Przejdź do zawartości

Zanurkuj w Pythonie/Źródła/odbchelper.py

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
#-*- coding: utf-8 -*-

u"""przykładowy skrypt odbchelper.py

Ten program jest częścią książki "Zanurkuj w Pythonie", podręcznika
o Pythonie dla doświadczonych programistów. Najnowszą wersję można
znaleźć tu: http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie.
 
Program ten został oparty na przykładach zawartych w książce
"Dive Into Python", a dostępnej stąd: http://www.diveintopython.org.

Wszystkie rzeczy znajdujące się na górze skryptu są opcjonalnymi metadanymi;
prawdziwy kod zaczyna się od linii z "def buildConnectionString"
"""

__author__ = "Mark Pilgrim (mark@diveintopython.org)"
__version__ = "$Revision: 1.2 $"
__date__ = "$Date: 2004/05/05 21:57:19 $"
__copyright__ = "Copyright (c) 2001 Mark Pilgrim"
__license__ = "Python"

def buildConnectionString(params):
  u"""Tworzy łańcuch znaków na podstawie słownika parametrów.
  
  Zwraca łańcuch znaków.
  """
  return ";".join(["%s=%s" % (k, v) for k, v in params.items()])

if __name__ == "__main__":
  myParams = {"server":"mpilgrim", \
        "database":"master", \
        "uid":"sa", \
        "pwd":"secret"
        }
  print buildConnectionString(myParams)