Śpiewnik/Choćbym ja jeździł we dnie i w nocy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (melodia ludowa)


%version "2.20.0"

\header {
 title = "Choćbym ja jeździł we dnie i w nocy"
 poet = "Słowa: autor nieznany"
 meter = "(spisał Oskar Kolberg)"
 composer = "Muzyka: autor nieznany"
 arranger = "Melodia ludowa z Modlnicy pod Krakowem"
 tagline = ""
}

\layout {
 indent = #0
} 

akordy = \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
	c,2. f, g, g, c, f, d,:m g,4. c,

}

global = {
 \autoBeamOff
  \key c \major
  \time 6/8
  \tempo 4 = 120
}

melodia = \relative c'' {
   \global
   \mf
  g8 a b c4 c8 | e d e a,4 a8 |
  d d e d4 c8 | b a b g4 g8 |
  g8 a b c4 c8 | e( d) e a,4. |
  d4 d8 e4 d8 | g,( a) b c4 r8 |
} 

tekst = \lyricmode {
 Choć -- bym ja je -- ździł we dnie i w_no -- cy,
 Choć -- bym wy -- je -- ździł ko -- nio -- wi o -- czy,
 Prze -- cie ty mo -- ją mu -- sisz być,
 Wo -- lę mo -- ją u -- czy -- nić.
} 

\score {
 <<
  \new ChordNames { \akordy }
  \new Voice = "Air" { \melodia }
  \new Lyrics \lyricsto "Air" { \tekst }
 >>
\midi {}
\layout {}
}


Źródło: Oskar Kolberg, Pieśni ludu polskiego, Poznań : J. K. Żupański, [1842], s. 56.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (pieśń ludowa)

1. Choćbym ja jeździł we dnie i w nocy,
Choćbym wyjeździł koniowi oczy,
Przecie ty moją musisz być,
Wolę moją uczynić.

2. Przerzucę ja się złotym pierścieńcem,
Będę się toczył warszawskim gościńcem,
Tak i ty moją musisz być,
Wolę moją uczynić.

3. Przerzucę ja się drobną ptaszyną,
Usiędę w lesie tam pod leszczyną,
Tak i ja twoją nie chcę być,
Wolę twoją uczynić.

4. Mają tu cieśle takie topory,
Co wycinają lasy i bory,
Przecież ty moją musisz być,
Wolę moją uczynić.


5. A ja się stanę małą rybeczką,
Będę pływała bystrą tą rzeczką;
Przecież nie chcę twoją być,
Twoją wolę wypełnić.

6. Mają rybacy takie siateczki,
Co wyłapują małe rybeczki,
Przecież ty musisz moją być,
Moją wolę wypełnić.

7. A ja się stanę dzikim kaczorem,
Będę pływała wielkim jeziorem;
Przecież nie chcę twoją być,
Twoją wolę wypełnić.8. Mają tu strzelcy takowe strzelby,
Co wypalają kaczorom we łby,
Przecież ty musisz moją być,
Moją wolę wypełnić.

9. A ja się stanę gwiazdą na niebie,
Będę świeciła ludziom w potrzebie;
Przecież ja nie chcę twoją być,
Twoją wolę wypełnić.

10. Mam ja tam w niebie mego anioła,
Co mi gwiazdeczkę z nieba wywoła,
Jednak ty moją musisz być,
Moją wolę wypełnić.

11. Już teraz widzę boskie urzędy,
Gdzie się obrócę znajdziesz mnie wszędy,
Już teraz muszę twoją być,
Wolę twoją wypełnić.


Źródło: Oskar Kolberg, Pieśni ludu polskiego, Poznań : J. K. Żupański, [1842], s. 56–57.

Zobacz też[edytuj]