Terapia zajęciowa/WIKIBOOKS

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Temat:WYKORZYSTANIE WIKIBOOKS W PRACOWNIE KOMPUTEROWEJ

Złożoność:

Klasyfikacja:

 • rodzaj:
  • metoda:
   • technika:

Uczestnicy:

Czas trwania:

Etap procesu:

Cel ogólny:

Cele szczegółowe:

Forma:

Pomoce dydaktyczne:

BHP:

Przebieg zajęć[edytuj]

Część wstępna[edytuj]

czas czynności terapeuty czynności uczestników
15
 1. wita uczestników
 2. przedstawia się
 3. przedstawia cel i temat spotkania
 4. przedstawia zasady współpracy
 5. odpowiada na pytania dotyczące zajęć
 6. interesuje się samopoczuciem
 1. witają terapeutę
 2. przedstawiają się imieniem
 3. słuchają celów i tematu
 4. słuchają zasad
 5. zadają pytania dotyczące zajęć
 6. mówią o swoim samopoczuciu

Część zasadnicza[edytuj]

czas czynności terapeuty czynności uczestników
 1. czynność
 1. czynność

Część końcowa[edytuj]

czas czynności terapeuty czynności uczestników
15
 1. prowadzi dyskusję podsumowującą zajęcia
 2. dziękuje za udział
 3. informuje o następnych spotkaniach
 4. podaje kontakt
 5. żegna uczestników
 1. omawiają wnioski z zajęć
 2. dziękują za udział sobie nawzajem i terapeucie
 3. słuchają i notują informacje
 4. słuchają i notują informacje
 5. żegnają terapeutę

Źródła[edytuj]