Śpiewnik/Jak to na wojence ładnie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header{
title = "Jak to na wojence ładnie"
poet = "Słowa: autor nieznany"
%meter = "Opracowanie:"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

global = {
\key e \major
\time 4/4
\tempo 4=120
}

\score{

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\global
\autoBeamOff

% tu prawa ręka

  <b e>4 <b e> <e gis> <gis b> |
  <dis fis>4. dis8 b4 b |
  <e a> <e a> <a cis> <cis e> |
  <e, b>4. <e gis>8 <e b'>4 <e b'> |

  <dis fis> <dis fis> <dis b'> <dis b'> |
  gis4. e8 <e b'>4 <e b'>4 |
  <dis fis> <dis fis> <dis b'> <dis b'> |
  gis4. fis8 e4 e \bar "|." 
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Jak to na wo -- jen -- ce ła -- dnie,
  jak to na wo -- jen -- ce ła -- dnie,
  Kie -- dy u -- łan z_ko -- nia spa -- dnie,
  kie -- dy u -- łan z_ko -- nia spa -- dnie.
} }

\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
  fis,4 <e gis> b, <e gis> |
  b, <fis a> dis <fis a> |
  a, <e a cis'> a, <e a cis'> |
  e, <gis b> e <gis b> |

  b, <a b> fis <a b> |
  e <gis b> b, <gis b> |
  b, <a b> fis <a b> |
  <e, e> <gis b> e <gis b> \bar "|."
}
>>

\midi{}
\layout{}
}

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła! : pieśni patryotyczne i narodowe. Cz. 1-2. Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [post 1910]. S. 46 (pieśń 46).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany
(Wg Barańskiego autorem tej wersji jest Ernest Buława)

1. A kto chce rozkoszy użyć,
Niech idzie w wojence służyć!

2. Na wojence tak to ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.

3. Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi potratują.

4. Rotmistrz z listy go wymaże,
Kapitan trunę zbić każe.

5. A za jego trud i pracę
Hejnał zagrają trębacze.

6. Tylko grudy zaburczały,
Chorągiewki zafurczały.

7. Śpij kolego – twarde łoże,
Obaczym się jutro może. –

8. Dalej, naprzód! Cary z drogi!
W piekło zbiry! Z drogi wrogi!

9. Śpij kolego, a w tym grobie
Niech się Polska przyśni tobie –

10. Więc kto chce rozkoszy użyć,
Niech idzie w wojence służyć.

Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła! : pieśni patryotyczne i narodowe. Cz. 1-2. Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [post 1910]. S. 129–130 (pieśń 46).

Zobacz też[edytuj]