Przejdź do zawartości

Pisanie OS/Historia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

< OS Programming

Prehistoria[edytuj]

Pierwsze komputery nie posiadały systemu operacyjnego w kształcie, który znamy dzisiaj. Do obsługi takiego komputera potrzebny był wykwalifikowany personel. Programy do tych właśnie komputerów były tworzone poza nimi samymi. Do napisania programu potrzebna była specjalna maszyna (coś na kształt maszyny do pisania). Maszyna owa produkowała rolkę papieru, która była w odpowiedni sposób podziurkowana. Komputer na podstawie rozmieszczenia dziur na papierze wykonywał odpowiednie operacje. Ówczesne komputery mogły wykonywać najwyżej jedno zadanie na raz. Nie wymagana była zatem żadna ochrona procesów, ponieważ w czasie działania jednego programu w pamięci komputera nie było żadnego innego programu. Natomiast nad poprawnością programu musiał czuwać sam programista - każdy błąd maszyna natychmiast odrzucała.

Proste systemy wsadowe[edytuj]

Wraz z rozwojem techniki i elektroniki komputery stawały się urządzeniami coraz bardziej złożonymi. Pojawiły się nowe, nieznane dotychczas urządzenia, jak np. dysk magnetyczny. Postęp technologiczny otworzył nowe możliwości w dziedzinie obsługi komputerów. Okazało się, że nie trzeba już latać z kartami perforowanymi. Na komputerach pojawiło się oprogramowanie, które w pamięci przebywało cały czas. W tym momencie możemy mówić o powstaniu pierwszych systemów operacyjnych.