Esperanto/Gramatyka/Słowotwórstwo

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ponieważ esperanto jest językiem sztucznym to wszystkie słowa zostały stworzone od podstaw. Jednak ilość słów, które trzeba by utworzyć jest tak ogromna, że istnieją reguły mówiące jak nowe słowa tworzyć od już istniejących.

Wyrazy podstawowe[edytuj]

Jest to zbiór wyrazów, które w żaden sposób nie zostały utworzone z innych wyrazów i nie są zdefiniowane przez inne wyrazy podstawowe. Dlatego koniecznie jest przetłumaczenie tych wyrazów na inny język. Zbiór tych wyrazów prezentujemy poniżej:

Czasowniki[edytuj]

 • devi - musieć, mieć obowiązek/powinność
 • esti - być
 • fari - robić/czynić
 • havi - mieć
 • povi - móc (mieć możliwość/umiejętność)
 • vivi - żyć
 • voli - chcieć
 • (to jeszcze nie wszystkie czasowniki)

Rzeczowniki[edytuj]

 • objekto - rzecz, obiekt, przedmiot
 • tempo - czas
 • spaco - przestrzeń

Zaimki[edytuj]

 • mi
 • vi
 • itp. (wszystkie zaimki osobowe należą do słów bazowych)

Przyimki[edytuj]

 • wszystkie przyimki należą do słów podstawowych

przyk.(z+za=zza) obok,około itd.

Liczebniki[edytuj]

 • wszystkie liczebniki główne należą do słów podstawowych

Korelatywy[edytuj]

 • wszystkie korelatywy należą do słów podstawowych


Przysłówki[edytuj]

 • almenaŭ - przynajmniej
 • ankaŭ - także
 • ankoraŭ - jeszcze
 • apenaŭ - zaledwie
 • baldaŭ - wkrótce
 • hieraŭ - wczoraj
 • hodiaŭ - dziś
 • morgaŭ - jutro
 • preskaŭ - prawie
 • ambaŭ - obaj
 • for - precz, won
 • - nawet
 • ja - przecież
 • ĵus - właśnie
 • plu - dalej, nadal
 • tre - bardzo
 • tro - zbyt
 • jen - oto
 • kvazaŭ - jakby
 • tuj - natychmiast
 • tamen - jednak

Przedrostki[edytuj]

Oto spis przedrostków:

 1. BO- - pokrewieństwo przez małżeństwo
 2. DIS- - rozdanie, rozejście
 3. EK- - nagłe, początkowe lub chwilowe działanie
 4. EKS- - były, już nieistniejący
 5. FI- - moralnie zły
 6. GE- - obie płcie, grupę lub parę
 7. MAL- - przeciwieństwo, odwrotność
 8. PRA- - bardzo dawno w czasie (pra)
 9. RE- - powtórzenie
 10. MIS- - błędnie, nietrafnie

Przyrostki[edytuj]

Do tworzenia nowych wyrazów używa się też przyrostków. Do tematu wyrazu dodajemy przyrostek a następnie końcówkę określającą część mowy. Poniżej lista przyrostków:

 1. -AĈ- - nieestetyczny, niewłaściwy fizycznie (określenie pejoratywne)
 2. -AD- - ciągłość czynności
 3. -AĴ- - konkretna rzecz w kontekście idei
 4. -AN- - członek grupy, partii, kraju itp.
 5. -AR- - zbiór
 6. -ĈJ- - spieszcza męskie imiona
 7. -EBL- - bierna możliwość
 8. -EC- - abstrakcyjna cecha, stan w kontekście idei
 9. -EG- - zgrubienia, powiększenia
 10. -EJ- - miejsce
 11. -EM- - tendencja, skłonność
 12. -END- - bierny obowiązek
 13. -ER- - część, fragment całości
 14. -ESTR- - zarządce
 15. -ET- - zdrobnienia
 16. -ID- - dziecko, potomka
 17. -IG- - czynność wymuszoną
 18. -IĜ- - czynność samoistną
 19. -IL- - przedmiot do wykonywania czynności
 20. -IN- - wskazuje żeńską płeć
 21. -IND- - wskazuje bycie godnym
 22. -ING- -zawieranie części innych przedmiotów
 23. -IST- - zawód
 24. -NJ- - spieszczający przedrostek wskazujący żeńską płeć
 25. -OBL- - wielokrotność
 26. -ON- - ułamek
 27. -OP- - liczebnik zbiorowy
 28. -UL- - osoba o określonej cesze
 29. -UJ- - zawieranie w sobie innych przedmiotów

Wyrazy pochodne[edytuj]

Za pomocą wyrazów podstawowych tworzone są wyrazy pochodne. Wprawdzie każdy wyraz pochodny jest jakby nowym tematem do tworzenia na jego podstawie nowych słów używając przedrostków i przyrostków to mimo to jego znaczenie można opisać za pomocą słów już znajdujących się w języku esperanto. Przykładowo:

 • krei = fari ion, kio ankoraŭ ne ekzistas
 • tworzyć = robić coś, co jeszcze nie istnieje

Do definicji niektórych słów pochodnych używa się wcześniej zdefiniowanych innych słów pochodnych.