Śpiewnik/Hej, żeglujże, żeglarzu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (kaszubska pieśń ludowa)
Aranżacja: Karol Hławiczka


\version "2.20.0"

\header{
title = "Hej, żeglujże, żeglarzu"
poet = "Słowa: autor nieznany (kaszubska pieśń ludowa)"
meter = "Oprac. Marian Kuhn"
composer = "Muzyka: autor nieznany (kaszubska pieśń ludowa)"
arranger = "Aranżacja: Karol Hławiczka"
tagline = ""
}

\score {

\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } 
<<

\new Voice = "vox1" \relative c' {
  \clef treble
  \key g \minor
  \time 2/4
  \tempo 4 = 84 
   \autoBeamOff
   \stemUp

   f8. f16 bes4 \fermata |
   f8. f16 f'4 \fermata |

   ^\mf d8. bes16 bes8. bes16 |
   es8. d16 c4 |
   c8. bes16 a8. bes16 |
   c8. f,16 f4 \fermata |

   bes4 ^\< d |
   c8. \! c16 es4 \fermata |
   d8. c16 bes8. a16 |
   bes8. ^\> bes16 \! bes4 |
  } 
\new Lyrics \lyricsto "vox1" {
  La, la, la, 
  la, la, la!

  Woj, że -- glaj -- że, że -- glaj -- że,
  ca -- ło no -- ckë pô mô -- rze,

  Héj, héj, la, la, la,
  ca -- ło no -- ckë pô mô -- rze.
}

\new Voice = "vox2" \relative c' {
  \clef treble
  \key g \minor
  \time 2/4
  \tempo 4 = 84 

  \autoBeamOff
  \stemDown

   f8. f16 bes4 |
   f8. f16 f'4 |

   bes,,4 d |
   g es |
   c8. c16 c8. d16 |
   e8. f16 f4 \fermata |

   d8. bes16 bes8. bes16 |
   es8. d16 c4 |
   f8. es16 d8. c16 |
   d8. es16 d4 |
}
\new Lyrics \lyricsto "vox2" {
  La, la, la, 
  la, la, la!

  Woj, że -- glaj -- że 
  ca -- ło no -- ckë pô mô -- rze,

  Woj, że -- glaj -- że, że -- glaj -- że 
  ca -- ło no -- ckë pô mô -- rze.
}
>>

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Marian Kuhn (red.), Karol Hławiczka (muz.), Kaszuby : pieśni ludowe kaszubskie t. 3. (Bibljoteczka Pieśni Regionalnych, nr 3). Nakładem i drukiem Księgarni Katolickiej sp. akc. Katowice, [1835]. S. 11.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (kaszubska pieśń ludowa)
Oprac. Marian Kuhn

1. Głos 1: Woj, żeglajże, żeglajże, cało nockë pô môrze.
(Łoj, żeglajże, żeglajże, cało nocke poe moerze)
Głos 2: Woj, żeglajże, cało nockë pô môrze.
(Łoj, żeglajże, cało nocke poe moerze)

2. Głos 1: Jakże jô môm żeglovac, kiej nadchodzi cemno noc.
(Jakże jo mom żeglovac, ciej nadchoedzy cemno noc)
Głos 2: Jak żeglovac, kiej nadchodzi cemno noc.
(Jak żeglovac, ciej nadchoedzy cemno noc)

3. Głos 1: Zapôl svjeczkë abô dvje, przéżeglajże të dô mje.
( Zapol swieczke aboe dwie, prziżeglaże te do mie)
Głos 2: Zapôl svjeczkë, przéżeglajże të dô mje. Zapôl svjeczkë abô dvje, przéżeglajże të dô mje.
( Zapol swieczke, prziżeglaże te do mie. Zapol swieczke aboe dwie, prziżeglaże te do mie)

Źródło: Marian Kuhn (red.), Karol Hławiczka (muz.), Kaszuby : pieśni ludowe kaszubskie t. 3. (Bibljoteczka Pieśni Regionalnych, nr 3). Nakładem i drukiem Księgarni Katolickiej sp. akc. Katowice, [1835]. S. 11–12.

Zobacz też[edytuj]