Sieci w Linuksie/arping

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

arping jest poleceniem służącym do sprawdzania adresów MAC hostów w sieci. W przeciwieństwie do polecenia ping arping nie używa pakietów ICMP w celu sprawdzenia osiągalności hosta, tylko ARP REQUEST. Oznacza to, że arping może zostać użyty tylko w sieci Ethernet i innych sieciach wykorzystujących adresy MAC (np WiFi 802.11). Składnia programu:

arping [ -AbDfhqUV]  [ -c count]  [ -w deadline]  [ -s source]  -I interface destination
Opis parametrów
destination - adres IP, który ma zostać zbadany
-A - podobnie jak -U, tylko używane są pakiety ARP REPLY, zamiast ARP REQUEST
-b - użycie tylko ramek rozgłoszeniowych warstwy łącza. Normalnie program arping używa adresu broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) tylko do otrzymania pierwszej odpowiedzi ARP REPLY, a potem używa ramek unicast.
-c count - wysyła tylko zadaną liczbę pakietów ARP REQUEST. Jeżeli dodatkowo użyto opcji -w czeka na odpowiedź tylko zadaną liczbę sekund.
-D - wykrywanie zduplikowanych adresów (DAD).
-f - kończy działanie po otrzymaniu pierwszej ramki świadczącej o tym, że badany host żyje.
-I interfejs - specyfikuje interfejs, który ma zostać użyty do wysyłania. Domyślną wartością jest eth0.
-h - wyświetla pomoc.
-s source - ustawia wybrany adres źródłowy. W przypadku nie podania tej opcji używany jest:
  • W trybie DAD (opcja -D) 0.0.0.0
  • W trybie Unsolicited ARP (opcje -A lub -A) adres destination
  • W pozostałych przypadkach o wyborze adresu IP decyduje podstystem routingu
-U tryb Unsolicited ARP używany do uakutalniania tablic ARP sąsiadów. W tym trybie hosty nie odpowiadają. Tryb Unsolicited ARP może zostać użyty do skażenia tablic ARP hostów w sieci LAN (ang. ARP poisoning).
-w deadline - ustawia czas działania programu w sekundach. Po upłynięciu tego czasu program kończy działanie niezależnie od ilości uzyskanych odpowiedzi.
Przykłady
  • Zwykłe badanie obecności w sieci hosta o adresie IP 192.168.0.5
# arping 192.168.0.5 -c 2
ARPING 192.168.0.5 from 192.168.0.23 eth0
Unicast reply from 192.168.128.5 [00:A2:33:CD:49:B0]  1.384ms
Unicast reply from 192.168.128.5 [00:A2:33:CD:49:B0]  0.703ms
Sent 2 probes (1 broadcast(s))
Received 2 response(s)