych

Statystyka matematyczna/Wprowadzenie do rozkładów zmiennych losowych

Momenty statystyczne ciągłe i dyskretne

Statystyka matematyczna/Momenty statystyczne ciągłe i dyskretne

Momenty statystyczne dla funkcji złożonej

Statystyka matematyczna/Momenty statystyczne dla funkcji złożonej

Momenty statystyczne w działaniu

Statystyka matematyczna/Momenty statystyczne w działaniu

Pobieranie próby

Statystyka matematyczna/Pobieranie próby

Metoda największej wiarygodności

Statystyka matematyczna/Metoda największej wiarygodności

Funkcje charakterystyczne

Statystyka matematyczna/Funkcje charakterystyczne

Ważniejsze rozkłady statystyczne

Statystyka matematyczna/Ważniejsze rozkłady statystyczne

Twierdzenie o rozkładzie Bernoulliego

Statystyka matematyczna/Twierdzenie o rozkładzie Bernoulliego

Twierdzenie o rozkładzie wielomianowym

Statystyka matematyczna/Twierdzenie o rozkładzie wielomianowym

Twierdzenie o rozkładzie normalnym jednowymiarowym

Statystyka matematyczna/Twierdzenie o rozkładzie normalnym jednowymiarowym

Twierdzenie o rozkładzie normalnym wielowymiarowym

Statystyka matematyczna/Twierdzenie o rozkładzie normalnym wielowymiarowym

Centralne twierdzenie graniczne

Statystyka matematyczna/Centralne twierdzenie graniczne

Twierdzenie o rozkładzie χ²

Statystyka matematyczna/Twierdzenie o rozkładzie χ²

Twierdzenie o rozkładzie hipergeometrycznym

Statystyka matematyczna/Twierdzenie o rozkładzie hipergeometrycznym

Twierdzenie o rozkładzie Poissona

Statystyka matematyczna/Twierdzenie o rozkładzie Poissona

Błędy pomiarowe w fizyce

Statystyka matematyczna/Błędy pomiarowe w fizyce

Metoda najmniejszych kwadratów

Statystyka matematyczna/Metoda najmniejszych kwadratówPowrót do spisu treści