Śpiewnik/Lulajże, Jezuniu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst
Lulajże, Jezuniu w wykonaniu artystów studia Accantus. Śpiewają Sylwia Banasik i Kamil Zięba. Aranżacja muzyczna: Marcin Kuczewski. Reżyseria i realizacja nagrań, miks i mastering: Bartłomiej Kozielski - Studio Accantus. Autorzy muzyki i słów nieznani. ©: Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Zezwala się na korzystanie z utworu na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL, dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header{
title = "Lulajże, Jezuniu"
poet = "Słowa: autor nieznany"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

global = {
\key f \major
\time 3/8
\tempo 4=50
}

melodia = \new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
\relative c' {
\clef treble
\global

% tu prawa ręka
  <f a>8 <f a> <f a> |
  <g bes> <g bes>8. <f a>16 |
  <e g>8 <e g> <e g> |
  <g bes> <f a> r |

  <c f>8 <c f> <c f> |
  <d g> <d g>8. <c f>16 |
  <c e>8 d <c e> |
  <bes g'> <a f'> r | 

  \repeat volta 2 {
   <a' c>8 <a c> <a c> |
   <bes d> <bes d>8. <a c>16 |
   <g bes>8 <g bes> <bes d> |
   <bes d> <a c> r |

   <f a>8 <f a> <f a> | 
   <g bes> <g bes>8. <f a>16 |
  }
  \alternative{
   { <e g>8 <e c'>8. <g bes>16 | <g bes>8 <a c> r | }
   { <e g>8 <e c'> e | <e g> f r \bar "|." }
  }
}

\addlyrics { \small {
% tu liryka
  Lu -- laj -- że Je -- zu -- niu, mo -- ja pe -- reł -- ko,
  Lu -- laj u -- lu -- bio -- ne me pie -- ści -- deł -- ko.

  Lu -- laj -- że Je -- zu -- niu, lu -- laj -- że lu -- laj,
  A Ty Go Ma -- tu -- lu w_pła -- czu u -- tu -- laj,
  w_pła -- czu u -- tu -- laj.
} }

\new Staff = "LH" {
\clef bass
\global

% tu lewa ręka
\stemDown
  f,8[ <a c'> <a c'>] |
  c[ <g bes c'> < g bes c'>] |
  c[ <g bes c'> < g bes c'>] |  
  f[ <a c>] r |

  f,8[ <f a> <f a>] |
  bes,[ <d g> <d g>] |
  c[ <e g bes> <e g bes>] |
\stemUp
  <c, c>[ <f, f>] r |
\stemDown
  \repeat volta 2 {
   f8[ <a c'> <a c'>] |
   bes,[ <g bes> <g bes>] |
   c[ <g bes c'> <g bes c'>] |
   f[ <a c'>] r |

   d8[ <f a d'> <f a d'>] |
   g,[ <g bes d'> <g bes d'>] |
  }
  \alternative {
    { c[ <g bes c'> <g bes c'>] | f[ <a c> <a c>] | }
    { e[ <g bes c'> <g bes c'>] | <g bes c'>[ <f a c'>] r \bar "|." }
  }
 }

>>

\score{
  \melodia
  \layout{}
}
\score{
  \unfoldRepeats
  \melodia
  \midi{}
}

Źródło: Franciszek Barański, W dzień Bożego Narodzenia : kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa. Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1927]. S. 14 (pieśń 17).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany
Opracowanie: Franciszek Barański

1. Lulajże Jezuniu moja perełko,
Lulaj ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
A Ty Go Matulu w płaczu utulaj.

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zamglone łkaniem wardzeczki.
Lulajże Jezuniu...

3. Dam ja Jezusowi słodkich jagódek,
Pójdę z Nim w Matuli serca ogródek.
Lulajże Jezuniu...

4. Dam ja Jezusowi z chlebem masełka,
Włożę ja kukiełkę w Jego jasełka.
Lulajże Jezuniu...

5. Lulajże piękniuchny mój Aniołeczku,
Lulajże wdzięczniuchny świata kwiateczku.
Lulajże Jezuniu...

6. Lulajże różyczko najozdobniejsza,
Lulajże lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże Jezuniu...

S. B. 7. Dam Ci ja słodkiego Jezu cukierka,
Rozenków, migdałków z mego pudełka.
Lulajże Jezuniu...

8. Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże Jezuniu...

9. Dam ja maleńkiemu piękne jabłuszko,
Mateńki kochanej dam Mu serduszko.
Lulajże Jezuniu...

10. Cyt, cyt, cyt, niech zaśnie małe Dzieciątko,
Patrz, jak Ono śpi, to Niewiniątko.
Lulajże Jezuniu...

11. Cyt, cyt, cyt, wszyscy się spać zabierajcie,
Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.
Lulajże Jezuniu...

Zobacz też[edytuj]