Szczególna teoria względności/Szczególna teoria względności

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szczególna teoria względności
Szczególna teoria względności
Szczególna teoria względności

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa oraz miejsca pochodzenia książki i jej jakikolwiek części, a także treści, teksty, tabele, wykresy, rysunki, wzory i inne elementy oraz ich części zawarte w książce, i tą książkę, nawet w postaci przerobionej nie można umieszczać w jakikolwiek formie na czasopismach naukowych, archiwach prac, itp.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji niezależnie, czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Postulaty szczególnej teorii względności i rodzaje układów

Szczególna teoria względności/Postulaty szczególnej teorii względności i rodzaje układów

Podstawy teorii względności

Szczególna teoria względności/Podstawy teorii względności

Przypomnienie o operatorach rzutowych

Szczególna teoria względności/Przypomnienie o operatorach rzutowych

Przypomnienie transformacji Galileusza, właściwości operatorów transformacji

Szczególna teoria względności/Przypomnienie transformacji Galileusza, właściwości operatorów transformacji

Wydłużenie podłużne a poprzeczne

Szczególna teoria względności/Wydłużenie podłużne a poprzeczne

Układy inercjalne i nieinercjalne

Szczególna teoria względności/Układy inercjalne i nieinercjalne

Transformacje prędkości - początek rozważań

Szczególna teoria względności/Transformacje prędkości - początek rozważań

Transformacje różniczek czasu i położenia

Szczególna teoria względności/Transformacje różniczek czasu i położenia

Transformacje prędkości - równania końcowe

Szczególna teoria względności/Transformacje prędkości - równania końcowe

Transformacje macierzy transformacji, układy globalnie (lokalnie) płaskie a słabozakrzywione - rozważania ogólne

Szczególna teoria względności/Transformacje macierzy transformacji, układy globalnie (lokalnie) płaskie a słabozakrzywione - rozważania ogólne

Transformacje macierzy transformacji Einsteina i Newtona, układy globalnie (lokalnie) płaskie a słabozakrzywione

Szczególna teoria względności/Transformacje macierzy transformacji Einsteina i Newtona, układy globalnie (lokalnie) płaskie a słabozakrzywione

Istnienie dowolnych ogólnie nieprostokątnych układów odniesienia

Szczególna teoria względności/Istnienie dowolnych ogólnie nieprostokątnych układów odniesienia

Równoważności macierzy transformacji

Szczególna teoria względności/Równoważności macierzy transformacji

Zestawienie transformacji w układach płaskich i słabozakrzywionych

Szczególna teoria względności/Zestawienie transformacji w układach płaskich i słabozakrzywionych

Przechodniość macierzy transformacji

Szczególna teoria względności/Przechodniość macierzy transformacji

Tensor metryczny Minkowskiego i jego niezmienniczość interwału czasoprzestrzennego, a stożek światła

Szczególna teoria względności/Tensor metryczny Minkowskiego i jego niezmienniczość interwału czasoprzestrzennego, a stożek światła

Baza odniesienia w mechanice Einsteina i Newtona

Szczególna teoria względności/Baza odniesienia w mechanice Einsteina i Newtona

Własności czasoprzestrzeni

Szczególna teoria względności/Własności czasoprzestrzeni

Trzy zasady dynamiki Einsteina

Szczególna teoria względności/Trzy zasady dynamiki Einsteina

Tensory w czasoprzestrzeni

Szczególna teoria względności/Tensory w czasoprzestrzeni

Konwencje Newtona i Einsteina - formułowanie drugiej zasady dynamiki Einsteina-Newtona

Szczególna teoria względności/Konwencje Newtona i Einsteina - formułowanie drugiej zasady dynamiki Einsteina-Newtona

Tensorowy charakter różniczki położenia oraz tensora siły w mechanine Einsteina i wektora siły w mechanice Newtona

Szczególna teoria względności/Tensorowy charakter różniczki położenia oraz tensora siły w mechanine Einsteina i wektora siły w mechanice Newtona

Formułowanie drugiej i trzeciej zasady dynamiki Einsteina-Newtona, zasada niezależności działania tensorów (wektorów) sił

Szczególna teoria względności/Formułowanie drugiej i trzeciej zasady dynamiki Einsteina-Newtona, zasada niezależności działania tensorów (wektorów) sił

Formułowanie zasad dynamiki ruchu obrotowego

Szczególna teoria względności/Formułowanie zasad dynamiki ruchu obrotowego

Twierdzenie o środku mas w dynamice Einsteina-Newtona

Szczególna teoria względności/Twierdzenie o środku mas w dynamice Einsteina-Newtona

Pewne prawa w układach globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze (wektorze) prędkości

Szczególna teoria względności/Pewne prawa w układach globalnie (lokalnie) płaskich o globalnie (lokalnie) stałym tensorze (wektorze) prędkości

Pierwsza i druga zasada Lagrange'a

Szczególna teoria względności/Pierwsza i druga zasada Lagrange'a

Teoria funkcji lagrangianu

Szczególna teoria względności/Teoria funkcji lagrangianu

Matematyczna teoria najmniejszego działania, dodawanie do niej dowolnych zer i jedynek z definicji całki

Szczególna teoria względności/Matematyczna teoria najmniejszego działania, dodawanie do niej dowolnych zer i jedynek z definicji całki

Anormalne układy, tylko matematyczne, a nie fizyczne

Szczególna teoria względności/Anormalne układy, tylko matematyczne, a nie fizyczne

Definicja masy i energii, spoczynkowej i relatywistycznej, i pędu

Szczególna teoria względności/Definicja masy i energii, spoczynkowej i relatywistycznej, i pędu

Niezmienniczość ciśnienia od układu odniesienia

Szczególna teoria względności/Niezmienniczość ciśnienia od układu odniesienia

Lokalna zachowawczość tensora gęstości energii(masy)-pędu

Szczególna teoria względności/Lokalna zachowawczość tensora gęstości energii(masy)-pędu

Lokalna zasada zachowania tensora pędu

Szczególna teoria względności/Lokalna zasada zachowania tensora pędu

Lokalna zasada zachowania energii(masy)-pędu z lokalnej zachowawczości tensora gęstości energii(masy)-pędu

Szczególna teoria względności/Lokalna zasada zachowania energii(masy)-pędu z lokalnej zachowawczości tensora gęstości energii(masy)-pędu

Dyskretne i ciągłe równanie ruchu

Szczególna teoria względności/Dyskretne i ciągłe równanie ruchu

Lokalna zasada zachowania energii(masy)-pędu z zasady zachowania energii(masy)-pędu

Szczególna teoria względności/Lokalna zasada zachowania energii(masy)-pędu z zasady zachowania energii(masy)-pędu

Lokalna zachowawczość tensora gęstości energii(masy)-pędu z teorii gęstości lagrangianu

Szczególna teoria względności/Lokalna zachowawczość tensora gęstości energii(masy)-pędu z teorii gęstości lagrangianu

Lokalna zasada zachowania tensora pędu, z teorii gęstości lagrangianu

Szczególna teoria względności/Lokalna zasada zachowania tensora pędu, z teorii gęstości lagrangianu

Lagrangian masowy kinematyczny w mechanice Einsteina i Newtona

Szczególna teoria względności/Lagrangian masowy kinematyczny w mechanice Einsteina i Newtona

Oddziaływanie elektromagnetyczne ogólnie zmienne i statyczne (pole elektromagnetyczne) z teorii gęstości lagrangianu

Szczególna teoria względności/Oddziaływanie elektromagnetyczne ogólnie zmienne i statyczne (pole elektromagnetyczne) z teorii gęstości lagrangianuPowrót do spisu treści