Przejdź do zawartości

Śpiewnik/Marzenie o grajku

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (z motywów pieśni ludowej czeskiej)


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Marzenie o grajku"
  poet = "Słowa: Maria Ilnicka"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (czeska melodia ludowa)"
  arranger = "Aranżacja: Nadwiślanin (1895)"
  tagline = ""
}

\score {

  \relative c''{
   \clef treble
   \key es \major
   \time 2/2
   \tempo 4=120

   es4 c g es | es d d2 |
   d4 as' g d | f es es2 |
   
   c'4 c bes bes | as as g g |
   bes bes g g | f f es es |

   g g as g | es'2. r4 |
   g, g as g | c,2. r4 \bar "|." 
  }
  \addlyrics { \small {
   Że -- by mi też Pan Bóg dał,
   By mnie ja -- ki gra -- jek chciał:
   Gę -- ślę za nim bym no -- si -- ła,
   Chle -- ba bym mu u -- pro -- si -- ła,
   Niech -- by i -- no grał,
   Niech -- by i -- no grał!
  } }
\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Śpiewnik dla przemysłowców, Nadwiślanin (oprac.), Gniezno: J. B. Langle, 1895, s. 52–53.

Tekst[edytuj]

Autor: Maria Ilnicka

1. Żeby mi też Pan Bóg dał,
By mnie jaki grajek chciał:
Gęślę za nim bym nosiła,
Chlebabym mu uprosiła,
Niechby ino grał! — Niechby ino grał!

2. Letnim rankiem w cichy czas,
Poszlibyśmy sobie w las,
Gdzie strumyczek dołem płynie,
Szemrzą listki na kalinie,
Muszki brzęczą wraz, — Muszki brzęczą wraz.

3. On by sobie pięknie siadł,
Gdzie cień białą smugą padł;
Grałby sobie piosnkę smutną,
Wolniusieńką, bałamutną,
A wiatrby ją kradł, — A wiatrby ją kradł!

4. Choćby mi król rzeknął sam:
„Królestwo ci moje dam!”,
Jabym ino się rozśmiała,
Wszystkim świętym dziękowała,
Że se grajka mam, — Że se grajka mam!

Źródło: Śpiewnik dla przemysłowców, Nadwiślanin (oprac.), Gniezno: J. B. Langle, 1895, s. 52–53.