Śpiewnik/Góralu, czy ci nie żal

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Aleksander Augustynowicz (1865-1944), Portret górala
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: niepewny (Artur Rutkowski lub Michał Świerzyński[1])
Aranżacja: Stefan Surzyński


\version "2.20.0"

\header {
  tagline = ""
}

\score {
\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
 \relative c' {
  \clef treble
  \key g \major
  \time 6/8
  \tempo 4=100
  \autoBeamOff

  \partial 8 { d8^\p } |
  g4 g8 g^\< a b\! |
  e,8^\>( a4\!) r8 r g8 |
  fis4 fis8 fis e d |
  g g4 r8 r d8^\p |

  g4 g8 g^\< a b\! |
  e,8^\>( a4\!) r8 r g8 |
  fis4 fis8 fis e d |
  g g4 r8 r b8^\mf |

  d4 b8 b^\< c d\!^\f |
  ^\>e4. r8\! r d,8^\p |
  fis4 fis8 fis e d |
  g( g4) r8 r b8 |

  d4 b8 b^\< c d\!^\f |
  ^\>e4. r8\! r d,8 |
  g4 g8 g16^\markup { \italic { poco rall. } }[( a]) b8 a |
  g4^\>( g8\!) r8 r4 \bar "|."
 }
}
\addlyrics {
  Gó -- ra -- lu, czy ci nie żal
  O -- dcho -- dzić od stron o -- jczy -- stych,
  Świe -- rko -- wych la -- sów i hal
  I tych po -- to -- ków prze -- jrzy -- stych?
  Gó -- ra -- lu, czy ci nie żal?
  Gó -- ra -- lu, wróć się do hal!
  Gó -- ra -- lu, czy ci nie żal?
  Gó -- ra -- lu, wróć się do hal!
}
  \layout{}
  \midi{}
}

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych [...] z melodyami. T. 2, Tarnów: Z. Jeleń, [ok. 1912], s. 30–31.

Tekst[edytuj]

Autor: Michał Bałucki

1. Góralu, czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych,
Świerkowych lasów i hal –
I tych potoków przejrzystych.
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do hal!
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu wróć się do hal!

2. Góral na góry spoziera
I łzy rękawem ociera –
I góry porzucić trzeba...
Dla chleba, panie, dla chleba!
Góralu, czy ci nie żal...

3. Góralu, wróć się do hal!
W chatach zostali ojcowie;
Gdy pójdziesz od nich hen w dal,
Cóż z nimi będzie? ach, kto wie!?
Góralu, czy ci nie żal...

4. A góral jak dziecko płacze:
Może już ich nie obaczę!
I starych porzucić trzeba...
Dla chleba, panie, dla chleba.
Góralu, czy ci nie żal...

5. Góralu, nie odchodź, nie!
Na wzgórku u męki Boskiej
Tam matka twa płacze cię,
Uschnie z tęsknoty i troski.
Góralu, czy ci nie żal...

6. On zwiesił głowę i wzdycha:
Oj, dolaż moja! – rzekł z cicha;
I matkę porzucić trzeba...
Dla chleba, panie, dla chleba!
Góralu, żal mi cię, żal!
Góralu, wróć się do hal!
Góralu, żal mi cię, żal!
Góralu, wróć się do hal!

7. Góralu, żal mi cię żal!
I poszedł z grabkami, z kosą,
I poszedł z gór swoich w dal...
W guńce starganej szedł boso...
Góralu, żal mi cię, żal!
Góralu, wróć znów do hal!
Góralu, żal mi cię, żal!
Góralu, wróć znów do hal!

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych [...] z melodyami. T. 2, Tarnów: Z. Jeleń, [ok. 1912], s. 30–32.

Zobacz też[edytuj]

 1. Góralu, czy ci nie żal, [w:] Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki [online] [dostęp 2022-05-06].