Śpiewnik/Kiedy nam się pora zdarza

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Kiedy nam się pora zdarza"
  poet = "Słowa: autor nieznany (przed 1833)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (przed 1833)"
  tagline = ""
}

\score {

\relative g' {
  \key g \major
  \time 3/8
  \autoBeamOff

  g16 fis g[ a b] c |
  d d b8 g | 
  d'16 d b8 g |

  e'16 e e8 e |
  d4 r8 |
  e16 e e8 e |
  d4 r8 |

  c16 c c8 c |
  d16 c b8 g |

  a16 a a8 a |
  g4 r8 |

  c16 c c8 c |
  d16 c b8 g |

  a16 a a8 a |
  g4 r8 \bar "|." 
}
\addlyrics {
Kie -- dy nam się po -- ra zda -- rza,
po -- ra zda -- rza
I ta -- ka do -- ba,
i ta -- ka do -- ba,
Pi -- jmy zdro -- wie go -- spo -- da -- rza,
Co się po -- do -- ba!
Pi -- jmy zdro -- wie go -- spo -- da -- rza,
Co się po -- do -- ba!
}
\layout{}
\midi { \tempo 4 = 90}
}

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych [...] z melodyami. T. 4, Tarnów: Z. Jeleń, [1912], s. 46.

Tekst[edytuj]

Kiedy nam się pora zdarza
(pora zdarza)
I taka doba
(i taka doba),
Pijmy zdrowie gospodarza,
Co się podoba!
(Pijmy zdrowie gospodarza,
Co się podoba!)

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych [...] z melodyami. T. 4, Tarnów: Z. Jeleń, [1912], s. 46.

Zobacz też[edytuj]