Śpiewnik/Kukułeczka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: Zygmunt Noskowski (1846–1909)


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Kukułeczka"
  poet = "Słowa: Maria Konopnicka (1842–1910)"
  composer = "Muzyka: Zygmunt Noskowski (1846–1909)"
  tagline = ""
}

\score {

\relative g' {
  \clef treble
  \key f \major
  \time 3/4
  \tempo 4=120

  g8.^\mf g16 g4 f8([g]) |
  a8([bes]) c4 r | g8 a \stemUp bes4 \stemNeutral a8([g]) | a4 f r | d8 e f4 g8([a]) | g4 c r | % w1
  b8 c d4 e8([d]) | c2 d8([e]) | f4^\p c r | f c r | bes8 c d4 c8([bes]) | % w2
  a([bes]) c4 r | f c r | f c r | a8 \stemUp bes \stemNeutral g4 c8([bes]) | a([g]) f4 r \bar ":|."
}
\addlyrics {
  Po tym cie -- mnym bo -- ru
  Ku -- ku -- łe -- czka ku -- ka,
  Z_ra -- nka do wie -- czo -- ru,
  Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka.
  Ku -- ku! Ku -- ku!
  Gnia -- zdka so -- bie szu -- ka.
}
  \layout{}
  \midi{}
}

Źródło: Maria Konopnicka, Śpiewnik dla dzieci, Zygmunt Noskowski (muz.), Warszawa: M. Arct, 1905, s. 40–41.

Tekst[edytuj]

Autor: Maria Konopnicka (1846–1909)

1. Po tym ciemnym boru
Kukułeczka kuka,
Z ranka do wieczoru,
Gniazdka sobie szuka.
Kuku! Kuku!
Gniazdka sobie szuka.

2. — A ty kukułeczko,
Co na drzewach siadasz,
Jakie ty nowiny
W lesie rozpowiadasz?
Kuku! Kuku!
W lesie rozpowiadasz?

3. Leciałam ja w maju,
Z ciepłego wyraju,
Zagubiłam w drodze
Ścieżynę do gaju!
Kuku! Kuku!
Ścieżynę do gaju!

4. Zagubiłam ścieżkę
Do gniazdeczka mego,
Teraz latam, kukam,
Ot już wiesz dla czego,
Kuku! Kuku!
Ot już wiesz dla czego.

Źródło: Maria Konopnicka, Śpiewnik dla dzieci, Zygmunt Noskowski (muz.), Warszawa: M. Arct, 1905, s. 106 (pieśń 22).

Zobacz też[edytuj]