Śpiewnik/Komu dzwonią, temu dzwonią

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Komu dzwonią, temu dzwonią"
  poet = "Słowa: autor nieznany (przed 1918 r.)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (przed 1918 r.)"
  arranger = "Aranżacja: Bogusław Szul-Skjöldkrona (1895–1920)"
  tagline = ""
}

melodia = \relative d' {
   \clef treble
   \key d \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 120
   \autoBeamOff

   d4. e8 |
   fis4 a |
   e4. fis8 |
   d4 a |

   fis'4. g8 |
   a4 a |
   b d |
   a r |

   \repeat volta 2 {
     a4 a |
     g4. cis8 |
     fis,4. fis8 |
     e4 e |

     d8 fis a g |
     fis e d4 |
     d d |
   }
}

\score {
  \melodia 
  \addlyrics {
   Ko -- mu dzwo -- nią, te -- mu dzwo -- nią,
   Mnie w_kie -- li -- szki bra -- cie dzwoń,
   Bo ta -- kie -- mu ki -- ru -- so -- wi
   Ja -- kie ży -- cie, ta -- ki zgon, zgon, zgon. 
  }
  \layout{}
}
\score {
\new Staff \with { midiInstrument = "tubular bells" } {
  \unfoldRepeats
  \melodia
}
  \midi{}
}

Źródło: Bogusław Szul-Skjöldkrona, Piosenki leguna tułacza, Warszawa: s. n., 1918, s. 176 (pieśń 123).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany

1. Komu dzwonią, temu dzwonią,
Mnie — w kieliszki bracie dzwoń,
Bo takiemu pijakowi
Jakie życie, taki zgon (zgon, zgon)!

2. Księdza do mnie nie wołajcie,
To potrafi każdy chłop,
Spirytusem z polnej flaszki
Na me ciało bracie krop (krop, krop)!

3. W piwnicy mnie pochowajcie,
W piwnicy mi kopcie grób,
A twarzą mnie tam obróćcie,
Gdzie jest wódka, gdzie jest rum (rum, rum)!

4. W jedną rękę kielich dajcie,
W drugą łapę pełny dzban,
I rekwijem zaśpiewajcie:
Umarł kirus, ale pan (pan, pan)!

Źródło: Bogusław Szul-Skjöldkrona, Piosenki leguna tułacza, Warszawa: s. n., 1918, s. 116 (pieśń 160).

Zobacz też[edytuj]