Śpiewnik/Na dolinie zawierucha

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
CC-BY-SA 3,0 Jaap Versteegh
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Stefan Surzyński (1855–1919)


\version "2.20.0"

\header{
title = "Lulka"
subtitle = "Na dolinie zawierucha"
poet = "Słowa: Piotr Dahlman (1810–1847)"
composer = "Muzyka: autor nieznany"
arranger = "Aranżacja: Stefan Surzyński (1855–1919)"
tagline = ""
}

\score{

\new ChoirStaff <<
\new Staff = "RH" \with { midiInstrument = "flute" } {
%\relative c'' {
\clef treble
\key g \major
\time 3/4
\tempo "Andantino con moto"
<<
  \new Voice = "sop" \relative c'' { \stemUp \autoBeamOff
   d8 c b4 b |
   b8. a16 a4 a |
   a8 b c4 fis, |
   g2 r4 |

   a8 b c4 e |
   e8. e16 d4 b |
   d8 d c4 e |
   d2. |

   a8 b c4 e |
   g8. e16 d4 b |
   d8 d c4 a8[ b] |
   g2 r4 \bar "|."
  }
  \new Voice = "alt" \relative g' { \stemDown \autoBeamOff
   b8 a g4 g |
   g8. fis16 fis4 fis |
   fis8 g a4 fis |
   g2 r4 |

   a8 b c4 c |
   c8. b16 b4 b |
   b8 b a4 c |
   b( d b) |

   a8 b c4 c |
   e8. c16 b4 b |
   b8 b a4 fis |
   g2 r4 \bar "|."
  }
>>
}
\new Lyrics \lyricsto "sop" { \lyricmode {
  Na do -- li -- nie za -- wie -- ru -- cha,
  Wiatr ze śnie -- giem dmie,
  Na ko -- mi -- nie o -- gień bu -- cha,
  Trza -- ska w_ko -- ło mnie.
  Na ko -- mi -- nie o -- gień bu -- cha,
  Trza -- ska w_ko -- ło mnie.
} }
\new Staff = "LH" \with { midiInstrument = "oboe" } {
%\relative c {
\clef bass
\key g \major
\time 3/4


<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
   d8 d d4 d |
   d8. d16 d4 d |
   d8 d e4 d |
   g2 r4 |

   fis8 g a4 fis |
   g8. g16 g4 g |
   g8 g a4 fis |
   g( b g) |

   fis8 g g4 g |
   g8. g16 g4 g |
   gis8 gis a[ e] d4 |
   g2 r4 \bar "|."
  }
  \new Voice = "bss" { \stemDown \autoBeamOff
   g,8 g, g,4 b, |
   d8. d16 d4 d |
   c8 b, a,4 d |
   g,2 r4 |

   d8 d d4 d |
   g8. g16 g4 g |
   d8 d d4 d |
   g2. |

   d8 d e4 c |
   c8. e16 g4 g |
   e8 e a,4 d |
   g,2 r4 \bar "|."
  }
>>
}
>>

\layout{}
\midi{ \tempo 4 = 104}
}

Źródło: Stefan Surzyński, "Harfiarz" : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na 4 męskie głosy. Ser. 1, Tarnów: J. Pisz, 1904, s. 70–71 (pieśń 36).

Teskt[edytuj]

Autor: Piotr Dahlman (1810–1847)

1. Na dolinie zawierucha,
Wiatr ze śniegiem dmie,
Na kominie ogień bucha,
Trzaska w koło mnie.
Na kominie ogień bucha,
Trzaska w koło mnie.

2. Przy kominie z lulką stoję,
Puszczam w kłęby dym,
A wspomnienia wszystkie moje
Lecą razem z nim!

3. Niechaj lecą, jak leciały
Chwile młodych lat,
Które z sobą wszystko wzięły –
I ten szczęścia kwiat!

4. Gdzież ten kwiatek, gdzie nadzieje?
Opuściły mnie!
Tylko wiatr, co w polu wieje,
Dzisiaj bawi mnie.

5. On bez celu, ja bez celu,
Jak ten z lulki dym;
Dwóch nas tylko, dwóch nie wielu,
Lećmy razem z nim.

Źródło: Stefan Surzyński, "Harfiarz" : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na 4 męskie głosy. Ser. 1, Tarnów: J. Pisz, 1904, s. 70–71 (pieśń 36).

Zobacz też[edytuj]