Śpiewnik/Boże wieczny, Boże żywy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Opis[edytuj]

Pieśń adwentowa.

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Michał M. Mioduszewski (1787–1868)


\version "2.20.0"

\header{ 
  title = "Boże wieczny, Boże żywy"
  poet = "Słowa: autor nieznany (pieśń kościelna)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (pieśń kościelna)"
  arranger = "Aranżacja: Michał M. Mioduszewski (1787–1868)"
  tagline="" 
}
melodia = \new Staff \with { midiInstrument = "church organ" } 
{ \relative c' {\clef bass
\key c \major
\time 4/4
\stemUp d,4 e gis a |
b gis a e\fermata \bar "."
a g e g |
\break
f e d c\fermata
\repeat volta 2 
{
c e f g |
d e f e\fermata
}
}
\addlyrics { \small {
Bo -- że wiecz -- ny, Bo -- że ży -- wy! Od -- ku -- pi -- cie -- lu praw -- dzi -- wy, Wys -- łu -- chaj nasz głos płacz -- li -- wy!
}
}
}
\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Źródło: Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny : czyli pieśni nabożne z melodyjami. Kraków : w drukarni Stanisława Gieszkowskiego, 1838. S. 11 (pieśń 2).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany
Opracowanie: Michał M. Mioduszewski (1787–1868)

Boże wieczny, Boże żywy!
Odkupicielu prawdziwy,
Wysłuchaj nasz głos płaczliwy!

Któryś jest na wysokości,
Schyl nieba, użycz litości:
Spuść się w nasze głębokości.

O niebieskie góry srogie,
Spuśćcie rosę na ubogie,
Dajcie nam zbawienie drogie.

Nie trzymajcie przejrzanego,
Chmury swoim dżdżem naszego
Przynieście sprawiedliwego.

Przyjdź co rychlej miłosierny,
O Boże! człowiek mizerny,
Ciebie czeka, tobie wierny.

Obejdź się z nami łaskawie
Zmiłuj się po nagłej sprawie,
Racz przyjść ku twej wiecznej sławie.

Odmień Panie twój gniew srogi,
Odmień, niech człowiek ubogi
Nawiedzi twe święte progi.

Usłysz płacz stworzenia swego,
Daj doczekać uciesznego
Narodzenia Syna twego.

Amen zakrzykniem wdzięcznemi
Głosy, by nas Bóg z świętemi
Złączył poczty anielskiemi.

Źródło: Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny : czyli pieśni nabożne z melodyjami. Kraków : w drukarni Stanisława Gieszkowskiego, 1838. S. 11 (pieśń 2).

Zobacz też[edytuj]