Wikibooks:Poczekalnia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
(Przekierowano z Wikibooks:SDU)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie prowadzimy dyskusje nad stronami (lub książkami), które zdaniem użytkowników kwalifikują się do usunięcia lub naprawienia.

Umieszczenie tu strony (lub książki) nie oznacza, że zostanie automatycznie usunięty lub naprawiony. Strona ta powstała po to, aby dać możliwość przedstawienia argumentów za i przeciw usunięciu lub naprawieniu strony (lub książki). Skasowanie strony (lub książki) może nastąpić tylko po dyskusji i wyraźnym poparciu przez użytkowników niepozostawienia strony (lub książki) i jego skasowania, a naprawa strony (lub książki) może nastąpić tylko po dyskusji i wyraźnym poparciu przez użytkowników naprawienia strony (lub książki). W innym przypadku dyskusja może trwać nadal. Do chwili rozstrzygnięcia zawartość strony (lub książki) nie jest usuwana i naprawiana oraz można prowadzić nad nią prace.

 • Nie należy tu umieszczać stron (lub książek) stosunkowo nowych, powinno się dać autorom trochę czasu na rozwinięcie artykułu (lub podręcznika).
 • Nie umieszcza się tutaj pojedyńczych stron przeznaczonych do ekspresowego kasowania. Moduły, które zgodnie z zasadami projektu nie należą do tematów, które powinny znaleźć się na Wikibooks, są usuwane bez zbędnej zwłoki przez administratorów. Można tu przeprowadzić dyskusję w wypadku, gdy nie ma zgody co do odpowiadania wytycznym Wikibooks.
 • O zgłoszeniu strony (lub książki) do usunięcia lub naprawienia należy informować jego autora oraz użyć szablonu {{SdU}} lub {{DoSkasowania}} (tylko dla stron artykułów) albo {{DNU}} (tylko dla stron naprawy, prowokacje, artykułów i kwestii technicznych) na stronach (lub stronach głównych książek).
 • Po zakończeniu dyskusji należy usunąć szablon {{SdU}} lub {{DoSkasowania}} albo {{DNU}} mówiące o trwaniu dyskusji ze strony (lub strony głównej książki) oraz przenieść ewetualnie dyskusję do archiwum (stare archiwum to archiwum z Wikibooks:Strony do usunięcia), a później wstawić opcjonalnie (dla stron (lub książek) do usunięcia należy je wstawić nie opcjonalnie, tylko koniecznie) na tą stronę (lub stronę główną tej książki) szablony informujące {{DNU}} (na co najmniej 30 dni od zakończenia dyskusji), co dla stron (lub książek), dla których w wyniku dyskusji ustalono, że należy usunąć tą stronę (lub książkę), to póżniej po jakimś czasie najwcześniej po 30 dniach od zakończenia dyskusji Administrator z Wikibooks:Administratorzy to zrobi, a dla których stron (lub książek) ustalono, że należy zrobić co innego, robione jest po dyskusji, co ustalono w poczekalni.
 • Często strony (lub książki) nie są usuwane bezpowrotnie, a archiwizowane na stronie użytkownika, który był autorem danego podręcznika.
 • Jak zgłaszać strony (lub książki) do naprawy lub usunięcia to jest na stronach pomocy szablonu DNU oraz pomocy szablonu SdU i pomocy szablonu DoSkasowania.

Pełna lista stron (lub książek), co do których przeprowadza się dyskuję, co dalej robić, znajduje się w Kategoria:Poczekalnia DNU - dyskusja (artykuły), gdy strony (lub książki) należą do sekcji artykuły, wstawiany przez {{SdU}} i {{DoSkasowania}} oraz {{DNU}}, a także na Kategoria:Poczekalnia DNU - dyskusja (naprawa), gdy strony (lub ksiązki) należą do sekcji naprawa, Kategoria:Poczekalnia DNU - dyskusja (prowokacje), gdy strony (lub książki) należą do sekcji prowokacje, i Kategoria:Poczekalnia DNU - dyskusja (kwestie techniczne), gdy strony (lub książki) należą do sekcji kwestie techniczne, wstawianych przez {{DNU}}, a wszystkie zgłoszenia są na stronie Zgłoszenia.

Co do pełnej listy zgłoszeń, co do których ustalono, co zrobić, czy nie podejmować, żadnych działań: Kategoria:Poczekalnia DNU - załatwiono (zostawiono), gdy dla strony (lub książki) uzyskano konsensus w sprawie pozostawienia jej w Wikibooks, Kategoria:Poczekalnia DNU - załatwiono (brak wyniku), gdy dla strony (lub książki) nie uzyskano konsensusu w sprawie pozostawienia lub usunięcia jej z Wikibooks, Kategoria:Poczekalnia DNU - załatwiono (usuwane), gdy dla strony (lub książki) uzyskano konsensus w sprawie usunięcia jej z Wikibooks, oraz Kategoria:Poczekalnia DNU - załatwiono (naprawiono), gdy dla strony (lub książki) uzyskano konsensus naprawienia jej lub niepodejmowania żadnych działań w celu jej naprawy.

Regulamin Poczekalni[edytuj]

Ogólne
 1. Każdy użytkownik Wikibooks'a może zgłaszać książki (na jej stronie głównej), artykuły, szablony, kategorie, portale i strony wipedysty do poczekalni na stronie Poczekalni.
 2. Każde zgłoszenie musi być opatrzone merytorycznym uzasadnieniem.
 3. Każda zgłoszona strona (lub książka) powinna pozostać w Poczekalni przez minimum 24 godziny (wyjątkiem są strony (lub książki), których książkowość lub jej brak nie wzbudza wątpliwości lub których zgłoszenie jest wygłupem).
 4. Zgłaszający stronę (lub książkę) ma obowiązek poinformowania głównego autora albo współautorów (z wyjątkiem dynamicznego IP) o zgłoszeniu strony (lub książki) do Poczekalni – przez wstawienie na stronę dyskusji użytkownika szablonu poprzez wywołanie subst, tzn.: {{subst:DNU/info|Tu podaj tytuł strony (lub strony głównej książki)}} ze stosownym opisem.
 5. Głosy niezawierające argumentów merytorycznych są wykreślane z Poczekalni.
 6. Strona (lub książka) pozostawiona na Wikibooks'ie w wyniku dyskusji można ponownie zgłosić po upływie 30 dni od chwili ostatniego zgłoszenia.
Ocena strony (lub książki)
 1. Ostateczną decyzję co do losów strony (lub książki), wobec których brak jest wyraźnego konsensusu, podejmuje administrator. W pozostałych przypadkach może zrobić to każdy doświadczony wikipedysta.
 2. Decyzja podejmowana jest na podstawie merytorycznych opinii zawartych w dyskusji nad stroną (lub książką).
 3. Zgłoszenie, które nie doczekało się komentarza, jest przenoszone do załatwionych. Przedmiotowa strona (lub książka) pozostaje wówczas w Wikibooks.
 4. Zgłoszenia, przy których nie osiągnięto konsensusu, mogą być zdjęte z Poczekalni nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni.
 5. Jeżeli nie zostanie osiągnięty konsensus co do dalszego postępowania, strona (lub książka na jej stronie głównej) zostaje opatrzona odpowiednim szablonem {{DNU|brak wyniku}} i pozostaje na Wikibooks. Stronę (lub książkę) można zgłosić ponownie po upływie 30 dni.
 6. Każda decyzja dotycząca losu strony (lub książki) musi być uargumentowana.

Strony w Poczekalni[edytuj]

 • Question book magnify2.svg Naprawa - strony (lub książki) z drobnymi problemami wymagające pilnej naprawy: Tu odbywają się dyskusje na temat naprawy wszystkich zgłoszonych stron (lub książek), które da się naprawić w wyniku przeprowadzonej dyskusji, zgłoszona strona (lub książka) na wniosek wikipedystów nawet będących botami po przeprowadzonej dyskusji jest naprawiana w ściśle określony sposób lub są niepodejmowane żadne działania.
 • Wikipedia scale of justice.png Prowokacje - strony (lub książki) z aktami prowokacyjnymi: Tu odbywają się dyskusje na temat stron (lub książek) powstałych jako prowokacja z fałszywymi lub częściowo fałszywymi informacjami, przeprowadzana jest dyskusja, czy należy tą stronę (lub książkę) usunąć lub nie.
 • Book notice.svg Artykuły - strony (lub książki) posiadające problemy z treścią lub tekstem: Tu odbywają się dyskusje na temat problemów z treścią lub tekstem wszystkich zgłoszonych pozostałych stron (lub książek) na wniosek wikipedystów. bo nie udało się naprawić tych problemów, przeprowadzana jest dyskusja, czy należy tą stronę (lub książkę) usunąć lub nie.
 • Nuvola apps kservices.svg Kwestie techniczne - strony (lub książki) z poważnymi problemami technicznymi: Na tej podstronie zgłaszamy strony (lub książki) z poważnymi problemami technicznymi, z którymi nie udało się naprawić kwestii technicznych ze stroną (lub książką) (np. ten szablon jest, co do działania jest taki sam lub podobny jak inny), co do wywołań szablonów (błędne parametry powodujące błędne działanie strony), przydzielenia do kategorii, itp., przeprowadzana jest dyskusja, czy należy tą stronę (lub książkę) usunąć lub nie.
 • Wszystkie toczące się w tej chwili wątki można znaleźć na tej stronie.
 • Jeśli strony (lub książki) nie da się rzeczywiście naprawić lub nie uzyskano konsensusu w sprawie usunięcia ich, wtedy decyzję podejmuje Administrator, czy ją rzeczywiście usunąć.