Przejdź do zawartości

Szachy/Zadania/Studium 2

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
(Przekierowano z Szachy/Zadania/24)
Graf-MamedowaHasanova
Warszawa 2001
a b c d e f g h
8a8 black kingb8 black kingc8 black kingd8 black kinge8 black kingf8 black kingg8 black kingh8 black king8
7a7 black kingb7 black kingc7 black kingd7 black kinge7 black kingf7 black kingg7 black pawnh7 black pawn7
6a6 black kingb6 black kingc6 black kingd6 black kinge6 black kingf6 black pawng6 black kingh6 black king6
5a5 black kingb5 black kingc5 black kingd5 black kinge5 black kingf5 white pawng5 white pawnh5 black king5
4a4 black kingb4 black kingc4 black kingd4 white kinge4 black kingf4 black kingg4 black kingh4 white pawn4
3a3 black kingb3 black kingc3 black kingd3 black kinge3 black kingf3 black kingg3 black kingh3 black king3
2a2 black kingb2 black kingc2 black kingd2 black kinge2 black kingf2 black kingg2 black kingh2 black king2
1a1 black kingb1 black kingc1 black kingd1 black kinge1 black kingf1 black kingg1 black kingh1 black king1
a b c d e f g h

24. Białe zaczynają i remisują. Lewy przycisk myszy - przesuń. OK