Śpiewnik/Ще не вмерла України і слава, і воля

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nagranie instrumentalne (Narodowa Orkiestra Prezydencka Ukrainy, dyrygent A. Mołotaj, przed 2015 r.; domena publiczna)
Tekst i nuty pieśni opublikowane w almanachu „Українська муза” w 1908 r.

Muzyka[edytuj]

Autor: Михайло Михайлович Вербицький (Mychajło Werbycki)\version "2.12.3"

\header {
 title = "Hymn Ukrainy"
 poet = "Słowa: Pawło Czubynski"
 composer = "Muzyka: Mychajło Werbycki"
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t

  bes,2 f, | bes, fis,:dim | 
  g,:m d, | g,:m f, |
  bes, bes, | bes, c,:m6 |
  d, d, | g,1:m |

  d,2 d, | g,2:m d, |
  g,:m f,4 f,:7 | bes,2 bes, |
  d,2 d, | g,2:m d, |
  g,:m f, | g,1:m | 

  \repeat volta 2 {
    bes,2 bes, | f,2 f,4. fis,8:dim |
    g,2:m f, | bes, f,:7 |

    bes,2 bes, | f,2 f,4. fis,8:dim |
    g,2:m d | g,1:m |
  }
}

global = {
 \autoBeamOff
  \key g \minor
% es bes 
  \tempo 4 = 90
}

melodia = { \relative c'' {
   \global
<<
  \new Voice = "hi" { \stemUp
   d4. d8 d[^( c d]) es | f4. es8 d4 c4 |
   bes4 <bes d> a d | g,4.^( a8 bes4) <a c> |

   d4. d8 d[^( c d]) es | f4. es8 d4 c4 |
   bes4 <bes d> a d | g,2 g4 r4 |

   a4 a d8[^( c bes]) a | g[^( a bes]) g a4 a |
   bes4 bes <a c> <a c> | d2 d4 r4 |

   a4 a d8[^( c bes]) a | g[^( a bes]) g a4 a |
   bes4 bes a c | g4.^( a8 bes[ c d]) es | 
   
   \repeat volta 2 {
     f4. e8 f4 d | c c f8[^( es d]) c |
     bes4 bes c c | d4.^( c8 d4) es | 

     f4. e8 f4 d | c c f8[^( es d]) c |
     bes4 <bes d> a d | g,2 g4 r4 |
   }
  }
  \new Voice = "lo" { \stemDown
     bes4. bes8 bes[_( a bes]) c | d4. c8 bes4 a | 
     g4 g a fis | g4. fis8 g4 f |

     bes4. bes8 bes[_( a bes]) c | d4. c8 bes4 a | 
     g4 g a fis | g2 g4 r4 |

     fis4 fis fis8[_( a g]) fis | g4. g8 fis4 fis |
     g4 g f f | bes2 bes4 r4 |

     fis4 fis fis8[_( a g]) fis | g4. g8 fis4 fis |
     g4 g f f | g4._( fis8 g[ a bes]) c | 

   \repeat volta 2 {
      d4. cis8 d4 bes | a a a8[_( c bes]) a |
      g4 g a f | bes4._( a8 bes4) c |

      d4. cis8 d4 bes | a a a8[_( c bes]) a |
      g4 g fis fis | g2 g4 r4 | 
   }
  } 
>>
} }

tekst = \lyricmode {
Ще не вме -- рла У -- кра -- ї -- ни і сла -- ва, і во -- ля,
Ще нам, бра -- ття мо -- ло -- ді -- ї, у -- смі -- хне -- ться до -- ля.
Зги -- нуть на -- ші во -- рі -- жень -- ки, як ро -- са на со -- нці.
За -- па -- ну -- єм і ми, бра -- ття, у сво -- їй сто -- ро -- нці.

Ду -- шу й_ті -- ло ми по -- ло -- жим за на -- шу сво -- бо -- ду,
І по -- ка -- жем, що ми, бра -- ття, ко -- за -- цько -- го ро -- ду.

} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "hi" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}


Źródło: commons:File:Shche_ne_vmerla_Ukraina.png

Słowa[edytuj]

Autor: Павло Платонович Чубинський (Pawło Czubynski)

Ще не вмерла України і слава, і воля.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Приспів.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.

Приспів.


Źródło: Гімн України w ukraińskiej Wikipedii

Zobacz też[edytuj]