Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz/Art. 5 KC

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz

Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.