Śpiewnik/Bibliografia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oznaczenia[edytuj]

 • Lock-green.svg Domena publiczna – brak ograniczeń w stosowaniu
 • Lock-orange-alt-4.svg Status nieznany lub wątpliwy (szczegóły w przypisach)
 • Lock-red.svg Publikacja chroniona prawem autorskim – nie należy kopiować tekstów ani melodii, można czerpać informacje z opisów piosenek

Zobacz też[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

 1. Lock-orange-alt-4.svg[1] Walerian Adamski, Polski śpiewnik narodowy z melodjami, wyd. 4, Poznań: S. A. „Ostoja”, 1933.
 2. Lock-red.svg Zbigniew Adrjański, Złota księga pieśni polskich : pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa: Bellona, 2011.
 3. Lock-orange-alt-4.svg[2] Zygmunt Andrzejowski, Wojenna pieśń polska, Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1939.
 4. Lock-orange-alt-4.svg Franciszek Barański, Jak to na wojence ładnie : pieśni żołnierskie i legionowe 1914–1919, Lwów: Księgarnia Polska, [ok. 1925].
 5. Lock-green.svg[3] Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patryotyczne i narodowe. Część 1, Muzyka, Lwów: nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, [ok. 1918].
 6. Lock-orange-alt-4.svg Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa., Lwów: nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego, [1927].
 7. Lock-green.svg Józef Gallus, Pieśni polskie używane na Górnym Śląsku. Z. 1–10, Bytom: „Katolik”, 1893.
 8. Lock-green.svg Zygmunt Gloger, Pieśni ludu, Zygmunt Noskowski (muz.), Warszawa: Gebethner i Wolff, 1892.
 9. Lock-green.svg Oskar Kolberg, Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Warszawa: w drukarni J. Jaworskiego, 1865.
 10. Lock-green.svg Oskar Kolberg, Pieśni ludu polskiego : serya I, Warszawa: w drukarni J. Jaworskiego, 1857.
 11. Lock-green.svg Maria Konopnicka, Śpiewnik dla dzieci, Zygmunt Noskowski (muz.), Warszawa: M. Arct, 1905.
 12. Lock-green.svg Józef Lipiński, Piosnki ludu wielkopolskiego. Cz. 1., Poznań: Nowa Księgarnia, 1842.
 13. Lock-green.svg Michał Marcin Mioduszewski, Śpiewnik kościelny czyli Pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane a dla wygody kościołów parafijalnych (...) zebrane, Kraków: w Drukarni Stanisława Gieszkowskiego, 1838.
 14. Lock-green.svg Zygmunt Noskowski, Kolęda : "Witaj gwiazd[k]o złota...", Warszawa: Gebethner i Wolff, 1890.
 15. Lock-green.svg Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: nakł. Księgarni św. Wojciecha, 1924.
 16. Lock-green.svg Żegota Pauli, Pieśni ludu polskiego w Galicyi, Lwów: K. Jabłoński, 1838.
 17. Lock-red.svg Jan Prosnak, Siedem wieków pieśni polskiej : śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, wyd. 2, Warszawa: WSiP, 1986.
 18. Lock-green.svg Juliusz Roger, Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku z muzyką, Wrocław: A. Hepner, 1880.
 19. Jan Siedlecki, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami.
 20. Lock-red.svg[5] Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny z melodjami na 2 głosy : zawiera pieśni polskie i spiewy łacińskie oraz różne nabożeństwa i modlitwy, Wendelin Świerczek, Bolesław Wallek Walewski (oprac.), wyd. jubileuszowe, Kraków: Księża Misjonarze, 1928.
 21. Lock-green.svg Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych [...] z melodyami, Tarnów [ok. 1912]. T. 1, 2, 3, 4, 5
 22. Lock-green.svg Bogusław Szul, Piosenki leguna tułacza, Warszawa 1918.
 23. Lock-green.svg Śpiewnik dla przemysłowców, Nadwiślanin (oprac.), Gniezno: J. B. Langle, 1895.
 24. Lock-orange-alt-4.svg[6] Śpiewnik strzelecki Szkoły Junaka, Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1933.
 25. Lock-red.svg Maria Wacholc, Śpiewnik polski, Kraków: Impuls, 2012.
 26. Lock-green.svg Kazimierz Władysław Wójcicki, Pieśni ludu Biało-Chrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu z dołączeniem odpowiednich pieśni ruskich, serbskich, czeskich i słowiańskich, Warszawa: s. n., 1838. T. 1 T. 2
 27. Lock-green.svg Wacław Zaleski, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Karol Lipiński (muz.), Lwów: F. Piller, 1833.

Linki zewnętrzne[edytuj]

Przypisy[edytuj]

 1. W pierwszym wydaniu z 1918 roku nie podano autora ani redaktora. Do 3. wydania z ok. 1930 r. ks. Walerian Adamski (1885–1965) występuje jako wydawca (dzieło można by uznać za anonimowe); od 4. wydania z 1933 roku na stronie tytułowej określony jest jako redaktor („zebrał ks. W. Adamski”). Ponieważ wydanie 4. nie różni się znacząco od 3., należy przyjąć, że dokonał on wyboru i opracowania także wcześniejszych wydań. CBN Polona wszystkie wydania opisuje „publikacja chroniona prawem autorskim”; Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa udostępnia wersję elektroniczną bez ograniczeń, jako właściciela praw autorskich podając „PAN Biblioteka Kórnicka”.
 2. Zygmunt Andrzejowski żył w latach 1894–1969 [1], jednak Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia wszystkie tomy Wojennej pieśni polskiej, w opisie praw autorskich podając „domena publiczna”. Pewnym uzasadnieniem tego może być fakt, że żadna z pieśni w zbiorze nie jest autorstwa Andrzejowskiego, zebrał on jedynie pieśni wcześniej znane, w tym wiele z domeny publicznej.
 3. We Lwowie działało przynajmniej dwóch Franciszków Barańskich: Franciszek Ksawery Marian Barański, ur. ok. 1855 (podczas ślubu z Olgą Gaertler de Blumenfeld w 1883 miał 28 lat [2]) oraz jego syn Franciszek Karol Feliks Barański, ur. w 1892 [3]. O ile można mieć pewność, że autorem śpiewnika Jeszcze Polska nie zginęła nie jest młodszy z nich (pierwsze wydanie pochodzi z roku 1893), to takiej pewności nie ma co do śpiewników wydanych po I wojnie światowej (są wręcz wydania W dzień Bożego Narodzenia, gdzie jako autorzy podani są Franciszek Barański i Stefan Barański (1884–1969)[4] – może chodzić o ojca i syna, albo o dwóch braci Barańskich).
 4. Ksiądz Jan Kazimierz Siedlecki żył w latach 1829–1902. Po jego śmierci Śpiewniczek był modyfikowany przez redaktorów niewymienianych na stronie tytułowej aż do wydania jubileuszowego w 1928 r.
 5. Ksiądz Wendelin Świerczek żył w latach 1888–1974 [5].
 6. Publikację udostępniają Podlaska Biblioteka Cyfrowa [6] praz CBN Polona [7], zgodnie określając ją jako należącą do domeny publicznej. Za autora (zbiorowego) uznany jest Związek Strzelecki (organizacja działająca w latach 1919-1939), za współtwórców – członkowie komitetu redakcyjnego. Na stronie redakcyjnej podano: „melodie zebrał i opracował J. Cepelli” – nie udało mi się dotrzeć do informacji o jego dacie śmierci.