Śpiewnik/Obie kochał pan

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jacek Malczewski (1854–1929), Scena z Balladyny.

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany
Aranżacja: Stefan Surzyński (1855–1919)


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Pieśń Chochlika"
  poet = "Słowa: Juliusz Słowacki"
  composer = "Muzyka: autor nieznany"
  arranger = "Aranżacja: Stefan Surzyński (1855–1919)"
  tagline = ""
}

\score {

\new Staff \relative c'' {
  \clef treble
  \key a \minor
  \time 3/4
  \tempo 4=120
  \autoBeamOff
  
  b8 ^\p e, b'4 c |
  a2 r4 |
  b8 e, b'4 c |
  a2 r4 |

  a8 e' e4 e |
  e8 d e4 f |
  b,8 c d4 e |
  c8 a b4 e, |

  a8 e' e4 e |
  e8 d e4 \grace { e16[ g] } f4 |
  b,8 c d4 e |
  c8 a b4 gis |

  a2 r4 |
  a2 r4 \bar "|." 
}

\addlyrics { \small {
  O -- bie ko -- chał pan,
  O -- bie wzię -- ły dzban.
  Któ -- ra wię -- cej ma -- lin zbie -- rze,
  Tę za żo -- nę pan wy -- bie -- rze.
  Któ -- ra wię -- cej ma -- lin zbie -- rze,
  Tę za żo -- nę pan wy -- bie -- rze.
  Ach! Ach!
} } 

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych [...] z melodyami. T. 3., Tarnów [ok. 1912], s. 114–115.

Tekst[edytuj]

Autor: Juliusz Słowacki (1809–1849)
(fragment Balladyny z nieznacznymi zmianami).

1. Obie kochał pan;
Obie wzięły dzban:
Która więcej malin zbierze,
Tę za żonę pan wybierze.
Ach! Ach!

2. Tobie szatan stróż
Włożył w rękę nóż;
Siostra twoja rwie maliny,
A ty ostrzysz nóż twój siny...
Och! Och!

3. Na twej czarnej brwi,
Niby krople krwi.
Kto wie z jakiej to przyczyny?
Od maliny? lub kaliny?
Ha! Ha!

Źródło: Stefan Surzyński, Echo polskie : największy zbiór pieśni polskich obyczajowych i okolicznościowych [...] z melodyami. T. 3., Tarnów [ok. 1912], s. 114–115.