Śpiewnik/Bartoszu, Bartoszu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header{
title = "Bartoszu, Bartoszu"
poet = "Słowa: autor nieznany"
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
%arranger = "Aranżacja:"
tagline = ""
}

global = {
\key g \major
\time 2/4
\tempo 4=120
}

\score{

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c'' {
\clef treble
\global

\autoBeamOff

% tu prawa ręka

  g8 <g b> <g b d>4 |
  g8 <g b> <g b d>4 |
   
  <g c e>8 <g c e>4 <g c e>8 |
  <g b d>8 e'16[ d] b8 g |
  <g c e>8 <g c e>4 <g c e>8 |
  <g b d>8 e'16[ d] b8 g |

  <fis a>8 <a c> <g b> <fis a> |
  <g b d>8 r <d g>4-> |
  <c d fis>8 g' a4 |
  <g b>8 <g b d>4 <g b>8 |

  <fis a>8 <a c> <g b> <fis a> |
  <g b d>8 r <d g>4-> |
  <c d fis>8 g' a8. fis16 |
  <b, d g>8 <b d g>4 r8 \bar "|."  
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
 Bar -- to -- szu, Bar -- to -- szu,
 Oj nie trać -- wa na -- dzie -- i,
 Oj nie trać -- wa na -- dzie -- i:
 Bóg po -- bło -- go -- sła -- wi,
 Oj -- czy -- znę nam zba -- wi;
 Bóg po -- bło -- go -- sła -- wi,
 Oj -- czy -- znę nam zba -- wi.
} }
\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
  <g b d'>8[ <g b d'>] <g b d'>4 |
  <g b d'>8[ <g b d'>] <g b d'>4 |
 
  <c e g c'>8 <c e g c'>4 <c e g c'>8 |
  g,8[ <d g b> <d g b> <d g b>] |
  <c e g c'>8 <c e g c'>4 <c e g c'>8 |
  g,8[ <d g b> <d g b> <d g b>] |

  d8[ <fis a c'>] d8[ <fis a c'>] |
  <d g b>8 r <d g b>4 |
  d8[ <fis c'>] d8[ <fis c'>] |
  g8[ <b d'> <b d'> <b d'>] |

  d8[ <fis a c'>] d8[ <fis a c'>] |
  <d g b>8 r <d g b>4 |
  d8[ <fis a c'>] d8[ <fis a c'>] |
  <g, g>8 <g, g>4 r8 \bar "|."
}
>>

\midi{}
\layout{}

}

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła! : pieśni patryotyczne i narodowe. Cz. 1-2. Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [post 1910]. S. 10 (pieśń 12).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany
(niektóre źródła podają jako autora Marcelego Skałkowskiego (1818–1846)[1]

1. Bartoszu, Bartoszu,
Oj nie traćwa nadziei 2x
/Bóg pobłogosławi,
Ojczyznę nam zbawi./ 2x

2. Tam w górę, tam w górę,
Poglądaj do Boga,
Większa miłość jego,
Niźli przemoc wroga.

3. Z maleńkiej iskierki
Wielki ogień bywa.
Oj pekną, choć twarde
Przemody ogniwa.

4. Oj ostre! oj ostre,
Ostre kosy nasze,
Wystarczą na krótkie
Moskiewskie pałasze.

5. Kiliński był szewcem,
Podburzył Warszawę,
Wyprawił Moskalom
Weselisko krwawe.

6. Nauczył Kościuszko
Pod Racławicami,
Jak siekierą, kosą
Rozprawiać z wrogami.

7. Bóg nam dał, Bóg nam dał
Kraj wielki, bogaty,
W nim Głowackich wiele
Brać ruskie armaty.

8. Wszystko wziął podły wróg
I wiarę nam kłóci,
Myśli, że nas duszą
Do siebie nawróci.

9. Nie chcemy berlińskiej,
Petersburskiej wiary,
Bóg nam dopomoże
Pobić króle, cary!

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła! : pieśni patryotyczne i narodowe. Cz. 1-2. Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [post 1910]. S. 65 (pieśń 12).

Przypisy[edytuj]

 1. Krakowiak Kościuszki - Utwory, BibliotekaPiosenki.pl [dostęp 2022-12-29].

Zobacz też[edytuj]