Zanurkuj w Pythonie/Źródła/roman/stage2/roman2.py

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
"""Convert to and from Roman numerals

This program is part of "Dive Into Python", a free Python book for
experienced programmers. Visit http://diveintopython.org/ for the
latest version.
"""

__author__ = "Mark Pilgrim (mark@diveintopython.org)"
__version__ = "$Revision: 1.2 $"
__date__ = "$Date: 2004/05/05 21:57:20 $"
__copyright__ = "Copyright (c) 2001 Mark Pilgrim"
__license__ = "Python"

#Klasy wyjątków
class RomanError(Exception): pass
class OutOfRangeError(RomanError): pass
class NotIntegerError(RomanError): pass
class InvalidRomanNumeralError(RomanError): pass

#Mapowanie znaków na liczby
romanNumeralMap = (('M', 1000),
          ('CM', 900),
          ('D', 500),
          ('CD', 400),
          ('C', 100),
          ('XC', 90),
          ('L', 50),
          ('XL', 40),
          ('X', 10),
          ('IX', 9),
          ('V', 5),
          ('IV', 4),
          ('I', 1))

def toRoman(n):
  u"""konwertuje liczbę całkowitą na jej reprezentację rzymską"""
  result = ""
  for numeral, integer in romanNumeralMap:
    while n >= integer:
      result += numeral
      n -= integer
  return result

def fromRoman(s):
  u"""konwertuje zapis rzymski na liczbę całkowitą"""
  pass