Przejdź do zawartości

Wikibooks:Poczekalnia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Do usunięcia

 • Poczekalnia (archiwum)
 • Ekspresowe kasowanie
 • Pliki przeniesione do Commons
Na tej stronie prowadzimy dyskusje nad jednostkami (szablonami, kategoriami, artykułami, podręcznikami, itp.), które zdaniem użytkowników kwalifikują się do usunięcia lub naprawienia.

Umieszczenie tu jednostek nie oznacza, że zostanie automatycznie usunięty lub naprawiony. Strona ta powstała po to, aby dać możliwość przedstawienia argumentów za i przeciw usunięciu lub naprawieniu jednostki. Skasowanie jednostki może nastąpić tylko po dyskusji i wyraźnym poparciu przez użytkowników niepozostawienia jej i skasowania, a naprawa jednostki może nastąpić tylko po dyskusji i wyraźnym poparciu przez użytkowników naprawienia jednostki. W innym przypadku dyskusja może trwać nadal. Do chwili rozstrzygnięcia zawartość jednostki nie jest usuwana i naprawiana oraz można prowadzić nad nią prace.

 • Nie należy tu umieszczać jednostek stosunkowo nowych, powinno się dać autorom trochę czasu na rozwinięcie artykułu (lub podręcznika).
 • Nie umieszcza się tutaj pojedynczych stron przeznaczonych do ekspresowego kasowania. Strony, które zgodnie z zasadami projektu nie należą do tematów, które powinny znaleźć się na Wikibooks, są usuwane bez zbędnej zwłoki przez administratorów. Można tu przeprowadzić dyskusję w wypadku, gdy nie ma zgody co do odpowiadania wytycznym Wikibooks.
 • O zgłoszeniu jednostki do usunięcia lub naprawienia należy informować użytkowników Wikibooks na stronie jednostki używając szablonu {{SdU}} lub {{DoSkasowania}} albo {{DNU}} (tylko dla stron: naprawa, prowokacje, artykuły i kwestie techniczne) w przypadku podręcznika, ale książki na stronach głównych książek, broszury na jego jedynym artykule, a strony w jego wikikodzie.
 • Po zakończeniu dyskusji należy usunąć szablon {{SdU}} lub {{DoSkasowania}} albo {{DNU}} mówiące o trwaniu dyskusji z jednostki (w przypadku podręcznika, ale książki na stronie głównym książki, a broszury na jego jedynym artykule) oraz przenieść ewentualnie dyskusję do archiwum (szablon archiwum stworzony ze szkieletu z {{SDU}} to {{SDU/Archiwum}}), a później wstawić opcjonalnie (dla jednostek do usunięcia należy je wstawić nie opcjonalnie, tylko koniecznie) do tej jednostki (w przypadku podręcznika, ale książki na stronach głównych książek, a broszury na jego jedynym artykule) szablony informujące {{DNU}} lub {{SdUwynik}} (na co najmniej 30 dni od zakończenia dyskusji), co dla jednostek, dla których w wyniku dyskusji ustalono, że należy usunąć je, to później po jakimś czasie najwcześniej po 30 dniach od zakończenia dyskusji Administrator z Administratorzy to zrobi, a dla których jednostek ustalono, że należy zrobić co innego, robione jest po dyskusji, co ustalono w poczekalni.
 • Często podręczniki nie są usuwane bezpowrotnie, a archiwizowane na stronie użytkownika, który był autorem danego podręcznika.
 • Jak zgłaszać jednostki do naprawy lub usunięcia oraz co robić po zakończonej dyskusji, to jest na stronach pomocy szablonu {{DNU}} oraz pomocy szablonu {{SdU}} i {{DoSkasowania}}, a także pomocy szablonu {{SdUwynik}}.

Pełna lista jednostek, co do których przeprowadza się dyskusję, co dalej robić, znajduje się w Poczekalnia DNU - dyskusja (naprawa), gdy jednostki należą do sekcji naprawa, a także na Poczekalnia DNU - dyskusja (prowokacje), gdy jednostki należą do sekcji prowokacje, Poczekalnia DNU - dyskusja (artykuły), gdy jednostki należą do sekcji artykuły i Poczekalnia DNU - dyskusja (kwestie techniczne), gdy jednostki należą do sekcji kwestie techniczne, wstawianych przez {{SdU}} i {{DoSkasowania}} oraz {{DNU}}, a wszystkie zgłoszenia są na stronie Zgłoszenia.

Co do pełnej listy zgłoszeń, co do których ustalono, co zrobić, czy nie podejmować, żadnych działań jest na: Poczekalnia DNU - załatwiono (zostawiono), gdy dla jednostki uzyskano konsensus w sprawie pozostawienia jej w Wikibooks, Poczekalnia DNU - załatwiono (brak wyniku), gdy dla jednostki nie uzyskano konsensusu w sprawie pozostawienia lub usunięcia jej z Wikibooks, Poczekalnia DNU - załatwiono (usuwane), gdy dla jednostki uzyskano konsensus w sprawie usunięcia jej z Wikibooks, oraz Poczekalnia DNU - załatwiono (naprawiono), gdy dla jednostki uzyskano konsensus naprawienia jej lub niepodejmowania żadnych działań w celu jej naprawy, wstawianych przez {{DNU}} i {{SdUwynik}}.

Zalecane jest używanie szablonu {{DNU}}, zamiast {{SdU}} i {{SdUwynik}}, ponieważ ten pierwszy jest bardziej ogólniejszy i bezpieczniejszy niż pozostałe.

Regulamin Poczekalni

Ogólne
 1. Każdy użytkownik Wikibooksa może zgłaszać jednostki do usunięcia lub naprawienia na stronie Poczekalni.
 2. Każde zgłoszenie musi być opatrzone merytorycznym uzasadnieniem.
 3. Każda zgłoszona jednostka powinna pozostać w Poczekalni przez minimum 24 godziny (wyjątkiem są jednostki, których podręcznikowość lub jej brak nie wzbudza wątpliwości lub których zgłoszenie jest wygłupem).
 4. Zgłaszający jednostę ma obowiązek poinformowania głównego autora albo współautorów (z wyjątkiem dynamicznego IP) o zgłoszeniu jednostki do Poczekalni – przez wstawienie na stronę dyskusji użytkownika szablonu poprzez wywołanie subst, tzn.: {{subst:DNU/info|nazwa podstrony}} ze stosownym opisem.
 5. Głosy niezawierające argumentów merytorycznych są wykreślane z Poczekalni.
 6. Jednostka pozostawiona na Wikibooks'ie w wyniku dyskusji można ponownie zgłosić po upływie 30 dni od chwili ostatniego zgłoszenia.
Ocena jednostki
 1. Ostateczną decyzję co do losów jednostki, wobec których brak jest wyraźnego konsensusu, podejmuje Administrator. W pozostałych przypadkach może zrobić to każdy doświadczony wikipedysta.
 2. Decyzja podejmowana jest na podstawie merytorycznych opinii zawartych w dyskusji nad jednostką.
 3. Zgłoszenie, które nie doczekało się komentarza, jest przenoszone do załatwionych. Przedmiotowa jednostka pozostaje wówczas w Wikibooks.
 4. Zgłoszenia, przy których nie osiągnięto konsensusu, mogą być zdjęte z Poczekalni nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni.
 5. Jeżeli nie zostanie osiągnięty konsensus co do dalszego postępowania, jednostka (w przypadku książki, na jego stronie głównej, a broszury na jego jedynym artykule, a w przypadku pojedyńczej strony do jego wikikodu) zostaje opatrzona odpowiednim szablonem {{DNU|brak wyniku}} i pozostaje na Wikibooks. Jednostkę można zgłosić ponownie po upływie 30 dni.
 6. Każda decyzja dotycząca losu jednostki musi być uargumentowana.

Strony w Poczekalni

 • Naprawa - jednostki z drobnymi problemami wymagające pilnej naprawy: Tu odbywają się dyskusje na temat naprawy wszystkich zgłoszonych jednostek, które da się naprawić w wyniku przeprowadzonej dyskusji, zgłoszona jednostka na wniosek wikipedystów nawet będących botami po przeprowadzonej dyskusji jest naprawiana w ściśle określony sposób lub są niepodejmowane żadne działania.
 • Prowokacje - jednostki z aktami prowokacyjnymi: Tu odbywają się dyskusje na temat jednostek powstałych jako prowokacja z fałszywymi lub częściowo fałszywymi informacjami, przeprowadzana jest dyskusja, czy należy tą jednostkę usunąć lub nie.
 • Artykuły - jednostki posiadające problemy z treścią lub tekstem: Tu odbywają się dyskusje na temat problemów z treścią lub tekstem wszystkich zgłoszonych jednostek na wniosek wikipedystów. bo nie udało się naprawić tych problemów, przeprowadzana jest dyskusja, czy należy tą jednostkę usunąć lub nie.
 • Kwestie techniczne - jednostki z poważnymi problemami technicznymi: Na tej podstronie zgłaszamy jednostki z poważnymi problemami technicznymi, z którymi nie udało się naprawić kwestii technicznych z tą jednostką (np. ten szablon jest, co do działania jest taki sam lub podobny jak inny), co do wywołań szablonów (błędne parametry powodujące błędne działanie strony), przydzielenia do kategorii, itp., przeprowadzana jest dyskusja, czy należy tą jednostkę usunąć lub nie.
 • Wszystkie toczące się w tej chwili wątki można znaleźć na tej stronie.
 • Jeśli jednostki nie da się rzeczywiście naprawić lub nie uzyskano konsensusu w sprawie usunięcia ich, wtedy decyzję podejmuje Administrator, czy ją rzeczywiście usunąć.

Brak zmian w wybranym okresie spełniających Twoje kryteria.