Śpiewnik/Hatikvah

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Nagranie instrumentalne (United States Navy Band, 2003, domena publiczna)
Flaga i początkowe takty hymnu Izraela na opakowaniu papierosów z początku XX wieku. Zdjęcie: Center for Jewish History, NYC, 2008; brak znanych ograniczeń praw autorskich.

Muzyka[edytuj]

Autor: Samuel Cohen (1870–1940)
Aranżacja: Samuel Alman (1877–1947)


\version "2.20.0"

\header{
title = "Hatikvah"
poet = "Słowa: Naftali Herc Imber (1856–1909)"
composer = "Muzyka: Samuel Cohen (1870–1940)"
arranger = "Aranżacja: Samuel Alman (1877–1947)"
tagline = ""
}

\score{


\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\key e \minor
\time 2/4
\tempo 4=70

% tu prawa ręka
<<
  \new Voice { \stemUp \shiftOff
   e8[ fis g a] |
   b4 b |
   c8[ b c e] |
   b2 |

   a4 a8[ a] |
   g4 g |
   fis8[ e fis g] |
   e4. b8 |

   e8[ fis g a] |
   b4 b |
   c8[ b c e] |
   b2 |

   a4 a8[ a] |
   g4 g |
   fis8[ e fis g] |
   b2 |
% -----
   e,4 <b' e> |
   <a e'> <gis e'> |
   d'8[ e d c] |
   b2 |

   e,4 <a e'> |
   e' e |
   d8[ e d c] |
   b2 |
% -----
   a4 a8[ a] |
   g4 g |
   a8[ b c d] |
   b2 |

   a4 a |
   g g |
   fis8[ e fis g] |
   e2 |

   a4 a8[ a] |
   g4 g |
   a8[ b c d] |
   b2 |

   a4 a |
   g g |
   fis8[ e fis g] |
   e2 \bar "|."
  }
  \new Voice \relative c' { \stemDown
   e8[ b e fis] |
   g[ fis g e] |
   fis[( g a fis]) |
   g[ fis g e] |

   c[ e c e] |
   cis[ e cis e] |
   dis[ cis dis b] |
   b4. b8 |

   c[ dis e fis] |
   g[ fis g e] |
   fis[ g a fis] |
   g[ d e f] |

   e4 e8[ e] |
   e8[ g fis e] |
   dis[ cis dis b] |
   g'2 |
% -----
   e4 e |
   <e a> <e gis> |
   <e g> <e a> |
   <dis fis>2 |

   e4 e |
   <e g> <e b> |
   a8[ c b a] |
   g2 |
% -----
   e8[ g fis e] |
   d[ fis e d] |
   e[ fis g a] |
   g2 |

   e8[ g fis e] |
   d[ b e d] |
   cis4 dis |
   e2 |   

   e8[ g fis e] |
   d[ fis e d] |
   e[ fis g a] |
   g2 |

   e4 e |
   e8[ g fis e] |
   dis[ cis dis b] |
   b2 \bar "|."
  }
>>
}
\new Staff = "LH"
\relative c {
\clef bass
\key e \minor
\time 2/4
\tempo 4=70

% tu lewa ręka
<<
  \new Voice { \stemUp \shiftOff
   g'8 a b c |
   b4 b |
   a a |
   b^( b) |

   e,4 e8 e |
   e4 e |
   a a |
   g4. e8 |

   e4 c' |
   b b |
   a d |
   d2 |

   c4 c8[ c] |
   b4 b |
   a a |
   g2 |
% -----
   e4 gis |
   a b |
   a, fis |
   b8[ a' g fis ] |

   b4 c |
   c8[ b a g] |
   a4 d |   
   d2 |
% ------
   c4 c |
   b b |
   c d |
   d2 |

   a4 fis |
   g g |
   a a |
   g2 |

   c4 c |
   b b |
   c d |
   d2 |

   a4 c |
   b b |
   a a |
   g2 \bar "|."
  }
  \new Voice \relative c { \stemDown
   e2 |
   e4 e |
   e e |
   e_( e) |

   a,4 a8[ a] |
   ais4 ais |
   b b |
   e8[ d c b] |

   a4 a' |
   e e |
   d d |
   g2 |

   a8[ fis g a] |
   b4 b |
   b, b |
   e2 |
% ------
   e4 d |
   c b |
   a fis |
   b8[ a' g fis ] |

   g4 fis |
   c'8[ b a g ] |
   fis4 d |
   g8[ fis e d] | 
% ------
   c4 c |
   g' g |
   d d |
   g8 [ fis e d] |

   cis4 c |
   b ais |
   b b |
   e8[ fis e d] |

   c4 c |
   g' g |
   d d |
   g8 [ fis e d] |

   c8[ fis, g a] |
   b4 b |
   b b |
   e2 _\fermata \bar "|."
  }
>>
}
>>

\midi{}
\layout{}

}

Źródło: Samuel Alman, Hatikvah, L. M. Cailingold, 1934 [dostęp 2022-04-30].

Tekst[edytuj]

Tekst hymnu na tle flagi Izraela, CC-BY 3.0 Oren neu dag, 2008.

Autor: Naftali Herc Imber (1856–1909)

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומייה,
ולפאֲתי מזרח קדימה
עין לציון צופייה;
עוד לא אבדה תקותנו,
התקווה בת שנות אלפיים,
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים.

Źródło: https://he.wikisource.org/wiki/התקווה

Zobacz też[edytuj]