Fiński/Alfabet

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
(Przekierowano z Fiński/alfabet)

^ Spis treści^ | Lekcja 1: Alfabet | Lekcja 2: Wymowa>>

Alfabet[edytuj]

W języku fińskim jest 28 liter.

Litera Wymowa IPA   Litera Wymowa IPA
Aa aah ɑ Oo ooh o
Bb beh b Pp peeh p
Cc seh s Qq kuuh k
Dd deh d Rr aer r
Ee eeh e Ss aes s
Ff aeff f Tt teeh t
Gg geh g Uu oo u
Hh hoh h Vv veeh v
Ii eeh i Ww kahksoisveeh v
Jj yee j Xx aex ks
Kk kooh k Yy eew y
Ll ael l Zz tset z
Mm aem m Ää aeae æ
Nn aen n Öö oeoe ø

^ Spis treści^ | Lekcja 1: Alfabet | Lekcja 2: Wymowa>>